Bài Giảng Kinh Tế Vi Mô

191 11 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 23:34

Giảng viên : ThS.Nguyễn Văn Dĩnh Mail: dinhch2008@yahoo.com.vn dinhktdn.blogspot.com nhom8qtkd.blogspot.com Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế vi mô, dùng trường ĐH, CĐ khối kinh tế- Bộ giáo dục đào tạo- NXB Giáo dục năm 2010 Lê Bảo Lâm, giáo trình kinh tế vi mơ, NXB thống kê năm 2008 Robert S Pindyck Daniel L Rubinfeld, Kinh tế học vi mô, nhà xuất thống kê 1999 Nội dung môn học Chương Chương Chương Chương Chương I Khái quát kinh tế học II Cung, cầu hàng hóa giá III Lý thuyết hành vi người tiêu dùng IV Lý thuyết hành vi người sản xuất V Các loại thị trường NGUYỄN VĂN DĨNH CHƯƠNG KHÁI QT VỀ KINH TẾ VI MÔ NGUYỄN VĂN DĨNH NỘI DUNG CHÍNH Các khái niệm Các vấn đề kinh tế NGUYỄN VĂN DĨNH I Các khái niệm Kinh tế học ? • Kinh tế học môn khoa học xã hội nghiên cứu phân bổ nguồn lực khan cho mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích cá nhân, tổ chức, xã hội • Kinh tế học khoa học lựa chọn • Kinh tế học cách tư giới tập hợp khô cứng kiến thức mà sinh viên cần học thuộc lòng NGUYỄN VĂN DĨNH I Các khái niệm Phân biệt kinh tế học vi mô vĩ mô - - Tiêu thức phân biệt: Đơn vị phân tích Kinh tế học vĩ mơ: Nghiên cứu tồn kinh tế: sản lượng, tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp v.v Kinh tế học vi mô: Lấy cá nhân (người tiêu dùng, người lao động, nhà đầu tư v.v.), đơn vị SX- KD, nhà nước (trung ương địa phương) làm đơn vị phân tích Nghiên cứu cách thức đơn vị kinh tế tương tác với để hình thành thực thể kinh tế lớn (thị trường, ngành công nghiệp v.v.) Mối quan hệ KTH vi mô vĩ mô NGUYỄN VĂN DĨNH I Các khái niệm Phân biệt kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc - - Kinh tế học thực chứng: Sử dụng lý thuyết kinh tế, với hỗ trợ mơ hình tốn kinh tế lượng để mô tả, lý giải, dự báo vấn đề kinh tế đã, đang, xảy thực tế - kết lựa chọn tác nhân kinh tế Kinh tế học chuẩn tắc: Liên quan tới giá trị đạo đức, xã hội, văn hóa Thường mang tính chủ quan người phát biểu Là nguồn gốc bất đồng quan điểm nhà KTH NGUYỄN VĂN DĨNH I Các khái niệm Qui luật khan hiệu • Qui luật khan mâu thuẫn nhu cầu ước vọng vô hạn với khả nguồn lực hữu hạn cá nhân, hộ gia đình, cơng ty, quốc gia v.v Hiệu quả: sử dụng nguồn lực kinh tế cách tiết kiệm để thỏa mãn nhu cầu mong muốn người NGUYỄN VĂN DĨNH I Các khái niệm Chi phí hội * Chi phÝ c¬ héi (opportunity cost) chi phí hội hoạt động giá trị hoạt động thay tốt bị bỏ qua lựa chọn kinh tế đợc thực *L−u ý: TÝnh chi phÝ c¬ héi chØ xem xÐt hoạt động thay tốt bị bỏ qua v thực tế ta lựa chọn phơng án thỡ có nhiều phơng án khác bị bỏ qua Chi phí hội công cụ lựa chọn nhng đợc tiền NGUYỄN VĂN DĨNH I Các khái niệm Đường giới hạn khả sản xuất Lµ kÕt hợp hàng hoá mà kinh tế sản xuất đợc với nguồn tài nguyên định với trỡnh độ công nghệ có Thửùc phaồm F1 A G F 800 Tại đường giới hạn khả sản xuất nghiên từ trái sang phải ? E 500 450 D B NGUYỄN VĂN DĨNH 90 100 120 Quần áo 10 II.Thò trường cạnh tranh hoàn hảo Giá ($/sản phẩm) Thặng ng dư sản xuất MC AVC B P A D C q* NGUYỄN VĂN DĨNH Sản lượng 177 II.Thò trường cạnh tranh hoàn hảo Thặng dư nhà sản xuất ngắn hạn khác với tổng lợi nhuận PS= TR - TVC π = TR – TVC -TFC PS > π NGUYỄN VĂN DĨNH 178 II.Thò trường cạnh tranh hoàn hảo S Giá ($/sản phẩm) P* Thặng ng dư nhà sản xuất D Q* NGUYỄN VĂN DĨNH Sản lượng 179 III.Độc quyền túy Đặc tính độc quyền bán Một doanh nghiệp ngành (một người bán – nhiều người mua) Một sản phẩm Có rào cản doanh nghiệp khác gia nhập ngành Người mua chòu giá NGUYỄN VĂN DĨNH 180 III.Độc quyền túy Lý tồn độc quyền: Độc quyền tự nhiên ngành có quy mô kinh tế (biểu đường LAC có xu hướng dốc xuống) Độc quyền quyền sở hữu phát minh, sáng chế nhà nước bảo hộ Độc quyền ngành có chi phí cố đònh cao Độc quyền luật lệ NGUYỄN VĂN DĨNH 181 III.Độc quyền túy Hành vi nhà độc quyền: Đường cầu thò trường = đường cầu doanh nghiệp Không tồn đường cung độc quyền Giả sử: Đường cầu doanh nghiệp: P = a – bQ Toång doanh thu: TR = PxQ = aQ – bQ2 Doanh thu trung bình: AR = TR/Q = P Doanh thu cận biên: MR = TR’ = a – 2bQ NGUYỄN VĂN DĨNH 182 III.Độc quyền túy Hành vi nhà độc quyền $ Co dãn Co dãn đơn vò Không Co dãn MR Tổng doanh thu D=AR Sản lượng Sản lượng NGUYỄN VĂN DĨNH 183 III.Độc quyền túy Quyết đònh sản lượng: MC=MR MC Giá P1 P* P2 AC Lợi tức sản xuất đònh giá cao Lợi tức sản xuất nhiều đònh giá thấp D=AR MR Q1 Q* Q2 NGUYỄN VĂN DĨNH Sản lượng 184 III.Độc quyền túy Nếu Q < Q* MC < MR Q tăng lợi nhuận tăng thêm Nếu Q > Q* MC > MR Q tăng lợi nhuận giảm Khi Q = Q* MC = MR lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền đạt tối đa NGUYỄN VĂN DĨNH 185 III.Độc quyền túy Quy tắc đònh giá MR = dTR d (PQ ) = dQ dQ MR = P + Q E p = ( P Q )( dP  Q   dP  = P + P    dQ P d Q    dQ dP )     MR = P + P  = P 1 +    Ep   Ep     NGUYỄN VĂN DĨNH 186 III.Độc quyền túy MR P= + (1/ E p ) Lợi nhuận đạt tối đa MC = MR, neân: MC P = + (1 E p ) NGUYỄN VĂN DĨNH 187 III.Độc quyền túy P − MC − = Ep P Phần cộng thêm vào chi phí biên để có giá bán nghòch đảo độ co giãn cầu Ep số âm, có trò tuyệt đối lớn giá (P) gần chi phí biên (MC) ngược lại NGUYỄN VĂN DĨNH 188 III.Độc quyền túy Sức mạnh độc quyền bán Đo lường sức mạnh độc quyền Trong trường hợp cạnh tranh hoàn hảo: P = MR = MC Sức mạnh độc quyền bán: P > MC Hệ số đo lường sức mạnh độc quyền bán L = (P - MC)/P Giá trò L lớn (trong khoảng tới 1) lực độc quyền bán lớn Biểu diễn L theo độ co giãn EP L = (P - MC)/P = -1/EP NGUYỄN VĂN DĨNH 189 III.Độc quyền túy Lợi nhuận DN độc quyền $ MC P AC C MR AR Sản lượng NGUYỄN VĂN DĨNH 190 III.Độc quyền túy Lợi nhuận độc quyền phụ thuộc vào độ co giãn cầu $/Q P*-MC MC $/Q MC P* P* AR P*-MC MR MR Q* Sản lượng NGUYỄN VĂN DĨNH Q* AR Sản lượng 191 ... - - Kinh tế học thực chứng: Sử dụng lý thuyết kinh tế, với hỗ trợ mơ hình tốn kinh tế lượng để mô tả, lý giải, dự báo vấn đề kinh tế đã, đang, xảy thực tế - kết lựa chọn tác nhân kinh tế Kinh. .. chức, xã hội • Kinh tế học khoa học lựa chọn • Kinh tế học cách tư giới tập hợp khô cứng kiến thức mà sinh vi n cần học thuộc lòng NGUYỄN VĂN DĨNH I Các khái niệm Phân biệt kinh tế học vi mô vĩ mô... vị kinh tế tương tác với để hình thành thực thể kinh tế lớn (thị trường, ngành công nghiệp v.v.) Mối quan hệ KTH vi mô vĩ mô NGUYỄN VĂN DĨNH I Các khái niệm Phân biệt kinh tế học thực chứng kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Giảng Kinh Tế Vi Mô, Bài Giảng Kinh Tế Vi Mô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay