de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 6 de 1

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:49

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn kiểm tra: VẬT Lớp: Hệ: THCS Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề) Ma trận đề Cấp độ Nhận biết Thông hiểu - Nêu sồ dụng cụ đo thể tích - Tìm hiểu GHĐ ĐCNN Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Chủ đề :Lực 0.5 0.5 5% - Nêu 0.5 10% - Hiểu công thức P = 10 m Số câu Số điểm Tỉ lệ %: Chủ đề 3:Máy đơn giản 1 1.5 15% 10% Nêu Có - Hiểu loại máy máy đơn đơn giản? giản giúp người điều Chủ đề Chủ đề 1: Đo lường Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng điểm T ỉ lệ% Lực gì? Dụng cụ đo lực gì? Đơn vị đo lực gì? Vận dụng Sáng tạo Cộng Định hướng phát triển lực học sinh - Năng lực tự học - Giải vấn đề 1.5 15% - Vận dụng tác dụng lực vào thực tế - Áp dụng tính KLR TLR 1.5 30% - Tính từ KL sang Trọng lượng 0.5 10% - Năng lực tự học - Giải vấn đề - Năng lực tư sáng tạo - Năng lực vận dụng kiến thức 6.5 65% - Năng lực tự học - Giải vấn đề 0.5 10% 0.5 10% 1.5 0.5 30% 30% 30% 10% 20% 10 100% PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn kiểm tra: VẬT Lớp: Hệ: THCS Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Nêu số dụng cụ đo thể tích? Giới hạn đo bình chia độ là gì? Độ chia nhỏ bình chia độ gì? ( 1,5 điểm) Câu 2: Lực gì? Dụng cụ đo lực gì? Đơn vị đo lực gì?( 1,5 điểm) Câu 3: Nêu 01 ví dụ tác dụng lực làm vật bị biến dạng, 01 ví dụ tác dụng lực làm biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).( 2điểm) Câu 4: Một xe tải có khối lượng 3,2 có trọng lượng Niutơn.?( điểm) Câu 5: Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40dm Biết khối lượng riêng sắt 7800kg/m3.( điểm) Câu 6: Có loại máy đơn giản? Máy đơn giản giúp ta điều gì?( điểm) HẾT PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn kiểm tra: VẬT Lớp: Hệ: THCS Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: - Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: bình chia độ, ca đong, chai, lọ, bơm tiêm có ghi sẵn dung tích - Giới hạn đo bình chia độ thể tích lớn ghi bình - Độ chia nhỏ bình chia độ phần thể tích bình hai vạch chia liên tiếp bình Câu 2: - Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật - Đo lực lực kế - Đơn vị lực niutơn, hiệu N Câu 3: - Dùng tay ép kéo lò xo, tức ta tác dụng lực vào lò xo lò xo bị biến dạng (hình dạng vật bị thay đổi so với trước bị lực tác dụng) - Khi ta xe đạp, bóp phanh (tác dụng lực cản vào xe đạp) xe đạp chuyển động chậm dần dừng lại Câu 4: 3,2 = 32000N Câu 5: Giải Khối lượng đầm sắt là: m= D V = 7800x0.04 = 312(kg) Trọng lượng đầm sắt là: P= 10m = 10x 312 = 3120 (N) Đáp Số: m= 312 (kg) P = 3120 (N) Câu 6: - Có loại máy đơn giản: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc - Máy đơn giản giúp ta làm việc dễ dàng ……Hết…… ĐIỂM 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 ... Giải Khối lượng đầm sắt là: m= D V = 7800x0.04 = 312 (kg) Trọng lượng đầm sắt là: P= 10 m = 10 x 312 = 312 0 (N) Đáp Số: m= 312 (kg) P = 312 0 (N) Câu 6: - Có loại máy đơn giản: mặt phẳng nghiêng, đòn... – Hạnh phúc ĐÁP ÁN KI ̉M TRA HỌC KI I NĂM HỌC 2 017 – 2 018 Môn ki ̉m tra: VẬT LÝ Lớp: Hệ: THCS Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: - Những dụng cụ... Tự Do – Hạnh phúc ĐỀ KI ̉M TRA HỌC KI I NĂM HỌC 2 017 – 2 018 Môn ki ̉m tra: VẬT LÝ Lớp: Hệ: THCS Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Nêu số dụng cụ đo
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 6 de 1, de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 6 de 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay