Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống

14 27 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:27

Đây là sáng kiến kinh nghiệm của một giáo viên dạy VNEN với tên đề tài: kinh nghiệm Dạy và học Toán 5 theo chương trình VNEN. Để làm tốt đề tài này, giáo viên đã căn cứ vào tài liệu học toán của hs . Toán 5 chia làm 2 tập, mỗi tập gồm 2 phần (tập 1A, 1B, 2A, 2B). Mỗi bài có thể chia thành 1 tiết hay nhiều tiết phụ thuộc vào nội dung bài dài hay ngắn Bài học luôn được bố trí theo thứ tự sau : ===================================================== Kinh nghiệm dạy Tốn theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Kinh nghiệm dạy học mơn tốn theo hình trường học VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống” ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PHẦN I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời đại ngày nay, mà khoa học công nghệ ngày phát triển kéo nhiều thứ thay đổi có giáo dục Giáo dục bước then chốt tác động đến mặt xã hội việc thay đổi hình thức giáo dục để tạo lớp người động, tự tin, làm chủ mình, biết hợp tác xu tất yếu Trên giới việc thay đổi phương thức giáo dục diễn từ lâu mang lại nhiều thành cơng Hình thức giáo dục chuyển từ cách dạy học truyền thống thầy dạy trò Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Toán theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 nghe, ghi chép thụ động sang hình thức giáo dục đại trò làm việc trải nghiệm chiếm lĩnh kiến thức, thầy quan sát giúp đỡ Nổi bật hình thức dạy học cách tồ chức chỗ ngồi, học sinh ngồi theo nhóm, tự thảo luận đưa ý kiến Về tới Việt Nam hình dạy học có tên gọi VNEN hay hình trường tiểu học Việt Nam hình coi trình tự học học sinh trung tâm hoạt động giáo dục, giáo viên người hướng dẫn, đồng hành với học sinh, giúp học sinh tự tìm hiểu lĩnh hội kiến thức Trải qua năm dạy thực nghiệm nhận thấy khơng phụ huynh mà nhiều giáo viên bỡ ngỡ chưa hiểu rõ chất việc dạy học Và đặc biệt khó khăn trình tổ chức dạy học mơn tốn Mơn tốn môn học đặc trưng chiếm thời lượng nhiều tất học Mơn tốn đòi hỏi tư logic tập trung cao độ Học sinh gặp nhiều khó khăn q trình trải nghiệm, thực hành, chiếm lĩnh kiến thức Xuất phát từ thực tế với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học mơn tốn cho học sinh tiểu học tơi chọn sáng kiến: “Kinh nghiệm dạy học mơn tốn theo hình trường học VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống” PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I MỤC ĐÍCH Đề xuất phương án dạy học hiệu theo hình VNEN mơn tốn lớp trường tiểu học Nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn tốn Giúp giáo viên học sinh có kĩ dạy, kĩ học theo hình VNEN II ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Học sinh lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống năm học 2014-2015 Nghiên cứu cách tổ chức dạy học mơn tốn lớp theo hình trường tiểu học VNEN Nghiên cứu cách thức tiếp cận, trải nghiệm chiếm lĩnh kiến thức môn tốn học sinh hình VNEN, nhằm mang lại hiệu cao mơn tốn cho học sinh lớp 5A3 III NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhiệm vụ Trước tình trạng học sinh giáo viên chưa hiểu chất, cách thức tổ chức dạy học mơn tốn, trình trạng giáo viên học sinh dò dẫm bước để hoạt động trải nghiệm, thực hành để nâng cao chất lượng dạy học mơn tốn Theo tơi giáo viên cần có kĩ sau: - Kĩ chia nhóm Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Tốn theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 - Kĩ giao nhiệm vụ - Kĩ tổ chức cho học sinh thực hành, trải nghiệm - Kĩ quan sát - Kĩ tổ chức cho học sinh báo cáo kết - Kĩ đánh giá, tương tác - Kĩ tổng hợp kiến thức Phương pháp nghiên cứu Để đạt hiệu q trình nghiên cứu tơi đưa phương pháp nghiên cứu sau Phương pháp nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung đề tài từ tổng hợp, phân tích hệ thống hóa theo nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp quan sát Quan sát qua trình làm việc lớp, đặc biệt cách thức thảo luận nhóm, đánh giá nhóm, cách thức làm việc cá nhân, cách tổng hợp kiến thức nhằm đánh giá thực trạng, cách thức tiếp nhận thông tin để đưa giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng mơn tốn Phương pháp điều tra vấn Thông qua câu hỏi dạng trắc nghiệm, tự luận cho số học sinh liên quan đến cách suy nghĩ tiếp cận kiến thức, nhằm tìm hiểu nguyên nhân đánh giá thực trạng, đưa giải pháp thực Hoặc thơng qua vấn trực tiếp qua nắm bắt thực trạng Phương pháp nghiên cứu sản phẩm Thơng qua kiểm tra nhằm phân tích trình tiếp thu kiến thức để đánh giá sản phẩm Phương pháp so sánh Thông qua kiểm tra so sánh kết nhóm thực nghiệm nhóm khơng thực nghiệm Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Thông qua hoạt động tổ chức dạy học, giáo viên ghi chép tổng kết, đúc rút đến kết luận Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kê tốn học nhằm phân tích đánh giá sản phẩm trước sau thử nghiệm sau đưa kết luận IV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Toán theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 Cơ sở lí luận Dạy học theo hình VNEN thực chất cách thức dạy học theo nhóm Đây hình giáo dục tiên tiến, đại áp dụng thành công nhiều quốc gia giới phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục nước ta Các phòng học trang trí sinh động Có góc cho mơn học với đồ dùng sẵn có tự làm để học sinh hoạt động Dạy học mơn tốn theo hình VNEN việc dạy lấy học sinh làm trung tâm, trình hoạt động học sinh tương tác, đề xuất phương án, vấn, hỗ trợ từ thành viên, từ giáo viên Chuyển từ việc truyền thụ giảng giải giáo viên thành hoạt động tổ chức học sinh tự học học sinh Mọi hoạt động học hội đồng tự quản điều hành hoạt động tổ chức theo hình thức: làm việc cá nhân, làm việc theo cặp, làm việc nhóm, làm việc lớp hoạt động hoạt động nhóm chủ yếu, hoạt động thực hành học sinh thực cá nhân để phát huy tính độc lập Học sinh học môi trường học tập thân thiện, thoải mái, khơng bị gò bó, ln gần gũi với bạn bè, với thầy cô, giúp đỡ bạn học lớp, nhóm thầy cô, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi em học sinh giỏi phát huy, học sinh hạn chế, yếu học sinh nhóm giáo viên giúp đỡ kịp thời lớp Trong q trình dạy học mơn tốn học sinh tương tác nhiều với nhau, hỏi bạn, giúp bạn q trình học sinh rút học, khắc sâu củng cố, ghi nhớ lâu hơn, không bị áp lực Học sinh mạnh dạn đưa ý kiến bảo vệ ý kiến Mỗi thành viên ln có ý thức làm việc không ỷ lại vào bạn, thành viên nhóm có nhiệm vụ riêng góp phần vào tiến độ làm việc nhóm Khác với hình thức hoạt động nhóm phương pháp truyền thống học sinh làm việc thời gian định công việc học sinh giỏi nhóm làm hết, học sinh trung bình, yếu khơng tham gia vào hoạt động tham gia Cơ sở pháp lí Căn vào tài liệu hướng dẫn học lớp giáo dục đào tạo xuất Căn vào chuẩn kiến thức kĩ Căn vào tài liệu tập huấn xuất Cơ sở thực tiễn Tài liệu hướng dẫn học mơn tốn theo hình VNEN biên soạn dựa theo tài liệu sách giáo khoa cũ Như kiến thức không thay đổi thay đổi hình thức dạy học thuận lợi cho việc chuẩn bị giáo viên Tất học sinh trang bị tài liệu hướng dẫn học Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Tốn theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 Học sinh đươc trải nghiệm qua hình Là giáo viên chun tốn trải qua hai năm kinh nghiệm dạy học theo hình VNEN Thiết kế tài liệu theo hình thức Năm thử nghiệm hình VNEN cho lớp V KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT THỰC TIẾN Về tài liệu hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn chia làm tập, tập gồm phần(tập 1A, 1B, 2A, 2B) Mỗi chia thành tiết hay nhiều tiết phụ thuộc vào nội dung dài hay ngắn Bài học ln bố trí theo thứ tự sau :  Mục tiêu: Ghi chuẩn kiến thức học sinh cần đạt sau hoàn thành học  Hoạt động : Cung cấp kiến thức học  Hoạt động thực hành : Phần tập giúp học sinh củng cố kiến thức phần hoạt động phát triển nhận thức rèn kĩ tính  Hoạt động ứng dụng : Đây phần ghi tình toánhọc sinh thường gặp đời sống Trong mơn tốn lớp chia thành phần :  Ôn tập bổ sung phân số Giải toán liên quan đến tỉ lệ Bảng đơn vị đo diện tích  Số thập phân Các phép tốn với số thập phân  Hình học  Số đo thời gian Toán chuyển động  Ôn tập cuối năm Về học sinh Là năm thứ học sinh làm quen với hình VNEN Về giáo viên Giáo viên tập huấn chương trình dạy học VNNEN VI GIẢI PHÁP phân tích cách thức tổ chức dạy học hình dạy học cũ Việc dạy học theo hình dạy học truyền thống đâu tiên việc xếp chỗ ngồi Học sinh ngồi theo dãy theo hàng, theo bàn, học sinh ngồi bàn, tất nhìn lên bảng, nghe giáo viên truyền thụ kiến thức Với cách học thời gian truyền tải kiến thức chủ động, kiến thức truyền thụ đầy đủ thời gian Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Tốn theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 định nhiên học sinh hoạt động đặc biệt làm việc theo nhóm lớn Với mơn tốn ln cần có trao đổi, so sánh, khẳng định chân lý Quá trình làm việc giúp học sinh nhận biết chân lý nhanh hơn, ghi nhớ lâu hơn, đưa phương án, cách làm tối ưu Ở chương trình cũ người học khơng biết hơm cần học gì, đích đến đâu Chỉ sau tiết học kết thúc sau phần lý thuyết học sinh biết tìm hiểu nội dung Vì làm giảm, hạn chế tư học sinh Ở hình thức dạy học khắc phục nhược điểm hình thức dạy học cũ Thứ học sinh làm việc theo nhóm, hoạt động theo nhóm trao đổi với bạn học với cách viết sách học sinh biết mục tiêu học, biết cần đạt điều sau học kích thích học sinh học tập mạnh dạn hơn, tư chủ động, sáng tạo Cách viết sách giúp học sinh tự học dễ dàng hơn, hiểu đơn giản so với sách cũ trừu tượng Có thể nói sách giáo khoa cũ sách dành cho giáo viên giảng dạy để tự học sinh làm việc khó Với hình thức dạy học giáo viên nặng giáo án khơng tìm hiểu trước lên lớp gặp nhiều tình khó xử kiến thức khơng vững mơn tốn lớp khơng dễ, có nhiều tốn trìu tượng Trong q trình dạy học mơn tốn theo chương trình VNEN giáo viên không quan sát rộng, không ý đến học sinh yếu, khơng chuẩn bị đồ dùng chu đáo hiệu tiết học thấp, học sinh yếu yếu bị lệ thuộc vào học sinh giỏi dẫn đến hiệu tiết học thấp Đưa giải pháp Khi khắc phục yếu điểm hiệu học mơn tốn nâng lên 2.1 Hình thức tổ chức dạy mơn tốn Cũng giống hình thức tổ chức dạy học mơn khác đặc trưng dễ nhận biết việc xếp chỗ ngồi Học sinh bố trí ngồi theo nhóm tùy vào điều kiện lớp học rộng hẹp, số lượng học sinh nhiều hay mà xếp học sinh ngồi theo nhóm người nhóm người, khơng nên xếp nhóm có người hay người Một nhóm khơng nên sếp q người Trong lớp trình độ học sinh tương đối đồng ta nên sếp theo nhóm ngẫu nhiên thành viên nhóm có điều kiện học tập giúp đỡ hoàn thành học tốt hơn, tinh thần thi đua nhóm khơi dậy Học sinh nhận thức Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Toán theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 nhanh giúp đỡ bạn nhận thức chậm tiến trình tiết học diễn nhanh Khi giáo viên có thời gian để mở rộng, khắc sâu kiến thức cho lớp Lớp học có trình độ học sinh không đồng tùy thuộc vào mục đích dạy học giáo viên xếp nhóm theo trình độ Tức nhóm học sinh nhận thức nhanh ngồi với nhau, nhóm học sinh nhận thức chậm ngồi với Nhóm học sinh nhận thức nhanh tự trải nghiệm chiếm lĩnh kiến thức nhanh có thời gian để nâng cao kiến thức, giải tốn nâng cao Nhóm học sinh nhận thức chậm làm việc với khơng ỷ lại, học sinh tự giác học tập thi đua tiến giáo viên hỗ trợ nhiều nhóm học sinh nhận thức kịp với tiến độ chương trình, đạt mục tiêu học Với cách tổ chức thường tổ chức vào buổi học thứ hai vào buổi học nâng cao lực học sinh Lớp học có từ hai thành phần dân tộc trở nên ngơn ngữ Tiếng Việt học sinh hạn chế, có học sinh chưa hiểu hết nghĩa toán tiếng dân tộc giáo viên hạn chế xếp nhóm theo thành phần dân tộc Được ngồi nhóm học sinh dễ giải thích thảo luận với nhau, mặc cảm từ giúp q trình học tập đạt hiệu Với cách chia nhóm tơi thường sử dụng vào buổi học thứ hai Có nhiều cách tổ chức lớp học để hiệu có cách tổ chức lớp học Trong q trình tổ chức vai trò giáo viên quan trọng tiết học có thành cơng hay khơng khâu tổ chức giáo viên Giáo viên người gợi động cơ, tạo hứng thú, cho học sinh trải nghiệm dựa vào vốn kiến thức sẵn có học sinh trước tiết học Giáo viên người hướng dẫn giúp đỡ học sinh học sinh gặp khó khăn Động viên khuyến khích em làm em tự tin vào thân, phát huy hết lực, sở trường Người giáo viên đóng vai trò người đánh giá q trình chiếm lĩnh kiến thức hướng em đến đáp án tối ưu Đồng thời người chốt lại kiến thức để em không xa rời mục tiêu Để giúp đỡ học sinh kịp thời tiết học vị trí đứng giáo viên quan trọng Giáo viên cần chọn vị trí phù hợp cho vừa giúp đỡ nhóm đồng thời quan sát nhóm khác hoạt động, tránh tình trạng giáo viên giúp đỡ nhóm nhóm khác khơng hoạt động hoạt động xong ngồi chơi, giáo viên cần phát kịp thời cho học sinh chuyển sang hoạt động khác Theo nhóm cần Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Tốn theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 bố trí cho giáo viên lại thuận tiện xung quanh học sinh nhận thức chậm bố trí ngồi ngồi để giáo viên thuận tiện giúp đỡ quan sát Sơ đồ tổ chức lớp học 30 học sinh nhóm học sinh 2.2 Cách thức tiếp nhận thơng tin Để q trình tiếp nhận thông tin, chiếm lĩnh kiến thức đạt hiệu cần thực theo quy trình sau : Gợi động cơ, tạo hứng thú Hiểu mục tiêu học Tổ chức cho học sinh trải nghiệm Phân tích, khám phá, rút kiến thức Thực hành Vận dụng - Gợi động cơ, tạo hứng thú: Khới dạy hứng thú học sinh chủ đề học; học sinh cảm thấy gần gũi với mình; tạo tò thích thú: đặt câu hỏi; đặt tình huống; đố vui - Hiểu mục tiêu học: Cho học sinh biết đích cần phải đến học, tiết học Không việc đọc mục tiêu học sinh phải hiểu rõ chữ, từ mục tiêu từ học sinh hoạt động hiệu hướng - Tổ chức cho học sinh trải nghiệm : Huy động vốn kiến thức học sinh, học sinh trải qua tình có vấn đề chứa đựng nội dung kiến thức Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Tốn theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 - Phân tích, khám phá, rút kiến thức : Dùng câu hỏi gợi mở, câu hỏi phân tích, đánh giá để giúp học sinh rút học Có thể dùng hình thức thảo luận cặp đơi, nhóm … kích thích trí tò ham thích tìm tòi, khám phá phát học sinh - Thực hành : Cho học sinh vận dụng kiến thức vừa học để làm tập Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh nhận khó khăn mình, nhấn mạnh lại quy tắc, thao tác, cách thực Đồng thời giáo viên tiếp tục tập khó phù hợp với khả học sinh, tiếp tục giúp em giải khó khăn cách liên hệ với kiến thức Có thể giao cho cá nhân, theo nhóm… - Vận dụng : Giáo viên cần giúp học sinh thấy ý nghĩa thực tế tốn học từ khắc sâu kiến thức Khuyến khích học sinh diễn đạt theo ngơn ngữ cách hiểu em Khuyến khích học sinh tập phát biểu, diễn đạt có lí lẽ, có lập luận logic Lưu ý: Trong trình giảng dạy để đạt hiệu cần vận dụng linh hoạt, mềm dẻo khơng phải hồn cảnh vận dụng dầy đủ bước Cơ tình giáo viên cần chuẩn bị kiến thức, nhiệt tình với học sinh, nghiêm túc dạy học, động viên khuyến khích kịp thời, cần ý quan tâm đến học sinh nhận thức chậm 2.3 Cách ghi nhớ kiến thức Ghi nhớ kiến thức quan trọng mơn tốn kiến thức sau thường liên quan đến kiến thức trước Không nhớ kiến thức trước học sinh vận dụng vào hoạt động sau Đặc biệt hình VNEN chủ yếu học sinh tự khám phá, chiếm lĩnh kiến thức Để ghi nhớ hiệu cần làm sau : Việc học toán phải trọng vào tư phân tích học thuộc lòng đơn Ví dụ : Ghi nhớ cách đổi 1m2 = 100 dm2 Cho hs hiểu 1m2 diện tích hình vng có cạnh 1m, mà 1m = 10dm Diện tích hình vng có cạnh 1m diện tích hình vng cạnh 10dm Diện tích hình vng cạnh 10dm là: 10 10 = 100dm2 Vậy 1m2 = 100 dm2 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Toán theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 Tạo ấn tượng làm cho học sinh nhớ lâu Ví dụ : Ghi nhớ thứ tự bảng đơn vị đo độ dài Km hm dam m dm cm m Đây dãy kĩ tự mà học sinh không nhớ thứ tự đơn vị dẫn đến tình trạng đổi đơn vị đo Vậy cần tạo cho học sinh ấn tượng bảng đơn vị đo Có thể làm sau: Từ Km hm dam m dm m Trở thành Không học chăn mèo Km hm dam m dm cm m Không học chăn mèo Tức gắn chữ đầu đơn vị với từ tạo thành câu ấn tượng Câu đọc vơ lý học sinh ấn tượng chắn học sinh không quên bảng đơn vị đo độ dài không bị nhầm lẫn đổi Và cách ghi nhớ dựa vào sơ đồ tư não: sơ đồ giống có gốc nhiều cành nhánh, cành nhánh mảng kiến thức, công thức giúp học sinh hệ thống lại kiến thức theo cách lơgic Ví dụ: 10 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Tốn theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 Trên ví dụ sơ đồ tư tùy vào cụ thể mà có sơ đồ khác Cũng dùng sơ đồ tư để chốt lại kiến thức học VI THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Bài minh họa cho sáng kiến * Ví dụ Bài 37: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN Mục tiêu Cho học sinh đọc mục tiêu học, nhắc lại với bạn việc cần đạt sau học A Hoạt động Học sinh làm việc theo nhóm khám phá cách nhân hai số thập phân Học sinh bạn đọc kĩ toán a) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 9,8m, chiều rộng 5,3m Tính diện tích mảnh vườn b) Em hỏi để bạn trả lời Để tính diện tích mảnh vườn ta làm nào? Thực phép tính gì? c) Em bạn đọc giải thích cho nghe dung sau: Để tính 9,8 5,3 = ?, thơng thường ta đặt tính làm sau : 9,8  Thực phép nhân nhân số tự nhiên  Hai thừa số có tất hai chữ số phần thập 5,3 phân, ta dùng dấu phẩy tách tích hai chữ số 294 kể từ phải sang trái 490 1,9 d) Đặt tính tính : 25,8 1,4 Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh làm, chốt kiến thức nhóm cần lưu ý lại cách nhân hai số thập phân Đó nhân giống nhân số tự nhiên, đếm xem có tất chữ số đằng sau dấu phẩy hai thừa số tích có nhiêu số đằng sau dấu phẩy Bởi nhiều học sinh không hiểu hết nghĩa phần đọc thông tin HĐ Làm việc lớp a) Làm việc cá nhân nêu cách đặt tính thực phép tính 8,74 6,9 Đổi trao đổi với bạn b) Em bạn đọc giải thích cho nghe nội dung cách nhân hai số thập phân 11 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Toán theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 Giáo viên thực giảng lớp phần kiến thức trọng tâm học sinh cần hiểu rõ cách làm nào, đặt dấu phẩy đâu “ Thực nhân nhân hai số tự nhiên, hai thừa số có tất ba chữ số hàng thập phân tích có ba chữ số hàng thập phân Dùng dấu phẩy tách tích ba chữ số kể từ phải sang trái Vừa nói giáo viên vừa bảng để tạo hình ảnh trực quan c) Học sinh thực đặt tính tính : 16,25 6,7 Thống kết đúng, hướng dẫn bạn gặp khó khăn HĐ Khắc sâu kiến thức Làm việc cặp đôi bạn đọc nội dung quy tắc cách nhân số thập phân với số thập phân, nói với bạn cách nhân số thập phân với số thập phân, lấy ví dụ minh họa B Hoạt động thực hành Cặp đôi HĐ Đặt tính tính Học sinh làm việc cá nhân, sau cặp đổi chữa cho a) 25,8 1,5 b) 16,25 6,7 c) 0,24 4,7 d) 7,826 4,5 HĐ Hình thức tổ chức HĐ 1, giáo viên quan, kiểm tra nhóm làm việc, trợ giúp nhóm, học sinh lúng túng a) Tính so sánh giá trị a b b a a b a b b a 2,36 4,2 3,05 2,7 b) Em bạn đọc giải thích cho nghe nội dung : Nhận xét c) Em vận dụng viết kêt tính: 4,34 3,6 = 15,624 9,04 16 = 144,64 3,6 4,34 = 16 9,04 = HĐ Thực hoạt động sau a) Đặt tính tính : Các em hoạt động cá nhân, so sánh kết 142,57 0,1 531,75 0,01 12 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Tốn theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 b) Học sinh đọc theo cặp giải thích cho nghe nội dung : Giải thích cho bạn nhân số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ta khơng cần đặt tính mà việc dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái một, hai, ba, chữ số Giáo viên quan sát, giúp đỡ Khắc sâu lại kiến thức nhóm, giải thích thêm học sinh chưa hiểu c) Tính nhẩm Học sinh làm việc cá nhân đổi kiểm tra HĐ Viết số đo dạng số đo có đơn vị ki-lô-mét vuông Học sinh thực cá nhân, làm xong báo cáo nhóm trưởng, nhóm trưởng kiểm tra HĐ 5, HĐ6 Giải toán sau : Học sinh làm bài, đổi chữa cho Đây tốn có lời văn lớp có nhiều học sinh gặp khó khăn chưa làm Ta chuyển sang hoạt động lớp để đảm bảo học sinh kịp tiến độ chương trình Nhưng đảm bảo tính tích cực lấy học sinh làm trung tâm Học sinh báo kết việc em làm Giáo viên dùng sơ đồ tư sau để củng cố lại kiến thức cho học sinh 13 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ===================================================== Kinh nghiệm dạy Tốn theo hình VNEN – Năm học 2017- 2018 C Hoạt động ứng dụng Các em đọc yêu cầu hoạt động ứng dụng, yêu cầu em nhà đo thực tế tính diện tích phòng Giáo viên nhận xét ghi nhận kết học tập học sinh Với học học sinh làm việc theo quy trình, hoạt động học làm việc cá nhân trước hoạt động cặp đơi, hoạt động nhóm, hoạt động lớp Học sinh được khắc sâu kiến thức qua sơ đồ tư giáo viên gợi ý để học sinh tự vẽ sơ đồ kiến thức, học sinh nhớ lâu PHẦN III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau tiến hành kiểm tra, so sánh kết để kiểm chứng đưa kết luận PHẦN IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM Đưa kinh nghiệm đúc rút từ q trình thực dạy mơn tốn theo hình giải pháp đưa nhằm đạt hiệu cao trình dạy học PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị 2.1 Đối với giáo viên 2.2 Đối với nhà trường cấp Hua Nguống, ngày 18 tháng năm 2014 Người viết đề cương Phan Mạnh Tú 14 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ... muốn nâng cao chất lượng dạy học mơn tốn cho học sinh tiểu học chọn sáng kiến: Kinh nghiệm dạy học mơn tốn theo mơ hình trường học VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống PHẦN II NỘI DUNG... NGHIÊN CỨU Học sinh lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống năm học 2014-2015 Nghiên cứu cách tổ chức dạy học mơn tốn lớp theo mơ hình trường tiểu học VNEN Nghiên cứu cách thức tiếp cận, trải nghiệm chiếm... ===================================================== Kinh nghiệm dạy Toán theo mơ hình VNEN – Năm học 2017- 2018 Học sinh đươc trải nghiệm qua mơ hình Là giáo viên chuyên toán trải qua hai năm kinh nghiệm dạy học theo mơ hình VNEN Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống, Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5A3 trường Tiểu học Hua Nguống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay