Tổ chức dạy tự học sinh học tế bào cho học sinh chuyên sinh học trung học phổ thông

315 26 0
  • Loading ...
1/315 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CAO XN PHAN Tỉ CHøC D¹Y Tù HäC SINH HäC TÕ BµO CHO HäC SINH CHUY£N SINH HọC TRUNG HọC PHổ THÔNG LUN N TIN S KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CAO XN PHAN Tỉ CHøC D¹Y Tù HäC SINH HäC TÕ BµO CHO HäC SINH CHUY£N SINH HäC TRUNG HäC PHổ THÔNG Chuyờn ngnh: Lý lun v PPDH b mụn sinh học Mã số: 9140111 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Đình Trung HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết quả, số liệu trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Cao Xuân Phan 22 LỜI CẢM ƠN Luận án hồn thành Bộ mơn PPDH Sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trong q trình nghiên cứu, tơi nhận nhiều giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Đình Trung tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu, thực Luận án Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể Bộ môn PPDH, khoa Sinh học, Phòng sau Đại học, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tạo điều kiện cho tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam, Lãnh đạo trường THPT chuyên Biên Hòa; thầy giáo, cô giáo, em học sinh trường THPT chuyên nơi tiến hành khảo sát thực nghiệm sư phạm Tôi xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo, nhà nghiên cứu sư phạm gửi ý kiến đóng góp để luận án hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên, khuyến khích tơi suốt trình học tập nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận án Cao Xuân Phan 33 44 MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ ix Danh mục PHẦN sơ đồ x MỞ ĐẦU .1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH NGHÊN THỂ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẠM VI CỨU .3 NGHIÊN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CỨU NHỮNG ĐÓNG GÓP 10 MỚI NGHIÊN CỦA LUẬN CẤU TRÚC CỦA ÁN .10 CHƯƠNG CƠ SỞ L TÀI 11 1.1 LƯỢC SỬ NGHIÊN 11 LUẬN V CỨU VỀ TỰ ÁN LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ HỌC VÀDẠY TỰ HỌC 1.1.1 Trên giới 11 1.1.2 Ở Việt Nam 15 1.2 CƠ SỞ LÝ .19 LUẬN 1.2.1 Tự học 19 1.2.2 Năng lực .28 55 1.2.3 Năng lực tự học 33 1.2.4 Dạy tự học 36 1.2.5 Chủ đề học tập dạy học theo chủ đề 39 1.2.6 Mối liên hệ dạy tự học tự học 40 1.2.7 Tài liệu tài liệu dạy tự học 40 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN DẠY TỰ HỌC VÀ TỰ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ 41 THÔNG CHUYÊN 1.3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 41 1.3.2 Thực trạng tài liệu Sinh học tế bào, DTH tự học trường THPT chuyên 44 Tiểu kết chương .51 Chương TỔ CHỨC DẠY TỰ HỌC SINH HỌC TẾ BÀO CHO HỌC SINH CHUYÊN SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .53 2.1 PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG SINH HỌC TẾ BÀO TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC THPT CHUYÊN 53 2.2 XÂY DỰNG TÀI LIỆU SINH HỌC TẾ BÀO THEO CHỦ ĐỀ ĐỂ TỐ CHỨC DẠY TỰ HỌC 56 2.2.1 Sự cần thiết phải xây dựng tài liệu Sinh học tế bào 56 2.2.2 Những yêu cầu tài liệu Sinh học tế bào 57 2.2.3 Nguyên tắc xây dựng tài liệu Sinh học tế bào 57 2.2.4 Quy trình xây dựng tài liệu Sinh học tế bào .58 2.2.5 Kết xây dựng tài liệu Sinh học tế bào 59 2.3 TỔ CHỨC DẠY TỰ HỌC ĐỀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH CHUYÊN SINH HỌC THPT 61 2.3.1 Các nguyên tắc tổ chức dạy tự học Sinh học tế bào nhằm hình thành phát triển NLTH cho học sinh 61 2.3.2 Quy trình tổ chức dạy tự học cho học sinh chuyên Sinh học THPT nhằm phát triển lực tự học 63 2.3.3 Giải thích bước quy trình .64 2.3.4 Ví dụ minh hoạ cho quy trình tổ chức DTH Sinh học tế bào theo chủ đề .93 2.4 XÂY DỰNG TÀI LIỆU DẠY TỰ HỌC SINH HỌC TẾ BÀO 108 2.4.1 Nguyên tắc xây dựng tài liệu dạy tự học Sinh học tế bào 109 2.4.2 Quy trình xây dựng tài liệu dạy tự học Sinh học tế bào 109 2.4.3 Nội dung tài liệu dạy tự học Sinh học tế bào 111 2.5 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC 112 2.5.1 Khái niệm 112 2.5.2 Đặc điểm đánh giá lực tự học 112 2.5.3 Quy trình đánh giá lực tự học 113 2.5.4 Xây dựng tiêu chí đánh giá lực tự học học sinh 116 2.5.5 Công cụ đánh giá lực tự học 124 Tiểu kết Chương 124 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 125 3.1 MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM 126 3.2 ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM 126 3.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN 126 3.3.1 Phân tích định lượng 126 3.3.2 Phân tích định tính 147 Tiểu kết chương 149 PHẦN III KẾT LUẬN V ĐỀ NGHỊ 150 DANH MỤC NHỮNG CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC TRƯỜNG THPT CHUYÊN ………… BỘ MÔN SINH HỌC ===  === Câu Ý 2 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC SINH HỌC CHỦ ĐỀ 2.1 Môn: Sinh học - Lớp 10 (Thời gian làm bài: 15 phút) Nội dung Điểm - Nguyên tố đa lượng: Tham gia cấu tạo tế bào - Nguyên tố vi lượng: Tham gia trao đổi chât: Vì cấu tạo enzim 1.0 xúc tác cho phản ứng sinh hoá tế bào * Nhận biết: - Chuẩn bị dịch mẫu 1.0 - D ng thuốc thử AgNO3 cho vào dịch mẫu: Nếu có kết tủa trắng có iơn Cl Do nước đá tích lớn nước lỏng nên để rau tươi (là dạng vốn chứa nhiều nước) vào ngăn đá, nước thành nước đá  phá vỡ tế bào  làm hỏng, làm giảm 1.0 chất lượng rau Giải thích: - Quả chuối chưa cho vào tủ lạnh, tế bào chưa bị vỡ liê kết với tạo độ cứng định - Khi đưa vào ngăn đá tủ lạnh, nước tế bào chuối 2.0 đông thành đá -> tế bào bị vỡ -> đá tan tế bào vỡ khơng liên kết với ban đầu => chuối mềm Do nước mồ hôi bay phải lấy nhiệt thể giúp làm giảm nhiệt bề mặt thể Có gió giúp nước mồ bay nhanh  làm giảm nhiệt nhanh 1.5 tạo cảm giác mát khơng có gió Do nước khơng khí quanh cốc nước đá có nhiệt độ cao thành cốc  bị nhiệt tiếp xúc với thành cốc hình thành liên kết hidro phân tử nước bề mặt cốc  tạo thành giọt nước 1.5 Do liên kết phân tử nước (bằng liên kết hidro) tạo sức căng bề mặt cho khối nước Lực yếu có khả đỡ số tr ng nhỏ  giúp chúng di chuyển mặt nước mà khơng bị chìm 1.5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ………… BỘ MÔN SINH HỌC ===  === ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC SINH HỌC CHỦ ĐỀ 3.2 Môn: Sinh học - Lớp 10 (Thời gian làm bài: 45 phút) Câu 2.0 điểm Trong cấu trúc màng sinh chất, protein màng phân bố nào? Nêu chức protein màng? Vì tế bào chọn’’ chất định để vận chuyển vào tế bào đường thực bào? Câu 2.0 điểm a Phân biệt chức prơtêin bám màng prơtêin xun màng? b Vì loại prơtêin lại định đến tính linh hoạt màng sinh chất Câu 1.5 điểm Thế vi ống thể động vi ống động ? Các vi ống thể động hoạt hoạt động hướng cực NST ? chức vi ống động ? Câu 2.5 điểm) So sánh lưới nội chất trơn lưới nội chất hạt? Câu 2.0 điểm Trong tế bào nhân thực, ti thể có màng kép máy gongi lai có màng đơn Nếu ti thể lớp màng máy gongi có màng kép ảnh hưởng đến chức chúng? Giả sử protein enzim hoạt động lưới nội chất trơn tổng hợp lưới nội chất hạt hoàn thiện máy Golgi Hãy mơ tả giai đoạn q trình tổng hợp di chuyển protein từ mARN đến nơi thực chức ========== Hết ========= Lưu ý: - Khi làm hết thời gian làm theo quy định; học sinh xác định kết làm sau tiếp tục làm hết ý, câu hỏi lại xong - Sau làm xong học sinh tự đối chiếu, so sánh, đánh giá kết học tập báo cáo kết cho giáo viên theo địa chỉ: ………………………………………… TRƯỜNG THPT CHUYÊN ………… BỘ MÔN SINH HỌC ===  === HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC SINH HỌC CHỦ ĐỀ 3.2 Môn: Sinh học - Lớp 10 (Thời gian làm bài: 45 phút) Câu 2.0 điểm Nội dung -Trong cấu trúc màng sinh chất, protein màng phân bố xuyên màng protein bám màng -Tạo kênh vận chuyển câc chất - Protein thụ thể tiếp nhận thông tin - Glycoprotein dấu chuẩn nhận biết tế bào - potein gắn với khung xương tế bào trì hình dạng tế bào - Xúc tác cho phản ứng sinh hóa diễn màng - Các protein làm nhiệm vụ ghép nối tế bào thành mơ - Tế bào chọn’’ chất định để vận chuyển vào tế bào đường thực bào vì: Trên màng tế bào có thụ thể liên kết đặc hiệu với số chất định Câu 2.0 điểm a Prôtêin bám màng Prơtêin xun màng -Bám vào phía mặt ngồi: tín hiệu nhận - Pecmeaza, chất mang vận chuyển biết tế bào, ghép nối tế bào với tích cực chất ngược građien nồng độ -Bám vào phía mặt trong: xác định hình - Tạo kênh giúp dẫn truyền phân dạng tế bào giữ prôtêin định tử qua màng Thụ quan giúp dẫn vào vị trí riêng truyền thơng tin vào tế bào Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Điểm 0.5 0.5 b - Do loại prôtêin thay đổi vị trí, hình thù khơng gian tạo nên tính linh hoạt mềm dẻo cho màng (0.25 điểm) - Các phân tử prơtêin có khả chuyển động quay, chuyển dịch lên xuống lớp màng Ngồi bình thường phân tử prơtêin phân bố tương đối đồng màng, có thay đổi mơi trường prơtêin lại có khả di chuyển tạo nên tập hợp lại với (0,75 điểm) Câu 1.5 điểm Nội dung Điểm - Vi ống thể động : vi ống bám vào thể động 0.25 - Vi ống động : vi ống không bám vào thể động 0.25 - Hoạt động vi ống : có chế + Các pr động cõng NST bước dọc theo vi ống đầu thể 0.25 động vi ống giải tr ng hợp pr qua + Các NST bị guồng pr động cực thoi vi ống phân dã sau qua pr động - Chức vi ống động : + Chịu trách nhiệm dài tế bào kì sau + chế : vi ống động phát sing từ cực đối lập lồng vào kì / kì sau đoạn lồng vào ngắn pr động đẩy chúng xa nhờ ATP => chúng đẩy nhau, cực thoi bị đẩy xa làm tế bào dài 0.25 0.25 0.25 Câu 2.5 điểm) + Điểm giống (mỗi ý 0,25 điểm) - Đều bào quan có cấu trúc màng; - Đều cấu tạo từ protein + photpholipit; - Đều có nguồn gốc từ màng sinh chất phân hố, ăn sâu tạo thành; - Đều có chức tổng hợp vận chuyển chất tế bào + Điểm khác nhau: Tính chất so Lưới nội chất trơn Lưới nội chất hạt sánh - Chứa nhiều photpholipit - Chứa photpho lipit - Gồm kênh hẹp nối với - Gồm túi dẹp xếp song song - Phân bố thành nhóm Cấu tạo - Nằm phân tán tế bào - Mặt ngồi có đính nhiều (1.0 điểm) chất ribơxơm - Khơng có ribơxơm Chức - Tổng hợp lipit, chuyển hoá - Tổng hợp protein xuất bào, (0,25 điểm) hydrat cacbon, giải độc… protein màng, protein lizoxom Quan hệ với - Quan hệ cấu tạo: gongi - Quan hệ chức năng: chất gongi (0.25 tạo từ lưới nội chất trơn tổng hợp nội chất hạt chuyển sang gongi để hoàn thiện điểm) bao gói Câu 1.5 điểm Ý Nội dung Điểm - Ti thể lớp màng ảnh hưởng đến khả tổng hợp lượng chuỗi chuyền điện tử: Mất màng khơng tổng hợp 0.5 ATP màng ngồi khả tổng hợp ATP giảm - Nếu máy gongi có màng kép ảnh hưởng đến khả hình 0.25 thành túi tiết để bao gói sản phẩm + mARN tổng hợp hoàn thiện nhân sau di chuyển 0.25 qua lỗ màng nhân lưới nội chất hạt + mARN dịch mã ribosome sau protein biến đổi 0.25 bao gói túi vận chuyển + Protein vận chuyển theo mạng lưới nội chất đến máy Golgi 0.25 + Bộ máy Golgi hoàn thiện cấu trúc protein sau vận chuyển đến 0.50 lưới nội chất trơn TRƯỜNG THPT CHUYÊN ………… BỘ MÔN SINH HỌC ===  === ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC SINH HỌC CHỦ ĐỀ 4.3 Môn: Sinh học - Lớp 10 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 3.75 điểm Hơ hấp tế bào gì? Viết phương trình tổng qt q trình hơ hấp Q trình hơ hấp hiếu khí nội bào gồm giai đoạn? Mỗi giai đoạn diễn đâu? ATP giải phóng giai đoạn nào? Trong giai đoạn q trình hơ hấp giai đoạn xem cổ nhất? Có thể tính xác số lượng ATP tạo thành q trình hơ hấp hiếu khí? Tại sao? Vì nói nước vừa ngun liệu, vừa sản phẩm q trình hơ hấp? Tại khơng có oxi tổng hợp ATP ti thể tế bào bị đình trệ? Trong phương trình tổng qt q trình hơ hấp, O2 cuối có mặt CO2 hay H2O? Màng ti thể bị hỏng dẫn đến hậu gì? ATP giải phóng bao nhiêu? Trình bày vai trò NAD+ FAD hơ hấp nội bào Câu 3.0 điểm Sản phẩm pyruvat trình đường phân tế bào sử dụng vào mục đích đa dạng nào? Q trình truyền điện tử hơ hấp tế bào nhân sơ tế bào nhân thực diễn vị trí tế bào? Sự khác q trình ? Tế bào có hình thức phân giải nào? Phân biệt hình thức phân giải Có khác vai trò NADH hơ hấp lên men? Tại hô hấp kị khí giải phóng ATP lại chọn lọc tự nhiên trì tế bào thể người, vốn loại tế bào cần nhiều ATP Câu 2.0 điểm Người ta làm thí nghiệm sau: - Lấy ty thể khỏi tế bào, đầu cho ty thể vào dung dịch có pH cao (ví dụ pH = 8) Sau khoảng thời gian người ta chuyển ty thể vào dung dịch có pH thấp (ví dụ pH = 3-4) Dự đốn q trình xảy ty thể? Giải thích? Cho biết thí nghiệm d ng để chứng minh điều gì? Một số bác sỹ cho người muốn giảm khối lượng thể sử dụng loại thuốc Loại thuốc có hiệu nguy hiểm có số người dùng bị tử vong nên thuốc bị cấm sử dụng Hãy giải thích loại thuốc lại làm giảm khối lượng thể gây chết? Biết người ta phát thấy làm hỏng màng ty thể Làm để biết axit pyruvic glucozơ vào ti thể để thực hơ hấp hiếu khí Câu 1.5 điểm) Nêu khác chuỗi truyền điện tử xảy màng tilacoit lục lạp màng ty thể Năng lượng dòng vận chuyển điện tử sử dụng nào? Phân biệt chiều khuếch tán số lượng ion H+ ty thể lục lạp qua ATP syltetaza ========== Hết ========= Lưu ý: - Khi làm hết thời gian làm theo quy định; học sinh xác định kết làm sau tiếp tục làm hết ý, câu hỏi lại xong - Sau làm xong học sinh tự đối chiếu, so sánh, đánh giá kết học tập báo cáo kết cho giáo viên theo địa chỉ: ………………………………………… TRƯỜNG THPT CHUYÊN ………… BỘ MÔN SINH HỌC ===  === Câu Ý HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC SINH HỌC CHỦ ĐỀ 4.3 Môn: Sinh học - Lớp 10 Nội dung - Hô hấp tế bào trình chuyển lượng nguyên liệu hữu thành lượng ATP Hô hấp tế bào bao gồm nhiều phản ứng nhờ lượng ngun liệu hơ hấp giải phóng dần phần Viết phương trình - Q trình hơ hấp gồm giai đoạn: Đường phân, Krebs chuỗi vận chuyển e -Giai đoạn đường phân diễn tế bào chất, giai đoạn giải phóng ATP - Chu trình Krebs diễn chất ti thể, giai đoạn giải phóng ATP - Chuỗi vận chuyển e diễn màng ti thể, giai đoạn giải phóng 24 ATP Giai đoạn xem cổ nhất: Đường phân Vì: - Diễn tất tế bào sống, từ tế bào nhân sơ đến tế bào nhân thực, - Các q trình hơ hấp hiếu khí, lên men hơ hấp kị khí trải qua đường phân Khơng thể đưa số xác số lượng ATP thu sau q trình hơ hấp hiếu khí lý sau: + Trong q trình hơ hấp hiếu khí, sản phẩm trung gian tạo q trình đường phân, oxy hóa pyruvate, chu trình Crebs không thiết phải hết tất đường hơ hấp hiếu khí, rẽ nhánh sang q trình chuyển hóa khác, khơng thể tính số ATP tuyệt đối tạo từ phân tử glucose hô hấp Điểm 0.5 0.25 0.25 0.50 0.25 + Q trình phosphoryl hóa ADP để tạo thành ATP không liên kết trực tiếp 0.25 với phản ứng sinh hóa có q trình phân giải đường, có hệ số sai lệch định lượng giải phóng số lượng ATP tạo ra, đồng thời số proton tạo thủy phân NADH FADH2 không số nguyên + NADH tạo tế bào chất đường phân không vận 0.25 chuyển vào ty thể để c ng với NADH tạo chu trình Crebs tham gia vào ETC mà phải thơng qua q trình chuyển electron đổi qua màng ty thể Sự chuyển đổi khiến 1NADH tế bào chất thành 1NADH ty thể 1FADH2 ty thể, nên khơng thể biết xác số phân tử lực khử vào ty thể + Sự vận chuyển electron chuỗi truyền điện tử khơng cung cấp tồn lực khử cho q trình phosphoryl hóa ATP synthase mà cung cấp cho trình khác Nước tham gia vào phản ứng oxy hóa chu trình Crep, đồng thời nước lại tạo chuỗi truyền điện tử Do nước vừa nguyên liệu, vừa sản phẩm q trình hơ hấp - Nếu khơng có oxi chuỗi truyền electron khơng hoạt động khơng tạo + điện màng khơng có vận chuyển ion H qua màng Vì khơng kích hoạt phức hệ ATP-syntetaza tổng hợp ATP từ ADP P - Khơng có oxi, axit piruvic lên men biến đổi thành sản phẩm khác - O2 chất nhận electron cuối cùng, liên kết với Hyđro tạo nên H2O Màng ti thể bị hỏng khơng xảy chuỗi truyền điện tử, tạo ATP + Vai trò NAD FAD - Sự phân huỷ glucoz q trình oxy hố, phản ứng giải phóng + lượng từ từ, lượng chứa điện tử cao NAD + FAD coenzim dạng khử có khả tiếp nhận điện tử H tạo thành NADH FADH2 + - NADH FADH2 vận chuyển H điện tử đến dãy truyền điện tử định vị màng ty thể (tại xảy q trình tổng hợp ATP kiểu hố + thẩm) tái lập NAD , FAD Trong cứđược NADH 2.5 Sản phẩm pyruvat trình đường phân tế bàosẽsửtổng dụnghợp vàođược mục đích đa dạng : + Nguyên liệu cho lên men + Tiếp tục phân giải thu lượng hô hấp + Tiền chất tổng hợp axit amin + Chuyển hóa thành PEP để cố định CO2 cho quang hợp… Q trình truyền điện tử hơ hấp tế bào nhân sơ tế bào nhân thực Chuỗi truyền electron hô hấp Chuỗi truyền electron hô hấp tế bào sinh vật nhân sơ tế bào sinh vật nhân thực - Diễn màng sinh chất tế Diễn màng ti thể bào -Chất nhận e cuối c ng: oxi( hô -Chất nhận e cuối c ng oxi hấp hiếu khí), NO3 ( hơ hấp kị khí) Các hình thức phân giải: Hơ hấp hiếu khí, hơ hấp kị khí, lên men Hơ hấp hiếu khí Hơ hấp kị khí Lên men ĐK xảy Có oxi Khơng có oxi Khơng có oxi Chất cho e Chất hữu Chất hữu Chất hữu 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 Chất nhận O2 e 3 Hợp chất vô Chất hữu (oxi dạng liên kết): 2SO4 , NO3 , CO2 Sản phẩm CO2, H2O Chất vô cơ, hữu Chất hữu Năng Nhiều (36 – 38 (25 ATP) Ít (2-4ATP) lượng ATP) Vai trò NADH : + Trong hơ hấp : Nhận vận chuyển e giàu lượng từ phản ứng phân giải chất hữu đến cung cấp cho chuỗi vận chuyển e màng, sở cho trình chiết rut lượng chủ yếu hô hấp + Trong lên men : Được sử dụng để khử chất hữu tạo sản phẩn lên + men nhằm tái sinh NAD trì liên tục đường phân tạo lượng cho tế -bào Kiểu hơ hấp kị khí giải phóng ATP tế bào thể người cần dùng kiểu hô hấp không tiêu tốn ô xy - Khi thể vận động mạnh chạy, nhảy, nâng vật nặng … tế bào mô co c ng lúc, hệ tuần hoàn chưa kịp cung cấp đủ xy cho hơ hấp hiếu khí, giải pháp tối ưu hơ hấp kị khí đáp ứng kịp thời ATP mà khơng cần đến xy Dự đốn q trình xảy ti thể: ATP tổng hợp ty thể theo thuyết hóa thẩm + Giải thích: Lúc đầu đưa vào mơi trường có pH cao để H chất di chuyển ngồi, sau cho vào mơi trường pH thấp => tạo chênh lệch + nồng độ H phía ngồi màng ti thể => tạo khuynh độ hóa + điện làm H di chuyển từ xoang gian màng vào chất ti thể qua gai hình + nấm => thúc đẩy tổng hợp ATP Khi đôi H qua => phân tử ATP tổng hợp Thí nghiệm dùng để chứng minh: Ty thể tổng hợp ATP ống nghiệm Quá trình tổng hợp ATP qua màng cần có chênh lệch nồng + độ H phía màng ti thể - Ty thể nơi tổng hợp ATP mà màng ty thể bị hỏng nên H + khơng tích lại khoang hai lớp màng ty thể ATP không tổng hợp - Giảm khối lượng thể hơ hấp diễn bình thường mà tiêu tốn nhiều glucôzơ, lipit - Gây chết tổng hợp ATP, chất dự trữ tiêu tốn dần nên dẫn đến tử vong Chuẩn bị hai ống nghiệm có chứa chất đệm ph hợp với môi trường nội bào: - Ống bổ sung glucozơ + ti thể - Ống bổ sung axit pyruvic + ti thể Để hai ống nghiệm c ng điều kiện nhiệt độ 30 C cho thấy ống không thấy CO2 bay ( không sủi bọt), ống có CO2 bay (sủi bọt) thể hơ hấp hiếu khí 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0,25 0,50 0,25 0,50 0,50 Sự khác biệt Trên màng tilacoit - Các điện tử e đến từ diệp lục Trên màng ti thể - Các điện tử sinh từ q trình dị hố (q trình phân huỷ chất hữu cơ) - Năng lượng có nguồn gốc từ ánh - Năng lượng giải phóng từ sáng việc đứt gẫy liên kết hoá học phân tử hữu - Chất nhận điện tử cuối c ng - Chất nhận điện tử cuối c ng oxi NADP+ + 0.25 0.25 0.25 + - Năng lượng d ng để chuyển tải H qua màng, dòng H chuyển ngược lại ATP hình thành + Khuếch tán H ty thể lục lạp qua ATPaza: 0.25 + + Ở ty thể: H khuếch tán qua ATPaza từ khoảng gian màng chất ty thể, + ion H qua màng tổng hợp ATP + 0.5 + + Ở lục lạp: H khuếch tán từ xoang tylacoit chất lục lạp, 3ion H qua màng tổng hợp ATP PHỤ LỤC 17 TÀI LIỆU SINH HỌC TẾ BÀO PHỤ LỤC 18 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY TỰ HỌC SINH HỌC TẾ BÀO ... Chương TỔ CHỨC DẠY TỰ HỌC SINH HỌC TẾ BÀO CHO HỌC SINH CHUYÊN SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .53 2.1 PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG SINH HỌC TẾ BÀO TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC THPT CHUYÊN... LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH CHUYÊN SINH HỌC THPT 61 2.3.1 Các nguyên tắc tổ chức dạy tự học Sinh học tế bào nhằm hình thành phát triển NLTH cho học sinh 61 2.3.2 Quy trình tổ chức dạy tự. .. dạy lớp chuyên Sinh học THPT chuyên toàn quốc học sinh lớp chuyên Sinh học số trường THPT chuyên về: + Nhận thức giáo viên, học sinh liên quan đến DTH tự học + Việc tổ chức dạy học Sinh học tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy tự học sinh học tế bào cho học sinh chuyên sinh học trung học phổ thông , Tổ chức dạy tự học sinh học tế bào cho học sinh chuyên sinh học trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay