21 DABTTL

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ SỰ NHANH CHẬM ĐỒNG HỒ QUẢ LẮC (ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Sự nhanh chậm đồng hồ lắc” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án 01 D 02 C 03 D 04 B 05 A 06 D 07 A 08 B 09 C 10 D 11 B 12 A 13 C 14 C 15 B 16 B 17 A 18 D 19 B 20 B 21 D 22 A 23 A 24 C 25 B Câu 1: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) Đáp án D Câu 2: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) Đáp án C Câu 3: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) Đáp án D Câu 4: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) ( ) Đáp án B Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 5: Muốn đồng hồ chạy thì: ( ) ( ) ( ( ) ) Đáp án A Câu 6: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian tuần là: ( ) Đáp án D Câu 7: Một đồng hồ lắc đếm giây ngày nhanh 120 (s) => Muốn đồng hồ chạy phải điều chỉnh chiều dài lắc cho đồng hồ chạy chậm 120 (s) ngày đêm, ta có: ( ) Đáp án A Câu 8: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) Đáp án B Câu 9: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) Đáp án C Câu 10: Một đồng hồ lắc tuần chạy chậm 15 phút => Muốn đồng hồ chạy phải điều chỉnh chiều dài lắc cho đồng hồ chạy nhanh lên 15 phút tuần, ta có: ( ) Đáp án D Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 11: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) ( ) Đáp án B Câu 12: Một đồng hồ lắc xem lắc đơn ngày chạy nhanh 86,4(s), => Muốn đồng hồ chạy phải điều chỉnh chiều dài lắc cho đồng hồ chạy chậm 86,4 (s) ngày đêm, ta có: ( ) Đáp án A Câu 13: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian tuần là: ( ) Đáp án C Câu 14: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) Đáp án C Câu 15: Thay đổi lượng nhỏ chiều dài lắc thấy ngày chạy nhanh 90s, ta có: ( ) Đáp án B Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 16: Do thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian t (so với đồng hồ mặt đất) là: ( ) đư ê đ => Khi đưa đồng hồ xuống độ cao 1km đồng hồ chạy nhanh lên, ta có thời gian đồng hồ chạy nhanh tuần là: ( ) Đáp án B Câu 17: Muốn đồng hồ chạy thì: ( ) Đáp án A Câu 18: Một đồng hồ lắc đếm giây ngày chậm 130 (s) => Muốn đồng hồ chạy phải điều chỉnh chiều dài lắc cho đồng hồ chạy nhanh lên 130 (s) ngày đêm, ta có: ( ) Đáp án D Câu 19: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) Đáp án B Câu 20: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian tuần là: ( ) Đáp án B Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 21: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian tuần là: ( ) Đáp án D Câu 22: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian 30 ngày đêm là: ( ) Đáp án A Câu 23: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian 30 ngày đêm là: ( ) Đáp án A Câu 24: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) Đáp án C Câu 25: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian ngày đêm là: ( ) Đáp án B Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 21: Thời gian đồng hồ chạy sai khoảng thời gian tuần là: ( ) Đáp án D Câu 22: Thời gian đồng hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 DABTTL , 21 DABTTL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay