17 TLBG BTTL 7

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ CON LẮC LÒ XO TREO THẲNG ĐỨNG (P2) (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG + BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Con lắc lò xo treo thẳng đứng (P2)” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng Lực Đàn Hồi, Lực Kéo Về Trong Quá Trình Vật Dao Động  Kiến Thức Cần Nhớ  Lực kéo hướng VTC tính theo cơng thức: F = -mω2x = -kx  Lực đàn hồi lò xo: Có loại lực đàn hồi tác dụng lên vật lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo lò xo Hai lực khác chiều độ lớn: F®h  k.[Độ biến dạng lò xo] Tuy nhiờn, lc n hồi tác dụng lên điểm treo lò xo hỏi hơn; xét kĩ lực đàn hồi tác dụng lên vật, lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo ta nhớ ngược lại với lực đàn hồi tác dụng lên vật chiều giá trị !  Lực đàn hồi tác dụng lên vật có xu hướng kéo vật vị trí lò xo tự nhiên có giá trị (tham khảo, hỏi!)  Nếu chiều dương chọn hướng xuống: Fđh = - k(∆l + x)  Nếu chiều dương chọn hướng lên: Fđh = k(∆l - x)  Độ lớn cực đại, cực tiểu lực đàn hồi tác dụng lên vật Độ lớn lực đàn hồi lò xo có cụng thc tớnh: Fđh k.[Độ biến dạng lò xo]  Độ lớn lực đàn hồi cực đại : Tại biên dưới, lò xo biến dạng cực đại  l  A   F®h max  k  l  A   Độ lớn lực đàn hồi cực tiểu:  Nếu lắc dao động với A > Δl, q trình dao động vật có qua vị trí lò xo khơng biến dạng (lò xo tự nhiên)  F®h   Nếu lắc dao động với A < Δl, trình dao động lò xo ln dãn, lò xo biến dạng (dãn) cực tiểu biên bên  l  A   F®h  k  l  A   Bài Tập Mẫu (Video Bài Giảng) Học sinh chép ví dụ mẫu giảng!  Bài Tập Tự Luyện Câu 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A Lực đàn hồi lò xo có có độ lớn cực đại A vật điểm biên dương (x = A) B vật điểm biên âm (x = –A) C vật vị trí thấp D vật vị trí cân Câu 2: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 40 N/m vật nặng có khối lượng 400 g Kéo vật từ vị trí cân hướng xuống đoạn cm buông nhẹ cho vật dao động Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu nhận giá trị sau đây? A |F|max = N; |F|min = N B |F|max = N; |F|min = N C |F|max = N; |F|min = N D |F|max = N; |F|min = N Câu 3: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 40 N/m vật nặng có khối lượng 200 g Kéo vật từ vị trí cân hướng xuống đoạn cm buông nhẹ cho vật dao động Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu nhận giá trị sau đây? A |F|max = N; |F|min = N B |F|max = N; |F|min = N C |F|max = N; |F|min = N D |F|max = N; |F|min = 1,2 N Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng 80 N/m, nặng có khối lượng 320 g Kích thích nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu trình nặng dao động A |F|max = 80 N, |F|min = 16 N B |F|max = N, |F|min = N C |F|max = N, |F|min = 1,6 N D |F|max = 800 N, |F|min = 160 N Câu 5: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 30 N/m vật nặng có khối lượng 320 g Kích thích nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực kéo lớn lò xo lên điểm treo q trình nặng dao động A 16 N B N C N D 800 N Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 6: Treo vật nặng khối lượng m vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m lò xo dãn đoạn 10 cm Trong trình dao động, chiều dài lò xo biến thiên từ 100 cm đến 110 cm Độ lớn lực đàn hồi cực đại trình vật dao động A 200 N B 600 N C N D 60 N Câu 7: Một lò xo độ cứng k, treo thẳng đứng, chiều dài tự nhiên lò xo 22 cm Kích thích cho cầu dao động điều hồ theo phương trình x  2cos  5t  cm Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, độ lớn lực kéo lớn tác dụng vào điểm treo N Khối lượng cầu A 0,4 kg B 0,2 kg C 0,1 kg D 10 g Câu 8: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Tại VTCB lò xo giãn cm Kích thích cho vật dao động điều hồ Trong q trình dao động tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại cực tiểu Biên độ dao động là: A A = cm B A = cm C A = 2,5 cm D A = cm Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo thẳng đứng với biên độ 10 cm Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại cực tiểu tác dụng vào điểm treo trình dao động Lấy g = π2 = 10 m/s2 Tần số dao động A Hz B 0,5 Hz B 0,25 Hz D 0,75 Hz Câu 10: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng khơng đáng kể Hòn bi vị trí cân kéo xuống theo phương thẳng đứng đoạn cm thả nhẹ cho dao động Hòn bi thực 50 dao động 20 s Cho g = 2 = 10 m/s2 Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu lò xo dao động là: A B C D   Câu 11: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với phương trình x  12cos  10t   cm nơi có g = 10 m/s2 Tỉ 3  số độ lớn lực đàn hồi vật biên biên A B C 11 D 12 Câu 12: Con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ giãn vật vị trí cân 10 cm Vật nặng dao động chiều dài quỹ đạo 24 cm Lò xo có độ cứng 40 N/m Độ lớn lực tác dụng vào điểm treo lò xo có chiều dài ngắn A 0,8 N B N C 80 N D 5,6 N Câu 13: Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu có vật khối lượng 100 g Lấy g = 10 m/s2 Chọn gốc toạ độ O vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng Kích thích cầu dao động với phương trình   x  4cos  20t   cm Độ lớn lực lò xo tác dụng vào điểm treo vật đạt vị trí cao 6  A N B 0,6 N C 0,4 N D 0,2 N Câu 14: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g = π2 = 10 m/s2,độ cứng lò xo 50 N/m Khi vật dao động độ lớn lực kéo cực đại độ lớn lực nén (đẩy) cực đại lò xo lên giá treo N 2,5 N Tốc độ cực đại vật A 60 cm/s B 150 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s 2 Câu 15: Một vật treo vào lò xo làm dãn cm Cho g = π = 10 m/s Biết lực đàn hồi cực đại, cực tiểu 10 N N Chiều dài tự nhiên lò xo 20 cm Chiều dài cực đại cực tiểu lò xo trình dao động A 30 cm 28 cm B 26 cm 24 cm C 28 cm 25 cm D 30 cm 26 cm Câu 16: Tìm câu sai Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Gọi độ dãn lò xo vật vị trí cân Δl Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A < Δl) Trong trình dao động, phát biểu sai A Lò xo bị dãn cực đại lượng A + Δl B Lò xo có lúc bị nén, có lúc bị dãn có lúc khơng biến dạng C Lực tác dụng lò xo lên giá treo q trình dao động lực kéo D Lò xo bị dãn cực tiểu lượng Δl - A Câu 17 (ĐH-2013): Gọi M, N, I điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo có chiều dài tự nhiên OM=MN=NI=10cm Gắn vật nhỏ vào đầu I lò xo kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong q trình dao động tỉ số độ lớn lực kéo lớn độ lớn lực kéo nhỏ tác dụng lên O 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn hai điểm M N 12cm Lấy 2  10 Vật dao động với tần số là: A 2,9Hz B 2,5Hz C 3,5Hz D 1,7Hz Câu 18: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng 200 g lò xo có độ cứng 80 N/m Biết vật dao động điều hòa có gia tốc cực đại 2,4 m/s2 Tính tốc độ qua VTCB độ lớn cực đại lực đàn hồi A v = 0,14 m/s, F = 2,48 N B v = 0,12 m/s, F = 2,84 N Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ C v = 0,12 m/s, F = 2,48 N D v = 0,14 m/s, F = 2,84 N Câu 19: Một lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương Ox chiều dương hướng từ xuống Độ cứng lò xo 40 N/m Khi qua li độ x = 1,5 cm vật chịu lực kéo đàn hồi lò xo có độ lớn 1,6 N Khối lượng vật nặng lắc A 100 g B 120 g C m = 50 g D m = 150 g Câu 20: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng 0,1 kg lò xo có độ cứng 40 N/s dao động điều hòa Năng lượng dao động lắc 18.10-3 J Lấy g = 10 m/s2 Lực đẩy cực đại tác dụng vào điểm treo A 2,2 N B 1,2 N C N D 0,2 N Câu 21: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g lò xo khối lượng không đáng kể Chọn gốc toạ độ VTCB, chiều dương hướng lên Biết lắc dao động theo phương trình x = 4sin(10t – π/6) cm Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật thời điểm vật quãng đường s = cm (kể từ t = 0) A 1,6 N B 1,2 N C 0,9 N D 0,7 N 2   cm Lò xo có độ cứng Câu 22: Con lăc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với phương trình x  10cos  10t    100 N/m Lấy g = 10 m/s2 Chọn chiều dương hướng lên Tại t = 0, lực tác dụng vào điểm treo có độ lớn A N B 0,5 N C 1,5 N D 15 N Câu 23: Một lò xo khối lượng đáng kể có độ cứng 100 N/m, đầu cố định, đầu gắn vật nặng có khối lượng kg Cho   vật dao động điều hoà với phương trình x  10cos  t   cm Độ lớn lực đàn hồi vật có vận tốc 50 cm/s 3  phía vị trí cân A N B 10 N C 15 N D 30 N Câu 24: Con lắc lò xo có độ cứng 50 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc 10 rad/s Chọn gốc toạ độ O vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên Khi vật nhỏ lắc có tốc độ khơng lò xo không biến dạng Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật vật có vận tốc 80 cm/s A 2,5 N B 1,6 N C N D N N Câu 25: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hồ gồm vật nặng 200 g lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm Khi lò xo có chiều dài 37 cm vận tốc vật khơng lực đàn hồi lò xo có độ lớn N Cho g =10 m/s Năng lượng dao động vật A 0,125J B 0,090J C 0,250J D 0,045J Câu 26: Một lắc lò xo treo vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hồ theo phương đứng Chiều dài tự nhiên lò xo 30 cm Lấy g =10 m/s2 Khi lò xo có chiều dài 28 cm vận tốc khơng lúc lực đàn hồi có độ lớn N Năng lượng dao động vật A 1,5J B 0,1J C 0,08J D 0,02 J Câu 27: Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương đứng Thời gian cầu từ vị trí cao tới vị trí thấp 0,2 s; tỉ số độ lớn lực đàn hồi lò xo trọng lực vật nặng vị trí thấp Lấy g = π2 m/s2 Biên độ dao động lắc A cm B cm C cm D cm Câu 28: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = kg lò xo khối lượng khơng đáng kể Giữ vật vị trí vị trí cân cho lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn 12 N thả nhẹ cho vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Lực đàn hồi lò xo có độ lớn nhỏ trình vật dao động A B N C N D 22 N Câu 29: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ cm chu kì T Khoảng thời gian ngắn từ lúc lực đàn hồi có độ lớn cực đại đến lúc lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu 0,375T Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ vật nặng lò xo bị nén cm A 87,6 cm/s B 83,1 cm/s C 57,3 cm/s D 52,92 cm/s Câu 30: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Từ vị trí cân bằng, nâng vật nhỏ lên đoạn 10 cm thả nhẹ, thấy sau a khoảng thời gian ngắn a, b lực đàn hồi lực kéo tương ứng không, với  Lấy g = 10 m/s2 b Chu kì dao động lắc A 0,44 s B 0,40 s C 0,2 s D 0,37 s Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Dạng Thời Gian Dao Động Của Con Lắc Lò Xo Thẳng Đứng  Kiến Thức Cần Nhớ Phần lớn dạng thời gian tập chung trường hợp lắc dao động với A > Δl, có nghĩa q trình dao động lò xo có dãn nén Fđh lực đàn hồi tác dụng lên vật (ln hướng vị trí lò xo tự nhiên) Fkv lực kéo tác dụng lên vật (luôn hướng VTCB) Điểm treo lò xo k l0 A Lò xo nén Fđh Fkv chiều (hướng xuống) Vị trí lò xo tự nhiên l  mg k O Fđh Fkv ngược chiều - Fđh hướng lên - Fkv hướng xuống VTCB m Lò xo dãn Fđh Fkv chiều (hướng lên) Chú ý: Nếu hỏi lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo,Athì ta nhớ lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng lên vật! Vì quan hệ chiều lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo lực kéo tác dụng lên vật ngược lại với sơ đồ quan hệ trên, vật từ VTCB đến vị trí lò xo tự nhiên lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo lực kéo tác dụng lên vật chiều, dao động đoạn lại ngược chiều! A Dễ thấy l  chu kì: 2T T - Khoảng thời gian lò xo nén - dãn (Khoảng thời gian dãn gấp lần nén) 3 5T T - Khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật lực kéo ngược chiều - chiều 6 5T T - Khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo lực kéo ngược chiều - chiều 6 Tương tự vậy, em liệt kê trường hợp: A Nếu l  chu kì: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… A Nếu l  chu kì: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………  Trường hợp tổng quát Δl < A có giá trị khơng đặc biệt thời gian lò xo nén chu kì là: ( ) ( ) , t dan  T  t nen  Bài Tập Mẫu (Video Bài Giảng) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Học sinh chép ví dụ mẫu giảng cách cẩn thận!  Bài Tập Tự Luyện Câu 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn Δℓo Kích thích để nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kỳ T Khoảng thời gian lò xo bị nén chu kỳ 0,25T Biên độ dao động vật là: A B 2 o C 2Δℓo D 1,5Δℓo  o Câu 2: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn Δℓo Kích thích để nặng dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với chu kỳ T Thời gian lò xo bị giãn chu kỳ 2T/3 Biên độ dao động vật là: A B 2 o C 2Δℓo D Δℓ0  o Câu 3: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T Xét chu kỳ dao động thời gian độ lớn gia tốc a vật nhỏ gia tốc rơi tự g T/3 Biên độ dao động A vật nặng tính theo độ dãn Δℓo lò xo vật nặng VTCB A B 2 o C 2Δℓo D Δℓ0  o Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn Δℓo Kích thích để nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kỳ T Trong chu kỳ thời gian lò xo bị giãn gấp đơi thời gian bị nén Biên độ dao động vật là: A B 2 o C 2Δℓo D Δℓ0  o Câu 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng với lò xo độ cứng 80 N/m vật nặng khối lượng 200 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ cm, lấy g = 10 m/s2 Trong chu kỳ T, khoảng thời gian lò xo nén A π/15 (s) B π/30 (s) C π/24 (s) D π/12 (s) Câu 6: Con lắc lò xo treo thẳng đứng vị trí cân lò xo dãn cm Lấy g = 10 m/s2 Biết chu kì thời gian lò xo bị nén nửa thời gian lò xo dãn Tốc độ vật lò xo qua vị trí lò xo không biến dạng 3 A (m/s) B (m/s) C (m/s) D (m/s) 2 Câu 7: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 30cm đầu treo vào điểm cố định đầu gắn vật nhỏ Khi hệ cân bằng, lò xo có chiều dài 31cm Khi lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A khoảng thời gian lò xo bị nén chu kỳ 0,05s Biên độ A A 2,0cm B 1,7cm C 1,4cm D 1,0cm Câu 8: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều điều hòa với biên độ cm Biết chu kì dao động, thời gian lò xo dãn lần lò xo bị nén Lấy g = 10 = π2 m/s2 Tốc độ trung bình vật nặng treo đầu lò xo chu kì A 15 cm/s B 30 cm/s C 60 cm/s D 20 cm/s Câu 9: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu có vật m Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng lên Kích thích cầu dao động với phương trình x = 5cos(20t + π) cm Lấy g = 10 m/s2 Khoảng thời gian vật từ lúc to = đến vị trí lò xo khơng biến dạng lần thứ A π/30 (s) B π/15 (s) C π/10 (s) D π/5 (s) Câu 10: Một lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,6 s Ban đầu t = 0, vật nặng thả nhẹ vị trí lò xo bị nén cm Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần thứ 2013 A 1207,1s B 1207,3s C 603,5s D 603,7s Câu 11: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Nâng vật lên để lò xo khơng biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí có tọa độ x = 2,5 cm có tốc độ 50 cm/s Lấy g = 10 m/s2 Tính từ lúc thả vật, thời gian vật quãng đường 27,5 cm 2  A 5,5 s B C s D s s 15 12 Câu 12: Một lò xo treo thẳng đứng, đầu lò xo giữ cố định, đầu treo vật 100 g, lò xo có độ cứng 25 N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng hướng xuống đoạn cm truyền cho vật vận tốc 10π cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên Cho g = 10 m/s2 = π2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà lò xo bị dãn cm lần thứ hai Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ A 0,3 s B 0,27 s C 66,7 ms D 100 ms Câu 13: Một lò xo treo thẳng đứng, đầu lò xo giữ cố định, đầu treo vật 100 g, lò xo có độ cứng 25 N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng hướng xuống đoạn cm truyền cho vật vận tốc 10 cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng lên Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Cho g = 10 m/s2 = π2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà lò xo bị dãn cm lần thứ hai A 0,3 s B 0,2 s C 0,15 s D 0,4 s Câu 14: Một lắc lò xo có vật nặng lò xo có độ cứng 50 N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ cm, tần số góc 10 rad/s Cho g =10 m/s2 Trong chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi lò xo có độ lớn không vượt 1,5 N là: 2    A (s) B (s) C (s) D (s) 15 15 60 30 Câu 15: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ có khối lượng m = 400 g Biết chu kỳ, thời gian lực đàn hồi lò xo thực cơng cản 0,2 s k có giá trị A 256 N/m B 98,7 N/m C 225 N/m D 395 N/m Câu 16: Một lắc lò xo dao động dọc theo trục thẳng đứng với phương trình x = 4,5cos(20π.t/3) cm, t tính s Trong chu kì, khoảng thời gian mà lực kéo ngược hướng với lực đàn hồi tác dụng vào vật A 0,1 s B 0,05 s C 0,15 s D 0,2 s Câu 17: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng 50 N/m, khối lượng vật treo 200 g Vật đứng yên vị trí cân kéo thẳng đứng xuống để lò xo giãn tổng cộng 12 cm thả nhẹ cho nói dao động điều hòa Lấy g = π2 = 10 m/s2 Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật chiều với lực phục hồi chu kì dao đông A 1/5 s B 1/3 s C 1/15 s D 2/15 s Câu 18: Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật chiều lực kéo A 0,4 s B s C 0,2 s D 0,3 s Câu 19: Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, lò xo có độ cứng 50 N/m vật nặng khối lượng 200 g Kéo vật xuống để lò xo dãn 12 cm thả nhẹ cho vật dao động Lấy g = 10 = 2 m/s2 Trong chu kì, khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo cố định chiều với lực kéo 2 1 s s s A B C s D 15 15 30 Câu 20: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc 5 rad/s nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2; lấy 2 = 10 Trong thời gian chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi lò xo lực kéo tác dụng vào vật hướng t1, thời gian hai lực ngược hướng t2 Cho t1 = 5t2 Trong chu kì dao động, thời gian lò xo bị nén : 2 1 s s s A B s C D 15 15 30 Câu 21:Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng 50 N/m, khối lượng vật treo 200 g Vật đứng n vị trí cân kéo thẳng đứng xuống để lò xo giãn tổng cộng 12 cm thả nhẹ cho nói dao động điều hòa Lấy g = π2 = 10 Thời gian lực đàn hồi tác dụng giá treo chiều với lực phục hồi chu kì dao đơng A 2/15 s B 1/30 s C 1/15 s D 1/10 s Câu 22: Cho lắc lò xo treo thẳng đứng Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động Lần thứ nhất, nâng vật lên thả nhẹ gian ngắn vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu x Lần thứ hai, đưa vật vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ thời gian ngắn đến lúc lực hồi phục đổi chiều y Tỉ số x/y = 2/3 Tỉ số gia tốc vật gia tốc trọng trường thả lần thứ A B 3/2 C 1/5 D g Câu 23: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số biên độ f , g 2 f gia tốc rơi tự nơi đặt lắc Thời gian ngắn kể từ lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực đại Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ 1 1 B C D 3f 6f 2f 4f Câu 24: Cho lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Khi lò xo dãn a (cm), 2a (cm) 3a (cm) tốc độ vật nhỏ tương ứng v (cm/s), v (cm/s) v (cm/s) Tỉ số thời gian lò xo nén dãn chu kì gần với giá trị sau A 0,7 B 0,6 C 0,8 D 0,5 Câu 25: Một lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T, lực đàn hồi lớn 9N, lực đàn hồi vị trí cân 3N Con lắc từ vị trí lực đàn hồi lớn đến vị trí lực đàn hồi nhỏ khoảng thời gian là: A T/6 B T/4 C T/3 D T/2   Câu 26: Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với phương trình: x  A cos  t   cm Gốc toạ độ vị trí 3  cân bằng, trục tọa độ Ox trùng với trục lò xo, hướng xa đầu cố định lò xo Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau dao động 1s tính từ lúc t = A 5/3 s B 1/2 s C 1/3s D 5/6s A Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn : Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - ... độ lớn cực đại đến lúc lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu 0, 375 T Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ vật nặng lò xo bị nén cm A 87, 6 cm/s B 83,1 cm/s C 57, 3 cm/s D 52,92 cm/s Câu 30: Một lắc lò xo treo thẳng đứng... cm Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 A 12 07, 1s B 12 07, 3s C 603,5s D 603,7s Câu 11: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Nâng vật lên để lò xo khơng biến dạng thả... Lực tác dụng lò xo lên giá treo trình dao động lực kéo D Lò xo bị dãn cực tiểu lượng Δl - A Câu 17 (ĐH-2013): Gọi M, N, I điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo có chiều dài
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 TLBG BTTL 7 , 17 TLBG BTTL 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay