16 DA CLLXTD p1

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ CON LẮC LÒ XO TREO THẲNG ĐỨNG (P1) (ĐÁP ÁN - HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Con lắc lò xo treo thẳng đứng (P1)” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng 1: Tính Tốn Các Đại Lƣợng Cơ Bản, Chiều Dài Lò Xo Trong Quá Trình Dao Động 01 D 02 C 03 D 04 D 05 A 06 B 07 C 08 B 09 B 10 C 11 D 12 C 13 A 14 A 15 A 16 D 17 D 18 A 19 B 20 B 21 A 22 A 23 B 24 C 25 C 26 A 27 B 28 C 29 C 30 B 31 A 32 D 33 B 34 B 35 B 36 D 37 C  2   2 T   g  Câu 1: Chu kì tần số dao động lắc    1 g  f    T     Đáp án D Câu 2: Đáp án C Câu 3: Chu kì T = Độ dãn lò xo vị trí cân là: ( ) Đáp án D Câu 4: Chu kì T = Chiều dài lò xo vị trí cân là: cb  o  ( ) Đáp án D Câu 5: Chu kỳ dao động riêng lắc lò xo là: √ √ Đáp án A Câu 6: Chiều dài lò xo vị trí cân là: cb  o  Đáp án B Câu 7: Chiều dài lò xo vị trí cân là: cb  o  Đáp án C Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Câu 8: Chiều dài tự nhiên lò xo : ( DAO ĐỘNG CƠ ) Đáp án B Câu 9: Chiều dài tự nhiên lò xo : Đáp án B Câu 10: Độ biến dạng lò xo vị trí cân là: Đáp án C Câu 11: => Đáp án D Câu 12: Chiều dài nhỏ lớn lò xo trình dao động là: Đáp án C Câu 13: Khi dao động chiều dài lúc ngắn vừa chiều dài tự nhiên lò xo => Đáp án A ( Câu 14: Chiều dài tự nhiên lò xo là: ) Đáp án A Câu 15: Chiều dài nhỏ lớn lò xo trình dao động là: Đáp án A Câu 16: Chiều dài lò xo lúc vật li độ x = –2 (cm) là: 92 (cm) (Do chọn chiều dương hướng thẳng đứng từ lên trên) Đáp án D Câu 17: Chiều dài lò xo vị trí cân là: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 cb  o  - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Chiều dài lò xo lúc t = => x = √ √ là: DAO ĐỘNG CƠ 158,6 (cm) (Do chọn chiều dương hướng xuống) Đáp án D Câu 18: Chiều dài lò xo pha dao động lắc 2 => x = ( 2 ) 85 (cm) (Do chọn chiều dương hướng xuống) Đáp án A Câu 19: Chiều dài lò xo vị trí cân là: Chiều dài lò xo thời điểm cb s => x =  o  là: 48,75 (cm) (Do chọn chiều dương hướng xuống) Đáp án B Câu 20: Chiều dài lò xo vị trí cân là: Chiều dài lò xo thời điểm T => x = cb  o  là: 52 (cm) (Do chọn chiều dương hướng lên) Đáp án B Câu 21: Khi vật qua vị trí cân lò xo dãn cm => ( √ Tốc độ cực đại dao động là: ) √ Đáp án A Câu 22: √ ( ) | | √ Đáp án A Câu 23: => Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp lò xo dài 48 cm là: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 √ 0,4 s s 15 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Đáp án B Câu 24: Khi vật vị trí cao nhất, lò xo bị dãn cm => √ Chu kì dao động lắc 0,4 s Đáp án C Câu 25: Khi vật vị trí cao nhất, lò xo bị nén cm => √ Chu kì dao động lắc 0,4 s Đáp án C ( Câu 26: ) Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, t = lúc lò xo ngắn => Vật biên âm => => x = 8cos(9 t + ) cm Đáp án A Câu 27: Tương tự câu 26 => x  10cos( 4  t  )cm Đáp án B √ Câu 28: Khi qua vị trí cân vật có tốc độ là: Đáp án C Câu 29: Từ vị trí cân bằng, người ta giữ vật cho lò xo bị nén 1,5 cm => A = √ Khi qua vị trí cân vật có tốc độ là: Đáp án C Câu 30: Biên độ dao động vật là: √ ( √ ) Đáp án B Câu 31: √ √ 30 ( ) √ ( ) Đáp án A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 32: Giữ vật cho lò xo khơng biến dạng truyền cho tốc độ 20 cm/s => √ √( ) ( ) ( ) Chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc truyền tốc độ => sin Đáp án D  Câu 33: Tương tự câu 26 => x  4cos(5t  ) cm Đáp án B Câu 34: Đáp án B Câu 35: => √ ( √ ) Đáp án B Câu 36: => √ ( √ ) Đáp án D Câu 37: => √ ( √ ) => Ở vị trí thấp lò xo giãn là: Đáp án C Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... Khi dao động chiều dài lúc ngắn vừa chiều dài tự nhiên lò xo => Đáp án A ( Câu 14: Chiều dài tự nhiên lò xo là: ) Đáp án A Câu 15: Chiều dài nhỏ lớn lò xo q trình dao động là: Đáp án A Câu 16: ... Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Đáp án B Câu 24: Khi vật vị trí cao nhất, lò xo bị dãn cm => √ Chu kì dao động lắc 0,4 s Đáp án C Câu 25: Khi vật vị trí cao nhất, lò xo bị nén cm => √ Chu kì dao động lắc... Ngọc Hà) Chiều dài lò xo lúc t = => x = √ √ là: DAO ĐỘNG CƠ 158,6 (cm) (Do chọn chiều dương hướng xuống) Đáp án D Câu 18: Chiều dài lò xo pha dao động lắc 2 => x = ( 2 ) 85 (cm) (Do chọn chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 DA CLLXTD p1 , 16 DA CLLXTD p1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay