15 dap an de so 2

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây đề luyện tập kèm theo giảng “Đề luyện tập số 02” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần tự làm trước theo dõi giảng chữa chi tiết đề thi này! 01 C 02 A 03 B 04 A 05 B 06 D 07 D 08 B 09 A 10 C 11 C 12 B 13 C 14 C 15 A 16 A 17 A 18 B 19 B 20 C 21 A 22 B 23 A 24 D 25 C 26 A 27 A 28 D 29 B 30 B Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 dap an de so 2 , 15 dap an de so 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay