13 giai chi tiet

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ NĂNG LƢỢNG CON LẮC DAO ĐỘNG (P1) (ĐÁP ÁN - HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Năng lượng lắc dao động (P1)” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà ) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án Dạng 1: Những Dạng Bài Cơ Bản 01 B 02 C 03 C 04 D 05 B 06 D 07 A 08 B 09 A 10 A 11 C 12 B 13 C 14 A 15 C 16 D 17 A 18 A 19 B 20 C 21 A 22 C 23 D 24 B 25 D 26 B 27 B 28 B 29 D 30 D 31 B 32 A Câu 6: Con lắc dao động với chu kì T = 0,5 s → Động biến thiên với chu kì TWđ = 0,25 s Chọn C Câu 8: Biên độ: A = 0,5L = 10 cm → W  m2 A2 = 0,018 J Chọn B Câu 9: Tại biên đạt cực đại, → W  1 m2 A2  kA2  0,04J Chọn A 2 Câu 10: Tại VTCB, động đạt cực đại, → W  m2 A2  3,6.104 J Chọn A Câu 11: W  m2 A2  0,5J Chọn C Câu 12: W  kA2  k  40 N/m Chọn B Câu 13: W  m2 A2  A  0,04 m  L = 2A  cm Chọn C Câu 14: Động biến thiên với tần số gấp đôi vật dao động → tần số dao động vật f = 2,5 Hz → ω = 5π W  m2 A2  0,08 J Chọn A Câu 15: Tại hai biên, gia tốc có độ lớn cực đại amax = ω2A = 80 cm/s2 → A = cm W  m2 A2  3,2 mJ Chọn C Câu 16: Chu kì: T = 0,25 s → ω = 8π rad/s W m2 A2  0,288J  A  cm  L = 2A  12 cm Chọn D Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 17: W Fmax = mω2A = 5N → A m2 A2  0,1J 2W  0,04m  4cm Chọn A Fmax Câu 18: 1 W  m2 A2  mv 2max  10 mJ Chọn A 2 Câu 19: v tb(T)  4A 2A 2v max 1    v max  10 cm/s → W  m2 A2  mv 2max  4,93 mJ Chọn B T   2 Câu 20: 1 W  m2 A2  kA2  0,5 J  A = 10cm Chọn C 2 Câu 21:  x2   Chu kì T = 0,314 s → ω = 20 rad/s Vậy W  v2  A2  A  4cm 2 m2A  64 mJ Chọn A Câu 22:  Chu kì T = s → ω = 0,4π rad/s  Diễn biến dao động vận tốc chu kì vật sau:  v max O 40 Các đoạn nét liền thời gian dao động → vmax = 80π → W  v max 40 v v 2T , theo trục phân bố thời gian: 40π = max  15 mv max  0,96 J Chọn C Câu 23:  W m2 A2  0,125J  A  0,5 m/s2  v2  A   a2  A 2   A  cm Chọn D Câu 24: Tương tự Câu 23 Câu 25:   k  10 rad/s m  v2  A   a2  A 2   A  cm → W = 0,01 J Chọn D Câu 26: Tương tự Câu 23 Câu 27: m2 A2  0,125J  A  0,5 m/s2 v A ()  Tại t = 0: v = 25 cm/s = max > → x =  2  W Mà a < → x  A  () →    Chọn B Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 28:  ω = π rad/s; A = 2W  4cm → vmax = 4π cm/s Fmax  Tại t = 0: v    v max A cm/s → x =  2 A A  , động giảm (đi biên) → x = () →    2   Vậy phương trình dao động là: x  cos  t   cm Chọn B 3  Mà a < → x = Câu 29:  ω = π rad/s  t  2  : x = A → a = -ω2A = 20 cm/s2 → A = cm → Cơ năng: W = 12 mJ Chọn C Câu 30: 10  T  0,6 s A A A v () x  () , tăng→ x  () ,  t = 0: v = 30cm/s = max > → x   2 2 a A Khi: a = π (m/s2) = max → x   Theo trục phân bố thời gian: A2 A  vmax = ωA = 60 cm/s; amax = ω2A = 200π cm/s2 → ω = A Vậy thời điểm cần tìm là:  O T T   0,25 s Chọn D 12 T A x T 12 Câu 31: Ví dụ giảng! Câu 32: 2 W1 m11 A1   0,5 Chọn A  W2 m 2 A 2 2 Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn : Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 giai chi tiet , 13 giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay