13 DA BaiNLDD PENC hatung

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:14

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ NĂNG LƯỢNG CON LẮC DAO ĐỘNG (P1) (ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Năng lượng lắc dao động (P1)” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 B 02 C 03 C 04 D 05 B 06 D 07 A 08 B 09 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 C 16 A 17 A 18 B 19 A 20 C 21 A 22 B 23 D 24 B 25 B 26 C 27 B 28 A Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 DA BaiNLDD PENC hatung , 13 DA BaiNLDD PENC hatung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay