CHU kì, tần số CON lắc lò XO và CON lắc đơn

8 2 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:13

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà ) DAO ĐỘNG CƠ CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LỊ XO VÀ CON LẮC ĐƠN (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG + BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây tài liệu kèm theo giảng “Chu kì, tần số lắc lò xo lắc đơn” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi giảng với tài liệu giảng trước làm tập tự luyện so sánh với đáp án PHẦN CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LỊ XO I LÍ THUYẾT  Cấu tạo: Con lắc lò xo có cấu tạo gồm lò xo có độ cứng k mà đầu gắn với điểm cố định, đầu lại gắn với vật nhỏ có khối lượng m  Tần số góc, chu kì dao động, tần số dao động lắc lò xo:  2 m  2 k m T  k  k     m  1 k  f  2  T  2 m  Đối với lò xo đồng chất tiết diện (cùng loại), tích độ cứng với chiều dài tự nhiên lò xo số Giả sử có n lò xo đồng chất, chiều dài tự nhiên ℓ1, ℓ2, ℓ3,…, ℓn với độ cứng tương ứng k1, k2, k3,…,kn Ta ln có: k1ℓ1 = k2ℓ2 = k3ℓ3 = … = knℓn = const II BÀI TẬP Bài Tập Mẫu Ví dụ 1: a) Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng kg lò xo có độ cứng 100 N/m Tần số góc, chu kì, tần số dao động lắc là? b) Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg lò xo có độ cứng k, dao động với chu kì 0,4 s Lấy π2 = 10 Giá trị k là? Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 2: a) Một lắc lò xo dao động điều hòa, giữ nguyên khối lượng vật nhỏ tăng độ cứng lò xo lên lần chu kì dao động thay đổi ? b) Một lắc lò xo dao động điều hòa, tăng khối lượng vật nhỏ độ cứng lò xo lên lần, tần số dao động thay đổi ? c) Một lắc lò xo dao động điều hòa, giảm khối lượng vật nhỏ lần độ cứng lò xo tăng lên lần, tần số dao động thay đổi ? Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà ) DAO ĐỘNG CƠ Ví dụ 3: Một lắc lò xo vật nặng có khối lượng m1 chu kì T1, khối lượng m2 chu kì T2, khối lượng a.m1 + b.m2 chu kì T Mối quan hệ T với T1, T2 ? Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 4: Con lắc lò xo vật khối lượng xác định gắn với lò xo có độ cứng k1 chu kì dao động lắc T1 = s, lò xo có độ cứng k2 chu kì dao động lắc T2 = s, lò xo có độ cứng 4k1 +9k2 chu kì dao động T ? Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 5: Một lò xo đồng chất, tiết diện cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ (cm), (ℓ − 10) (cm) (ℓ − 20) (cm) Lần lượt gắn lò xo (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m ba lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: s; s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T A 1,00 s B 1,28 s C 1,41 s D 1,50 s Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………  Bài Tập Tự Luyện Câu (QG-2015): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc m k k m B   C   D   k m 2 m 2 k Câu 2: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số A   m k k m B f   C f  D f  k m 2 m 2 k Câu 3: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với chu kì A f   m k k m B T   C T  D T  k m 2 m 2 k Câu 4: Một lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m = 250 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m Tần số góc dao động lắc A 20 rad/s B 3,18 rad/s C 6,28 rad/s D rad/s Câu 5: Một lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m = 250 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m Tần số dao động lắc A 20 Hz B 3,18 Hz C 6,28 Hz D Hz A T   Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà ) DAO ĐỘNG CƠ Câu 6: Một lắc lò xo dao động điều hòa, vật có khối lượng m = 0,2 kg, lò xo có độ cứng k = 50 N/m Lấy π2 = 10 Chu kì dao động lắc lò xo A (s) B 0,4 (s) C 25 (s) D (s) Câu 7: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k = 100 N/m Vật thực 10 dao động toàn phần s Lấy π2 = 10 Khối lượng m vật A 500 (g) B 625 (g) C kg D 50 (g) Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 500 g lò xo có độ cứng k Trong s vật thực dao động toàn phần Lấy π2 = 10 Độ cứng k lò xo A 12,5 N/m B 50 N/m C 25 N/m D 20 N/m Câu 9: Con lắc lò xo dao động điều hòa Khi tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 10: Con lắc lò xo dao động điều hòa Khi tăng khối lượng vật lên 16 lần chu kì dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hòa Khi tăng độ cứng lò xo lên lần tần số dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm 16 lần Câu 12: Con lắc lò xo dao động điều hòa Khi giảm độ cứng lò xo 25 lần chu kì dao động vật A tăng lên 25 lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm 25 lần Câu 13: Con lắc lò xo dao động điều hòa Khi giảm độ cứng lò xo khối lượng vật lần chu kì dao động vật A tăng lên lần B không đổi C tăng lên lần D giảm lần Câu 14: Con lắc lò xo dao động điều hòa Khi giảm độ cứng lò xo 25 lần tăng khối lượng vật lên lần chu kì dao động vật A tăng lên 10 lần B giảm 2,5 lần C tăng lên 2,5 lần D giảm 10 lần Câu 15: Con lắc lò xo có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng khối lượng lắc thêm 210 g chu kì dao động điều hòa 2,2 s Khối lượng m A kg B kg C 2,5 kg D 1,5 kg Câu 16: Một lắc lò xo dao động điều hồ Trong khoảng thời gian t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi khối lượng lắc lượng 440 g khoảng thời gian t ấy, thực 50 dao động tồn phần Khối lượng ban đầu lắc A 1,44 kg B 0,6 kg C 0,8 kg D kg Câu 17: Một lắc lò xo có khối lượng 0,8 kg dao động điều hòa, khoảng thời gian t thực 10 dao động Giảm bớt khối lượng lắc 600 g khoảng thời gian t nói lắc thực dao động? A 40 dao động B 20 dao động C 80 dao động D dao động Câu 18: Một lắc lò xo có độ cứng lò xo k Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m1 lắc dao động điều hòa với chu kì T1 Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m2 lắc dao động điều hòa với chu kì T2 Khi treo lò xo với vật m = m1 + m2 lò xo dao động với chu kì A T = T1 + T2 B T  T12  T22 C T  T12  T22 T1T2 D T  T1T2 T12  T22 Câu 19: Một lắc lò xo có độ cứng lò xo k Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m1 lắc dao động điều hòa với chu kì T1 Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m2 lắc dao động điều hòa với chu kì T2 Khi treo lò xo với vật m = m1 – m2 lò xo dao động với chu kì T (biết m1 > m2) A T = T1 – T2 B T  T  T 2 C T  T12  T22 T1T2 D T  T1T2 T12  T22 Câu 20: Khi gắn vật nặng có khối lượng m1 = kg vào lò xo có khối lượng khơng đáng kể, hệ dao động điều hòa với chu kì T1 = (s) Khi gắn vật khác có khối lượng m2 vào lò xo hệ dao động với chu kì T2 = 0,5 (s) Khối lượng m2 A 0,5 kg B kg C kg D kg Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà ) DAO ĐỘNG CƠ Câu 21: Một lò xo có độ cứng k mắc với vật nặng m1 có chu kì dao động T1 = 1,8 (s) Nếu mắc lò xo với vật nặng m2 chu kì dao động T2 = 2,4 (s) Chu kì dao động ghép m1 m2 nối với lò xo nói A 2,5 (s) B 2,8 (s) C 3,6 (s) D (s) Câu 22: Lần lượt treo hai vật m1 m2 vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m kích thích chúng dao động Trong khoảng thời gian định, m1 thực 20 dao động toàn phần m2 thực 10 dao động toàn phần Nếu treo hai vật vào lò xo chu kì dao động hệ T = 0,5π (s) Khối lượng m1 m2 A 0,5 kg ; kg B 0,5 kg ; kg C kg ; kg D kg ; kg Câu 23: Khi gắn cầu khối lượng m1 vào lò xo dao động với chu kì T1 Khi gắn cầu có khối lượng m2 vào lò xo dao động với chu kì T2 = 0,4 s Nếu gắn đồng thời hai cầu vào lò xo dao động với chu kì T = 0,5 s Giá trị T1 A 0,45 s B 0,3 s C 0,1 s D 0,9 s Câu 24: Một lò xo có độ cứng k Lần lượt gắn vào lò xo vật m1, m2, m3 = m1 + m2 , m4 = m1 – m2 với m1 > m2 Ta thấy chu kì dao động vật T1, T2, T3 = s, T4 = s T1, T2 có giá trị A T1 = s; T2 = s B T1 = 4,12 s; T2 = 3,12 s C T1 = s; T2 = s D T1 = 4,12 s; T2 = 2,8 s Câu 25: Một vật có khối lượng m1 treo vào lò xo độ cứng k chu kì dao động T1 = 1,2 s Thay vật m1 vật m2 chu kì dao động T2 = 1,5 s Thay vật m2 m  2m1  m2 chu kì A 2,5 s B 2,7 s C 2,26 s D 1,82 s Câu 26: Một vật có khối lượng m1 treo vào lò xo độ cứng k chu kì dao động T1 = s Thay vật m1 vật m2 chu kì dao động T2 = s Thay vật m2 vật có khối lượng (2m1 + 4,5m2) tần số dao động A 1/3 Hz B Hz C 1/6 Hz D 0,5 Hz Câu 27: Một vật có khối lượng m treo vào lò xo độ cứng k1 chu kì dao động T1 = s Thay lò xo có độ cứng k2 chu kì dao động T2 = 1,8 s Thay lò xo khác có độ cứng k  3k1  2k A 0,73 s B 0,86 s C 1,37 s D 1,17 s Câu 28: Một lò xo đồng chất, tiết diện có độ cứng k Người ta cắt lò xo thành bốn lò xo giống nhau, độ cứng lò xo A 0,5k B 4k C 0,25k D 2k Câu 29: Hai lò xo loại đồng chất, tiết diện đều, lò xo có độ cứng k1, chiều dài tự nhiên ℓ01; lò xo hai có độ cứng k2, chiều dài tự nhiên ℓ02 = 0,4ℓ01 Quan hệ độ cứng hai lò xo A k1 = 2,5k2 B k1 = 0,4k2 C k2 = 0,4k1 D k2 = k1 Câu 30: Hai lò xo đồng chất, tiết diện có chiều dài tự nhiên ℓ 4ℓ Lần lượt gắn lò xo (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m hai lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T A s B s C s D s Câu 31: Ba lò xo đồng chất, tiết diện có chiều dài tự nhiên ℓ1, ℓ2 4ℓ1 + 9ℓ2 Lần lượt gắn lò xo (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m ba lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: s, s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T A s B s C s D 1,50 s Câu 32(QG-2015): Một lò xo đồng chất, tiết diện cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ (cm), (ℓ − 10) (cm) (ℓ − 20) (cm) Lần lượt gắn lò xo (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m ba lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: s; nhiên Giá trị T A 1,00 s B 1,28 s Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự C 1,41 s D 1,50 s - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà ) DAO ĐỘNG CƠ PHẦN CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC ĐƠN  g I LÍ THUYẾT  Cấu tạo: Con lắc đơn có cấu tạo gồm dây treo co chiều dài  đầu gắn với điểm cố định, đầu lại gắn với vật nhỏ g ;  Trong đó: g gia tốc rơi tự nơi đặt lắc;  chiều dài dây treo lắc đơn  Tần số góc dao động lắc     2   2 T   g  → chu kì tần số dao động lắc   g  f  T        Gia tốc rơi tự vị trí có độ cao h so với mặt đất là: g h  G MT § R  h Thường gặp lắc đơn đặt sát mặt đất, tức h = → gia tốc rơi tự mặt đất g  G MT §  10 m/s2 R2 II BÀI TẬP  Bài Tập Mẫu (Video Bài Giảng) Ví dụ (ĐH-2013): Một lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy 2  10 Chu kì dao động lắc là: A 0,5 s B s C s D 2,2 s Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ (CĐ-2010): Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài  A m B m C 2,5 m D 1,5 m Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ (ĐH-2009): Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian t ấy, thực 50 dao động tồn phần Chiều dài ban đầu lắc A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 4: Tại vị trí mặt đất, lắc đơn chiều dài  chu kì dao động nhỏ T1; chiều dài  chu kì dao động nhỏ T2, chiều dài a.1  b. chu kì dao động nhỏ T Tìm quan hệ T với T1 T2? Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà ) DAO ĐỘNG CƠ Ví dụ 5: Một lắc đơn dao động điều hoà địa điểm A với chu kì s Đưa lắc tới địa điểm B cho dao động điều hồ, khoảng thời gian 201 s thực 100 dao động toàn phần Coi chiều dài dây treo lắc đơn không đổi Gia tốc trọng trường B so với A A tăng 0,1% B tăng 1% C giảm 1% D giảm 0,1% Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 6: Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) chu kì A tăng B giảm C không đổi D kết luận Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 7: Ở mặt đất, lắc đơn dao động với chu kì 2s Biết khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng Đưa lắc lên Mặt Trăng (coi chiều dài khơng đổi) dao động với chu kì A 2,43s B 2,4s C 43,7s D 4,86s Solution: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………………………  Bài Tập Tự Luyện Câu 1: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài  dao động điều hồ Tần số góc dao động lắc  g g g B 2 C D g 2    Câu 2(QG-2016): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài  dao động điều hoà Tần số dao động lắc   g g A 2 B 2 C D 2  g 2 g  Câu 3: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài  dao động điều hoà Chu kì dao động lắc A   g g B 2 C D 2  g 2 g  Câu 4(ĐH-2013): Một lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Lấy 2  10 Chu kì dao động lắc là: A 0,5 s B s C s D 2,2 s Câu 5: Một lắc đơn có chiều dài m, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Chu kì dao động lắc là: A 1,99 s B 2,00 s C 2,01 s D s Câu 6(CĐ-2014): Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc A 81,5 cm B 62,5 cm C 50 cm D 125 cm A 2 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà ) DAO ĐỘNG CƠ Câu 7(CĐ-2007): Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B tăng chu kì dao động điều hồ giảm C tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D khơng đổi chu kì dao động điều hồ khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 8(CĐ-2010): Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài  A m B m C 2,5 m D 1,5 m Câu 9: Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hoà Trong khoảng thời gian t, lắc thực 40 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 7,9 cm khoảng thời gian t ấy, thực 39 dao động tồn phần Chiều dài lắc sau thay đổi A 160 cm B 152,1 cm C 144,2 cm D 167,9 cm Câu 10: Hai lắc đơn dao động có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm, ℓ2 chưa biết dao động điều hòa nơi Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực 20 dao động lắc thứ thực 10 dao động Chiều dài lắc thứ hai A ℓ2 = 20 cm B ℓ2 = 40 cm C ℓ1 = 30 cm D ℓ1 = 80 cm Câu 11: Một lắc đơn có chiều dài 120 cm Để chu kì dao động giảm 10% chiều dài dây treo lắc phải A tăng 22,8 cm B giảm 22,8 cm C tăng 18,9 cm D giảm 97,2 cm Câu 12: Một lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% chu kì dao động lắc A tăng 11% B giảm 21% C tăng 10% D giảm 11% Câu 13: Nếu giảm chiều dài lắc đơn đoạn 44 cm chu kì dao động nhỏ thay đổi lượng 0,4 s Lấy g = π2 = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc chưa giảm chiều dài A 2,0 s B 2,2 s C 1,8 s D 2,4 s Câu 14: Tại nơi, chiều dài lắc đơn giảm lần tần số dao động điều hồ A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 15: Một lắc đơn có chiều dài ℓ = 90 cm dao động điều hòa, khoảng thời gian t thực 10 dao động toàn phần Giảm chiều dài lắc 50 cm khoảng thời gian t thực dao động tồn phần? (Coi gia tơc trọng trường khơng thay đổi) A 40 dao động B 30 dao động C 45 dao động D 15 dao động Câu 16(CĐ-2012): Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao động T lắc đơn  ,  T1, T2 Biết  Hệ thức T2   1  1 B  C  D  2 2 2 2 2 Câu 17: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi cố định Nếu giảm chiều dài lắc 19% chu kì dao động lắc A tăng 19% B giảm 10% C tăng 10% D giảm 19% Câu 18: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1, lắc đơn có chiều dài ℓ2 dao động với chu kì T2 Khi lắc đơn có chiều dài ℓ1 + ℓ2 dao động với chu kì T T A T = T2 – T1 B T  T12  T22 C T  T22  T12 D T  21 2 T2  T1 Câu 19: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1 = (s), lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kì T2 = (s) Khi lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ2 + ℓ1 dao động với chu kì A T = (s) B T = 12 (s) C T = (s) D T = 4/3 (s) Câu 20 (CĐ-2012): Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì T1; lắc A đơn có chiều dài  (  <  ) dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài  -  dao động điều hòa với chu kì TT TT A B T12  T22 C D T12  T22 T1  T2 T1  T2 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà ) DAO ĐỘNG CƠ Câu 21: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1 = 10 (s), lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kì T2 = (s) Khi lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ1 – ℓ2 dao động với chu kì A T = 18 (s) B T = (s) C T = 5/4 (s) D T = (s) Câu 22: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1 = 1,5 (s), lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kì T2 = (s) Khi lắc đơn có chiều dài ℓ = 2ℓ1 + 4,5ℓ2 dao động với chu kì A T = 6,5 (s) B T = 4,3 (s) C T = 3,0 (s) D T = 2,5 (s) Câu 23: Tại nơi có hai lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Trong khoảng thời gian, người ta thấy lắc thứ thực dao động toàn phần, lắc thứ thực dao động toàn phần Tổng chiều dài hai lắc 164 cm Chiều dài lắc là: A ℓ1 = 100 m ; ℓ2 = 6,4 m B ℓ1 = 64 cm ; ℓ2 = 100 cm C ℓ1 = m ; ℓ2 = 64 cm D ℓ1 = 6,4 cm ; ℓ2 = 100 cm Câu 24: Một lắc đơn có độ dài ℓ Trong khoảng thời gian Δt thực 12 dao động Khi giảm độ dài bớt 32 cm, khoảng thời gian Δt trên, lắc thực 20 dao động Độ dài ban đầu lắc A ℓ = 60 cm B ℓ = 50 cm C ℓ = 40 cm D ℓ = 25 cm Câu 25: Hai lắc đơn có chiều dài ℓ1, ℓ2 dao động vị trí, hiệu chiều dài chúng 160 cm Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực 10 dao động, lắc thứ hai thực dao động Khi chiều dài lắc A ℓ1 = 250 cm ℓ2 = 90 cm B ℓ1 = 90 cm ℓ2 = 250 cm C ℓ1 = 25 cm ℓ2 = 1,85 m D ℓ1 = 1,85 m ℓ2 = 25 cm Câu 26(ĐH-2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49 cm lò xo có độ cứng 10 N/m Khối lượng vật nhỏ lắc lò xo A 0,125 kg B 0,750 kg C 0,500 kg D 0,250 kg Câu 27: Một lắc đơn dao động điều hoà địa điểm A với chu kì s Đưa lắc tới địa điểm B cho dao động điều hồ, khoảng thời gian 201 s thực 100 dao động toàn phần Coi chiều dài dây treo lắc đơn không đổi Gia tốc trọng trường B so với A A tăng 0,1% B tăng 1% C giảm 1% D giảm 0,1% R Câu 28: Một lắc đơn dao động điều hoà sát mặt đất với chu kì s Đưa lắc lên độ cao so với mặt đất, với R bán kính Trái Đất dao động với chu kì là? (Coi Trái Đất đồng tính hình cầu, chiều dài dây treo lắc đơn không đổi) A s B s C 2,25 s D 3,25 s R Câu 29: Một lắc đơn đưa lên độ cao so với mặt đất chu kì dao động s, đưa lắc đơn lên độ cao R với R bán kính Trái Đất dao động với chu kì là? (Coi Trái Đất đồng tính hình cầu, chiều dài dây treo lắc đơn không đổi) A s B s C 2,25 s D 3,25 s Câu 30: Ở mặt đất, lắc đơn dao động với chu kì 1,9 s Biết khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng Đưa lắc lên Mặt Trăng (coi chiều dài khơng đổi) dao động với chu kì A 4,23 s B 4,2 s C 4,37 s D 4,62 s Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn : Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - ... …………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ 4: Con lắc lò xo vật khối lượng xác định gắn với lò xo có độ cứng k1 chu kì dao động lắc T1 = s, lò xo có độ cứng k2 chu kì dao động lắc T2 = s, lò xo có độ cứng 4k1 +9k2 chu kì dao động... Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc m k k m B   C   D   k m 2 m 2 k Câu 2: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có... Một lắc lò xo có độ cứng lò xo k Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m1 lắc dao động điều hòa với chu kì T1 Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m2 lắc dao động điều hòa với chu kì T2 Khi treo lò
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU kì, tần số CON lắc lò XO và CON lắc đơn , CHU kì, tần số CON lắc lò XO và CON lắc đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay