ĐÁP án đề LUYỆN tập số 1

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 22:13

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây đề luyện tập kèm theo giảng “Đề luyện tập số 01” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần tự làm trước theo dõi giảng chữa chi tiết đề thi này! 01 D 02 A 03 C 04 D 05 B 06 B 07 C 08 C 09 B 10 A 11 C 12 C 13 D 14 C 15 C 16 B 17 D 18 B 19 B 20 A 21 A 22 D 23 C 24 A 25 B 26 B 27 B 28 C 29 C 30 B Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề LUYỆN tập số 1 , ĐÁP án đề LUYỆN tập số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay