ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 21:54

01. C 02. A 03. B 04. B 05. A 06. B 07. C 08. D 09. D 10. B11. A 12. C 13. B 14. D 15. C 16. D 17. A 18. B 19. B 20. C21. A 22. B 23. A 24. D 25. C 26. A 27. A 28. D 29. B 30. B31. A 32. B 33. A 34. D 35. C 36. A 37. A 38. D 39. B 40. B41. A 42. B 43. A 44. D 45. C Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ Đây đề luyện tập kèm theo giảng “Đề luyện tập cuối chuyên đề” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần tự làm trước theo dõi giảng chữa chi tiết đề thi này! 01 C 02 A 03 B 04 B 05 A 06 B 07 C 08 D 09 D 10 B 11 A 12 C 13 B 14 D 15 C 16 D 17 A 18 B 19 B 20 C 21 A 22 B 23 A 24 D 25 C 26 A 27 A 28 D 29 B 30 B 31 A 32 B 33 A 34 D 35 C 36 A 37 A 38 D 39 B 40 B 41 A 42 B 43 A 44 D 45 C Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ, ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay