ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ (90 phút) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 21:54

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ (90 phút) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC 01 Đây đề luyện tập kèm theo giảng “Đề luyện tập cuối chun đề” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc ) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần tự làm trước theo dõi giảng chữa số câu đề thi này! D  m , tốc độ vật v Ta có mối liên hệ k hi vị trí cân đoạn x Ở thời điểm t  H oc Câu 1: Một vật dao động điều hòa với gia tốc có độ lớn cực đại 86,4 m/s2, vận tốc có độ lớn cực đại 2,16 m/s Quỹ đạo chuyển động đoạn thẳng dài A 5,4 cm B 10,8 cm C 6,2 cm D 12,4 cm Câu 2: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k dao động điều hòa Ở thời điểm t, vật cách nT A kx + mv = B kx2  mv C kx2  mv  D kx = mv Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng k = 100 N/m, m = 100 g Giữ vật theo phương thẳng đứng cho lò xo nén Ta iL ie uO cm truyền cho tốc độ 20π cm/s hướng xuống dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 = π2 m/s2 Chọn t = lúc truyền tốc độ cho vật Thời điểm 2015 lò xo biến dạng cm A 201,43 s B 134,3 s C 267,6 s s D 100,7 s Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng Vật nhỏ đứng yên truyền cho vật tốc độ hướng thẳng đứng xuống sau thời gian 0,05π (s) vật dừng lại tức thời (tốc độ 0) lần đầu, lò xo dãn 20 cm Lấy g = 10 m/s2 Biên độ dao động vật A cm B 20 cm C 15 cm D 10 cm up s/   Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  6sin  t   cm Tại thời điểm t = s vật 6  w fa ce bo ok c om /g ro A qua vị trí x  3 cm theo chiều âm B qua vị trí x  3 cm theo chiều dương C qua vị trí x  3 cm theo chiều âm D qua vị trí x = cm theo chiều dương Câu 6: Một vật dao động điều hoà trục nằm ngang với biên độ cm quan sát bóng đèn nhấp nháy Mỗi lần đèn sáng người ta lại thấy vật vị trí cũ theo chiều cũ Khoảng thời gian hai lần liên tiếp đèn sáng s Biết tốc độ cực đại vật nhận giá trị khoảng từ 12π (cm/s) đến 19π (cm/s) Tốc độ trung bình vật chu kì A 20 (cm/s) B 30 (cm/s) C 15 (cm/s) D 25 (cm/s) Câu 7: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 0,4 m vật nặng có khối lượng 200 g Kéo vật sang cho phương dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 0,1 rad truyền cho vật tốc độ 0,15 m/s theo phương vng góc với sợi dây Sau đó, vật dao động điều hòa với biên độ cong s0 Khi vật có li độ cong 0,5s0 lực căng dây treo A 1,01 N B 2,02 N C 3,03 N D 4,04 N Câu 8: Một vật dao động điều hòa trục Ox, thực 100 dao động toàn phần 10 phút Trong giây từ thời điểm ban đầu, vật quãng đường S; giây vật quãng đường S Trong s vật quãng đường A S B 2S C 3S D 4S w w Câu 9: Li độ tốc độ vật dao động điều hòa liên hệ với theo biểu thức 103 x2  105  v Trong x v tính theo đơn vị cm cm/s Lấy π2 = 10 Khi gia tốc vật 50 m/s2 tốc độ vật A 50 π cm/s B C 50π cm/s D 100π cm/s Câu 10: Hai chất điểm dao động điều hòa có tần số f1 = 3f f2 = 4f Biên độ dao động hai chất điểm A Tại thời điểm tốc độ hai chất điểm 4,8πfA tỉ số khoảng cách chất điểm thứ hai tới vị trí cân với khoảng cách chất điểm thứ tới vị trí cân là? A 12/9 B 16/9 C 40/27 D 44/27 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ hi D H oc 01 Câu 11: Đồ thị vận tốc - thời gian dao động điều hòa cho hình v vẽ Chọn câu đúng: A Tại vị trí gia tốc vật âm t O B Tại vị trí li độ vật âm C Tại vị trí gia tốc vật dương D Tại vị trí li độ dương âm Câu 12: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 = π2 m/s2 Vật nhỏ lắc có khối lượng 50 g Lực kéo cực đại tác dụng lên lắc có độ lớn 0,05 N Lực căng dây treo vật nhỏ qua vị trí nửa động A 0,5050 N B 0,5025 N C 0,4950 N D 0,4975 N Câu 13: Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc có độ lớn a (a < g) lắc dao động với chu kì T1 Khi thang máy chuyển động chậm dần lên với gia tốc có độ lớn a lắc dao động với chu kì T2 = 2T1 Giá trị a A 0,2g B 0,5g C 0,6g D 0,67g Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Tại thời điểm t = chất điểm có vận tốc v0 = gia tốc Ta iL ie uO nT a0 = 15 m/s2, thời điểm t1 chất điểm có vận tốc v1 = -15π cm/s gia tốc a  7,5 m/s2 Lấy π2 = 10 Giá trị nhỏ t1 11 A s B s C s D s 15 15 30 30 Câu 15: Cho hai chất điểm dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình vận tốc v1  V1 sin( 1t  1) cm/s; v  V2 sin(2 t  2 ) cm/s Cho biết: v12  9v22  900 (cm/s)2 Khi chất điểm thứ có tốc độ v1 = 15 cm/s gia tốc có độ lớn a1  150 cm/s2 ; gia tốc chất điểm thứ hai có độ lớn up s/ A 50 cm / s2 B 60 cm / s2 C 100 cm / s2 D 200 cm / s2 Câu 16: Con lắc lò xo gồm lò xo gắn với vật nhỏ có khối lượng 200 g dao động điều hòa với chu kì T biên độ ce bo ok c om /g ro cm Biết chu kì, khoảng thời gian gia tốc vật nhỏ có độ lớn khơng nhỏ 500 cm/s2 0,5T Độ cứng lò xo A 30 N/m B 50 N/m C 40 N/m D 20 N/m Câu 17: Dụng cụ đo khối lượng tàu vũ trụ có cấu tạo gồm ghế có khối lượng m gắn vào đầu lò xo có độ cứng 480 N/m Để đo khối lượng nhà du hành nhà du hành phải ngồi vào ghế cho ghế dao động Người ta đo chu kì dao động ghế khơng có người s có nhà du hành 2,5 s Khối lượng nhà du hành A 80 kg B 63 kg C 75 kg D 70 kg Câu 18: Một vật nhỏ có khối lượng 10 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo đồ thị bên Chu kì dao động vật A 0,256 s B 0,152 s C 0,314 s D 1,255 s Câu 19: Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Tại thời điểm t vật có động lần Tại (s) vật 12 A động B C D nửa động Câu 20: Con lắc lò xo có k = 625 m, rơi tự Khi lắc có tốc độ 42 cm/s đầu lò xo bị giữ lại Sau lắc dao động điều hòa Trong chu kì, khoảng thời gian lò xo dãn, tốc độ trung bình vật A 13,42 cm/s B 27,12 cm/s C 42,03 cm/s D 34,54 cm/s Câu 21: Một vật có khối lượng m = 250 (g) mắc với lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa dọc trục w w w fa thời điểm t  t1  trục Ox mặt phẳng nằm ngang Kéo vật đến vị trí lò xo dãn cm truyền cho vật tốc độ 40 cm/s theo chiều hướng xa vị trí cân Sau khoảng thời gian ngắn Δt kể từ lúc truyền tốc độ cho vật, lò xo nén cực đại Giá trị Δt     A s B s C s D s 15 20 30 60 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 12: Một lắc lò xo dao động điều hòa phương nằm ngang Khi vật có li độ cm động vật lớn gấp đơi đàn hồi lò xo Khi vật có li độ cm so với đàn hồi lò xo, động vật gấp A 26 lần B lần C 18 lần D 16 lần Câu 23: Một lắc lò xo nằm ngang, m = 0,3 kg, dao động điều hòa với gốc vị trí cân  Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 24 mJ Biết thời điểm t vật chuyển động với tốc độ v  20 cm/s lúc gia tốc có độ lớn m/s2 Gia tốc vật vật li độ cực tiểu A m/s2 B - m/s2 C m/s2 D Câu 24: Điểm sáng S trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm cách thấu kính 15 cm Cho S dao động điều hòa với biên độ cm chu kì s trục Ox vng góc với trục thấu kính quanh vị trí ban đầu Ảnh S’ S qua thấu kính hứng Quan sát thấy tốc độ trung bình ảnh S’ chu kì dao động A cm/s B cm/s C cm/s D 12 cm/s Câu 25: Cho hệ vật hình vẽ, lò xo có độ cứng 10 N/m, vật nhỏ có khối lượng Q v 200 g, hệ số ma sát vật với mặt sàn 0,1 Tại t = 0, kéo Q với tốc độ v = 20 cm/s sang bên phải (như hình vẽ) Thời điểm vật có tốc độ 20 cm/s lần A 0,12 s B 0,31 s C 0,47 s D 0,25 s Câu 26: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo có độ cứng 10 N/m dao động điều hòa Khi giảm khối lượng vật nhỏ 440 g chu kì dao động lắc giảm 0,4 s Lấy π2 = 10 Khi chưa giảm khối lượng vật nhỏ phút lắc thực số dao động toàn phần A 24 B 48 C 30 D 50 Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Tại thời điểm t = vật cách vị trí cân cm có gia tốc  100 22 cm / s2 vận tốc 10 2  cm / s  Phương trình dao động chất điểm ro up s/  2 A x  2cos(10t  ) (cm) B x  cos(5t  )(cm) 3   C x  2cos(5t  ) (cm) D x  2cos(10t  ) (cm) Câu 28: Một lắc lò xo có chiều dài tự nhiên 36 cm treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu gắn với vật nặng Kích thích lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong q trình dao động, chiều dài cực đại w w w fa ce bo ok c om /g lò xo 1,5 lần chiều dài cực tiểu Khi vật cách vị trí cân cm vật có tốc độ 20 cm/s Lấy π2 = 10, g = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc A 0,4 s B 1,2 s C 0,6 s D 0,25 s Câu 29: Ba lò xo đồng chất, tiết diện có chiều dài tự nhiên ℓ1, ℓ2 4ℓ1 + 9ℓ2 Lần lượt gắn lò xo (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m ba lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: s, s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T A s B s C s D 1,50 s Câu 30: Hai vật m có khối lượng 400g B có khối lượng 200 g kích thước nhỏ nối với sợi dây mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật treo vào lò xo có độ cứng 100 N/m (vật A nối với lò xo) nơi có gia tốc trường g = 10 m/s2 Lấy 2 = 10 Khi hệ vật lò xo vtcb người ta đốt sợi dây nối hai vật vật B rơi tự vật A dao động điều hồ quanh vị trí cân băng Sau vật A quãng đường 10 cm thấy vật B rơi khoảng cách hai vật A 140 cm B 125 cm C 135 cm D 137 cm Câu 31: Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ treo vào sợi dây mảnh dài điện trường có phương nằm ngang Ở vị trí cân bằng, lắc tạo với phương thẳng đứng góc 600 So với lúc chưa có điện trường, chu kì dao động bé lắc A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 32: Kéo dây treo lắc đơn lệch khỏi phương thẳng đứng góc α0 thả nhẹ Biết dây treo bị đứt lực căng lần trọng lực vật nhỏ treo vào lắc đơn Giá trị lớn α0 mà dây treo không bị đứt trình vật dao động A 600 B 450 C 300 D 750 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ H oc 01 Câu 33: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng 0,1 kg lò xo có khối lượng 40 N/m Năng lượng dao động hệ 18 mJ Lấy g = 10 m/s2 Lực đẩy cực đại tác dụng vào điểm treo A 2,2 N B 1,2 N C N D 0,2 N Câu 34: Một đồng hồ lắc chạy chậm 4,32 s ngày đêm nơi sát mặt đất (cao ngang mực nước biển) nhiệt độ 250C Dây treo lắc có hệ số nở dài α = 2.10-5 K-1 Để đồng hồ chạy nhiệt độ phải A 300C B 150C C 200C D 180C Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm Lấy g = 2 (m/s2) Chiều dài tự nhiên lò xo A 36 cm B 40 cm C 42 cm D 38 cm Câu 36: Một CLLX dao động theo phương thẳng đứng, k = 100 N/m; m = 100 g Giữ vật theo phương thẳng đứng om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D làm lò xo dãn cm truyền cho vận tốc 20π cm/s hướng lên để vật dao động điều hòa Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 37: Treo lắc đơn vào trần ôtô nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với giá tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 2,11 s B 1,82 s C 1,89 s D 1,78 s Câu 38: Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều với lực kéo A 0,3 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,2 s Câu 39: Một lắc đơn tích điện đặt trường có phương thẳng đứng Khi điện trường hướng xuống chu kì dao động lắc 1,6 s Khi điện trường hướng lên thi chu kì dao động lắc s Khi lắc không đặt điện trường chu kì dao động lắc đơn A 1,77 s B 1,52 s C 2,20 s D 1,8 s Câu 40: Tại nơi có g = 9,8 m/s , lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,03 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 29,9 cm/s B 27,1 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s     Câu 41: Hai dao động điều hòa phương x1  8cos  5t   cm x  A cos  5t   cm Dao động tổng hợp 2 3   x  x1  x  A cos  5t    cm Để A nhỏ  A2     rad cm B  rad cm C rad cm D  rad cm 6 6 Câu 42: Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 2,52 s Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn 2a chu kì dao động điều hòa lắc 3,34 s Khi thang máy đứng yên chu kì dao động điều hòa lắc A 2,96 s B 1,57 s C 2,61 s D 2,78 s Câu 43: Một lắc lò xo treo thẳng gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g lò xo có độ cứng 50 N/m dao động điều hòa với biên độ cm Khi lò xo dãn 5,6 cm điểm treo lò xo nhanh dần lên với gia tốc 11 m/s2, sau lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 44: Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hoà Trong khoảng thời gian t, lắc thực 40 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 7,9 cm khoảng thời gian t ấy, thực 39 dao động tồn phần Chiều dài lắc sau thay đổi A 160 cm B 152,1 cm C 144,2 cm D 167,9 cm Câu 45: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là:   x1  7cos(20t  ) x  8cos(20t  ) (với x tính cm, t tính s) Khi qua vị trí có li độ 12 cm, tốc độ vật A m/s B 10 m/s C cm/s D 10 cm/s w w w fa ce bo ok c A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ hi D H oc 01 Câu 46: Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm (đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ, tốc độ cực đại chất điểm 4π (cm/s) Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ 10 A 9,0 s B 10 s C 9,5 s D 8,5 s Câu 47: Một lắc lò xo gồm quả cầ u nh ỏ khối lượng 200 g mang điện tích µC lò xo có độ cứng 50 N/m dao động mặt phẳng nằm ngang không ma sát Tại thời điểm ban đầu t = người ta kéo vật tới vị trí lò xo dãn cm thả nhẹ; đến thời điểm 0,2 s người ta thiết lập điện trường không đổi thời gian 0,2 s, biết điện trường nằm ngang dọc trục lò xo hướng xa điểm cố định có cường độ 105 V/m Lấy g = 10 = π2 m/s2 Trong trình dao động tốc độ cực đại cầu đạt A 35π cm/s B 30π cm/s C 25π cm/s D 20π cm/s Câu 48: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, phút thực 150 dao động toàn phần Tại thời điểm t  0, vật có động năng, sau vật có li độ tăng động tăng Tại thời điểm t, vật có tọa độ x  cm có vận tốc v  10  cm / s Phương trình dao động vật Ta iL ie uO nT     A x  cos  300t   (cm) B x  2 cos  5t  ) (cm) 4 4   3  3    C x  2 cos  300t   (cm) D x  2 cos  5t   (cm)     Câu 49: Một lắc đơn có chiều dài 16 cm dao động khơng khí Cho g  10 m/s2 ; 2  10 Tác dụng lên lắc ngoại lực biến thiên tuần hoàn có biên độ khơng đổi tần số f thay đổi Khi tần số ngoại lực có giá trị f1  0,7 Hz f2  1,5 Hz biên độ dao động vật tương ứng A1 A Ta có kết luận: up s/ A A1  A2 B A1  A2 C A1  A2 D A1  A2 Câu 50: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Nâng vật lên để lò xo khơng biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí có tọa độ 2,5 cm có tốc độ 50 cm/s B s C 2 s 15 D  s 12 Giáo viên: Đỗ Ngọc Nguồn : Hocmai.vn w w w fa ce bo ok c om /g A 5,5 s ro Lấy g  10m / s Tính từ lúc thả vật, thời gian vật quãng đường 27,5 cm Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - ... N/m Để đo khối lượng nhà du hành nhà du hành phải ngồi vào ghế cho ghế dao động Người ta đo chu kì dao động ghế khơng có người s có nhà du hành 2,5 s Khối lượng nhà du hành A 80 kg B 63 kg C... trí cân O Khi vật qua vị trí có tọa độ 2,5 cm có tốc độ 50 cm/s B s C 2 s 15 D  s 12 Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà Nguồn : Hocmai.vn w w w fa ce bo ok c om /g A 5,5 s ro Lấy g  10m / s Tính từ lúc... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ Câu 12: Một lắc lò xo dao động điều hòa phương nằm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ (90 phút) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ, ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ (90 phút) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay