ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 21:54

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) DAO ĐỘNG CƠ ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC 02 B 03 B 04 D 05 D 06 B 07 B 08 C 09 C 11 B 12 B 13 C 14 C 15 A 16 B 17 B 18 C 19 C 21 A 22 A 23 A 24 D 25 B 26 D 27 D 28 A 29 B 31 B 32 A 33 D 34 C 35 B 36 B 37 D 38 D 39 A 41 D 42 B 43 A 44 A 45 A 46 C 47 B 48 D 49 B 10 A 20 C 30 D 40 A 50 C ie uO nT hi D 01 B H oc 01 Đây đề luyện tập kèm theo giảng “Đề luyện tập cuối chuyên đề” thuộc khóa học PEN-C: Mơn Vật lí (Thầy Đỗ Ngọc Hà) Để sử dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần tự làm trước theo dõi giảng chữa số câu đề thi này! Giáo viên: Đỗ Ngọc : Hocmai.vn w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL Nguồn Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ, ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay