Chương 5: Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn

96 12 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 21:36

Chương 5: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN • 5.1 Hệ thống quản lý chất lượng • 5.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 • 5.3 Một số hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn khác SQF 2000 c) Các lợi ích từ SQF 2000: • SQF 2000 đem lại lợi ích trước hết cho người tiêu dùng, người mua sản phẩm thủy sản với mong muốn sản phẩm ln đảm bảo an tồn tuyệt sức khỏe họ Trên sở đem lại lợi ích đó, SQF 2000 đem lại phát triển vững cho thân Doanh nghiệp áp dụng • Ngồi ra, SQF 2000 giúp nhân viên tổ chức áp dụng có nhận thức đắn vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản, từ kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng GMP a) Khái niệm SQF 2000: • GMP (Good Manufacturing Practices) tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất GMP phần hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, điều kiện tiến cho việc phát triển hệ thống HACCP tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO22000 GMP b) Nội dung tiêu chuẩn GMP: GMP đưa yêu cầu về: • Nhà xưởng trang thiết bị: khu vực nhà xưởng, khu vực chế biến, xử lý thưc phẩm, phương tiện vệ sinh, phương tiện chiếu sang, thơng gió, thiết bị dụng cụ, hệ thống an tồn trường hợp khẩn cấp • Kiểm soát vệ sinh nhà xưởng làm vệ sinh nhà xưởng, xử lý chất thải, bảo quản hóa chất nguy hại, đồ dùng cá nhân GMP b) Nội dung tiêu chuẩn GMP: • Kiểm sốt q trình chế biến: nguyên vật liệu, hoạt động sản xuất • Kiểm soát người: yêu cầu sức khỏe, cách ly nguồn lây nhiễm, vệ sinh cá nhân, giáo dục, kiểm sốt • Vận chuyển bảo quản thành phẩm GMP c) Đối tượng áp dụng GMP: GMP áp dụng lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm yêu cầu điều kiện vệ sinh cao như: • Thực phẩm • Dược phẩm, • Mỹ phẩm, • Thiết bị y tế • Trong lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng, khách sạn thích hợp cho việc áp dụng GMP GMP c) Các lợi ích từ GMP: Một doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn GMP cải thiện toàn diện điều kiện vệ sinh an toàn sở sản xuất hoạt động sản xuất đáp ứng yêu cầu pháp luật quản lý vệ sinh an tồn thực phẩm Bên cạnh lợi ích theo sau mà GMP đem lại là: GMP c) Các lợi ích từ GMP: • Tiêu chuẩn hóa điều kiện vệ sinh hoạt động kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, người, sản xuất • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai HACCP, ISO22000 • Giảm phần lớn nguy ngộ độc, kiện cáo, phàn nàn khách hàng • Tăng cường uy tín, tin cậy, hài lòng nhà phân phối, khách hàng • Cải thiện hoạt động tổng thể doanh nghiệp ISO 22000 a) Khái niệm ISO 22000: • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 (FM.22000) • ISO22000 tiêu chuẩn An tồn thực phẩm quốc tế, chấp nhận có giá trị phạm vi toàn cầu Một doanh nghiệp chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng đạt chứng ISO22000 nhìn nhận đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo cung cấp sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng ISO 22000 a) Khái niệm ISO 22000: • Tiêu chuẩn ISO22000 ban hành vào ngày 01/09/2005 năm 2008 Việt Nam, thức thừa nhận tiêu chuẩn quốc gia (TCVN ISO22000:2008) ISO 22000 b) Caùc lợi ích từ ISO 22000: Một doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO22000 nhìn nhận có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tạo lợi cạnh tranh cao Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO22000 mang lại nhiều lợi ích khác như: ISO 22000 b) Các lợi ích từ ISO 22000: • Tiêu chuẩn hóa tồn hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp • Có thể thay cho nhiều tiêu chuẩn khác nhau: GMP, HACCP, EUROGAP, SQF • Giảm chi phí bán hàng ISO 22000 b) Các lợi ích từ ISO 22000: • Giảm tối đa nguy ngộ độc, kiện cáo, phàn nàn khách hàng • Tăng cường uy tín, tin cậy, hài lòng nhà phân phối, khách hàng • Cải thiện hoạt động tổng thể doanh nghiệp • Thuận tiện việc tích hợp với hệ thống quản lý khác (ISO 9001, ISO14000 ) ...• 5. 1 Hệ thống quản lý chất lượng • 5. 2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 • 5. 3 Một số hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu... thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn khác 3 CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HTQLCL • • • • • • • • • 5. 2 – 5. 3 Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 Một số hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn khác ISO 9000... International Organization for Standardization - Thành viên ISO tổ chức tiêu chuẩn quốc gia khoảng 150 nước giới ISO 9000 • ISO - ISO tổ chức phi phủ, đời hoạt động từ 23/2/1947 - Nhiệm vụ ISO thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 5: Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn, Chương 5: Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay