Dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp

148 13 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 21:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÂM THỊ THU DẠY HỌC NHÓM BÀI HỘI THOẠI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÂM THỊ THU DẠY HỌC NHÓM BÀI HỘI THOẠI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn Văn - Tiếng Việt Mã số : 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê A Thái Nguyên - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn GS.TS Lê A Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Lâm Thị Thu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Bằng kính trọng lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn GS.TS Lê A - người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo khoa Ngữ văn, phòng Sau đại học, cán phòng quản lý khoa học trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu trường Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu, giáo viên học sinh trường trung học sở nhiệt tình cộng tác giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè động viên, quan tâm, chia sẻ tạo điều kiện giúp tơi hồn thành tốt luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Lâm Thị Thu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trang Trang bìa phụ i ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng biểu v MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài .1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu Mục đích, nhiệm .5 vụ nghiên Phương pháp cứu nghiên cứu Đóng góp luận văn .7 Cấu trúc luận văn .7 NỘI DUNG Chương SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC NHÓM BÀI HỘI THOẠI Ở THCS THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP 1.1 Một số nội dung vủa lý thuyết hội thoại 1.1.1 Vận động hội thoại 1.1.2 Cấu trúc hội thoại .12 1.1.3 Các phương châm 18 hội thoại 1.2 Quan điểm tiếp 21 1.2.1 Khái niệm 21 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN quan điểm giao giao http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tiếp 1.2.2 Sự thể quan điểm giao tiếp dạy học tiếng Việt .22 1.3 Thực trạng dạy học nhóm hội thoại trung học sở 25 1.3.1 Tài liệu dạy học 25 1.3.2 Năng lực hội thoại học sinh .28 1.3.3 Việc tổ chức dạy học giáo viên 29 Tiểu kết chương 31 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1: Chương TỔ CHỨC DẠY HỌC NHÓM BÀI HỘI THOẠI CHO HỌC SINH THCS THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP 32 2.1 Dạy học lí thuyết hội thoại theo quan điểm giao tếp .32 2.1.1 Mục têu dạy học lí thuyết nhóm hội thoại theo quan điểm giao tếp 32 2.1.2 Nội dung dạy học nhóm hội thoại theo quan điểm giao tếp 33 2.1.3 Một số phương pháp dạy học lí thuyết hội thoại theo quan điểm giao tiếp 35 2.2 Dạy học thực hành hội thoại theo quan điểm giao tếp .40 2.2.1 Mục tiêu dạy học thực hành hội thoại theo quan điểm giao tiếp .40 2.2.2 Bài tập - Phương tiện luyện tập hội thoại theo quan điểm giao tếp 41 2.3 Kiểm tra, đánh giá kết học hội thoại học sinh theo quan điểm giao tiếp 50 2.3.1 Mục đích kiểm tra, đánh giá .51 2.3.2 Nội dung kiểm tra, đánh giá .51 2.3.3 Hình thức kiểm tra, đánh giá 52 Tiểu kết chương 2: 59 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 61 3.1 Mục đích yêu cầu thực nghiệm .61 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 61 3.1.2 Yêu cầu thực nghiệm 61 3.2 Đối tượng, địa bàn, thời gian thực nghiệm 62 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm 62 3.2.2 Địa bàn thực nghiệm .62 3.2.3 Thời gian thực nghiệm 62 3.3 Nội dung thực nghiệm 63 3.3.1 Thực nghiệm thăm dò .63 3.3.2 Thực nghiệm dạy học .63 3.4 Phân tích đánh giá kết thực nghiệm 77 3.4.1 Tiêu chí đánh giá thực nghiệm 77 3.4.2 Kết thực nghiệm đối chứng 78 3.5 Kết luận chung thực nghiệm 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 87 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Thứ tự Chữ viết tắt Từ ngữ đầy đủ GV Giáo viên HS Học sinh Nxb Nhà xuất SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở TNKQ Trắc nghiệm khách quan TNTL Trắc nghiệm tự luận Tr Trang Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iv htp://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Ma trận hai chiều 53 Bảng 2.2 Đánh giá hoạt động nhóm 58 Bảng 2.3 Bảng tự đánh giá học sinh 59 Bảng 3.1 Thống kê lớp thực nghiệm đối chứng 62 Bảng 3.2 Kĩ thuật KWL 66 Bảng 3.3 Tổng hợp kết thực nghiệm học sinh 78 Biểu đồ 3.1 Kết thực nghiệm - số lượng 79 Biểu đồ 3.2 Kết thực nghiệm - % 80 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN v htp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 29 Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) (2004), Ngữ văn (Sách giáo viên), Nxb Giáo dục 30 Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) (2004), Bài tập Ngữ văn 8, Nxb Giáo dục 31 Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) (2004), Ngữ văn 9, Nxb Giáo dục 32 Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) (2004), Ngữ văn (Sách giáo viên), Nxb Giáo dục 33 Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) (2004), Bài tập Ngữ văn 9, Nxb Giáo dục 34 Trần Hữu Phong (2007), Đổi phương pháp dạy học Ngữ văn trung học phổ thơng, Đại học sư phạm Huế 35 Lí Tồn Thắng (1999), Lí thuyết hoạt động ngơn ngữ việc dạy học tiếng Việt THCS, Nxb Giáo dục 36 Đỗ Ngọc Thống (2006), Tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Ngữ văn trung học phổ thông, Nxb Giáo dục 37 Nguyễn Minh Thuyết (2013), Mục tiêu giáo dục chương trình Ngữ văn hành đề xuất đổi chương trình sau 2015 (Hội thảo khoa học quốc gia), Nxb Đại học Sư phạm 38 Bùi Minh Toán (1999), Từ hoạt động giao tiếp, Nxb Giáo dục PHỤ LỤC PHỤ LỤC Phiếu số 1: PHIẾU THĂM DÕ Ý KIẾN HỌC SINH LỚP 8, THCS Học tên học sinh:…………………………………………………… …………………………………………………………………… Lớp: Trường: ………………………………………………………………… Em cho biết ý kiến qua câu hỏi sau: Khi học nhóm hội thoại em thấy gần với sống hàng ngày khơng? A B Khơng Trong phương châm hội thoại, em thấy phương châm dễ mắc phải nhất? A Phương châm lượng B Phương châm chất C Phương châm cách thức D Phương châm quan hệ E Phương châm lịch Hãy kể tên phương châm hội thoại mà em học? Hãy nêu yêu cầu lượt lời tham gia hội thoại? Phiếu số 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN DẠY MƠN NGỮ VĂN THCS Kính gửi thầy (cô):…… Trường:……… Chúng thực đề tài nghiên cứu “Dạy học nhóm hội thoại cho học sinh THCS theo quan điểm giao tiếp” Để sở thực tiễn cho việc đề xuất nội dung, phương thức rèn luyện lực giao tiếp, xin tham khảo ý kiến thầy số vấn đề sau: Xin thầy (cô) cho biết ý kiến khả giao tếp học sinh? Khi dạy học nhóm hội thoại – chương trình ngữ văn THCS, thầy (cơ) gặp phải khó khăn gì? Thầy (cơ) đánh khả ứng dụng nhóm hội thoại vào thực tễn HS? Khi dạy học nhóm hội thoại, phần phần HS khó tếp thu nhất? Vì sao? Xin chân thành cảm ơn tham gia đóng góp ý kiến thầy cơ! PHỤ LỤC Bài tập 1: Xác định vị trí quan hệ nhân vật tham gia hội thoại đoạn trích sau: Thống thấy mẹ đến cổng, thằng Dần mừng nhảy chân sáo: - U từ lúc non trưa đến giờ? mua gạo hay khơng? Sao u lại khơng thế? Cái Tí bếp mắng ra: - Đã bảo u khơng tền, lại lằng nhằng nói mãi! Mày tưởng người ta dám bán chịu cho nhà mày sao? Thôi! Khoai chin đấy, để đổ cho ông xơi, ông đừng làm tội u Rồi tất tả bồng em chạy trước thềm đon đả chào mẹ: - U ạ! Ơng lí cởi trói cho thầy chưa, u?Cái nón u bị rách tan ấy?Tay u mà phải buộc giẻ kia? Chị Dậu khơng trả lời Thơ thẩn, chị đón lấy bé ngồi ghé vào bên mép chõng Cái Tí xoa đầu Tỉu kể lể giọng hú hí: - ả hôm quấy u ạ! U hỏi nhà, ta rả khóc khơng dứt miệng Dỗ ta khơng nín cho Đặt ngồi xuống phản, ta lại níu lấy cố đứng lên Con vừa cắp ta sườn, lại vừa hì hục rửa khoai, tra nồi, xin lửa nhóm bếp Củi ướt chảy ướt chả; lì lụi khơng cháy cho Thế mà luộc chín nồi khoai đấy! U bảo ngoan khơng? Chị Dậu khơng nói (Ngơ Tất Tố, Tắt đèn) Bài tập 2: Hãy xây dựng đoạn hội thoại (chủ đề tự chọn) cho tuân thủ phương châm hội thoại học PHỤ LỤC Phiếu tập 1: Đọc câu truyện sau cho biết nhà sư trả lời nội dung mà anh học trò hỏi chưa? Vì sao? Việc nhà sư trả lời phải thơng tin anh học trò cần biết khơng? Truyện cười liên quan đến phương châm hội thoại nào? HỎI THĂM SƯ Một anh học trò gặp nhà sư dọc đường, anh thân mật hỏi thăm: - A Di Đà Phật! Sư ông khỏe chứ? Được cháu rồi? Sư đáp: - Đã tu hành làm vợ mà hỏi chuyện - Thế sư ơng già chết khơng? - Ai già lại chẳng chết! - Thế sau lấy đâu sư con? (Truyện cười dân gian Việt Nam) Phiếu tập 2: Nêu yếu tố gây cười câu chuyện? Câu chuyện phê phán điều gì? Truyện cười liên quan đến phương châm hội thoại nào? NHÂN ĐỨC người hay nói nịnh Một hơm, đến thăm quan huyện, vừa vào dinh, khen rối rít: - Quan lớn nhân đức thật Thú phải lánh nơi khác Hôm qua, vừa bước chân vào địa hạt ta, tận mắt thấy cọp kéo bầy sang huyện bên cạnh Quan nghe chối tai, gượng cười Một lúc, dân tới báo đêm qua cọp bắt ba mạng người, xin quan đưa lính bắn trừ, kéo ăn hết thiên hạ Quan huyện quay lại hỏi người khách: - Sao ngài bảo trông thấy cọp bỏ rồi? Người khách bí q nói liều: - Chắc quan huyện bên cạnh nhân đức chẳng quan lớn nên chúng khơng chỗ trú chân, đành phải quay trở lại (Truyện cười dân gian Việt Nam) Phiếu tập 3: Bài 1: Cuộc hội thoại đây, người vi phạm phương châm hội thoại nào? Sự vi phạm chấp nhận hay khơng? Mẹ: Con nhìn thấy điện thoại mẹ đâu khơng? Con: Hình tủ lạnh Bài 2: Xét câu sau: Tình bạn tình bạn Truyện cười truyện cười Bố mẹ bố mẹ Hoa hồng hoa hồng Các câu đặc biệt? Người nghe hiểu hàm ý câu nói khơng? Hãy xây dựng hội thoại theo hồn cảnh giao tiếp để người nghe hiểu (khơng hiểu) cách nói PHỤ LỤC GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 1: Cở sở lí luận thực tiễn việc dạy học nhóm hội thoại Trung học sở theo quan điểm giao tiếp Chương 2: Tổ chức dạy học nhóm hội thoại trung học sở theo quan điểm giao tiếp Với chương tập trung. .. cứu Q trình dạy học nhóm hội thoại trung học sở theo quan điểm giao tếp 2.2 Phạm vi nghiên cứu Dạy học hội thoại cho học sinh lớp 8, lớp trung học sở theo quan điểm giao tếp Chúng tập trung chủ... QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP 32 2.1 Dạy học lí thuyết hội thoại theo quan điểm giao tếp .32 2.1.1 Mục têu dạy học lí thuyết nhóm hội thoại theo quan điểm giao tếp 32 2.1.2 Nội dung dạy học nhóm hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp , Dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay