Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực tập luyện của võ sinh tại các câu lạc bộ võ thuật thuộc trung tâm thể dục thể thao quận 9, thành phố hồ chí minh

119 17 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HỒNG SANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC TẬP LUYỆN CỦA SINH TẠI CÁC CÂU LẠC BỘ THUẬT THUỘC TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HỒNG SANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC TẬP LUYỆN CỦA SINH TẠI CÁC CÂU LẠC BỘ THUẬT THUỘC TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Đình Luận Luận văn thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày… tháng năm 2018 Thành phần hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Lê Quang Hùng Chủ tịch TS Nhan Cẩm Trí Phản biện PGS.TS Lê Thị Mận Phản biện TS Hoàng Trung Kiên Ủy viên TS Trần Thanh Toàn Ủy viên, thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN HỒNG SANG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 05 tháng 05 năm 1992 Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820195 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực tập luyện sinh câu lạc thuật thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định nhân tố tác động đến động lực động lực tập luyện sinh câu lạc thuật thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động động lực tập luyện sinh câu lạc thuật thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Đưa số hàm ý nhằm nâng cao động lực động lực tập luyện sinh câu lạc thuật thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: : 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2018 V- Cán hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Đình Luận CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS TS Nguyễn Đình Luận KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Hồng Sang ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh Khoa đào tạo sau đại học toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt tạo điều kiện thuận lợi cho tơi tiếp thu kiến thức quý báu suốt năm học Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, em học sinh Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quận nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp thông tin để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Đặc biệt em xin gửi lời biết ơn chân thành đến người hướng dẫn thầy: PGS.TS Nguyễn Đình Luận, người tận tình hướng dẫn cho em suốt trình nghiên cứu hồn thành đề tài nghiên cứu Lời cuối cùng, xin gửi lời chúc tốt đẹp đến Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Chúc q thầy sức khỏe thành đạt sống Xin chân thành cảm ơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018 Học viên thực Nguyễn Hồng Sang iii TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động tập luyện sinh câu lạc thuật thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Từ kết nghiên cứu động tham gia tập luyện sinh Câu lạc thuật Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, qua đưa đánh giá yếu tố tác động đến động tập luyện, đưa ý kiến để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động giới thiệu quảng bá hình ảnh Câu lạc thuật trung tâm để thu hút nhiều đối tượng với lứa tuổi khác đến tập luyện Câu lạc bộ, xây dựng lên kế hoạch tập luyện phù hợp với lứa tuổi khác nhằm đảm bảo mang lại sức khỏe cho người tập, thường xuyên tổ chức giải đấu giao lưu CLB thuật trung tâm với nhau, CLB thuật trung tâm với CLB thuật nơi khác thành phố để sinh học hỏi thêm thỏa mãn sở thích mình, cải thiện nâng cao sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện, thay dụng cụ hỏng cũ để đảm bảo an toàn tập luyện thi đấu Từ nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động tập luyện sinh câu lạc thuật thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, giúp ích cho hoạt động phát triển câu lạc thuật hoạt động nơi iv ABSTRACT The thesis research the factors that influence practice of student motivation at martial arts clubs at the sports center in District 9, Ho Chi Minh City From the results of research on motivation to participate in the training of students at martial arts clubs at the sports center in District 9, Ho Chi Minh City, It provides an assessment of the factors that affect the motivation give feedback to improve the quality as well as performance such as introducing and promoting images of martial arts clubs at the sports center in District 9, Ho Chi Minh City to attract many objects with different ages to ensure health to practitioner Regularly organized tournaments and exchange between martial arts clubs in the center with each other, between the club's martial arts club and martial arts club in other parts of the city for the students to learn more and satisfy your hobby Improve and improve facilities, equipment and training equipment, replacement of broken tools or too old to ensure safety when practicing and compete To the thesis research the factors that influence practice of student motivation at martial arts clubs at the sports center in District 9, Ho Chi Minh City Will help the operation and develop active martial arts clubs here v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANOVA : Phân tích phương sai DTPT : Đào tạo phát triển DLTL : Động lực tập luyện EFA : Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) QHVS : Quan hệ sinh Sig : Mức ý nghĩa SPSS : Phần mềm phân tích số liệu thống kê TCTL : Sự tự chủ tập luyện TN : Thu nhập TT.TDTT : Trung tâm Thể dục thể thao VIF : Hệ số phóng đại phương sai vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng Bảng 3.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu Bảng 4.1: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố Huấn luyện viên Bảng 4.2: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Cơ sở vật chất - trang thiết bị Bảng 4.3: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Sức khỏe (Lần 1) Bảng 4.4: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Sức khỏe (Lần 2) Bảng 4.5: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Sở thích Bảng 4.6: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Ảnh hưởng (Lần 1) Bảng 4.7: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Ảnh hưởng (Lần 2) Bảng 4.8: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Ảnh hưởng (Lần cuối) Bảng 4.9: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Tạo động lực chung Bảng 4.10: Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần lần thứ Bảng 4.11: Bảng phương sai trích lần thứ Bảng 4.12: Kết phân tích nhân tố EFA Bảng 4.13: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến Bảng 4.14: Phân tích phương sai ANOVA Bảng 4.15: Các thơng số thống kê mơ hình hồi quybằng phương pháp Enter Bảng 4.16 : Vị trí mức độ quan trọng nhân tố theo mức độ giảm dần Bảng 4.17: Bảng so sánh giá trị trung bình sinh nam sinh nữ Bảng 4.18: Bảng so sánh giá trị trung bình câu lạc Bảng 4.19: Bảng so sánh giá trị trung bình độ tuổi Bảng 4.20: Bảng so sánh giá trị trung bình học vấn Bảng 4.21: Bảng so sánh giá trị trung bình thu nhập Bảng 4.22: Bảng so sánh giá trị trung bình thời gian rảnh Bảng 4.23: Bảng so sánh giá trị trung bình thời gian thích hợp SK4 10.3867 7.447 738 860 SK5 10.1533 7.473 844 817 Scale: AH Case Processing Summary N Valid Cases % 150 100.0 0 150 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 849 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted AH1 14.2600 14.757 527 852 AH2 14.3667 12.985 768 789 AH3 15.6000 13.611 477 882 AH4 14.5800 12.809 811 778 AH5 14.2600 14.059 840 786 Scale: AH-2 Case Processing Summary N Valid Cases % 150 100.0 0 150 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted AH2 10.3600 8.729 708 805 AH3 11.5933 8.323 548 897 AH4 10.5733 8.273 814 760 AH5 10.2533 9.519 796 788 Scale: AH-3 Case Processing Summary N Valid Cases % 150 100.0 0 150 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted AH2 7.6933 3.677 773 878 AH4 7.9067 3.669 795 857 AH5 7.5867 4.325 850 827 Scale: DL Case Processing Summary N Valid Cases % 150 100.0 0 150 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 910 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DL1 7.5467 2.800 782 904 DL2 7.2867 2.622 844 852 DL3 7.3000 2.950 843 857 2.Phân tích nhân tố khám phá EFA: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .912 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3170.682 df 231 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loading Cumulative % Total % of Variance Cumulativ 10.899 49.542 49.542 10.899 49.542 49 3.061 13.914 63.456 3.061 13.914 63 1.778 8.084 71.540 1.778 8.084 71 1.257 5.713 77.253 1.257 5.713 77 .856 3.889 856 3.889 81 .549 2.495 81.143 83.637 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component ST2 850 ST1 839 ST3 831 ST4 805 331 291 318 ST5 785 CSVC4 336 252 839 250 CSVC2 285 831 284 CSVC1 239 786 372 CSVC5 CSVC3 250 366 780 340 HLV3 690 325 316 793 266 HLV2 257 319 748 216 HLV1 288 260 747 327 HLV5 314 360 728 HLV4 331 274 714 SK5 904 SK3 862 SK4 861 SK2 817 AH4 235 AH5 379 AH2 390 767 323 336 715 355 338 695 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 3.Hồi quy tương quan Model Summaryb Mo del R 89 5a R Adjuste Std Change Statistics Square dR Error of R F df1 df2 Sig F Square the Squa Change Change Estimate re Chan ge 801 794 30013 801 116.124 144 000 DurbinWatson 2.024 a Predictors: (Constant), AH, SK, ST, CSVC, HLV b Dependent Variable: DL ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 52.299 10.460 Residual 12.971 144 090 Total 65.270 149 F 116.124 Sig .000b a Dependent Variable: DL b Predictors: (Constant), AH, SK, ST, CSVC, HLV Coefficientsa Model Unstandardiz Standar ed dized Coefficients Coeffici ents B Std Error t Sig Collinearity Statistics Beta VIF (Const ant) 618 ST 123 028 224 4.432 000 1.749 CSVC 129 036 201 3.532 001 1.971 HLV 273 047 373 5.826 000 1.792 SK 126 028 173 4.463 000 1.531 AH 121 041 177 2.987 003 136 4.534 000 1.845 a Dependent Variable: DL Kiểm định Independent Samples T-Test Group Statistics gioitinh N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 88 3.2658 69573 07417 N? 62 3.7055 51416 06530 DL Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Equal variances assumed DL Sig 3.84 Equal variances not assumed t-test for Equality of Means t df 052 4.2 27 Sig Mea Std (2n Error tail Diffe Diffe ed) rence rence 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 00 104 148 439 -.64524 01 70 -.23417 147.6 00 098 4.4 439 -.63498 34 81 50 70 -.24443 Kiểm định Anova Oneway Descriptives DL N Mea Std Std n Deviat Error ion 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Upper Bound Bound Teawondo 28 2.69 85 7648 144 2.4019 2.9950 54 1.52 4.18 Karatedo 33 3.49 99 4912 085 3.3257 3.6741 52 2.62 4.29 Vovinam 38 3.65 30 4403 071 3.5083 3.7977 43 2.60 4.29 c? truy?n 31 3.46 69 5405 097 3.2686 3.6652 09 2.62 4.27 WushuMuyaBoxing 20 3.98 98 3636 081 3.8196 4.1600 32 3.00 4.31 150 3.44 76 6618 054 3.3408 3.5544 04 1.52 4.31 Total Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic df1 9.686 df2 Sig 145 000 ANOVA DL Sum of Squares (Combined) df Mean Square F Sig 23.299 5.825 20.124 000 Unweig hted 16.036 16.036 55.400 000 Weight ed 15.395 15.395 53.187 000 Deviati on 7.904 2.635 9.102 000 Within Groups 41.971 145 289 Total 65.270 149 Between Groups Linear Term Oneway Descriptives DL N Mean Std Deviati on Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Mini Maximum mum Upper Bound 10-15 30 2.7173 74491 1360 2.4392 2.9955 1.52 4.18 16-18 47 3.5157 47347 0690 3.3767 3.6547 2.62 4.29 19-25 46 3.6245 49796 0734 3.4766 3.7724 2.60 4.29 26-30 21 3.8406 50409 1100 3.6112 4.0701 2.70 4.31 tren30 3.8333 40825 1666 3.4049 4.2618 3.00 4.00 150 3.4476 66186 0540 3.3408 3.5544 1.52 4.31 Total Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic df1 4.383 df2 Sig 145 002 ANOVA DL Sum of Squares Between Groups (Combined) 21.793 df Mean Square 5.448 F 18.17 Sig .000 Unweig hted 7.525 7.525 25.09 000 Weight ed 16.308 16.308 54.38 000 Deviati on 5.484 1.828 6.097 001 Within Groups 43.477 145 300 Total 65.270 149 Linear Term Oneway Descriptives DL N Mean Std Std Error Deviatio n 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minim Maxi um mum Upper Bound tieuhoc 11 3.2627 32986 09946 3.0411 3.4843 2.75 3.84 trunghoc 19 2.4016 73927 16960 2.0453 2.7579 1.52 4.18 phothong 47 3.5157 47347 06906 3.3767 3.6547 2.62 4.29 CD,DH 73 3.7038 49801 05829 3.5876 3.8200 2.60 4.31 150 3.4476 66186 05404 3.3408 3.5544 1.52 4.31 Total Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic 3.992 df1 df2 146 Sig .009 ANOVA DL Sum of Squares (Combined) df Mean Square F Sig 26.176 8.725 32.585 000 Unweigh ted 5.851 5.851 21.851 000 Weighted 14.080 14.080 52.584 000 Deviatio n 12.095 6.048 22.585 000 Within Groups 39.094 146 Total 65.270 149 Between Groups Linear Term 268 Oneway Descriptives DL N Mean Std Deviati on Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimum Maximu m Upper Bound duoi2 83 3.2351 70278 07714 3.0817 3.3886 1.52 4.29 2.5-3 25 3.6939 48085 09617 3.4954 3.8924 2.70 4.29 3,5-4 19 3.5032 48050 11023 3.2716 3.7348 2.62 4.27 tren 12 3.8478 58991 17029 3.4730 4.2226 2.70 4.31 khac 11 3.9582 33564 10120 3.7327 4.1837 3.00 4.27 Total 150 3.4476 66186 05404 3.3408 3.5544 1.52 4.31 Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic df1 df2 3.393 Sig 145 011 ANOVA DL Sum of Squares (Combined) df Mean Square F Sig 10.111 2.528 6.645 000 Unweighted 4.784 4.784 12.575 001 Weighted 8.195 8.195 21.543 000 Deviation 1.916 639 1.679 174 Within Groups 55.159 145 380 Total 65.270 149 Between Groups Linear Term Oneway Descriptives DL N Mean Std Deviatio n Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimu Maximum m Upper Bound duoi2 78 3.2155 70968 08035 3.0555 3.3755 1.52 4.29 2-3 59 3.6341 51041 06645 3.5011 3.7671 2.60 4.30 3-4 3.9900 42190 14916 3.6373 4.3427 3.00 4.31 4-5 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 150 3.4476 66186 05404 3.3408 3.5544 1.52 4.31 Total Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic df1 5.457 df2 Sig 146 001 ANOVA DL Sum of Squares (Combined) df Mean Square F Sig 10.134 3.378 8.945 000 Unweig hted 3.568 3.568 9.449 003 Weight ed 9.539 9.539 25.259 000 Deviati on 595 297 787 457 Within Groups 55.136 146 378 Total 65.270 149 Between Groups Linear Term Oneway Descriptives DL N Mean Std Std Deviat Error ion 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 5-7 35 2.783 7148 1208 2.5379 3.0290 1.52 4.18 6-8 10 3.591 3318 1049 3.3536 3.8284 3.11 4.16 15-17 13 3.624 6194 1718 3.2503 3.9990 2.62 4.29 17-19 49 3.625 4635 0662 3.4918 3.7581 2.60 4.29 19-21 43 3.699 5271 0803 3.5369 3.8614 2.62 4.31 Total 15 3.447 6618 0540 3.3408 3.5544 1.52 4.31 Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic df1 4.473 df2 145 Sig .002 ANOVA DL Sum of Squares (Combined) df Mean Square F Sig 20.315 5.079 16.381 000 Unweigh ted 10.618 10.618 34.248 000 Weighted 16.198 16.198 52.244 000 Deviatio n 4.117 1.372 4.427 005 Within Groups 44.955 145 310 Total 65.270 149 Between Groups Linear Term ... hưởng đến động lực tập luyện võ sinh câu lạc võ thuật thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh (4) Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực tập luyện võ sinh câu lạc. .. chất động lực tập luyện võ sinh câu lạc võ thuật thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh - Các yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến động lực tập luyện võ sinh câu lạc võ. .. võ sinh câu lạc võ thuật thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động động lực tập luyện võ sinh câu lạc võ thuật thuộc Trung tâm Thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực tập luyện của võ sinh tại các câu lạc bộ võ thuật thuộc trung tâm thể dục thể thao quận 9, thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực tập luyện của võ sinh tại các câu lạc bộ võ thuật thuộc trung tâm thể dục thể thao quận 9, thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay