Các nhân tố thuộc môi trường ERP tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp logistics tại TP HCM

145 12 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ UYÊN KHA CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ UYÊN KHA CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VĂN TÙNG TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 01 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN TÙNG TS Trần Văn Tùng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm : (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS.Võ Văn Nhị Chủ tịch TS Phạm Ngọc Toàn Phản biện PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh Phản biện PGS.TS Huỳnh Đức Lộng Uỷ viên TS Nguyễn Quyết Thắng Uỷ viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày… tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên ĐỖ UYÊN KHA Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1982 Nơi sinh: Ninh Thuận Chuyên ngành: MSHV: 1641850010 Kế tốn I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ THUỘC MƠI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: - Vận dụng sở lý thuyết ảnh hưởng nhân tố môi trường ERP đến tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics TP.HCM - Xác định ảnh hưởng nhân tố đến việc tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics TP.HCM Từ đó, góp phần giúp doanh nghiệp có sách phù hợp để nâng cao hiệu việc tổ chức HTTTKT đơn vị III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Trần Văn Tùng TS TRẦN VĂN TÙNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kế tốn “Các nhân tố thuộc mơi trường ERP tác động đến tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics TP.HCM” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tôi xin cam đoan giúp đỡ việc thực luận văn cảm ơn tất phần kế thừa, tham khảo tham chiếu trích dẫn đầy đủ nghi rõ nguồn tham khảo cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Học viên thực luận văn Đỗ Uyên Kha ii LỜI CẢM ƠN Chắc chắn luận văn tác giả khơng hồn thành khơng nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình, động viên khuyến khích thầy cơ, gia đình, bạn bè anh chị, doanh nghiệp khảo sát đóng góp to lớn họ nhiều cách khác suốt trình thực luận văn Trước hết, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Văn Tùng, người thầy hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Song song tác giả chân thành cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp lớp Cao học Ngành kế toán trường Đại học Công Nghệ TP.HCM, anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát dành thời gian quý báu để cung cấp cho tác giả tất thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả muốn cảm ơn tới gia đình tơi hỗ trợ tuyệt vời lời động viên để tơi có đủ tinh thần, nghị lực để thực luận văn Mặc dù, luận văn hoàn thành khả tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian khả chuyên môn, luận văn có nhiều sai sót Kính mong nhận cảm thông lời bảo tận tình thầy bạn Học viên thực Luận văn Đỗ Uyên Kha iii TÓM TẮT Việt Nam với địa lý giáp biển đường biển kéo dài xuyên suốt ưu để phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ bao gồm vận chuyển, kho bãi dịch vụ hậu cần khác Từ năm 2014, theo cam kết WTO, Việt Nam dỡ bỏ hàng rào cản cho doanh nghiệp nước gia nhập thị trường với mức vốn 100% Đây vừa hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản lý mạng lưới Logistics vừa thách thức doanh nghiệp nước cần nâng cao lực cạnh tranh ERP (Enterprise Resource Planning) giải pháp quản trị đại ERP chương trình phần mềm tích hợp thơng tin tồn chức doanh nghiệp ERP cung cấp truy cập dễ dàng nhanh liệu hoạt động chuẩn, dự báo tăng cường, nhấn mạnh kế toán phận "trung tâm thần kinh", giảm cần thiết cho kế tốn để xử lý thói quen nhiệm vụ, cho kế toán nhiều thời gian cho phân tích phức tạp ERP sớm trở thành biểu tượng thay đổi mang tính cách mạng phương thức vận hành công ty Tổ chức HTTTKT mơi trường ERP chìa khố quan trọng để đảm bảo khả tồn doanh nghiệp Logistics Các doanh nghiệp tìm đến ERP công cụ đảm bảo truy cập nhanh thông tin kịp thời, toàn diện cho việc định Chất lượng hiệu định người sử dụng thông tin xuất phát nguồn rể từ chất lượng thông tin kế tốn Trong khi, chất lượng thơng tin kế tốn chịu ảnh hưởng nhân tố thuộc mơi trường ERP Vì vậy, thơng qua việc nghiên cứu “Tổ chức HTTTKT môi trường ERP DN logistics TP.HCM, tác giả chiếu theo mơ hình nhìn nhận nhân tố “Kinh nghiệm, phương pháp nhà tư vấn triển khai & chất lượng liệu” nhân tố tác động trọng yếu đến việc tổ chức HTTTKT Sau đó, hiệu tác động nhân tố xếp trình tự từ cao xuống thấp sau Kiểm soát đảm bảo hệ thống ERP tin cậy, Chất lượng phần mềm ERP, Năng lực Ban quản lý kiến thức nhà tư vấn triển khai, iv Chính sách nhân quản lý thông tinnhân Thử nghiệm huấn luyện nhân viên Việc triển khai hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) hoạt động thiếu đua Logistics VN thương trường quốc tế Làm để tích hợp tất thơng tin tồn DN Logistics để đạt hiệu tối ưu? Nghiên cứu nhằm mục đích nghiên cứu tác động việc thực ERP chức kế tốn nhằm tìm câu trả lời cho thách thức môi trường thay đổi liên tục.trên đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính phủ, Quốc Hội, Bộ Tài Chính, Hiệp hội nghề nghiệp, sở đào tạo doanh nghiệp địa bàn TP.HCM v ABSTRACT Vietnam country, which is bordering even to the sea is one of the advantages of developing a supply chain including transportation, warehousing and other logistics services Beginning in 2014, under WTO commitments, Vietnam has removed policy and permit 100% foreign-owned businesses to logistics field This is an opportunity for Vietnam to gain experience in managing the logistics network as well as challenges when domestic enterprises need to improve their competitiveness ERP (Enterprise Resource Planning) is a modern management solution ERP is a software program that integrates information across all enterprise functions ERP provides easier and faster access to standard operating data, enhanced forecasting, emphasis on department accounting as the "main center", reducing time for accounting to handle routine tasks , and gaining more time for complex analysis ERP early becomes a symbol of new revolution in the way of company operation Organization of accounting information system on ERP system is an important key to ensuring the long-term viability of every logistics business ERP as a business tool to ensure access quickly and timely to comprehensive information for decision making Quality of accounting information is the root of quality and effectiveness of the user's decision Meanwhile, the quality of accounting information is influenced by factors of the ERP foundation Therefore, through the study of "Organization of Accounting Information System in the ERP of Logistics enterprises in Ho Chi Minh City, the author based on model recognize that" Experiences, methods of consultant implementation & data quality is the key factor to organize the information Then, the effect of each factor is arranged in range from high to low: Control to ensure reliable ERP system, ERP software quality; manager capabilities and consultant vi knowledge, human policy and personality management, and staff testing and training The implementation of ERP (Enterprise Resource Planning) is a necessary activity in the Vietnam logistics competition in the international market How to integrate all the information across the logistics enterprise to achieve optimal performance? This study aims to study the impact of ERP factors in organize AIS in logistics companies in HCM city in order to find answers to the challenges of everchanging environments An 25 Phạm Hồng Sơn Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Dash Logistics 26 27 Nguyễn Trương Minh Trung Nhân viên kế tốn Dư Bích Liễu Nhân viên kế tốn Công ty TNHH Dash Logistics Công ty UPS Việt Nam 28 Nguyện Thị Vân Nhân viên kế tốn Cơng ty UPS Việt Nam 29 Nguyễn Ngọc Chính Nhân viên kế tốn Cơng ty UPS Việt Nam 30 Hồng Hải Dương Nhân viên kế tốn Cơng ty UPS Việt Nam 31 Nguyễn Thị Thiết Nhân viên chứng từ Công ty UPS Việt Nam 32 Vũ Ngọc Trâm Nhân viên chứng từ Công ty UPS Việt Nam 33 Nguyễn Tuyết Hà Nhân viên kế tốn Cơng ty UPS Việt Nam 34 Vương Anh Tuấn Nhân viên kế tốn Cơng ty UPS Việt Nam 35 Diệp Minh Tâm Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH MOL Logistics VN 36 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH MOL Logistics VN 37 Ngơ Thị Xn Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH MOL Logistics VN 38 Võ Thị Siền Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH MOL Logistics VN 39 Trần Thị Ngọc Ho Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH MOL Logistics VN 40 Phạm Ngọc Dũng Trưởng phòng điều hành Công ty TNHH MOL Logistics VN 41 Bùi Xuân Bảo Nhân viên chứng từ Công ty TNHH MOL Logistics VN 42 Trần Thị Thanh Liễu Nhân viên chứng từ Cơng ty TNHH MOL Logistics VN 43 Lê Hồng Oanh Nhân viên chứng từ Công ty TNHH MOL Logistics VN 44 Nguyễn Hồi Nhật Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH PALM Logistics Nhân viên kế tốn Cơng ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam Nguyễn Thị Minh Chi Nhân viên kế tốn Cơng ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam Võ Tuấn Huy Trưởng phòng điều hành Cơng ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam 45 Nguyễn Thị Mùi 46 47 48 Nhân viên kế tốn Cơng ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam Nhân viên kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Chuyển Indo Trần Nhân viên kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Chuyển Indo Trần Đặng Thị Kim Oanh Nhân viên kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Chuyển Indo Trần Lê Thị Thu Tài Nhân viên kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Chuyển Indo Trần Nhân viên chứng từ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Chuyển Indo Trần Nhân viên kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Chuyển Indo Trần Nhân viên kế toán Cơng ty TNHH MTV Vận Chuyển Giao Nhận Hàng Hố Sài Gòn Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH MTV Vận Chuyển Giao Nhận Hàng Hố Sài Gòn Phạm Thị Mỹ Trang 49 Bùi Thị Mỹ Hòa 50 51 Nguyễn Dương Bảo Linh 52 53 Nguyễn Thị Phương Thảo 54 Lê Thị Hoa 55 Nguyễn Thị Kim Dung 56 Đỗ Hồi An 57 Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH MTV Vận Chuyển Giao Nhận Hàng Hố Sài Gòn Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH MTV Vận Chuyển Giao Nhận Hàng Hố Sài Gòn Nguyễn Viết Thắng Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH MTV Vận Chuyển Giao Nhận Hàng Hố Sài Gòn 60 Trần Lê Quỳnh Anh Nhân viên kế tốn Cơng Ty TNHH Kuehne & Nagel 61 Trần Thị Kim Anh Nhân viên kế tốn Cơng Ty TNHH Kuehne & Nagel 62 Trần Thị Thu Nhân viên kế tốn Cơng Ty TNHH Kuehne & Nagel Bùi Quang Liên Nhân viên điều hành Công ty TNHH Logistics Đường Sắt ITL 64 Trần Ngọc Bảo Linh Nhân viên điều hành Công ty TNHH Logistics Đường Sắt ITL 65 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên điều hành Công ty TNHH Logistics Đường Sắt ITL 66 Lê Nhữ Long Nhân viên điều hành Công ty TNHH Logistics Đường Sắt ITL 58 59 63 Phạm Thị Ngọc Châu Lê Thị Thanh Phượng Kế tốn trường 67 Ngun Trương Cơng ty TNHH Logistics Phương Linh Đường Sắt ITL 68 Tạ Đỗ Song Hà Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Logistics Đường Sắt ITL 69 Hồng Văn Giám Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Logistics Đường Sắt ITL 70 Nguyễn Thị Tường Vy Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Logistics Đường Sắt ITL 71 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên kế toán Công ty TNHH Logistics Đường Sắt ITL 72 Hà Thị Cẩm Tú Kế tốn trường Cơng ty TNHH Air cargo logistics Việt Nam 73 Đặng Đức Thắng Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Air cargo logistics Việt Nam 74 Nguyễn Huỳnh Tố Oanh Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Air cargo logistics Việt Nam 75 Nguyễn Đình Diên Giám đốc Nguyễn Thị Diễm Trường phòng đường biển Cơng ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam Nhân viên chứng từ Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam 76 77 Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thoa 78 Trần Thị Kiều My Nhân viên chứng từ Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam 79 Phạm Thị Trâm Nhân viên chứng từ Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam 80 Nhân viên chứng từ Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam Nguyễn Thị Phương Nhân viên chứng từ Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam Đào Thị Hà Phương Nhân viên chứng từ Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam Đinh Thị Ngọc Châu Nhân viên chứng từ Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam Nhân viên chứng từ Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam Bùi Thị Thu Hà Nhân viên chứng từ Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam 86 Đồn Thị Lụa Trường phòng đường không 87 Phan Văn Dũng Nhân viên chứng từ Từ Duy Thịnh 81 82 83 84 Trương Đặng Linh Giang 85 Công ty TNHH Giao Nhận Vietranslink Việt Nam Cơng ty CP DV Hàng hố Tân Sơn Nhất 88 Phan Thị Phương Thảo Nhân viên chứng từ Công ty CP DV Hàng hoá Tân Sơn Nhất 89 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nhân viên chứng từ Công ty TNHH PALM Logistics 90 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nhân viên chứng từ Công ty TNHH PALM Logistics 91 Phan Hồng Thắm Nhân viên chứng từ Công ty TNHH PALM Logistics 92 Trần Diệu Linh Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Vận Chuyển “K”Line Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Vận Chuyển “K”Line 93 Nguyễn Thị Chi 94 Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhân viên kế tốn Nhân viên kế tốn Cơng Ty TNHH Schenker VN 95 Lang Thị Thủy Nhân viên kế tốn Cơng Ty TNHH Schenker VN 96 Nguyễn Hồng Xn Mai Nhân viên kế tốn Cơng Ty TNHH Schenker VN 97 Huỳnh Trung Q Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Agility Logistics Việt Nam 98 Phạm Văn Đức Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Agility Logistics Việt Nam Nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Agility 99 Nguyễn Thanh Trầm Logistics Việt Nam 100 Phan Thanh Hồng Nhân viên chứng từ Cơng Ty TNHH Đại Lý Tồn Cầu 101 Đặng Thị Thu Hương Kế toán trưởng 102 Trang Châu Khanh Nhân viên kế tốn Cơng Ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu 103 Võ Tuấn Kiệt Nhân viên kế tốn 104 Châu Thị Hồng Oanh Nhân viên kế tốn Công Ty TNHH OOCL Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM Công Ty TNHH OOCL Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 105 Ơn Mỹ Cúc Nhân viên kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Transimex - Saigon 106 Huỳnh Thị Hân Nhân viên kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Transimex - Saigon 107 Đào Thị Xuân Quyên Nhân viên chứng từ Công Ty Cổ Phần Transimex - Saigon 108 Trần Tuyết Vân Nhân viên chứng từ Công Ty Cổ Phần Transimex - Saigon 109 Vương Thu Hồng Nhân viên chứng từ Công Ty Cổ Phần Transimex - Saigon 110 Lê Thủy Tiên Nhân viên kế tốn Cơng Ty TNHH DV Chuỗi Cung Ứng DHL VN 111 Phan Văn Chiến Nhân viên kế tốn Cơng Ty TNHH DV Chuỗi Cung Ứng DHL VN 112 Nguyễn Việt Phát Nhân viên chứng từ Công Ty TNHH DV Chuỗi Cung Ứng DHL VN Công Ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu 113 Bùi Đắc Hậu Nhân viên chứng từ Công Ty TNHH DV Chuỗi Cung Ứng DHL VN 114 Lê Thùy Linh Nhân viên kế toán 115 Nguyễn Duy Minh Nhân viên kế tốn Cơng Ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương VN Công Ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương VN v Phụ lục 5: Bảng phương sai trích Compone nt Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of % of Varian Cumulati Varian Cumulati Total ce ve % Total ce ve % Rotation Sums of Squared Loadings % of Varian Cumulati Total ce ve % 7,728 22,080 22,080 7,728 22,080 22,080 4,661 13,318 13,318 5,599 15,997 38,078 5,599 15,997 38,078 4,255 12,156 25,474 4,223 12,064 50,142 4,223 12,064 50,142 3,739 10,683 36,157 2,351 6,716 56,858 2,351 6,716 56,858 3,508 10,022 46,179 2,000 5,715 62,574 2,000 5,715 62,574 3,439 9,826 56,005 1,823 5,208 67,782 1,823 5,208 67,782 3,220 9,201 65,206 1,195 3,415 71,196 1,195 3,415 71,196 1,863 5,323 70,529 1,122 3,205 74,401 1,122 3,205 74,401 1,355 3,873 74,401 ,956 2,733 77,134 Extraction Method: Principal Component Analysis v Phụ lục 6: Ma trận xoay biến độc lập Rotated Component Matrixa Component Chính sách nhân Chính sách nhân Chính sách nhân Chính sách nhân Chính sách nhân Chính sách nhân Tư vấn triển khai Tư vấn triển khai Tư vấn triển khai Tư vấn triển khai Tư vấn triển khai Tư vấn triển khai Thử nghiệm hệ thống Thử nghiệm hệ thống 2 ,890 ,909 ,698 ,727 ,842 ,876 ,754 ,799 ,728 ,690 ,830 ,660 ,648 Thử nghiệm ,608 hệ thống Thử nghiệm ,867 hệ thống Thử nghiệm ,847 hệ thống Thử nghiệm ,828 hệ thống Cam kết quản lý Cam kết quản ,842 lý Cam kết quản ,804 lý Cam kết quản ,776 lý Cam kết quản ,758 lý Cam kết quản lý Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a ,645 ,703 ,802 ,609 ,667 ,568 ,882 ,693 ,871 ,866 ,759 ,763 a Rotation converged in iterations v Phụ lục 7: Tổng phương sai trích biến độc lập sau loại bỏ biến Compone nt Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of % of Varian Cumulati Varian Cumulati Total ce ve % Total ce ve % Rotation Sums of Squared Loadings % of Varian Cumulati Total ce ve % 7,143 23,810 23,810 7,143 23,810 23,810 4,541 15,136 15,136 4,710 15,699 39,509 4,710 15,699 39,509 3,824 12,747 27,884 3,788 12,628 52,137 3,788 12,628 52,137 3,442 11,472 39,356 2,223 7,409 59,546 2,223 7,409 59,546 3,343 11,144 50,500 1,729 5,763 65,309 1,729 5,763 65,309 3,163 10,543 61,043 1,693 5,643 70,952 1,693 5,643 70,952 2,973 9,909 70,952 ,947 3,158 74,110 Extraction Method: Principal Component Analysis v Phụ lục 8: Ma trận xoay nhân tố biến độc lập sau loại bỏ biến Rotated Component Matrixa Component Chính sách nhân Chính sách nhân Chính sách nhân Chính sách nhân Chính sách nhân Chính sách nhân Tư vấn triển khai Tư vấn triển khai Tư vấn triển khai Tư vấn triển khai Tư vấn triển khai Thử nghiệm hệ thống Thử nghiệm hệ thống Thử nghiệm hệ thống Thử nghiệm hệ thống Thử nghiệm hệ thống Cam kết quản lý Cam kết quản lý Cam kết quản lý Cam kết quản lý Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo 3 ,888 ,896 ,716 ,725 ,837 ,873 ,759 ,816 ,729 ,664 ,801 ,653 ,603 ,884 ,831 ,811 ,594 ,905 ,897 ,669 ,796 ,642 ,652 Kiểm soát ,612 đảm bảo Kiểm soát ,882 đảm bảo Kiểm soát ,721 đảm bảo Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations ,868 ,872 ,773 ,767 v Phụ lục 9: Tổng phương sai trích biến phụ thuộc Compone nt Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of % of Varian Cumulati Varian Cumulati Total ce ve % Total ce ve % 2,021 67,363 67,363 ,614 20,474 87,837 ,365 12,163 100,000 2,021 67,363 67,363 Extraction Method: Principal Component Analysis v Phụ lục 10: Mối tương quan Pearson Correlations Pearson Correlatio n REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysi s1 REGR factor score for analysis REGR factor score for analysi s3 REG R factor score for analy sis REG R factor score for analy sis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis 1,000 -,139 ,844 ,197 ,156 ,106 ,192 -,139 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis ,844 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,197 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,156 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,106 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,192 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 v Phụ lục 11: Hệ số hồi quy Coefficientsa Model (Constant) REGR factor score for analysis Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Error Beta 3,245E-17 ,038 95.0% Confidence Interval for B Correlations Lower Upper Zerot Sig Bound Bound order Partial Part ,000 1,000 -,075 ,075 -,332 -,139 Tolerance VIF -,139 ,038 -,139 -3,652 ,000 -,215 REGR factor score for analysis ,844 ,038 ,844 22,161 ,000 ,769 ,920 ,844 ,905 ,844 1,000 1,000 REGR factor score for analysis ,197 ,038 ,197 5,160 ,000 ,121 ,272 ,197 ,445 ,197 1,000 1,000 REGR factor score for analysis ,156 ,038 ,156 4,089 ,000 ,080 ,231 ,156 ,366 ,156 1,000 1,000 REGR factor score for analysis ,106 ,038 ,106 2,787 ,006 ,031 ,182 ,106 ,259 ,106 1,000 1,000 REGR factor score for analysis ,192 ,038 ,192 5,051 ,000 ,117 ,268 ,192 ,437 ,192 1,000 1,000 a Dependent Variable: REGR factor score for analysis -,064 -,139 Collinearity Statistics 1,000 1,000 ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ UYÊN KHA CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP. HCM LUẬN... trạng tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics ứng dụng ERP tổ chức kế toán - Khu vực TP. HCM - Những tác động nhân tố thuộc môi trường ERP đến việc tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics địa bàn TP. HCM. .. ngành: MSHV: 1641850010 Kế toán I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP. HCM II- Nhiệm vụ nội dung:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố thuộc môi trường ERP tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp logistics tại TP HCM , Các nhân tố thuộc môi trường ERP tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp logistics tại TP HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay