Chuyên đề 1 tổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng phương thức thanh toán điện tử của người tiêu dùng

91 5 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ VĂN ĐIỆP CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 62340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ VĂN ĐIỆP CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 62340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI THANH TRÁNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Bùi Thanh Tráng Chuyên đề báo cáo Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 03 tháng 12 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Chuyên đề gồm: TT Họ tên GS.TS Võ Thanh Thu GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân GS.TS Hồ Đức Hùng PGS.TS Lê Thị Mận PGS.TS Nguyễn Đình Luận Chức danh Hội đồng Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Chuyên đề sau Chuyên đề báo cáo sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Chuyên đề LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Chuyên đề trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Chuyên đề cảm ơn thơng tin trích dẫn Chun đề rõ nguồn gốc Nghiên cứu sinh thực Chuyên đề Vũ Văn Điệp LỜI CÁM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo thầy, cô Trường Đại học Công Nghệ, Khoa Quản trị Kinh doanh, Viện đào tạo Sau đại học, quan, đơn vị Trường tạo điều kiện để tác giả hoàn thành chuyên đề Tác giả xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình ln ủng hộ, tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Bùi Thanh Tráng, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành chuyên đề Trong trình thực hiện chuyên đề, mặc dù cớ gắ ng hồn thành chun đề tớ t nhấ t song cũng khơng thể tránh khỏi thiế u sót Rấ t mong nhận đươ ̣c ý kiế n của quý Thầ y, Cô Xin trân trọng cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2016 Tác giả Vũ Văn Điệp ABSTRACT In this article the author presents the profile of issues relating to the intention to use electronic payment, all kinds of electronic payment systems, forms of electronic payments, and an overview of relevant research projects through to the research content of the thematic In the first thematic authors present the concepts, benefits, comparing electronic payments with traditional payment and some restrictions of traditional payment in the context of e-commerce The author presents an overview of research projects related to the intention to use electronic payments by consumers Author aggregate consideration and evaluation of previous studies have been published about the factors that influence the intention to use electronic payments by consumers on the basis of which determined that expanding the theoretical framework the intention of the consumer behavior in the use of electronic payments TÓM TẮT Trong chuyên đề tác giả giới thiệu tổng quan chuyên dề nghiên cứu khái niệm, lợi ích tốn điện tử, hình thức toán điện tử như: Thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ tốn, tốn qua trung gian, phương thức toán điện tử: Hệ thống toán trực tuyến, tiền điện tử, thẻ thơng minh, ví điện tử, séc điện tử toán di động, ngân hàng trực tuyến…so sánh toán điện tử với toán truyền thống Tác giả trình bày tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến ý định sử dụng toán điện tử người tiêu dùng Tác giả tổng hợp xem xét, đánh giá nghiên cứu trước công bố yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng toán điện tử người tiêu dùng cở sở xác định mà mở rộng khung lý thuyết đưa mơ hình đễ xuất yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi người tiêu dùng việc sử dụng toán điện tử Mục lục LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii ABSTRACT iv TÓM TẮT v Danh mục từ viết tắt ix Danh mục hình ảnh x Danh mục bảng, biểu xi Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu Chương 2: THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 2.1 Khái niệm toán điện tử 2.2 Các loại hệ thống giao dịch toán điện tử 11 2.3 Các hình thức tốn điện tử 11 2.3.1 Thẻ ghi nợ 11 2.3.2 Thẻ tín dụng 12 2.3.3 Thẻ toán 13 2.3.4 Thanh toán điện tử qua trung gian 14 2.4 Phương thức toán điện tử 14 2.4.1 Hệ thống tốn thẻ tín dụng trực tuyến 15 2.4.2 Tiền điện tử (Digital Cash) 15 2.4.3 Thẻ thông minh (Smart card) 16 2.4.4 Ví điện tử (Digital Wallet) 17 2.4.5 Séc điện tử (Electronic Cheque) 17 2.4.6 Thanh toán di động (Mobile Payments) 18 2.4.7 Ngân hàng điện tử (E-Banking) 18 2.5 Lợi ích toán điện tử 19 2.6 So sánh toán điện tử toán truyền thống 21 Chương 3: CÁC LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH HÀNH VI 22 3.1 Khái niệm ý định sử dụng dịch vụ 22 3.2 Mô hình lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action: TRA) 23 3.3 Mơ hình lý thuyết hành vi dự định (Theory Of Phanned Behaviour: TPB) 24 3.4 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Technology Acceptance Model: TAM) 26 3.5 Mơ hình kết hợp TAM TPB (Combined TAM and TPB: C-TAM-TPB) 29 Chương 4: CÁC NGHÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 31 4.1 Áp dụng toán điện tử Thái Lan (The Adoption of Electronic payment in Thailand) 31 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng Ngân hàng điện tử (Factors Influencing the Adoption of Internet Banking) 31 4.3 Mô hình định người tiêu dùng dựa niềm tin thương mại điện tử: Vai trò niềm tin, rủi ro (A Trust-Based Consumer Decision Model in Electronic Commerce: The Role of Trust, Risk, and Their Antecedents) 32 4.4 Nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng toán di động (An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment) 33 4.5 Hướng tới hệ thống tốn điện tử thành cơng: Xác định thực nghiệm phân tích yếu tố quan trọng (Towards successful e-payment systems: Ampirical identification and analysis of critical factors) 34 4.6 Nghiên cứu thực nghiệm nhận thức bảo mật khách hàng bảo mật tin tưởng vào hệ thống toán điện tử (An empirical study of customers’ perceptions of security and trust in e-payment systems) 35 4.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng Ngân hàng điện tử Tunisia (Factors Influencing the Adoption of Internet Banking in Tunisia) 36 4.8 Đề xuẩt mơ hình chấp nhận sử dụng ngân hàng điện tử Việt Nam 36 4.9 Điều tra thực nghiệm yếu tố định chấp nhận người sử dụng Ngân hàng điện tử Singapore (An Empirical Investigation of the Determinants of Users Acceptance of E-Banking in Singapore (A Technology Acceptance Model)) 37 4.10 Các yếu tố định hệ thống tốn điện tử thành cơng; Quan điểm hài lòng người dùng (Determinants of E-Payment Systems Success: A User’s Satisfaction Perspective) 38 4.11 Sự kết hợp TAM TPB việc áp dụng Ngân hàng điện tử (Combination of TAM and TPB in Internet Banking Adoption) 39 4.12 Phân tích yếu tố chấp nhận dịch vụ toán điện tử người Thái Lan dựa mơ hình UTAUT (Analysis of acceptance factors for electronic payment services of THAI people based on UTAUT) 40 4.13 Xác định yếu tố định sử dụng Ngân hàng điện tử: Một nghiên cứu khái niệm (Identifying Factors That Determine Intention to Use Electronic Banking: A Conceptual Study) 41 4.14 Điều tra thực nghiệm chấp nhận người tiêu dùng dịch vụ Ngân hàng di động (An Empirical Investigation on Consumer Acceptance of Mobile Banking Services) 42 4.15 Phân tích nhận thức rủi ro việc sử dụng hệ thống toán điện tử củ niên (A Risk Perception Analysis on the use of Electronic Payment Systems by Young Adult) 43 4.16 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ toán di động Việt Nam (An Analysis of Factors Affecting the Intention to Use Mobile Payment Services in Vietnam) 44 4.17 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống toán điện tử người tiêu dùng Indonesia (A Model of Factors Influencing Consumer’s Intention to Use E-Payment System in Indonesia) 45 4.18 Ý định tiếp tục sử dụng hệ thống toán điện tử người tiêu dùng: Mở rộng mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Predicting Users’ Continuance Intention Toward Epayment System: An Extension of the Technology Acceptance Model) 45 4.19 Dự đoán ý định sử dụng toán di động người tiêu dùng: Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam (Predicting Consumer Intention to Use Mobile Payment Services: Empirical Evidence from Vietnam) 47 4.20 Tìm hiểu nhận thức rủi ro niềm tin toán điện tử: Nghiên cứu thực nghiệm giới trẻ Trung Quốc (Exploring consumer perceived risk and trust for online payments: An empirical study in China’s younger generation) 48 4.21 Bảng tóm tắt nghiên cứu liên quan đến toán điện tử 49 Kết luận 55 Tài liệu tham khảo 58 64 trust: A review and critical assessment," International Journal of HumanComputer Studies, Vol 58, pp 783-812 Godin, G., & Kok, G (1996) The theory of planned behavior: A review of its applications in health-related behaviors American Journal of Health Promotion, 11, 87-98 Gil-Garcia, J & Luna-Reyes, L (2003) Towards a Definition of Electronic Government: A Comparative Review Technolegal Aspects of Badajoz, Spain: Formatex Gerrard, P and Cunningham, J.B (2003), “The diffusion of internet banking among Singapore consumers”, International Journal of Bank Marketing, Vol 21 No 1, pp 16-28 Guttmann, R (2003) Cybercash: The Coming Era of Electronic Money Palgrave Macmillan: Basingstoke, UK Garadahew.W (2010) Electronic Banking in Ethiopia Practices, Opportunities and Challenges Journal of internet banking and commerce, vol, 15 no, Http://www.CBE bank eth.et visited on February, 25, 2014 Http://www.eurotechnology.com/store/mobilepayment.Visted on March, 15, 2014 Http://www.answers.com/topic/paymentVisited on March, 17, 2014 Http://ecb,int/events/pdf/conferences/E-payment Visited on, March 17, 2014 Juang, W.S (2006) D-cash A flexible pre paid e-cash scheme for date attachment accepted for electronic commerce research and applications Gans, J.S & Scheelings, R (1999) Economic Issues Associated with Access to Electronic Payment System, Australian Business Review available at: http://ssrn.com/abstract=1100903 65 Gronhaug, K (1972) Risk indicators, perceived risk and consumer's choice of information sources The Swedish Journal of Economics, 74(2), 246-262 Harris, H (2011) Evidence of Firms’ Perceptions toward Electronic Payment Systems (EPS) in Malaysia International Journal of Business and Information, 6, 226-245 
 Hoffman, D.L., Novak, T.P and Peralta, M (1999), “Building consumer trust online”, Communications of the ACM, Vol 42 No 4, pp 80-85 Hataiseree, R (2008), “Development of e-payments and challenges for Central Banks: Thailand’s recent experience”, available at: www.ecb.int/home/pdf/research/WP_2008_01.pdf? abb527a3021b00b0ba18fed884a7a818 (accessed November 17, 2012) Humphrey, D.B & Hancock, D (1997) Payment Transactions, Instruments and Systems: A Survey Journal of Banking and Finance, 21, 1573-1624 Hord, J (2005) “How electronic payment works”, available at: http:// www.nu.e association.ca/cim/dbf/how_electronic_payment_works_ English.pdf? Hussein, R., Mohamed, N., Ahlan, A & Mahmud M (2010) Egovernment application: an integrated model on G2C adoption of online tax Transforming Government: People, Process and Policy, 5(3), 225-248 H.Shih, "An empirical study on predicting user acceptance of e-shopping on the web", Information & Management, Vol.41, No 3, 2004, pp 351-68 Hord, Jennifer (2005) http://communication.howstuffworks.com/electronic-payment2.htm Ho, S M S., and Ng, T F V., Customers’ Risk Perceptions of Electronic Payment Systems, International Journal of Bank Marketing, Vol.12, No.8, 1994, pp 26-39 66 Hasslinger, A., Hodzic, S., & Obazo, C (2007) Consumer behaviour in online shopping Kristianstaad University Department of Business Studies Haque, A., Tarofder, A.K, Rahman, S and Raquib, M.A (2009), “Electronic transaction of internet banking and its perception of Malaysian online customers”, African Journal of Business Management, Vol No 6, pp 248-259 Harris, H., Guru, B.K and Avvari, M.V (2011), “Evidence of firms’ perception toward electronic payment systems (EPS) in Malaysia”, International Journal of Business and Information, Vol No 2, pp 226-245 Humphrey, D.B., Pulley, L.B and Vesala, J.M (2000), “The check’s in the mail: why the United States lags in the adoption of cost-saving electronic payments”, Journal of Financial Services Research, Vol 17 No 1, pp 1739 Hernández, B., Jiménez, J., & Martín, M J (2011) Age, gender and income: they really moderate online shopping behaviour ? Online Information Review, 35(1), 113-133 Joseph P.T, S.J (2008) An Indian perspective, 3rd edition, E-Commerce, by PHI learning private limited Jean, L., Scott, B., & Patrick, D (2011) World Payments Report Scotland Kendall, S D (2006) Customer service from the customer's perspective Customer service delivery: Research and best practices, 3-21 Joongho Ahn, Jinsoo Park, Dongwon Lee, 6/2001, Risk-Focused E-Commerce Adoption Model - A Cross Country Study, University of Minnesota 67 Jacob Jacoby and Leon B Kaplan (1972) ,"The Components of Perceived Risk", in SV - Proceedings of the Third Annual Conference of the Association for Consumer Research, eds M Venkatesan, Chicago, IL : Association for Consumer Research, Pages: 382-393 Jacoby, J and Kaplan, L.The Components of Perceived Risk, Proceeding of the 3rd Annual Conference for Consumer Research, 1972, pp 382-393 Kousaridas, A., Parissis, G and Apostolopoulos, T (2008), “An open nancial services architecture based on the use of intelligent mobile devices”, Electronic Commerce Research and Applications, Vol No 2, pp 232246 Kalakota, R & Whinston, A.B (1997) Electronic Commerce: A Manager's Guide Reading Addison Wesley Koponen, A (2011) E-commerce, Electronic Payments Helsinki; university of Technology (unpublished) Kumaga, Delali (2010) The Challenges of Implementing Electronic Payment Systems Gana (unpublished) Kaur Manjot, E-Commerce, Kalyani Publcation, New Delhi (2012) Kalkota Ravi, Electronic Commerce, Pubished by arrangement with Pearson Education ,Lnc and Dorling Kindersley Publishing lnc(1997) Kaliannan, M & Awang, H (2010) Adoption and use of EGovernment Services: A case study of e-procurement in Malaysia WSEAS Transactions on Business and Economics, 7(1) Khairun, N.K & Yasmin, M H (2010) E-commerce Adoption in Malaysia: Trends, Issues and Opportunities In: ICT Strategic Review (pp 89-134) 68 Malaysia: PIKOM Publishers Kannen, Martin Leischner, Torsten Stein (2003), A Framework for Providing Electronic Payment Services.10th annual workshop of HP-OVUA, July 6-9, 2003 Geneva Kulviwat, S., Bruner, G, C., Kumar, A., Nasco, S, A & Clark, T (2007), ‘Toward a unified theory of consumer acceptance technology’, Psychonogy and marketing, 24(12), 1059 -1084 Karami, M (2006), Factors influencing adoption of online ticketing, Master of science thesis, Lulea University of Technology and Tarbiat Modares University Kim, C., Mirusmonov, M and Lee, I (2010a), "An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment," Computers in Human Behavior, Vol 26, pp 310-322 Kim, D J., Ferrin, D L and Rao, H R (2008), "A trust-based consumer decisionmaking model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents," Decision Support Systems, Vol 44, pp 544-564 Kim, C., Tao, W., Shin, N and Kim, K.S (2009), “An empirical study of customers’ perception of security and trust in e-payment systems”, Electronic Commerce Research and Applications, Vol No 1, pp 84-95 Kim, M., and Sharron, J L., Television Shopping for Apparel in the United States: Effects of Perceived Amount of Information on Perceived Risks and Purchase Intentions, Family and Consumer Sciences Research Journal, Vol.28, No.3, 2000, pp 301-30 Koivumaki, T., Ristola, A., & Kesti, M (2004) Predicting consumer acceptance 69 in mobile service: Empirical evidence from an experimental end user environment International Journal of Mobile Communications, 4(4), 418435 Kaplan, L B., cộng sự., Components of Perceived Risk in Product Purchase, Journal of Applied Psychology, 59 June 1974, pp 287-91 Laudon, K.C., and Traver, C.G 2001 E-Commerce: Business, Technology, Society, Reading, MA: Addison Wesley Publishing Laudon, C Traver (2002) E- Commerce Business India; published by Pearson Education Inc Leonard L.N.K., Cornan, T.P & Kreie, J (2004) What influences IT ethical behavior intentions—planned behavior, reasoned action, perceived importance, or individual characteristics? , Information & Management, 42, 143–158 Liker, J.K & Sindi, A.A (1997) User acceptance of expert systems: a test of the theory of reasoned action, Journal of Engineering and Technology Management, 14, 147-173 Lu, J., Yu, C.-S., Liu, C., & Yao, J E (2003) Technology acceptance model for Wireless internet Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 13(3), 206-222 Lu, Y., Yang, S., Chau, P.Y.K and Cao, Y (2011) Dynamics between the Trust Transfer Process and Intention to Use Mobile Payment Services: A CrossEnvironment Perspective Information and Management, 48, 393-403 http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2011.09.006 
 70 Lim, B., Lee, H and Kurnia, S (2006), “Why did an electronic payment system fail? A case study from the system provider’s perspective”, available at: www.collecter2006.unisa.edu.au/Paper%2011%20Benjamin%20Lim.pdf (accessed December 14, 2009) Linck, K., Pousttchi, K and Wiedemann, D.G (2006), “Security issues in mobile payment from the customer viewpoint”, Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS 2006), Goteborg, pp 1-11 Lin, C & Nguyen, C (2011) Exploring e-payment Adoption in Vietnam and Taiwan Journal of Computer Information System, 51(4), 49 Lim, B cộng sự, 2007 Exploring the Reasons for a Failure of Electronic Payment Systems: A Case Study of an Australian Company Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol 39, No Li, Y, H., & Huang, J, W (2009), ‘Applying theory of perceived risk and technology acceptance model in the online shopping channel, world academy of science’, Engneering and technology, 53, 911 – 925 Maqableh, M., Samsudin, A and Alia, M (2008) New Hash Function Based on Chaos Theory (CHA-1) International Journal of Computer Science and Network Security, 8, 20-27 
 Mathieson, K “Predicting User Intentions: Comparing the Technology Acceptance Model with the Theory of Planned Behavior,” Information Systems Research (2:3), 1991, pp 173-191 Md Johar, M.G and Ahmad Awalluddin, J.A (2011), “The role of technology acceptance model in explaining effect on e-commerce application system”, International Journal of Managing Information Technology, Vol No 3, pp 1-14 71 Marthy, C.S (2002) E-Commerce Concept, Models and Strategies New Delhi; Himalaya publishing house Maurizio, Marek (2011) E-Commerce Payment System (unpublished) Murty, C.S (2004) E-Commerce Concepts Models and Strategies Himalaya publishing house Maiyo, J (2013) The Effect of Electronic Banking on Financial Performance of Commercial Banks In Kenya, Unpublished MBA Thesis University of Nairobi Mols, N P (2000) The internet and services marketing - the case of Danish retail banking Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 10(1), 7-18 Moore, G C and I Benbasat ‘Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation’ Information Systems Research Vol No 3(1991) pp 173-191 Miyazaki, J., and Fernandez, K The antecedents and consequences of trust in online- purchase decisions Journal of Interactive Marketing, 16, 2, 2000, 47–63 Mohamad, A., Haroon, A & Najiran, A (2009) Development of Electronic Money and its Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy Issues in Information Science and Information Technology (1), 339-344 MacKie-Masain, J.K and White, K (1996), “Evaluating and selecting digital paymentmechanisms”, available http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id¼980782 November 5, 2009) at: (accessed 72 Mantel, B (2000), “Why consumers pay bills electronically? An empirical analysis”, Economic Perspectives, Vol 24 No 4, pp 32-47 Mohd Saleh, M.A (2005), “Barriers to online repayment: a case of PTPTN loan”, bachelor’s degree thesis, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor Narges Delafrooz, Laily Hj Paim and Ali Khatibi (2010), Students’ Online Shopping Behavior: An Empirical Study, Journal of American Science, 2010; 6(1) Nimran, U., Idrus, M S I., and Utami, H N (2015) Antecedents of E-Commerce Use in The Hospitality Industry: An Empirical Study in Indonesia European Journal of Business and Management, Vol [7], No 11, pp 1-10 Oh, S., Kurnia, S., Johnston, R.B., Lee, H and Lim, B (2006), “A stakeholder perspective on successful electronic payment systems diffusion”, Proceedings of the Hawaii International Conference on Systems Sciences (HICSS-39), Hawaii Ogunleye, G., Adewale, O., & Alese, B (2012) An exploratory study on electronic retail payment systems: user acceptability and payment problems in Nigeria Paper presented at the 24th National Conference of the Nigeria Computer Society, Lagos Oladeji, K (2014) Integrated Personnel and Payroll Information Systems (IPPIS) for Universities and other Higher Institutions of Learning A paper presentation at Northwest University, Kano – Nigeria Özkan, S., Bindusara, G and Hackney, R (2010), “Facilitating the adoption of epayment systems: theoretical constructs and empirical analysis”, Journal of Enterprise Information Management, Vol 23 No 3, pp 305-325 73 Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., & Pahnila, S (2004) Consumer acceptance of online banking: An extension of the technology acceptance model Internet Research, 14(3), 224-235 Poon, W C (2008) Users’ Adoption of E-banking Services: The Malaysian `Perspective Journal of Business and Industrial Marketing, 23 (1), pp 59– 69 Peter, M O & Babatunde, P J (2012) E-Payment: Prospects and Challenges in Nigerian Public Sector International Journal of Modern Engineering Research, 5(2), 3104-3106 Panurach, P (1996) Money in electronic commerce: Digital cash, electronic fund transfer and Ecash’, Communications of the ACM, 39(6): 45–50 Pavlou, P.A (2001), Consumer Intentions to adopt Electronic Commerce – Incorporating Trustand Risk in the Technology Acceptance Model, DIGIT Workshop, New Orleans, Louisiana, December 16, 2001, Available: www.mis.temp.edu/digit/digit2001/files/ consumerIntentionsToAdopt_Digit2001.doc, pp.1-28 Patil, V and Shyamasundar, R.K (2005), “Trust management for e transactions”, available at: www.ias.ac.in/sadhana/Pdf2005AprJun/Pe1296.pdf (accessed December 14, 2009) Rajesh, Chakarabarti and Vikas, Kadile (2002) E-Commerce The Asian manager’s handbook.NW delhi; published by Tata Mc Graw Hill Rowley, J (2000) "Product search in e-shopping: a review and research propositions", Journal of Consumer Marketing, Vol 17 Iss: 1, pp.20 – 35 74 Roselius, T., Consumer Ranking of Risk Reduction Methods, Journal of Marketing, Vol.35, 1971, pp 56 –61 Roy, S., & , I (2014) Determinants of Customers’ Acceptance of Electronic Payment System in Indian Banking Sector–A Study International Journal of Scientific and Engineering Research, 5(1), 177-187 Ramayah, T., Ling, C.Y., Norazah, M.S and Ibrahim, M (2005), “Determinants of intention to use an online bill payment system among MBA students”, E-Business, Vol 9, pp 80-91 Rigopoulos, G and Askounis, D (2007), “A TAM framework to evaluate users’ perception towards online electronic payments”, Journal of Internet Banking and Commerce, Vol 12 No 3, pp 1-6 Rouibah, K (2012), “Trust factors influencing intention to adopt online payment in Kuwait”, Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference, March 23-24, Atlanta, GA, pp 195202 Sathye, M (1999) Adoption of internet banking by Australian consumers: An emprical investigation International Journal of Bank Marketing, 17(7), 324-334 Schaupp, P L C and Carter, L (2010), "The impact of trust, risk, and optimism bias on e-file adoption,"Information Systems Frontiers, Vol 12, pp 299309 Stroborn, K., Heitmann, A., Leibold, K and Frank, G (2004), “Internet payments in Germany: a classicatory framework and empirical evidence”, Journal of Business Research, Vol 57 No 12, pp 1431-1437 75 Shon, T.H & Swatman, P.M (1998) Identifying effectiveness criteria for internet payment systems, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, (3), 202-218 Schneider, Gary (2002) Electronic Commerce (3rd annual edition) Canada; Publisher kristen duerrin Said, Alsraikh (2005).http;//www.ameinfo.com/53472.htm.visited on, March 25, 2014 Sumanjee, Singh (2009) Emergence of Payment System in the Age of Electronic Commerce, Asia pacific journal of finance and banking research vol,3 Szuprowicz, O Bohdan (1999) _E-Commerce (1st edition) Implementing global marketing strategies Sonia Sa-Matin, S., Lopez-Catalan, B and Ramon-Jeronimo, M.A (2012), “Factors determining firms’ perceived performance of mobile commerce”, Industrial Management and Data Systems, Vol 112 No 6, pp 946-963 Slozko, O., Pelo, A (2015) Problems and Risks of Digital Technologies Introduction into E-Payments, Transformations in Business and Economics, 14, (1), 42-59 Straub, D., Limayem, M and Krahanna-Evaristo, E (1995), “Measuring system usage: Implications for IS theory testing”, Management Science, 41(8), 1328-1342 Szajna, B (1996), “Empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model”, Management Science, 42(1), 85-92 Swaminathan, V., Lepkowska - white, E and Rao, B.P, (1999) "Browsers or Buyers in Cyberspace? An investigation of Factors Influencing Electronic Exchange” Journal of Computer-Mediated Communication, Vol 5, No 76 Stewart, J B., Jr “Changing Technology and the Payment System (2000),” Federal Reserve Bank of New York, Current Issues in Economics and Finance, 6, 11 Singh, S (2010) ‘The forecasting of 3G market in India based on rivised technology acceptance model’, International journal of next – generation network, 2(2), 61 - 68 Shih, Y.-Y., & Fang, K (2004) The use of a decomposed theory of planned behavior to study internet banking in Taiwan Internet Research, 14(3), 213223 Simlock, P., Sadbury, L., and Wright, G., Age, Perceived Risk and Satisfaction in Consumer Decision Making: A Review and Extension, Journal of Marketing Management, Vol.22, 2006, pp 355-377 Sumanjeet, S (2009), “Emergence of payment system in the age of electronic commerce: the state of art”, available at http://globip.com/pdf_pages/globalinternational-vol2- article2.pdf (accessed October 29, 2009) Tadesse, W.and Kiddan, T (2005) E-Payment Systems Opportunities in Ethiopia Thanasankit, T (2003) E-commerce and cultural values USA: Idea Group Publishing Taylor, S and Todd, P (1995a) ‘Assessing IT usage: the role of prior experience’, MIS Quarterly, Vol 19, pp.561–570 Thompson, RL, Higgins, CA & Howell, JM 1991, 'Personal computing: Toward a conceptual model of utilization', MIS Quarterly, vol 15, no 1, pp 12443 77 Teo, T S H., Lim, V K G and Lai, R Y C (1999) Intrinsic and Extrinsic Motivation in Internet Usage Omega International Journal of Management Science, 27 (1), pp 25-37 Teoh, W M., Chong, S.C, Lin, B & Chua J W (2013) Factors Affecting Consumers’ Perception of Electronic Payment: An Empirical Analysis Internet Research, 23(4), 465 - 485 Tsiakis, T and Sthephanides, G (2005), “The concept of security and trust in electronic payments”, Computers and Security, Vol 24 No 1, pp 10-15 Uroso, A., Soyelu, S & Koufie, M (2010), ‘Task technology fit and technology acceptance models applicability to e- tourism, Journal of economic development, management’, IT, finance and marketing, 2(1), - 32 Vassilion, Charalampos (2004).Electronic Payment System and Marketing literature review (un published) Van der Heijden, Hans, Tibert Verhagen, and Marcel Creemers (2003) Understanding online purchase intentions: Contributions from technology and trust perspectives European Journal of Information Systems, 12, 41-48 VanHoose, D (2011) Ecommerce economics Taylor & Francis Vassilliou, Charalampos (2004) Electronic Payment Systems and Marketing: A literature review Wang, Y.S., Wang, Y.M., Lin, H.H and Tang, T.I (2003), “Determinants of user acceptance of internet banking: an empirical study”, International Journal of Service Industry Management, Vol 14 No 5, pp 501-519 78 Worthington, S., & Edwards, V (2000) Changes in payments markets, past, present and future: a comparison between Australia and the UK International Journal of Bank Marketing, 18(5), 212-221 Wong, Y.H., Ricky, Y., and Leung, T., (2005) Managing information diffusion in internet marketing”, European Journal ofMarketing, Vol.[39],No.7/8,pp.926-946 Wen, C., Prybutok, V R., & Xu, C (2011) An integrated model for customer online repurchase intention Journal of Computer Information Systems, 52, 14-23 Yang Jing,” “On-line Payment and Security of E-commerce”.Proceedings of the 2009 International Symposium on Web Information Systems and Applications (WISA’09) Nanchang, P R China, May 22-24, 2009, pp 046-050 Yang, Q., Pang, C., Liu, L., Yen, D C and Tarn, J M (2015), "Exploring consumer perceived risk and trust for online payments: An empirical study in China’s younger generation," Computers in Human Behavior, Vol 50, pp 9-24 ... hình thức toán điện tử để thu hút người tiêu dùng sử dụng toán điện tử giao dịch thương mại điện tử trờ thành vấn đề cần thiết Vì Các yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng phương thức toán điện tử người. .. VŨ VĂN ĐIỆP CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 6234 010 2 CÁN BỘ... liên quan đến ý định sử dụng toán điện tử người tiêu dùng Tác giả tổng hợp xem xét, đánh giá nghiên cứu trước công bố yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng toán điện tử người tiêu dùng cở sở xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 1 tổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng phương thức thanh toán điện tử của người tiêu dùng , Chuyên đề 1 tổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng phương thức thanh toán điện tử của người tiêu dùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay