đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 13 có lời giải chi tiết

17 14 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:24

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 13 Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Máy biến áp thiết bị dùng để: A Biến điện áp chiều thành điện áp xoay chiều B Biến đổi điện áp xoay chiều C Biến điện áp xoay chiều thành điện áp chiều D Biến đổi điện áp chiều Câu 2: Một kim loại giới hạn quang điện  Chiếu xạ điệnt 1, 2, bước sóng tương ứng 20 ;1,50 ;1, 20 0,50 Bức xạ gây tượng quang điện là: A B C D Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động là: v A max A v B max 2A v C max 2A v D max A Câu 4: Trong chuyển động ném ngang, chuyển động chất điểm là: A Chuyển động thẳng B Chuyển động thẳng theo chiều ngang, rơi tự theo phương thẳng đứng C Chuyển động thẳng biến đổi D Chuyển động rơi tự Câu 5: chu kì dao động chất điểm dao động điều hòa T tần số góc chất điểm là: A T B 2 C 2 T Câu 6: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Photon ánh sáng đơn sắc khác mang lượng B Nếu không bị hấp thụ, lượng photon không đổi truyền xa C Photon không tồn trạng thái đứng yên D Trong chân không, photon bay với tốc độ 3.108 m / s D T Câu 7: Trong chân khơng, ánh sáng nhìn thấy bước sóng khoảng: A Từ vài nanômét đến 380 nm B từ 380 nm đến 760 nm C từ 1012 m đến 109 m D từ 760 nm đến vài milimét 214 Câu 8: Hạt nhân 82 PB phóng xạ  tạo thành hạt nhân X Hạt nhân X notron? A 131 B 83 C 81 D 133 Câu 9: Một ô tô chuyển động với vận tốc 10 m/s đoạn đường thẳng hãm phanh chuyển động chậm dần Khi dừng lại ô tô chạy thêm 100 m Gia tốc a ô tô là: A a  0, 2m / s2 B a  0,5m / s2 C a  0, 2m / s D a  0,5m / s2 Câu 10: Sóng truyền qua mơi trường đàn hồi đồng chất với bước sóng , hai phần tử vật chất phương truyền sóng cách khoảng nhỏ d Hai phần tử vật chất dao động điều hòa lệch pha  A 2 d d B   d C 2   D  d Câu 11: Trong chân khơng, ánh sáng bước sóng 0,38m Cho biết hàng số Plăng h  6,625.1034 J, tốc độ ánh sáng chân không c  3.108 m / s 1eV  1, 6.1019 J Photon lượng là: A 3,57 eV năm B 3,27 eV C 3,11eV D 1,63eV Câu 12: Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chứ: A Cùng số proton số notron khác B Cùng số notron số proton khác C Cùng số notron số proton D Cùng số khối số proton số nowtron khác Câu 13: Khi đĩa quay đều, điểm vành đĩa chuyển động với vận tốc m/s, điểm nằm gần trục quay đoạn 10 cm vận tốc m/s Gia tốc hướng tâm điểm nằm vành đĩa là: A 20m / s2 B 40m / s2 C 30m / s2 D 50m / s2 Câu 14: Phát biểu sau hệ thống thơng tin liên lạc sóng vô tuyến? A Micro giúp biến dao động âm thành dao động điện tần số B Mạch khuếch đại làm tăng cường độ tính hiệu tăng tần số sóng C Mạch biến điệu để biến tần số sóng D Sóng âm tần cao tần sóng âm tần số sóng âm tần nhỏ tần số sóng tần Câu 15: Hai vật khối lượng m1 m2 cách khoảng r lwucj hấp dẫn chúng biểu thức A Fhd  mm B Fhd  G r2 m1m2 r m  m2 D Fhd  G r2 m  m2 C Fhd  G r2 Câu 16: Giải Nobel Vật năm 2017, vinh danh ba nhà vật lí Rainer Weiss, Barry C Barish Kip S Thorme Bộ ba cinh danh “nghe được” sóng hấp dẫn giao thoa kế laser (LIGO) Thiết bị LIGO, hoạt động dựa đặc điểm (tác dụng) tia laser? A Tác dụng nhiệt B Tính kết hợp C Tính làm phát quang D Tác dụng biến điệu Câu 17: Trong mạch dao động LC dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104 rad / s Điện tích cực đại tụ điện 109 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.106 A điện tích tụ điện là: A 4.1010 C B 6.1010 C C 2.1010 C D 8.1010 C Câu 18: Nhận định sau loại quang phot sai? A Khi nhiệt độ tăng quang phổ liên tục mở rộng hai phía: phía ánh sáng đỏ phía ánh sáng tím B Quang phổ liên tục khơng phụ thuộc vào thành phân cấu tạo nguồn phát C Quang phổ vạch hấp thụ tính đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ vạch phát xạ phụ thuộc vào chất nguồn Câu 19: Độ lớn cảm ứng từ tâm O khung dây tròn tạo N vòng dây sít dòng điện I dây dẫn là: A B  2.107 I R C B  4.107 I R B B  2.107 N I R D B  2.107 N I R Câu 20: Một sóng học tần số f lan truyền môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, bước sóng tính theo cơng thức: v B   f A   2vf C   2v f D   vf Câu 21: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, điện tích tụ điện biến thiên với phương   trình q  2.108 cos 2.106 t C Điện tích cực đại tụ điện là: A 2.108 C B 2.106 C C 2.108 C D 2.106 C Câu 24: Trong thực hành Vật lí, học sinh sửu dụng đồng hồ đo điện đa số hình vẽ: Nếu học sinh muốn đo điện áp xoay chiều 220V phải xốn núm vặn đến A Vạch số 50 vùng DCV B Vạch số 50 tròng vùng ACV C Vạch số 250 vùng DCV D Vạch số 250 vùng ACV Câu 25: Một nguồn âm điểm phát sóng âm với công suốt không đổi theo hướng mơi trường đồng tính, đẳng hướng Tại điểm M mơi trường nhận sóng âm Nếu cường độ âm M tăng lên gấp 10 lần thì: A Mức cường độ âm tăng thêm 10dB B Mức cường độ âm giảm 10 lần C Mức cường độ âm tăng 10 lần D Mức cường độ âm tăng thêm 10B Câu 26: Tần số suất điện động máy phát điện xoay chiều pha phát tăng gấp lần nếu: A Giảm tốc độ quay rôt lần tăng số cặp cặp từ máy lần B Giảm tốc độ quay roto lần tăng số cặp cực từ máy lần C Giảm tốc độ quay roto lần tăng số cặp cực từ máy lần D Giảm tốc độ quay roto lần tăng số cặp cực từ máy lần   Câu 27: Một điện áp u  220 cos 100   V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện 6  trở R  100 , tụ điện C  10 4 F cuộn cảm L  H Biểu thức hiệu điện   hai đầu tụ điện là: 5   A u C  220cos 100t   V   5   B u C  220cos 100t   V 12   7   C u C  220 cos 100t   V 12   7   D u C  220cos 100t   V 12   Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến quan sát 0,8 m Làm thí nghiệm với ánh sáng bước sóng  quan sát, điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm vân tối thứ tình từ vân sáng trung tâm Giữ cố định điều kiện khác, giảm dần khoảng cách hai khe đến M vân sáng lần thứ khoảng cách hai khe giảm mm Giá trị  là: A 0, 72m B 0, 48m C 0, 64m D 0, 45m 23 Na đứng yên ta Câu 29: Dùng hạt proton động 5,58MeV Bắn vào hạt nhân 11 thu hạt 42  hạt nhân Ne Cho khơng xạ  kèm theo phản ứng động hạt  6,6MeV hạt Ne 2,64MeV Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị u) xấp xỉ số khối chúng, góc vecto vận tốc hạt  vecto vận tốc hạt nhân Ne giá trị gần giá trị sau đây? A 1700 B 300 C 1350 D 900 Câu 30: Hai nguồn giống suất điện động điện trở E r ghép toàn Hai mạch mắc với điện trở R  3 Nếu hai nguồn mắc song song cường độ dòng điện chạy qua R 1,5 A, mắc nối tiếp cường độ dòng điện chạy qua R 2A Giá trị E r là: A 5,4 V 1, 2 B 3,6 V 1.8 C 4,8 V 1,5 D 6,4 V 2 Câu 31: Trên sợi dây chiều dài 0,45 m sóng dừng ổn định với hai đầu O A cố định hình vẽ Biết đường nét liền hình ảnh sợi dậy điểm t1, đường nét đứt hình ảnh sợi T dây thời điểm t  t1  Khoảng cách lớn phần tử hai bụng sóng giá trị gần sau đây? A 30 cm B 10 cm C 40 cm D 20 cm Câu 32: phần tử gồm: điện trở R; cuộn dây điện trở r = 0,5R; tụ điện C Mắc ba phần tử song song với mắc vào hiệu điện không đổi U dòng điện mạch cường độ I Khi mắc nối tiếp ba phần tử mắc vào nguồn xoay chiều giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng ba phân tử Cường độ dòng điện qua mạch lúc giá trị hiệu dụng xấp xỉ là: A 0,29I B 0,33I C 0,25I D 0,22I Câu 33: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số đặt hai điểm S1 S2 cách 10 cm Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn xa a b Cho biết b – a = 2cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn thẳng nối hai nguồn là: A B C D Câu 34: Để tăng cường sức mạnh hải quân, Việt Nam đặt mau Nga tàu ngầm đại lớp Ki-lơ: HQ-182 Hà Nội, HQ-183 Hồ Chí Minh,… Trong HQ-182 hà Nội cơng suất động 4400 kW chạy điêzen-điện Giả sử động dùng lượng phân hachk hạt nhân 235 U với hiệu suất 20% trung bình hạt 235 U phân hạch tỏa lượng 200MeV Lấy NA  6, 023.1023 Coi khối lượng ngun tử tính theo u số khối Hời gian tiêu thụ hết 0,8 kg 235 U nguyên chất giá trị gần với giá trị sau đây? A 19,9 ngày B 21,6 ngày C 18,6 ngày D 34 ngày Câu 35: Mạch nối thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở R tụ điện C Đặt điện áp xoay chiều biểu thức u  U cos  t  V  vào hai đầu mạch điện Biết R, C không đổi, độ tự cảm L cuộn cảm biến thiên Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm đạt giá trị cực đại 100 V Khi thời điểm điện áp thức thười hai đầu mạch u = 80(V) R tổng điện áp tức thời u R  u C  60(V) Tính tỉ số ZC A 0,75 B C 1,33 D 0,5 Câu 36: Một miếng gỗ mỏng hình tròn, bán kính 4cm Tại tâm O miếng gỗ cắm thẳng góc đinh OA Thả miếng gỗ chậu nước chiết suất n = 4/3 Đỉnh OA nước Mắt đặt khơng khí, chiều dài lớn đỉnh OA để mắt không thấy đầu A đinh xấp xỉ là: A OA = 3,53cm B OA = 4,54cm C OA = 5,37cm D OA = 3,25cm Câu 37: Phương trình sóng dừng sợi dây dạng u  40sin  2.55x  cos  t  mm  , u li độ thời điểm t điểm M sợi dây mà vị trí cân cách gốc tọa độ O đoạn x (x tính mét, t đo s) Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp để chất điểm bụng sóng độ lớn li độ biên độ điểm M (M cách nút sóng 10cm) 0125s Tốc độ truyền sóng sợi dây là: A 320 cm/s B 100 cm/s C 80 cm/s D 160 cm/s Câu 38: Để quạt điện loại 110 V-100 W hoạt động bình thường điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 220 V, người ta mắc nối tiếp quạt điện với biến trở Ban đầu, điều chỉnh R  100 đo cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch 0,5 A quạt đạt 80% công suất Từ giá trị R, muốn quạt hoạt động bình thường cần điều chỉnh R: A Tăng 49 B giảm 16 C tăng 16 D giảm 49 Câu 39: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm hệ số tự cảm L tụ điện điện dung C Trên hình trên: Đường P(1) đồ thị bểu diễn phụ thuộc công suất tiêu thụ đoạn mạch theo R đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u1  U1 cos  1t  1  V (với U1, 1 dương không đổi); đường P(2) đồ thị biểu diễn phụ thuộc công suất tiêu thụ đoạn mạch theo R đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  U2 cos  2 t  2  V (với U2 , 2 dương không đổi) Giá trị Y gần với giá trị sau đây? A 115 B 100 C 110 D 120 Câu 40: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m mang điện tích dương q gắn vào đầu lò xo độ cứng k (chiều dài lò xo đủ lớn), vị trí cân lò xo giãn l0  4cm Tại t =0 vật m đứng yên vị trí cân người ta bật điện trường đường sức hướng thẳng xuống dưới, độ lớn cường độ điện trường E biến đổi theo thời kl0 gian hình vẽ E0  Lấy g  2 (m / s2 ), quãng đường vật m q thời gian t =0s đến t = 1,8s là: A 4cm B 16cm C 72cm D 48cm ĐÁP ÁN 1-B 2-D 3-A 4-B 5-C 6-A 7-B 8-A 9-D 10-C 11-B 12-A 13-C 14-A 15-B 16-B 17-D 18-A 19-D 20-B 21-C 22-B 23-D 24-D 25-A 26-D 27-D 28-D 29-A 30-A 31-D 32-D 33-C 34-D 35-B 36-A 37-D 38-D 39-B 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Máy biến áp dùng để biến đổi điện áp xoay chiều Câu 2: D Điều kiện để gây tượng quang điện là:   0  xạ điện từ gây tượng quang điện Câu 3: A v Ta   max A Câu 8: A 214 214 Pb 01  83 X Ta 82 Số hạt notron hạt nhân X là: n n  214  83  131 Câu 9: D Áp dụng v2  v02  2aS  02  102  2.100a  a  0,5m / s2 Câu 10: C Hai điểm phương truyền sóng lệch pha góc 2d  Câu 11: B Năng lượng photon   hc  5, 23.1019 J  3, 27eV  Câu 12: A Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân số proton số nowtron khác Câu 13: C Tốc độ góc điểm đĩa nhau:    a ht    R  0,3m R R  0,1 v2 32   30m / s r 0,3 Câu 14: A Dùng micro để biến dao động âm dao động điện tần số Dao động ứng với sóng điện từ gọi sóng âm tần A Mạch khuếch tăng cường độ tín hiệu, không làm thay đổi tần số: B sai Mạch biến điệu dùng để trộn sóng âm tần với sóng mang: C sai Sóng âm tần cao tần sóng điện từ: D sai Câu 15: B m m Cơng thức tính lực hấp dấn hai vật Fhd  G r2 Câu 16: B Laze tính kết hợp Câu 17: D 2  6.106   q 2  i   q  9        9    9    q  0,8.10  Q0    Q0   10 10   10  Câu 18: A Khi nhiệt độ tăng quang phổ liên tục mở rộng phía bước sóng ngắn Câu 19: B Cảm ứng từ tâm O khung dây xác định B  2.107 N I R Câu 20: B v Bước sóng   f Câu 21: C Điện tích cực đại tụ : Q0  2.108 C Câu 22: B Vì lực cản giống nên lắc lớn dao động lâu Ta E  mgl 1  cos 0   Con lắc m1 dừng lại sau Câu 23: D Năng lượng liên kết hạt nhân 42 He là: E  (2.1,0073  2.1,0087  4,0015).931,5  28,42MeV Câu 24: D Khi đo điện áp xoay chiều, cần chọn chế độ xoay chiều (khu vực ký hiệu đồng hồ ACV) Khi đo điện áp chiều (DC), cần chọn chế độ đo chiều (khu vực ký hiệu đồng hồ DCV) Nếu bạn muốn đo điện áp 220ACV, bạn xoay núm vặn đến số 250ACV, không nên chọn thang đo lớn (Ví dụ 1000ACV) điều làm kết đo khơng xác Ngược lại, chọn thang đo q nhỏ (ví dụ 50ACV), dẫn đến gãy kim đo Câu 25: A Ta I  I010L Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần I 10L2  2  10L2  L1  10  L2  L1  1(B) L I1 10  Mức cường độ âm tăng thêm 10 dB Câu 26: D Ta f  np  f tăng lần tăng tốc độ quay roto lên lần tăng số cực từ máy lần Câu 27: D Cường độ điện trường mạch i  11   cos 100t   A 12   7   Biểu thức hiệu điện hai đầu tụ điện u C  220cos 100t   V 12   Câu 28: D Khi M vân tối thứ  i  2,  0, 6mm 4,5 Giảm khoảng cách hai khe đến M vân sáng lần thứ 2, i a 0,  Lúc M vân sáng bậc i   1,35mm     i a 1,35 Ta   a a  a  0, 6mm i.a 0, 6.103.0, 6.103   0, 45m D 0,8 Câu 29: A 23 20 p  Na    10 Ne bảo toàn lượng: Pp  P  PNe 11 Gọi góc hợp vecto vận tốc hạt  vecto vận tôc Ne  Pp2  P2  PNe2  2.P PNe cos   2m K  2m NeK Ne  2.m K 2m NeK Ne cos  Lấy m  A  1u.5,58  4u.6,6  20u.2,64  4u.20u.6,6.2,64.cos   cos   170, 40 Câu 30: A Khi hai nguồn mắc nối tiếp  I  Khi hai nguồn mắc song song  2E 2E   (1) 2r  R  2r E E  I   1,5 (2) 0,5r  R 0,5r  Từ (1) (2)  r  0,5 E = 5,4V Câu 31: D Sợi dây hình thành bó sóng:   0, 45    0,3m  cos   A  tan    A  54cm Ta có:  sin    A Hai bụng sóng liên tiếp dao động ngược pha khoảng cách chúng lớn phần tử biên trên, phần tử biên dưới: D  2A  2     2  52  2  30      20,8cm  2 Câu 32: D Mắc ba phần tử song song với mắc vào hiệu điện không đổi U Điện trở tương đương R td  R.r R  Rr Khi mắc nối tiếp ba phần tử mắc vào nguồn xoay chiều giá trị hiệu dụng U  R  ZC  Zd ta có: R  Zd  R   0,5R 2  ZL2  ZL  R Tổng trở lúc Z   R  r 2   ZL  ZC 2  1,5R  I R td   0, 22I I Z Câu 33: C Ta có: d1  d1 ;d  d1  k d 2  d1  k k   d 2  d  2k  12cm  k  6cm     Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn thẳng nối hai nguồn là: 10   k  0,5  10  2,1  k  1,16  điểm cực tiểu Câu 34: D Năng lượng phân hạch cần thiết 1s: A  4400.103 100  22MJ 20 Đổi 200MeV  200.106.1,6.1019  3, 2.1011 J Số hạt nhân U235 cần thiết để phân hạch 1s là: N  22.106 3, 2.10 Khối lượng U235 cần thiết s là: m  6,875.1017 6, 023.10  Thời gian tiêu thụ hết 0,8 kg U235 là: t  23 0,8.103 2, 68.104 11  6,875.1017 hạt 235  2, 68.104 g  2982375s  34,5 ngày Câu 35: B L thay đổi để UL max  u vuông pha với uRC, ta có:  80 2  60 2  u 2  u   RC    1 802 602      U   U o oRC          U0  100V  U0   UoRC  Uo 2.1002  U02   2 2  U oL max  Uo  UoRC  100  U0  UoRC  Lại có: UoL max  Câu 36: A Uo R  ZC R  U   oL max  Uo 2  100   R  ZC ZC R           100  R Z R2 C    Mắt không thấy đầu A tia sáng từ A tới mặt nước I (mép miếng gỗ) xảy phản xạ toàn phần: sin igh  1   igh  48,590 n 4/3 Ta i  igh OA = R/tani  OAmax  R   3,53cm tan igh tan 48,59o Câu 37: D Ta có: 2x  2,5x    0,8m  80cm  Dễ thấy 10   1  Điểm M cách nut 10 cm dao động với biên độ A 24 T  80  0,125  T  0,5s  v    160cm / s T 0,5 Câu 38: D Gọi R0 , ZL ZC thông số quạt Theo đề ta P = 100W, dòng điện định mức quạt I Khi R1  100 I1  0,5A  P1  0,8Pq  0,8.100  80W P 80  R0    320 I1 0,52 Lại có: I1  U  Z1 U  R  R1    ZL  ZC  2  0,5  220  420   ZL  ZC  2  ZL  ZC  20 43 Thay đổi biến trở để hoạt động bình thường  Pq  I22 R  I  Ta I2  U   Z2 220 R0  R2    ZL  ZC   R  51  cần giảm 49 Câu 39: B Hai đồ thị giao R = a P1 = P2 Tại R  20 R = a cơng suất nên: 20.a  R1o   ZL  ZC   P1  U12 20 202   ZL  ZC   U12  100 (1) 20  a Tại R = a R  145 cơng suất tương tự  P  Mà P1max  U 22  100 (2) 145  a U12 U12 U 22   125 (2); P2 max  (4) ZL  ZC 20a 145a Từ (2), (3) suy a = 80, U1 = 100V Thay vào (2) suy U2 = 150 V Thay vào (4) suy P2max = 104,5 W Câu 40: D Chu kì lắc T  2  0, 04  2  0, 4s g 2 Dưới tác dụng điện trường, vtcb lắc bị tháy đổi: F qE +) Với Eo: OO1  d    o , vật dđđh quanh O1 với A = OO1 = 4cm k k Trong thời gian 0,6 s = T + T/2 vật S1 = 4.4 + 4.2 = 24 cm, đến vị trí M (biên v = 0) +) Với 2Eo: OO2  2 o  O2  M  vật đứng yên suốt thời gian từ 0,6s  1, 2s :S2  +) Với 3Eo: OO3  3 , vật dđđh quanh O3 với A = O2O3 = 4cm Trong thời gian 1,8 – 1,2 = 0,6 s = T + T/2, S3 = 4.4 + 4.2=24cm  Tổng quãng đường được: S = S1 + S2 + S3 = 48cm ... Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Máy biến áp dùng để biến đổi điện áp xoay chi u Câu 2: D Điều... Câu 15: Hai vật có khối lượng m1 m2 cách khoảng r lwucj hấp dẫn chúng có biểu thức A Fhd  mm B Fhd  G r2 m1m2 r m  m2 D Fhd  G r2 m  m2 C Fhd  G r2 Câu 16: Giải Nobel Vật lý năm 2017,... 28,42MeV Câu 24: D Khi đo điện áp xoay chi u, cần chọn chế độ xoay chi u (khu vực có ký hiệu đồng hồ ACV) Khi đo điện áp chi u (DC), cần chọn chế độ đo chi u (khu vực có ký hiệu đồng hồ DCV) Nếu bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 13 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 13 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay