đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 11 có lời giải chi tiết

15 15 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:24

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ 11 Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Tia X sóng điện từ bước sóng: A Nhỏ tia tử ngoại B Vài nm đến vài mm C Nhỏ không đo D Lớn tia hồng ngoại Câu 2: Một vật nhỏ ném lên từ điểm M phía mặt đất; vật lên tới điểm N dừng rơi xuống Bỏ qua sức cản khơng khí Trong q trình MN? A Thế giảm B cực đại C không đổi D Động tăng Câu 3: Trong nguồn xạ hoạt động sau đây, nguồn phát xạ tử ngoại mạnh nhất? A Hồ quang điện B Màn hình vơ tuyến C Lò vi sóng D Lò sưởi điện Câu 4: Cường độ điện trường điện tích điểm Q điểm cách khoảng r điện mơi đồng số điện mơi  độ lớn xác định theo biểu thức là: A E  k Q r2 B E  k Q r C E  k Q r D E  k Q r2 Câu 5: Đơn vị từ thông là: A Ampe (A) B Tesla (T) C Vêba (Wb) D Vôn (V) Câu 6: Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng B Ánh sáng bước sóng lớn dễ gây tượng quang điện C Phôtôn chuyển động với tốc độ 3.108 m/s môi trường D Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện Câu 7: Khi nói tia hồng ngoại phát biểu sau không đúng? A Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt B Tia hồng ngoại chất sóng điện từ C Các vật nhiệt độ 20000 C phát tia hồng ngoại D Tia hồng ngoại tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy Câu 8: Kẽm giới hạn quang điện 0,35m Để bứt electron bề mặt kẽm chùm xạ chiếu tới phải tần số A 9,1014 Hz B 7.1014 Hz C 8.1014 Hz D 6.1014 Hz Câu 9: Trong dao động điều hòa, gia tốc a liên hệ với li độ x hệ thức sau đây? A a  2 x B a  2 x C a  2 x D a  x Câu 10: Ban đầu N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ nguyên chất chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = T Kể từ thời gian ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ là: A N0 B N0 C N0 D N0 Câu 11: Để thu ảnh thật lớn vật qua thấu kính hội tụ tiêu cự f khoảng cách từ vật tới thấu kính giá trị: A Bằng 2f B Lớn 2f C Từ đến f D Từ f đến 2f Câu 12: Sóng điện từ đặc điểm sau đây: A Khơng bị phản xạ hay khúc xạ gặp mặt phân cách hai môi trường B Vecto cường độ điện trường vecto cảm ứng từ dao động vuông pha C Vecto cường độ điện trường ln phương trùng với phương truyền sóng D Là sóng ngang truyền chân không Câu 13: Phát biểu sau khơng đúng? A Chiều dòng điện quy ước chiều dịch chuyển điện tích dương B Chiều dòng điện chiều dịch chuyển hạt tải điện C Dòng điện dòng hạt tải điện dịch chuyển hướng D Trong dây dẫn kim loại, chiều dòng điện ngược với chiều chuyển động hạt tải điện Câu 14: Khi chiếu ánh sáng màu cam vào chất lỏng phát quang ánh sáng (huỳnh quang) phát ánh sáng đơn sắc màu A Lục B Cam C Đỏ D Tím Câu 15: Đoạn mạch RLC nối tiếp cộng hưởng điện Kết luận không là: A ZL  Z C B cos   C u L  u C Câu 16: Phát biểu sau sai sóng cơ? A Sóng dọc truyền chất khí, chất lỏng chất rắn B Sóng học khơng truyền chân khơng D u pha với i C Sóng học dao động lan truyền mơi trường D Sóng ngang không truyền chất rắn 31 37 Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân 17 Cl 11 p 10 n 18 Ar Biết mAr  36,956889(u), mCl  36,956563(u), mP  1,007276(u); mn  1,008665(u), 1u  1,6605.1027 (kg), c  3.108 (m / s) Phản ứng tỏa hay thu lượng, Jun(J)? A Thu 2,56.1013 (J) B Tỏa 2,56.1013 (J) C Thu 8,5.1022 (J) D Tỏa 8,5.1022 (J) Câu 18: Chiếu từ nước tới mặt thoáng chùm ti sáng song song hẹp gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là sát mặt nước Các tia sáng không lọt ngồi khơng khí tia sáng đơn sắc màu A lam, tím B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng D tím, lam, đỏ Câu 19: Tam giác ABC cạnh dài 6cm, hai điện tích q1 = q2  2.106 C đặt B C Cường độ điện trường A độ lớn bằng: A 3.106 V / m B 5.106 V / m C 3.105 V / m D 3.105 V / m Câu 20: Một sóng âm phát từ nguồn âm ( coi điểm) cơng suất W Giả thiết mơi trường khơng hấp thụ âm, sóng truyền đẳng hướng cường độ âm chuẩn 1012 W / m2 Mức cường độ âm điểm cách nguồn âm 10 m là: A 78,8 dB B 87,8 dB C 96,8 dB D 110 dB Câu 21: Một dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài vơ hạn cường độ dòng điện A đặt khơng khí Độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây dẫn cm là: A 1, 6.106 T B 8.106 T C 4.106 T D 8.106 T Câu 22: Một sóng dừng dây bước sóng  N nút sóng Hai điểm M1, M2 nằm   phía N vị trí cân cách N đoạn Tại thời điểm mà 12 hai phần tử li độ khác khơng tỉ số li độ M1, M2 là: A B  C D  Câu 23: Dụng cụ thí nghiệm gồm: Máy phát tần số; nguồn điện; sợi dây đàn hồi; thước dài Để đo tốc độ sóng sợi dây người ta tiến hành thí nghiệm tạo sóng dừng dây với bước sau: a) Đo khoảng cách hai nút liên tiếp lần b) c) d) e) Nối đầu dây với máy phát tần, cố định đầu lại Bật nguồn nối với máy phát tần chọn tần số 100Hz Tính giá trị trung bình sai số tốc độ truyền sóng Tính giá trị trung bình sai số bước sóng Sắp xếp thứ tự trình tự tiến hành thí nghiệm A b, c, a, e, d B b, c, a, d, e C e, d, c, b, a D a, b, c, d, e Câu 24: Một động đất phát đồng thời hai sóng đất: Sóng ngang N sóng dọc D Biết vận tốc sóng N 32 km/s sóng D km/s Một máy địa chấn ghi sóng N D cho thấy sóng N đến sớm sóng D phút Tâm động đất cách máy ghi: A 5120 km B 1920 km C 7680 km D 2560 km Câu 28: Một electron chuyển động với tốc độ v = 0,6c ( c tốc độ ánh sáng chân không) Nếu tốc độ tăng lên 4/3 lần so với ban đầu động electron tăng thêm lượng: A m0c 12 B m0c C m0c D 37 m0c 120 Câu 29: Ban đầu mẫu 210 Po nguyên chất, sau thời gian phóng xạ  chuyển thành hạt nhân chì 206Pb bền với chu kì bán rã 138,38 ngày Hỏi sau tỉ lệ khối lượng chì khối lượng Poloni lại mẫu 0,7? A 108,8 ngày B 106,8 ngày C 109,2 ngày D 107,5 ngày Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C Biết 2ZL  ZC  R Tại thời điểm điện áp tức thời tụ điện đạt giá trị cực đại 318 V điện áp thức thời hai đầu mạch điện lúc là: A 159 V B 795 V C 355 V D 636 V Câu 31: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số,   phương trình dao động x1  10cos  t  x  A2 cos  t   (cm) Khi li độ 3  dao động thành phần thứ cm li độ dao động tổng hợp cm Biên độ dao động tổng hợp bằng: A 14 cm B 15 cm C 12 cm D 13 cm Câu 32: Bắn hạt  vào hạt nhân nguyên tử nhôm đứng yên gây phản ứng: 27 He 13 30 Al 15 P 10 n Biết phản ứng thu lượng 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay với tốc độ phản ứng không kèm xạ  Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u giá trị tổng số khối chúng Động hạt  là: A 2,70 MeV B 3,10 MeV C 1,35 MeV D 1,55 MeV Câu 33: Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động lắc đơn cách xác định khoảng thời gian để lắc thực 10 dao động toàn phần Kết lần đo liên tiếp bạn học sinh 21,2 s; 20,2 s; 20,9 s; 20,0 s Biết sai số tuyệt đối dùng đồng hồ 0,2s ( bao gồm sai số ngẫu nhiên bấm sai số dụng cụ) Theo kết cách viết giá trị chu kì T sau nhất? A T  2,00  0,02s B T  2,06  0,02s C T  2,13  0,02s D T  2,06  0, 2s Câu 34: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số dạng sau: x1  cos  4t  1  cm, x  2cos  4t  2  cm (t tính giây) với  1  2     Biết phương trình dao động dạng x  cos  4t   cm Giá trị 1 là: 6  A  B 2  C  D  Câu 35: Cho mạch điện gồm điện trở 10, cuộn dây cảm độ tự cảm 0, H  1000 F mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 4 giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz Tại thời điểm hiệu điện hai đầu cuộn dây 20V hiệu điện hai đầu đoạn mạch 40 V Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch gần với giá trị sau đây? tự điện điện dung A 4,3 A B A C 1,8 A D 6A Câu 36: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với dao động 1,5625 J lực đàn hồi cực đại 12,5 N Mốc vị trí cân Gọi Q đầu cố định lò xo, khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo lò xo 25 N 0,1s Qng đường lớn mà vật nhỏ lắc 0,4s gần giá trị sau đây? độ lớn A 60 cm B 40 cm C 80 cm D 115cm Câu 37: Một mạch điện sơ đồ hình vẽ Cho biết R1  30, R  R  20 Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể Số ampe kế A Hiệu điện UAB bằng: A 30V B 40 V C 45 V D 60 V Câu 38: Hai cầu nhỏ A B khối lượng 100 gam, nối với sợi dây mảnh, nhẹ, khơng dẫn điện, dài 20cm, quản cầu B điện tích 106 C Quả cầu A gắn vào đầu lò xo nhẹ độ cứng 25 N/m, đầu lò xo cố định Hệ đặt nằm ngang mặt nhẵn điện trường cường độ điện trường 1, 25.106 V / m hướng dọc theo trục lò xo cho ban đầu hệ nằm yên lò xo bị dãn Cắt dây nối hai cầu B chuyển động dọc theo chiều điện trường A dao động điều hòa Sau khoảng thời gian 0,2s kể từ lúc dây bị cắt A B cách khoảng: A 50 cm B 55 cm C 45 cm D 35 cm Câu 39: Một công tu điện dùng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp điện cho khu dân cư với hiệu suất truyền tải 90% Sau nhiều năm, dân cư giảm khiến cơng suất tiêu thụ khu giảm xuống 0,7 lần so với ban đầu phải sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ Cho hao phí đường dây tải điện ngun nhân chủ yếu tỏa nhiệt đường dây hiệu ứng Jun – Len-xơ Hệ số công suất mạch điện Tỉ số độ giảm dây hiệu điện tải dân cư thay đổi là: A 10 63 B 13 60 C 16 30 D 37 63 Câu 40: Một hệ vật bao gồm hai vật m1 = 16kg m2 = kg Hệ số ma sát hai khối   0,5 Bỏ qua ma sát vật mặt phẳng ngang Lấy g  10m / s2 Tính lực F tối thiểu tác dụng lên m1 để vật m2 không trượt xuống A 200 N B 300 N C 400 N D 500 N ĐÁP ÁN 1-A 2-C 3-A 4-B 5-C 6-D 7-C 8-A 9-B 10-A 11-D 12-D 13-B 14-C 15-C 16-D 17-A 18-A 19-A 20-C 21-D 22-D 23-A 24-D 25-A 26-A 27-A 28-A 29-D 30-A 31-A 32-B 33-B 34-B 35-A 36-C 37-D 38-B 39-D 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Tia X sóng điện từ bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại Câu 2: C Trong q trình MN khơng đổi Câu 3: A Nguồn phát xạ tử ngoại mạnh hồ quang điện Câu 4: B Công thức là: E  k Câu 5: C Q r Đơn vị từ thông là: Veeba (Wb) Câu 6: D Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt Ánh sáng bước sóng nhỏ dễ gây tượng quang điện Phơtơn chuyển động với tốc độ 3.108 m / s chân không Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện Câu 7: C Đáp án C sai, vật nhiệt độ 20000 C phát tia tử ngoại Câu 8: A Để bứt ngồi bề mặt kẽm chùm xạ chiếu tới phải tần số: f  f0  c  8,57.1014 Hz  Câu 9: B Ta có: a  2 x Câu 10: A Số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ N  N0 T  N0 21  0,5N0 Câu 11: D Ta 1 df    d  d d f d f d  f d  f  Để thu ảnh thật lớn vật  df  2f  d  d   d  f Câu 12: D Sóng điện từ sóng ngang truyền chân không Câu 13: B Chiều dòng điện quy ước chiều dịch chuyển điện tích dương Câu 14: C Khi chiếu ánh sáng màu cam vào chất lỏng phát quang ánh sáng (huỳnh quang) phát ánh sáng bước sóng lớn bước sóng ánh sáng màu cam Câu 15: C Ta có: uL = -uC Câu 16: D Sóng ngang truyền chất rắn Câu 17: A Năng lượng phản ứng: E = (mtrước – msau) c   (26,956563  1, 007276  36,956889  1, 008665).1, 6605.1027 3.108   2,56.1013 J  phản ứng thu lượng Câu 18: A Khi chiếu chùm sáng từ nước khơng khí, ánh sáng bị tán sắc so với phương tia tới, tia đỏ bị lệch so với tia tím ( nđ > nt) Do vậy, tia màu lục là mặt nước thf tia đỏ, vàng ló ra, tia tím lam bj phản xạ toàn phần mặt nước Câu 19: A Ta E B  EC  k q1 r  5.106 V / m  cường độ điện trường A EA2  EB2  EC2  2EBEC cos 600  E A  3.106 V / m Câu 20: C Ta có: P 4d  I0 10L  L  9, 68dB  96,8B Câu 21: D I Cảm ứng từ B  2.107  8.106 T r Câu 22: D N nút sóng  M, N nằm hai bó sóng liên tiếp nên M1 M2 dao động ngược pha với nhau, ta có:  2d AM1 A B sin  u M1    u M2  2d AM A B sin      AB      AB   Câu 23: A Ta bước thực thí nghiệm: +) Bước 1: Bố trí thí nghiệm ứng với b,c +) Bước 2: Đo đạ lượng trực tiếp ứng với a +) Bước 3: Tính giá trị trung bình sai số ứng với e, đ Câu 24: D Gọi S khoảng cách từ tâm động đất đến máy ghi Thời gian để sóng N truyền đến máy ghi: t1  s vN Thờ gian để sóng D truyền đến máy ghi: t  s vD Theo đề ta có: t  d d 1    d     4.60  d  2560km vD v N  32  Câu 25: A Năng lượng hấp thụ chùm phô-tôn: E1  n1.1  n1 hc 1 Năng lượng chùm phô-tôn phát quang: E  n 2  n hc 2 E n  n  1 Theo đề bài, ta có: H   2    13,33% E1 n11 n12 1,5 Câu 26: A hai lực tác dụng lên vật: P, N Định luật Newton:     P  N  ma  P.cos   N  P.sin   ma   P.sin   ma  a  P.sin   g.sin  m Ta có: v  at  g.sin t  p  m.v  mg.sin t Câu 27: A hc  1 13, 1    E E1    4, 23 Ta có:    hc 1 E 1  13,    E1  25  Câu 28: A        1 m0c2  0, 25m0c Động lúc đầu: Wd1    1 v    c           Khi tốc độ tăng thêm 4/3 lần thì: Wd2    1 m0c  m c    4v       1      c   Động tăng thêm lượng: Wd2  Wd2  Wd1  m c2 12 Câu 29: D 210 Po   206 Pb   Gọi no số mol hạt Po ban đầu t     138.38 Số mol Po lại sau thời gian t  n o      t     138.38 Số mol Pb snh số mol Po phân rã  n o      t     138.38 206    m    0,  t  107,5 ngày Tỉ lệ khối lượng: Pb  t m Po 210.2138.38 Câu 33: B Giá trị trung bình phép đo: T  T1  T2  T3  T4  2, 0575s; T  0, 02s 10 Nếu lấy hai chữ số nghĩa sa số tuyệt đối kết phép đo T  2,06  0,02s Câu 34: B Dễ thấy 22  12   x vuông pha với x1 Vì  1  2    1  2 Từ giản đồ  1    2   Câu 35: A R  10, ZL  20, ZC  40  UoC  4UoR ; UoC  2UoL uL uC ngược pha, có: u u uL 20  C    C  u C  40V UoL UoC UoL UoC mạch R, L, C mắc nối tiếp nên u  u R  u L  uC  40  u R 20  40  u R  60V 2  60   40  Do uR uC vng pha, có:       UoR  10 37V  UoR   4UoR   Io  UoR 10 37 37   37A  I   4,3A R 10 Câu 36: C  W  W  kA Ta có:    A  A  0, 25(m)  k  50(N / m) Fdh max  Fdh max  kA F  kx  25 3 A  50x  x   (m)   Khoảng thời gian ngắn ứng với quay góc nhỏ (từ x  x A theo chiều dương đến A T theo chiều âm):   600  t   0,1(s)  T  0, 6(s) T T  600 Ta có: 0, 4(s)    Smax  2A  2A sin  2.0, 25  2.0, 25.sin  0, 75m  75cm 2 Câu 37: D Ampe kế điện trở khơng đáng kể nên C B điện thế, chấp C B vẽ lại mạch: R1 / / R 2nt  R / /R  Ta có: R34  10;R 234  20  10  30 Do U3  U4 ;R3  R  I3  I4 Do R2 nt R34 nên I2  I3  I4  2I3 Ta có: UAB  I2 R 234  I1.R1  2I3.10  I1.30  I3  0,5I1 (1) Giả sử dòng từ D đến C Xét nút C: IA  I1  I3  3A (2) Từ (1) (2), suy I1 = 2A  UAB  I1.R1  2.30  60V Câu 38: B Vị trí ban đầu hệ: k  qE  25.  106.1, 25.106    0,05m  5cm Tại đó, cắt dây nối cầu thì: +) Vật A dao động điều hòa với biên độ A = 5cm, chu kuf T  2 m 0,1  2  0, 4s k 25 Quãng đường vật A 0,2s (= T/2) SA = 2A = 10 cm F qE 106.1, 25.106 +) Vật B chuyển động nhanh dần với gia tốc a  d    12,5m / s2 m m 0,1  Khoảng cách A B sau 0,2s kể từ cắt  SA   SB  10  20  25  55cm Câu 39: D Gọi P công suất nơi phát P Công suất nơi tiêu thụ lúc đầu là: H  tt  Ptt  0,9P P P Công suất nơi tiêu thụ lúc sau: Ptt  0,9P.0,  0, 63P  H  tt  0, 63 P Vì cos    H  U tt U tt U U 1 37     1   1  1   U U U tt  U  U tt H 0, 63 63 U tt H U tt Câu 40: C Chọn hệ quy chiếu gắn với m1 Pt Newton II cho vật m2: m2 g  N  Fms  Fqt  m2 a Chiếu lên phương thẳng đứng ta được: m2g  Fms  m2a Chiếu lên phương ngang ta được: N  Fqt   N  Fqt  m2a o Để cho vật trượt xuống a   Fms  m2g Fms  N  m2g  m2a o  ao  g 10   20m / s  a o  20m / s  0,5 Lực tối thiểu cần tác dụng lên m1 để m2 không trượt xuống là: Fmin   m1  m2  a o  16   20  400N ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Tia X sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước... ln có phương trùng với phương truyền sóng D Là sóng ngang truyền chân không Câu 13: Phát biểu sau không đúng? A Chi u dòng điện quy ước chi u dịch chuyển điện tích dương B Chi u dòng điện chi u... Câu 40: Một hệ vật bao gồm hai vật m1 = 16kg m2 = kg Hệ số ma sát hai khối   0,5 Bỏ qua ma sát vật mặt phẳng ngang Lấy g  10m / s2 Tính lực F tối thi u tác dụng lên m1 để vật m2 không trượt
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 11 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 11 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay