đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 06 có lời giải chi tiết

17 4 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:24

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Trong trình chuyển động vật ném ngang A Động không thay đổi B Thế khơng đổi C bảo tồn D Động lượng bảo toàn Câu 2: Phản ứng nhiệt hạch sự: A Kết hợp hai hạt nhân số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao B Kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kirnj nhiệt độ cao C Phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ D Phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt Câu 3: Tia laze khơng đặc điểm đây: A Cơng suất lớn B Độ đợn sắc cao C Cường độ lớn D Độ định hướng cao Câu 4: đáp án nói xếp theo thứ tự tăng dần tần số số xạ thang sóng điện từ: A Tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến, tia bêta, tia gamma B Tia  , tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy C Tia tử ngoại, tia X, tia  , ánh sáng nhìn thấy, tia gamma D Sóng vơ tuyến, tia hồng ngoại, tia X, tia gamma Câu 5: Điều sau nói tia  ? A Hạt  khối lượng với electron mang điện tích nguyên tố dương B Bị lệch đường điện trường nhiều tia  C khả đâm xuyên mạnh giống tia Rơnghen D tầm bay ngắn so với tia  Câu 6: Máy phát vơ tuyến đơn giản khơng phận sau đây? A Máy biến điệu B Mạch tách sóng C Máy phát sóng điện từ D Máy khuyến đại Câu 7: Trong điện trường cường độ E, gọi d hình chiếu điểm M, N đường sức Hiệu điện hai điểm M, N là: A U  Ed B U  E d C U  d E D U = Ed Câu 8: Tại điểm đường sức từ, véctơ cảm ứng từ B phương: A Vng góc với tiếp tuyến B Nằm ngang C Nằm dọc theo tiếp tuyến D Thẳng đứng Câu 9: Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực hợp lực vật A Sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên chuyển động thẳng B Luôn đứng yên C Đang rơi tự D thể chuyển động chậm dần Câu 10: Trường hợp sau không gây tượng quang điện đối vớ với canxi (có giới hạn quang điện f0  0,667.1015 Hz)? A 108 photon bước sóng 400nm (màu tím) B 105 photon bước sóng 2nm (tia X) C 106 photon bước sóng 5m (tia hồng ngoại) D 102 photon bước sóng 1pm (tia  ) Câu 11: Nhận xét sau khơng đúng? A Tia Rơnghen sóng điện từ bước sóng ngắn tia tử ngoại B Tia hồng ngoại màu đỏ C Tia hồng ngoại tác dụng nhiệt nhanh D Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại tia Rơnghen sóng điện từ Câu 12: Ảnh vật tạo thấu kính phân kỳ khơng thể: A Cùng chiều với vật B Ảnh ảo C Là ảnh thật D Nhỏ vật Câu 13: Một động điện cung cấp công suất 15 kW cho cần cầu nâng vật 1000 kg chuyển động lên cao 30 m Lấy g  10m / s2 Thời gian để thực cơng việc là: A 20 s B s C 15 s D 10 s Câu 14: Dòng điện khơng đổi qua dây dẫn Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 30s 15C Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian giây là: A 8.1020 B 2, 4.1019 C 9,375.1019 D 3,125.1018 Câu 15: Chất điểm chuyển động đường tròn bán kính r = 15m, với vận tốc dài 54 km/h Gia tốc hướng tâm chất điểm là: A a M  225m / s2 B a M  1m / s2 C a M  30m / s2 D a M  15m / s2 Câu 18: Hai điểm M N nằm phương truyền âm từ nguồn âm O Tại M N mức cường độ âm LM = 30 dB, LN = 10 dB Coi nguồn âm đẳng hướng môi trường không hấp thụ âm Tỉ số OM/ON bằng: A 1/3 B 10 C 1/10 D 1/100 Câu 19: Một ánh sáng đơn sắc truyền từ mơi tường (1) sang mối trường (2) bước sóng giảm 0,1m vận tốc lan truyền âm giảm 0,5.108 m / s Trong chân không, ánh sáng bước sóng: A 0,75m B 0, 4m C 0,6m D 0,3m Câu 20: Vật thật AB vng góc với trục thấu kính phân kì, tiêu cự f = -20cm Ảnh AB qua thấu kính AB  0, 4AB Xác định khoảng cách vật ảnh A 36 cm B 20 cm C 18 cm D 12 cm 32 P với chu kì bán rã T = 14 (ngày đêm) 108 nguyên tử Câu 21: Trong nguồn phóng xạ 15 32 P nguồn là: Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử 15 A 2.108 nguyên tử B 2,5.107 nguyên tử C 5.107 nguyên tử D 4.108 nguyên tử Câu 22: Tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào chất lỏng suốt với góc tới 600 góc khúc xạ 300 Để xảy phản xạ toàn phần tia sáng chiếu từ chất lỏng khơng khí góc tới i giá trị thỏa mãn: A i  35,50 B i  35,50 C i  54, 70 D i  54, 70 Câu 23: Cường độ điện trường điện tích điểm A 36V/m, B 9V/m Hỏi cường độ điện trường trung điểm C AB bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm đường sức? A 16 V/m B 25 V/m C 30 V/m D 12 V/m Câu 24: Hạt  động 6,3 MeV bắn vào hạt 94 Be đứng yên, gây phản ứng:  94 Be 12 C  n Cho biết phản ứng tỏa lượng 5,7 MeV, động hạt C gấp lần động hạt n Động hạt n là: A MeV B 10 MeV C MeV D 9,8 MeV Câu 25: Một trạm phát điện truyền công suất 1000kW dây dẫn điện trở tổng cộng 8 điện áp hai cực máy 1000V hai cực máy nối với hai cuộn sơ cấp máy tăng áp tưởng mà số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp Biết hệ số công suất đường dây Hiệu suất trình truyền tải: A 92% B 95% C 80% D 87% Câu 26: M, N, P điểm liên tiếp sợi dây mang sóng dừng biên độ 3cm, dao động N pha với dao động P Biết MN = 2NP = 40 cm tần số góc sóng 20 rad/s Tính tốc độ dao động điểm bụng sợi dây dạng đoạn thẳng A 40 m/s B 40 3cm / s C 40cm / s D 40 3m / s Câu 27: Theo mẫu Bo nguyên tử hiđrô, lực tương tác tĩnh điện electron hạt nhân electron chuyển động quỹ đạo dừng K F Khi electron chuyển động từ quỹ đạo N quỹ đạo L lực tương tác tĩnh điện electron hạt nhân electron tăng thêm: A 12 F B 15 F 16 C 240 F D 15 F 256 Câu 28: Sóng lan truyền qua điểm M đến điểm N nằm nằm phương truyền sóng Bước sóng 40 cm Khoảng cách MN 90 cm Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Tại thời điểm phần tử vật chất M li độ 2cm phần tử vật chất N tốc độ 125,6 cm/s Sóng tần số bằng: A 12 Hz B 18 Hz C 10 Hz D 15 Hz Câu 29: Một nguồn âm coi nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian Môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm M lúc đầu 50 dB Nếu tăng công suất nguồn âm lên 30% mức cường độ âm M bằng: A 61,31 dB B 50,52 dB C 52,14 dB D 50,11 dB Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc gồm ánh sáng đỏ bước sóng 684 nm ánh sáng lm bước sóng 456 nm Trong khoảng hai vân sáng màu màu với vân sáng trung tâm, đếm vân sáng màu lam số vân sáng màu đỏ là: A B C D Câu 31: Hai lắc lò xo giống hệt dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang, dọc theo hai đường thẳng song song cạnh song song với trục Ox Biên độ dao động lắc A1  4cm, biên độ dao động lắc A2  3cm Con lắc dao động sớm pha lắc trình dao động khoảng cách lớn hai vật dọc theo trục Ox cm Khi động lắc cực đại động lắc bằng: A giá trị cực đai C giá trị cực đại C giá trị cực đại D giá trị cực đại Câu 32: Khi đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng khơng đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở 20V Khi tăng số vòng dây cuộn thứ cấp thêm 60 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở 25 V Khi giảm số vòng dây thứ cấp 90 vòng điện áp hiệu dụng hai thứ cấp để hở là: A 17,5 V B 15 V C 10 V D 12,5 V 238 Câu 33: Hạt nhân Urani 92 U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 106 82 Pb Trong 238 q trình đó, chu kỳ bán rã 92 U biến đổi thành hạt nhân chì 4, 47.109 năm Một khối đá 238 206 phát chứa 1,188.1020 hạt nhân 92 U 6, 239.1018 hạt nhân 82 Pb Giả sử lúc khối đá hình thành khơng chứa chì tất lượng chì mặt sản phẩm phân rã 238 91 U Tuổi khối đá phát là: A 6,3.109 năm B 3,3.108 năm C 3,5.107 năm D 2,5.106 năm Câu 34: Một lắc lò xo chiều dài tự nhiên 20 cm gắn vào vật nặng khối lượng m = 200 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Lấy g  10m / s2 Khi lò xo chiều dài 18 cm vận tốc vật lực đàn hồi lò xo độ lớn 2N Năng lượng dao động vật là: A 0,1 J B 0,04 J C 0,08 J D 0,02 J Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp gồm R  100 3, cuộn cảm tụ điện dung kháng ZC thay đổi Khi ZC = ZC1  100 ZC  ZC2  300 cơng suất tiệu thụ đoạn mạch Nếu cường độ dòng điện qua mạch ZC  ZC1   i1  2 cos 100t    A  ZC  ZC2 dòng điện qua mạch biểu thức: 12   5   A i  2 cos 110t    A  12   5   B i  2cos 110t    A  12     C i  2cos 110t    A  4    D i  2 cos 110t    A  4  Câu 36: Cho mạch điện hình vẽ, với thơng số E = 12V, 48 r  , R1  5, R  5, bóng đèn Đ (6 V – W) Bỏ qua điện trở dây nối Biết đèn sáng 12 bình thường Giá trị R3 gần với giá trị sau đây? A 5, 7 B 4, 7 C 2,5 D 3, 2 Câu 37: Một sóng học lan truyền sợi dây dài với tần số Hz, vận tốc truyền sóng m/s, biên độ sóng cm khơng đổi trình lan truyền Hai phần tử A B vị trí cân cách đoạn L Từ thời điểm t1 đến thời điểm t1 + 1/15s, phần tử A quãng đường cm phần tử B quãng đường cm Khoảng cách L bằng: A 50 cm B 10 cm C 30 cm D 20 cm Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều đồ thị điện áp tức thờ phụ thuộc vào thời gian hình vẽ Trong điện áp cực đại U0 chu kì dòng điện khơng thay đổi Khi đóng mở khóa K cường độ dòng điện tức thời mạch phụ thuộc vào thời gian hình vẽ Giá trị I0 là: A 3A B 3A C 1,5 3A D 3A Câu 39: Cho đoạn mạch xoay chiều hình vẽ Cuộn dây cảm độ tự cảm L  H, tụ  104 điện điện dung C  F, biến trở chạy điện trở R  500 Các vơn kế lí tưởng đo 4 điện áp xoay chiều Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u  244 cos 100t  V Dịch chuyển chạy C1 C2 biến trở cho khoảng cách C1C2 không thay đổi điện trở đoạn C1C2 100 Tổng số ba vơn kế giá trị cực tiểu gần với giá trị sau đây? A 280 V B 220 V C 260 V D 310 V Câu 40: Hai vật khối lượng m1 = m2 = kg nối với sợi dây không dãn khối lượng không đáng kể Một vật không chịu tác động lực kéo F hợp với phương ngang góc 300 Hai vật trượt nằm ngang Hệ số ma sát gữa vật bàm 0,268 Biết dây chịu lực căng lớn 10 N Tính lực kéo lớn để dây không đứt A 30 N B 20N C 10 N D 25 N ĐÁP ÁN 1-C 2-B 3-A 4-D 5-A 6-B 7-D 8-C 9-A 10-C 11-B 12-C 13-A 14-D 15-D 16-D 17-A 18-C 19-C 20-C 21-A 22-B 23-A 24-C 25-A 26-C 27-D 28-C 29-C 30-D 31-D 32-D 33-B 34-C 35-A 36-C 37-D 38-B 39-D 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Vật nằm ngang, v thay đổi nên động lượng thay đổi Câu 2: B Phản ứng nhiệt hạch phản ứng tổng hợp hạt nhân nặng từ hai hay nhiều hạt nhân nhẹ nhiệt độ cao Câu 3: A Tia Laze khơng cơng suất lớn Câu 4: D Câu 5: A Hạt  khối lượng với electron mang điện tích +e Câu 6: B Máy phát sóng vơ tuyến đơn giản khơng mạch tách sóng Câu 7: D Hiệu điện hai điêm M, N U = E.d Câu 8: C Véctơ cảm ứng từ điểm tiếp tuyến với đường sức từ điểm Câu 9: A Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực hợp lực vật giữ ngun trạng thái đứng yên chuyển động thẳng Câu 10: C Muốn gây tượng quang điện ánh sáng chiếu vào phải f > f0 Bước sóng tia hồng ngoại   5m tần số f  6.1013 Hz  Bước sóng tia hồng ngoại không gây tượng quang điện Câu 11: B Tia hồng ngoại tia khơng nhìn thấy Câu 12: C Ảnh vật thật tạo thấu kính phân kì khơng thể ảnh thật Câu 13: A Vật chịu tác dụng lực lực nâng trọng lực Vật chuyển động nên lực nâng = trọng lực = 1000.10 = 10000 N Công lực nâng: A  Fn s  10000.30  300000J  t  A 300000   20s P 15000 Câu 14: D Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian giây là: Ne  15 30.1, 6.10 19  3,125.1018 Câu 15: D Đổi 54 km/h = 25 m/s Gia tốc hướng tâm chất điểm: a M  v2 152   15m / s2 r 15 Câu 16: D Năng lượng xạ 1  hc  6, 625.1019 J 1 Năng lượng xạ 2  3,975.1019 J  Photon xạ lớn xạ 2, 65.1019 J Câu 20: C Thấu kính phân kì  d  Ta AB  0, 4AB  d  0, 4d Ta 1 1 1       d  30cm  d  12cm f d d 20 d 0, 4d  Khoảng cách vật ảnh L  d  d  18cm Câu 21: A Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử Câu 22: B 35 12 P nguồn T N.2 14 14  10  2.108 hạt Tia sáng đơn sắc chiếu từ khơng khí vào chất lỏng suốt với góc tới 600 góc khúc sin i sin 60 xạ 300 dó ta sin i  n sin r  n    sin r sin 30 Để phản xạ tồn phần chiếu chất lỏng khơng khí sin igh  1   igh  35,30 n Áp dụng điều kiện để phản xạ tồn phần i  igh  35,30 Câu 23: A Ta có: E  k q  rA   r   EA r2 EB r E r r 1 1  rC  A B     EC  E A EB    EC  16V / m   Câu 24: C Năng lượng phản ứng: E  Ks  K t  Kn  5Kn  6,3   5,7MeV  K n  MeV Câu 25: A Điện áp phát hai đầu cuộn thứ cấp: Cơng suất hao phí: P  U1 N1 N   U2  U1  1000.10  104 V U2 N2 N1 P2R U 22 cos2  Hiệu suất trình truyền tải: H   P P.R 1000.103.8  1  1  0,92  92% P U 22 cos2  10   Câu 26: C Các điểm thuộc bó sóng dao động pha, thuộc bó sóng liên tiếp dao động ngược pha  N, P  bó sóng; M, N  bó sóng liền kề, hình vẽ với MN=2NP MP  60cm    120cm MN  40cm  N cách nút gần 20 cm 20   Ta có: A N  AB sin  2    A B  2cm  120  Khi sợi dây duỗi thẳng điểm bụng tốc độ cực đại  AB  2.20  40 cm/s Câu 27: D Ta có: F  k e2 r2  F  F  K e F  k  F L  n r02 24   F FN    e từ quỹ đạo N L lực tĩnh điện tăng thêm: F 24  F 44  15 F 256 Câu 28: C Độ lệch pha M N:   2MN 2.90   4,5  40 u M  a cos  t      v  A cos  t         M 2  Phương trình li độ vận tốc M N:  u N  A cos  t    4,5     v N  A cos  t     4,5   A cos  t        u M  A cos  t     2cm Tại thời điểm t thì:    v N  A cos  t     125, 6cm v 125,  N   2f  f  10Hz uM Câu 29: C Lúc đầu, mức cường độ âm M: LM  10log Sau tăng công suất nguồn âm lên 30: P 4R 2I0  50dB LM  10log P  0,3P 4R 2I0  10log1,3  10log P 4R 2I0  1,14  50  51,14dB Câu 30: D ánh k  456 x d  x l  k d d  k ll  d      k l d 684 Vị trí trùng sáng đỏ lam: Trong khoảng hai vân sáng màu màu với vân sáng trung tâm vân màu lam  k l chạy từ đến Ta bảng sau: kl kd  vân sáng màu đỏ ( ứng với k = 1; 3; 5) Câu 31: D Với   2  1  Khoảng cách hai vật trục Ox = = 42    2.4.4 cos      / Con lắc dao động sớm pha lắc nên lắc động cực đại (x1 = 0) A A  W 3W cl2 li độ x    Wd2  W  Wt2  W  k    W   2   4 Câu 32: D Ta có: U1 N1 U N1 U N1  (1);  (2);  (3) 20 N2 25 N2  60 U3 N2  90 Chia vế với vế (1) cho (2), được: 25 N2  60   N  240 20 N2 Chia vế với vế (1) cho (3), được: U3 N2  90 240  90    U3  12,5V 20 N2 240 Câu 33: B Gọi N0 số hạt U chứa khối đá lúc hình thành, t tuổi khối đá  1 Số hạt U lại đến thời điểm phát  N  T      1  Số hạt tạo thành = số hạt U phân rã  N0 1  T      Tỉ số hai hạt thừi điểm phát là: 1,188.1020 18 6, 239.10  4,47.10   4,47.10           t  3,3.108 năm Câu 34: C Chiều dài tự nhiên lò xo là: l0  20(cm) Khi lo xo chiều dài 18 cm vận tốc vậtvật vị trí biên trên: l  l0  l  A  A  l  20  18  2cm Lực đàn hồi lúc F  k l  A  k.0,02   k  100N / m Độ biến dạng lò xo vị trí cân l  mg 0, 2.10   0, 02m k 100 Biên độ lắc A  l   A  4cm 1 lắc W  kA2  100.0, 042  0, 08J 2 Câu 35: A R không đổi, P1  P2  I01  I 02  2A(1) ZC2  ZC1  u1 sớm pha u2 hay i1 trễ pha i2 (2) Từ (1) (2)  Chọn A Câu 36: B Điện trở bóng đèn RĐ  62  12 Cường độ dòng điện định mức bóng đèn: IĐM  Để đèn sáng bình thường IĐ = IĐM = 0,5 A  0,5A Do R3 nt Đ  R N  10 12  R  R12 R 3D  R12  R 3D 10  12  R Cường độ dòng điện mạch chính: I  E 12  R N  r 10 12  R  48  10  12  R 17 Hiệu điện hai đầu nguồn điện = U3Đ = E – I.r  0,5 12  R   12  12 48  R  4,5 10 12  R  48 17  10  12  R 17 Câu 37: D   200 /  40cm;T  0, 2s  t  t1  T s  t1  15 SA  1cm  A  2L   A  A/B   2k  1   SB  3cm   L   2k  1   40cm  L   2k  1 10 k   L  10cm  k   L  30cm k   L  50cm  Câu 38: B Ta có:     ZLC m   i  mo    tan d u i      r 3  tan m ZLC   dong        i d Rr   3 U0  I  cos  m om  R  r cos d Rm  I od  Iom  3.3  3A  U r cos  m I  cos d  od r Câu 39: D ZL  100, ZC  400 Gọi x giá trị điện trở đầu V1  V1  V2  V3   2 1002  x  100  4002   400  x     5002  100  400   244 Dùng chức Mode cho x chạy từ 10 đến 400, bước nhảy 10 ta tìm x  90   V1  V2  V3 min  309V Câu 40: B Các lực tác dụng vào hệ hình vẽ Áp dụng định luật II Newton chp vật ta đưowcj: Vật m1: P1  N1  F  T1  Fms1  m1a1 Vật m2 : P2  N2  T  Fms2  m2 a Chiếu vecto lên trục tọa độ chọn hình (với T1  T2  T;a1  a  a, m1  m2  m), ta được:  N1  F.sin   P1   N1  P1  F.sin  (+) Oy:  (1)   N P2   N  P2 F.cos   T  Fms1  ma (+) Ox:  T  Fms2  ma (2) (3)  F  N1    P1  F.sin    mg  .F.sin  Từ công thức lực ma sát, kết hợp (1) ta có:  ms1  Fms2  N  P2  mg Từ (2) (3), suy ra: F.cos   T  Fms1  T  Fms2 T F.cos   Fms1  Fms2 F.cos   mg  .F.sin   mg F.cos   .F.sin    2 Để dây khơng đứt T  T0  F 2.10 cos 300  0, 268.sin 300 F  cos    sin   2T0  T 0 F   cos    sin    20N Vậy lực kéo lớn 20N dây khơng đứt ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Vật nằm ngang, v thay đổi nên... 10m / s2 Khi lò xo có chi u dài 18 cm vận tốc vật lực đàn hồi lò xo có độ lớn 2N Năng lượng dao động vật là: A 0,1 J B 0,04 J C 0,08 J D 0,02 J Câu 35: Cho mạch điện xoay chi u RLC nối tiếp gồm... lượng chì có mặt sản phẩm phân rã 238 91 U Tuổi khối đá phát là: A 6,3.109 năm B 3,3.108 năm C 3,5.107 năm D 2,5. 106 năm Câu 34: Một lắc lò xo có chi u dài tự nhiên 20 cm gắn vào vật nặng có khối
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 06 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 06 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay