đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 03 có lời giải chi tiết

17 7 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 20:24

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 ĐỀ SỐ Tên mơn: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều pha p cặp cực từ Khi rơto quay với tốc độ n vòng/s tần số dòng điện phát là: A pn B n p C pn 60 D n 60p Câu 2: Sóng âm tần số 160 kHz là: A Hạ âm B Siêu âm C Âm nghe D Nhạc âm Câu 3: Đặt điện áp u  U0 cos t ( U không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy khi: A 2LC  R  B 2LC   C LCR 1  D R  L  C Câu 4: Một chất điểm thả rơi tự từ độ cao h so với mặt đất nơi gia tốc trọng trường g Biểu thức tính thời gian từ lúc thả rơi đến chạm đất chất điểm là: A t  2h g B t  2g h C t  h g D t  2hg Câu 5: Ở nhiệt độ, quang phổ liên tục chất khác A Giống số lượng màu khác cường độ sáng B Khác số lượng màu C Hoàn toàn giống D Khác cường độ sáng Câu 6: kết luận sai Một thước thẳng, mỏng, giữ cân sợi dây nhẹ Khi đó, trọng lực lực căng dây tác dụng đồng thời lên thước A Cùng độ lớn B Cùng giá C Cùng điểm đặt Câu 7: Tia X khơng ứng dụng sau đây? A Chiếu điện, chụp điện B Sấy khô, sưởi ấm D Ngược hướng C Chữa bệnh ung thư loại D Tìm bọt khí bên vật kim Câu 8: Trường hợp sau xảy tượng tán sắc ánh sáng? A Chiều xiên góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước B Chiều vng góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước C Chiều vng góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước D Chiếu xiên góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước Câu 9: Hai dao động điều hòa phương, phương trình x1  A cos  t  x  Asin  t  hai dao động A Cùng pha B Lệch pha  C Lệch pha  D Ngược pha Câu 10: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng K electron nguyên tử hiđro r0 Khi electron chuyển động quỹ đạo O bán kính là: A r0 B r0 C 16 r0 D 25 r0 Câu 11: Trong cách viết công thức lực hướng tâm đây, cách viết đúng? A Fht  m2r B Fht  mr v C Fht  mr D Fht  mr  Câu 12: Trong phản ứng phóng xạ beta từ 60 27 Co    X, hạt nhân X A 56 28 Ni B 56 25 Mn C 56 26 Fe D 60 28 Ni Câu 13: Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm đứng n khơng khí A Tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích B Tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích C Tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích D Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích Câu 14: Theo nội dung thuyết lượng tử, phát biểu sau sai? A Photon tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Trong chân không, photon bay với vận tốc c  3.108 m/s dọc theo tia sáng C Photon ánh sáng đơn sắc khác lượng khác D Năng lượng photon không đổi truyền chân không Câu 15: Một biện pháp làm giảm hao phí điện đường dây tải điện truyền tải điện xa áp dụng rộng rãi là: A Giảm điện áp hiệu dụng trạm phát điện B Tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện C Giảm tiết diện dây truyền tải điện D Tăng chiều dài đường dây truyền tải điện Câu 16: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với môi trường chiết suất nhỏ A thể xảy tượng phản xạ tồn phần B Ln ln xảy tượng phản xạ tồn phần C Khơng tượng phản xạ toàn phần D Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy góc tới 00 Câu 17: phát biểu sai nói lực Lorenxơ? Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động với vận tốc v từ trường vectơ cảm ứng từ B tỉ lệ với A Góc hợp v B B Độ lớn cảm ứng từ C Độ lớn vận tốc hạt D Độ lớn điện tích hạt Câu 18: Khi nói song điện từ, phát biểu sau đúng? A Trong song điện từ, điện trường từ trường điểm ln biến thiên điều hóa lệch pha 0,5 B Sóng điện từ sóng dọc C Sóng điện từ truyền chân khơng D Sóng điện từ không mang lượng Câu 19: Mạch giao động LC thiết bị phát sóng điện từ L  2H C  1,5F Mạch dao động phát sóng điện từ bước sóng A 1,52 m B 4,17 m C 2,36 m D 3,26 m Câu 20: Hai nguồn A, B mặt chất lỏng dao động theo phương trình đứng với phương trình u A  u B  2cos  40t  cm Khi hình ảnh giao thoa sóng ổn định, mặt chất lỏng đường dao động với biên độ cực đại khoảng cách hai đường đo dọc theo A, B 7,2 cm Tốc độ truyền sóng là: A 32 cm/s B 18 cm/s C 16 cm/s D 36 cm/s Câu 21: Bước sóng ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, tím 1,  3 Sắp xếp theo thứ tự từ bước sóng dài đến bước sóng ngắn B 3 , 1, 2 A 3 , 2 , 1 C 2 , 1, 3 D 1,  , 3 Câu 22: Biết khối lượng nơtron m n , khối lượng proton m p ; c tốc độ ánh sáng 27 chân không Khối lượng hạt nhân 13 Al m Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 27 13 Al        13mp  14mn  m  c2  B  13    14mp  13mn  m  c2  D  13  14mp  13mn  m  c2  A  27  13mp  14mn  m  c2  C  27 Câu 23: Hai tàu thủy, khối lượng 50000 cách km Lấy g = 10 m/s2 So sánh lực hấp dẫn chúng trọng lượng cân khối lượng 15g A Chưa biết B Bằng C Nhỏ D Lớn Câu 29: Hai lắc đơn chiều dài dây treo, khối lượng vật nặng m = 10 g Con lắc thứ mang điện tích q, lắc thứ hai khơng tích điện Đặt hai lắc vào điện trường đều, hướng thẳng đứng lên trên, cường độ E  11.104 V/m Trong thời gian, lắc thứ thực dao động lắc thứ hai thực dao động Tính q Cho g = 10 m/s2 Bỏ qua sức cản khơng khí A -4.10-7 C B 4.10-6 C C 4.10-7 C D -4.10-6 C Câu 30: Trong thực hành, học sinh muốn tạo máy biến với số vòng dây cuộn sơ cấp gấp lần cuộn thứ cấp Do xảy cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Để xác định số dây bị thiếu, học sinh dùng vôn kế tưởng đo tỉ số điện áp hiệu dụng 43 cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp Sau học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 48 vòng 200 tỷ số điện áp hiệu dụng nói Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy 40 biến áp số vòng dây dự định học sinh phải tiếp vòng A 168 vòng B 120 vòng C 60 vòng D 50 vòng Câu 31: Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm đo thời gian 10 dao động toàn phần tình kết t  20,102  0, 269 (s) Dùng thước đo độ dài dây treo tính kết L  1,000  0,001(m) Lấy 2  10 bỏ qua sai số số pi Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn là: A 9,988  0,144(m / s2 )      B 9,899  0,142 m / s  C 9,899  0, 275 m / s2 D 9,988  0, 277 m / s Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều y vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C Điện áp tực thới hai đầu điện trở R biểu thức u R  50 cos  2ft   (V) Vào thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch đầu điện trở giá trị u  50 2V u R  25 2V Xác định điện áp hiệu dụng hai tụ điện A 50 6V B 60 3V C 100V D 50 3V Câu 33: Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội cơng suất động 4400 kW chạy điêzenđiện Nếu động dùng lượng phân hạch hạt nhân U235 với hiệu suất 20% trung binhg hạt 235U phân hạch tỏa 200MeV Lấy Na  6, 023.1023 Coi trị số khối lượng nguyên tử tính theo u số khối Thời gian tiêu thụ hết 0,5 kg U235 là: A 18,6 ngày B 21,6 ngày C 20,1 ngày D 19,9 ngày Câu 34: Tại điểm O đặt hai nguồn âm giống hệt phát âm đẳng hướng công suất không đổi Điểm A cách O đoạn d m Trên tia cng góc với OA A lấy điểm B cách A khoảng m Điểm M thuộc đoạn AB cho AM = 4,5 m Thay đổi d để góc MOB giá trị lớn nhất, mức độ cường độ âm A LA  40 dB Để mức cường độ âm M 50 dB cần đặt thêm O nguồn âm nữa? A 33 B 35 C 15 D 25 Câu 35: Tần số âm họa âm dây đàn phát tương ứng với tần số sóng để dây đàn sóng dừng Trong họa âm dây đàn phát ra, hai họa âm ứng với tần số 2640 Hz 4400 Hz Biết âm dây đàn tần số nằm khoảng từ 300 Hz đến 800 Hz Trong vùng tần số âm nghe từ 16 Hz đến 20kHz, tối đa tần số họa âm (kể âm bản) dây đàn này? A 37 B 30 C 45 D 22 Câu 36: Một điểm sáng M đặt trục thấu kính cách thấu kính 30 cm Chọn hệ tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, O trục Cho M dao động điều hòa trục Ox ảnh M M dao động điều hòa trục Ox song song chiều Ox Đồ thị li độ dao động M M hình vẽ Tiêu cự thấu kính là: A f = 90 cm B f =20 cm C f = 12m D f = 18 cm Câu 37: Đặt điện áp u  U0 cos  t  (U0 ,  không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện điện dung C cuộn cảm độ cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng U L hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cos  đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 220 V B 185 V C 240 V D 170 V Câu 38: Theo Bo, nguyên tử hiđro electron chuyển động quanh hạt nhân quỹ đạo dừng tác dụng lực hút tĩnh điện Chuyển động hướng điện tích qua tiết diện dòng điện chuyển động electron quanh hạt nhân dòng điện- gọi dòng điện nguyên tử Khi electron chuyển động quỹ đạo L dòng điện ngun tử cường độ I I1, electron chuyển động quỹ đạo N dòng điện ngun tử cường độ I2 Tỉ số là: I1 A 16 B C D Câu 39: Đặt điện áp u  U cos  50t  V vào đoạn mạch Ab hình vẽ: điện trở R  80 , 4800 điện áp hiệu cụng hai đầu MB giá trị nhỏ 72 V Nối tắt tụ điện cơng suất tiêu thụ mạch 184,32 W Giá trị U gần với giá trị sau đây? tụ điện điện dung C thay đổi cuộn dây không cảm Điều chỉnh C  A 185 V B 300 V C 210 V D 155 V Câu 40: Tại thời điểm t = 0, đầu O sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động lên với tần số Hz Gọi P, Q hai điểm nằm sợi dây cách O cm cm Biết tốc độ truyền sóng dây 24 (cm/s), coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biết vào thời điểm t  s , ba điểm O, P, Q tạo thành tam giác vuông P Độ lớn 16 biên độ sóng gần với giá trị giá trị sau đây? A cm B 3,5 cm C cm D 2,5 cm ĐÁP ÁN 1-A 2-B 3-B 4-A 5-C 6-C 7-B 8-D 9-B 10-D 11-A 12-C 13-D 14-A 15-B 16-A 17-A 18-C 19-D 20-D 21-D 22-C 23-D 24-C 25-D 26-A 27-B 28-D 29-A 30-A 31-C 32-D 33-B 34-A 35-C 36-D 37-B 38-B 39-A 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Tần số máy phát điện f = np Câu 2: B Sóng âm mà tần số lớn 20kHz sóng siêu âm Câu 3: B Hiện tượng cộng hưởng xảy ZL  ZC  2LC   2LC   Câu 4: A 2h h  gt  t  g Câu 5: C Quag phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc vào chất nguồn phát Do vậy, nhiệt độ quang phổ chất khác hoàn toàn giống Câu 6: C Thước cân nên T  P   T  P  trọng lực lực căng dây độ lớn, ngược hướng, giá, khơng điểm đặt Câu 7: B Tia X khơng ứng dụng sấy khô, sưởi ấm Câu 8: D Chiếu xiên góc chùm sáng ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước xảy tượng tán sắc ánh sáng Câu 9: B Hai dao động lệch pha  rad Câu 10: D Khi electron chuyển động quỹ đạo O bán kính r  n 2r  25r0 Câu 11: A Lực hướng tâm xác định công thức Fht  mv2  m2r r Câu 12: C  A Phương trình phóng xạ: 60 Co   1   Z X 27 60   A A  60 Bảo tồn số khối điện tích:    X 60 26 Fe 27   Z Z  26 Câu 13: D qq Lực điện tích F  k  Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích r2 Câu 14: A Photon không tồn trạng thái đứng yên Câu 15: B Biện pháp giảm hao phí điện áp dụng rộng rãi tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện Câu 16: A Khi ánh sáng truyền từ môi tường chiết suất lớn tới mặt phân cách với môi trường chiết suất nhỏ xảy tượng phản xạ tồn phần Câu 17: A Lực Lorenxơ f  q vBsin   Lực Lorenxơ tỉ lệ thuận với sin  khơng phải  Câu 18: C Sóng điện từ truyền chân không Câu 19: D Bước sóng sóng điện từ mà mạch dao động phát   c.T  2.2 LC  3, 26 m Câu 20: D Khoảng cách hai điểm cực đại liên tiếp khoảng nửa bước sóng, tức   7,    14, cực đại liên tiếp   7,    1,8 cm Từ v  .f  1,8.20  36 cm/s Câu 21: D Chiều bước sóng giảm dần là: đỏ, vàng, tím hay 1,  , 3 Câu 22: C 27 Hạt nhân 13 Al 13p 14n Năng lượng liên kết riêng  A A Câu 23: D mm Lực hấp dẫn hai tàu thủy Fht  G  0,16675N r2 Trọng lượng cân P  mg  0,15  Fht  P Câu 24: C Tốc độ cực đại vật vmax  A  5.20  100 cm/s Câu 25: D Cơng suất ích Pci  Ptp H  1, kW Trong 30 phút, động sinh công học A  Pci t  2,16.106 J Câu 26: A    Elk mc2  13mp  14mn  m  c 27   13 Al là:   27 Lúc Tokyo Việt Nam 7h nên lúc Tokyo 7h45 phút Việt Nam 5h45 phút  Thời gian di chuyển máy bay là: 5h45’-0h20’=5h25’ Câu 27: B Hệ thức liên hệ giữa cường độ dòng điện I chạy mạch gồm nguồn điện suất điện E động E, điện trở r nối tiếp với mạch ngồi điện trở R  I  Rr Thay số tìm E = 12V Câu 28: D Khi tần số f1 : ZL1  ZC1; I1  U 30 Z Z I Khi tần số 2f1 : ZL2  2ZL1, ZC2  C1  L1 ; I I2   2 U Z   302   2ZL1  L1     U 30 Câu 29: A  t l  2 T  qE n  g m Chu kì lắc khơng điện trường:   t l T0   2 n0 g   T   T0 qE g 0, 44mg   0, 44g  q    4.107 C qE m E g m Câu 30: A 43  N2  N  200 N2 43 40     N  1032  N1  4800 Từ điều kiện đầu ta  N  48 200  N  48   N1 10 Để thỏa mãn điều kiện đề N1 = 4N2 bạn học sinh cần thêm vòa cuộn thứ cấp 168 vòng dây Câu 31: C 10 dao động tồn phần tính kết t  20,102  0, 269  s   T  2,0102  0,0269s T  2 l 42 l 42 l 42 1, 000 g g   9,899 m/s 2 2 g T  2, 0102  T   g l T 0, 001 0, 0269  2    0, 0277635  g  9,899.0, 0277635  0, 275 m/s2 2, 0102 g l T Gia tốc trọng trường học sinh đo nới làm thí nghiệm g  9,899  0, 275 m/s2 Câu 34: A Ta tan MOB  tan       tan   tan  AB  AM   tan  tan  d  AB.AM d  Từ biểu thức ta thấy MOB lớn d  AB.AM  3 cm Mức cường độ âm điểm A M: 2P  LA  10 log I0 4OA n  OA    L M  LA  10 log    2P  AM  L  10 log  B I0 4OM   Thay giá trị biết vào biểu thức trên, ta tìm n = 35  ta cần phải đặt thêm O 33 nguồn âm Câu 35: C Tần số họa âm số nguyên lần tần số âm f k  kf0 1 , f  nf0  f0  f 4400  2640 1760   n n n Theo giả thuyết toán 300  f  800  2,  n  5,8 + Với n   f0  1760 Hz, kiểm tra điều kiên (1) với tần số f  2640Hz  k  f 2640   4,5 (loại) f0 1760 + Với n   f0  1760  440Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640Hz  k  f 2640  6 f0 440 + Với n   f0  1760  352Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640Hz  k  f 2640   7,5 (loại) f0 352 Vậy âm dây tần số f  440Hz Ta 16  kf0  20000  0,036  k  45, 45  45 tần số nghe đàn Câu 36: D Khi vật hướng lên ảnh hướng xuống, ln ngược chiều với vật  ảnh ảnh thật, thấu kính thấu kính hội tụ, độ phóng đại k < Ta có: k  h d d        1,5  d  1,5d  1,5.30  45 cm h d d Tiêu cự f  d.d 45.30   18 cm d  d 45  30 Câu 37: B Đồ thị hệ số công suất: cos max ZL0  ZC (1) Z Đồ thị U L ; giá trị L tới hạn với giá trị L để cos max  ZL0  L1 (2) Từ (1) (2) ZL1  2ZC  R2 Z  Z  (4)  L1 C ZC  Mặt khác, U L max   U R  Zc (5)  U L max   R R2  R  Z C (6) Thay (3) vào (4), được: 2ZC  ZC  ZC Thay (5) vào (6), được: UL max  U R  ZC2 R U R2  R2  200   U  U0  200V R Câu 38: B Cường độ dòng điện I  q t Hạt nhân H electron chuyển động tròn xung quanh proton Xét 1T (thời gian để e e chuyển động hết vòng xung quanh proton) lượng q dịch chuyển 1e  I  T ke2  2  Ta có: Fd  Fht   m   r  T2  T  r2   r3  n 2r0  T2 n6  T n3  I n3 I n 23  2   I1 n 43 Câu 39: A ZC  96 Điện áp hiệu dụng: U MB  U r   ZL  ZC   R  r    Z L  ZC  Khi ZC  ZL  96 UMBmin  Nối tắt tụ điện: P  U2  R  r   R  r   ZL U  1 R  2Rr r   ZL  ZC  U.r U.r 5760  72  r (1) Rr 80  r U  72  184,32  U 80  r  80  r 2  962 (2) Từ (1) (2), được: r  48, U  192 V Câu 40: A T = 1/f = 1/8 = 0,125 s;   v / f  24 /  cm Thời gian sóng truyền đến Q: t  S   s  s  thời điểm t = 3/16 s sóng truyền đến v 24 16 Q Phương trình dao động O, P, Q là:    u  A cos 16t       11   u P  A cos 16t       19   u Q  A cos 16t      Với t  A A s  u O  0; u P   ; uQ  16 2 Chọn hệ trục tọa độ gốc trùng với đầu O, trục tung trùng với phương trình dao động, trục  A 3 hồnh trùng với phương sợi dây duỗi thẳng, ta tọa độ điểm: O(0;0); P  2;   ;    A 3 Q  4,    Tam giác OPQ vuông P: OP2  PQ2  OQ2   3A2 3A   3A  16   A  cm 4 ... Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 033 38.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Tần số máy phát điện f = np Câu 2: B Sóng âm mà có tần... (loại) f0 352 Vậy âm dây có tần số f  440Hz Ta có 16  kf0  20000  0 ,036  k  45, 45  có 45 tần số nghe đàn Câu 36: D Khi vật hướng lên ảnh hướng xuống, ngược chi u với vật  ảnh ảnh thật, thấu... Giảm tiết diện dây truyền tải điện D Tăng chi u dài đường dây truyền tải điện Câu 16: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chi t suất lớn tới mặt phân cách với mơi trường chi t suất nhỏ A Có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 03 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv đặng việt hùng đề chuẩn 03 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay