NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:27

NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC Từ xa xưa, quan niệm Đạo đức đc đề cao mạnh mẽ Như giảng sư, triết gia lõi lạc cõi đông á: khơng tử nói ( Đức cốt quân tử ) Nhà lãnh đạo tài ba Các Mác khẳng định: Đức chất người cộng sản Và phần khái niệm quan niệm chủ tịch Hồ Chí Minh đạo đức, Theo chủ tịch HCM đạo đức gốc người cách mạng, tảng sức mạnh người hoạt động cách mạng, bác coi gốc cây, nguồn sông suối Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng khái quát thành phẩm chất chung, người Việt Nam thời đại là: trung với nước, hiếu với dân; yêu thương người; Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí cơng vơ tư; tinh thần quốc tế sáng Mời bạn đến với khái quát chuẩn mực đạo đức: a.Trung với nước, hiếu với dân ∗ “Trung” “hiếu” truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam quốc gia phương Đông ∗ Trung với nước: - cá nhân phải biết đặt lợi ích Đảng, Nhà nước, cách mạng lên hết, phải tâm phấn đấu thực mục tiêu cách mạng đề ra, dù khó khăn đến đâu khắc phục, dù gian khổ đến đâu cần cố gắng; kiên định mục tiêu cách mạng đề ra; thực tốt chủ trương Đảng, sách Nhà nước đặt biệt người cán bộ; nỗ lực việc thực đường lối cách mạng Đảng Nhà nước; tuyên truyền đường lối cách mạng cho Nhà nước ∗ Hiếu với dân: + Hiếu với dân nghĩa phải khẳng định vai trò sức mạnh thực nhân dân, biết tin dân, học dân, lắng nghe ý kiến dân, gắn bó mật thiết với nhân dân + Tổ chức vận động nhân dân thực tốt đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước + Chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần nhân dân Dân có no cách mạng thắng lợi, dân có n cách mạng thành công, nắm rõ tư tưởng, quan điểm, nguyện vọng nhân dân; gần gũi quan tâm đến nhân dân b.Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư -Trong phẩm chất phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí cơng vơ tư Người đề cập nhiều phẩm chất gắn liền với hoạt động hàng ngày người, gắn liền lời nói việc làm, suy nghĩ hành động cá nhân đời công đời tư, sinh hoạt cơng tác Người giải thích ý nghĩa mối liên quan từ Cần,Kiệm,Liêm,Chính,Chí cơng vơ tư cách đơn giản, cụ thể dễ hiểu ∗ Cần siêng năng, chăm chỉ; lao động có kế hoạch, có hiệu quả, có suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh ∗ Kiệm tiết kiệm (tiết kiệm thời gian,tiết kiệm công sức,tiết kiệm cải…) nước, dân ∗ Liêm tôn trọng công dân Phải “trong không tham lam” tiền của, địa vị, danh tiếng ∗ Chính thẳng thắn, đứng đắn ∗ Chí cơng vơ tư cơng cơng tâm khơng thiên tư thiên vị,làm việc khơng nghĩ đến trước,chỉ biết Đảng, dân tộc,” lo trước thiên hạ.vui sau thiên hạ” Chí công vô tư nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân c.Thương yêu người, sống có tình nghĩa ,có tinh thần quốc tế sáng ∗ Hồ Chí Minh kế thừa phát huy truyền thống nhân ái, nhân nghĩa dân tộc kết hợp với chủ nghĩa nhân văn nhân loại đỉnh cao chủ nghĩa nhân văn cộng sản chủ nghĩa ∗ Lòng yêu thương người Bác Hồ trước hết dành cho đại đa số nhân dân lao động, người nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột hành tinh ∗ Tấm lòng yêu thương người thể rõ quan hệ đồng chí, đồng đội, anh em ∗ Tình thương u thể rõ Di chúc Bác dặn Đảng Chính phủ việc hàn gắn vết thương sau chiến tranh “công việc người”, với cán bộ, binh sỹ, dân quân, du kích, niên xung phong; liệt sĩ; với cha, mẹ, vợ, thương binh, liệt sĩ;phụ nữ,…Bác khơng bỏ sót đối tượng cả, thể lòng thương yêu tất người c Thương u người, sống có tình nghĩa Một vài hình ảnh : ∗ Chủ nghĩa quốc tế sáng phẩm chất quan trọng +Nội dung chủ yếu tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn sâu sắc Đó tơn trọng, hiểu biết, thương u đồn kết với giai cấp vơ sản,dân tộc tồn giới, với người tiến toàn cầu + Chống lại chia rẽ, hằn thù, bất bình dẳng phân biệt chủng tộc; chống lại chủ nghĩa hẹp hòi, sô vanh, biệt lập chủ nghĩa bành trướng bá quyền ∗ Hồ Chí Minh tốn cơng xây đắp tình đồn két hữu nghị Việt Nam với nhân dân giới, tạo kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, nhằm kiến tạo văn hố hồ bình cho nhân loại Có tinh thần quốc tế sang ∗ Nói đôi với làm, phải nêu gương đạo đức ∗ Xây đôi với chống ∗ Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời: để người tự nhận thấy việc trau dồi đạo đức cách mạng việc “sung sướng vẻ vang ... quốc tế sang ∗ Nói đơi với làm, phải nêu gương đạo đức ∗ Xây đôi với chống ∗ Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời: để người tự nhận thấy việc trau dồi đạo đức cách mạng việc “sung sướng vẻ vang
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay