tiet 34 hình học 9 chương 2 có đầy đủ ma trận

4 16 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:26

Ngày soạn:412017 ngày dạy:TIẾT 34 : KIỂM TRA CHƯƠNG II A. Mục đích : 1. Kiến thức: Đánh giá lượng kiến thức học sinh nắm được trong chương.2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức làm bài kiểm tra.Rèn kĩ năng trình bày bài kiểm tra.3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chu đáo, sự kiên trì trong làm bài kiểm tra.BMa trận:1.MA TRẬN NHÂN THỨCChủ đềTầm quan trọngTrọng sốTổng điểmLàm tròn điểmTheo ma trậnThang điểm 101 Sự xác định đường tròn . 102200,71,02 Liên hệ giữa đường kính và dây. Khoảng cách từ tâm đến dây .203602,22,03 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.5531656,06,04 Vị trí tương đối của hai đường tròn . 152301,11,0100%27510.010.0MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II HÌNH HỌC 9 Cấp độTên Chủ đề (nội dung,chương)Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấpCấp độ cao1. Sự xác định một đường tròn. Biết vẽ đường tròn qua hai điểm và ba điểm cho trước.Số câu Số điểm Tỉ lệ %1110%1110%2. Liên hệ giữa đường kính và dây Giữa cung và khoảng cách đến tâm.Hiểu được quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây, các mối liên hệ giữa dây cung và khoảng cách từ tâm đến dâyVận dụng các kiến thức tổng hợp để tính toán, chứng minh.Số câu Số điểm Tỉ lệ %10.55%11.515%2220%3. Ví trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.Vị trí tương đối của hai đường tròn Biết cách vẽ đường thẳng và đường tròn, đường tròn và đường tròn khi số điểm chung của chúng là 0, 1, 2.tam giác.hai đưdg Đường tròn tiếp xúc trong, tiếp xúc ngoài. Dựng được tiếp tuyến của đường tròn đi qua một điểm cho trước ở trên hoặc ở ngoài đường tròn Hiểu các khái niệm tiếp tuyến của đường tròn. Vận dụng các tính chất đã học để giải bài tập và một số bài toán thực tế.Biết sử dụng các kiến thức tổng hợp vào giải các bài tập: Cm phức tap.,tìm cực trị hình họcSố câu Số điểm Tỉ lệ %2220%1120%2220%2220%7770%Tổng số câu Tổng số đTỉ lệ %4330%1220%3330%2220%1010100%Đề bàiCâu 1: Vẽ đường tròn tâm O bán kính 3 cm. Vẽ dây AB đi qua O. Ngày soạn:4/1/2017 TIẾT 34 ngày dạy: : KIỂM TRA CHƯƠNG II A Mục đích : Kiến thức: -Đánh giá lượng kiến thức học sinh nắm chương Kỹ năng: -Vận dụng kiến thức làm kiểm tra -Rèn kĩ trình bày kiểm tra Thái độ: -Rèn tính cẩn thận, chu đáo, kiên trì làm kiểm tra B-Ma trận: MA TRẬN NHÂN THỨC Chủ đề Tầm quan trọng Trọng số 1/ Sự xác định đường tròn 10 2/ Liên hệ đường kính dây Khoảng cách từ tâm đến dây Tổng điểm Làm tròn điểm Theo ma trận Thang điểm 10 20 0,7 1,0 20 60 2,2 2,0 3/ Vị trí tương đối đường thẳng đường tròn 55 165 6,0 6,0 4/ Vị trí tương đối hai đường tròn 15 30 1,1 1,0 275 10.0 10.0 100% MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - HÌNH HỌC Cấp Tên Chủ đề (nội dung, chương) Sự xác định đườn g tròn Số câu Số điểm Tỉ lệ % Liên hệ đường kính dây Giữa cung khoảng cách đến tâm Số câu Số điểm Tỉ lệ % Ví trí tương đối đường thẳng đường tròn.Vị trí tương đối hai đường tròn Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số đ Tỉ lệ % Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cấp độ Cấp độ thấp cao Cộng - Biết vẽ đường tròn qua hai điểm ba điểm cho trước 1 10% Hiểu quan hệ vuông góc đường kính dây, mối liên hệ dây cung khoảng cách từ tâm đến dây 0.5 5% - Biết cách dg Đường tròn vẽ đường tiếp xúc trong, thẳng tiếp xúc đường tròn, Dựng tiếp đường tròn tuyến đường đường tròn tròn số qua điểm điểm chung cho trước chúng ngồi 0, 1, 2.tam đường tròn giác 2 20% 20% 30% 20% 1 10% Vận dụng kiến thức tổng hợp để tính tốn, chứng minh 1.5 15% - Hiểu khái niệm tiếp tuyến đường tròn -Vận dụng tính chất học để giải tập số toán thực tế 2 20% -Biết sử dụng kiến thức tổng hợp vào giải tập: C/m phức tap.,tìm cực trị hình học 2 20% 3 30% 2 20% 2 20% Đề Câu 1: Vẽ đường tròn tâm O bán kính cm Vẽ dây AB qua O 7 70% 10 10 100% a) Tính độ dài dây AB b) Lấy điểm I thuộc OA cho OI = 2cm Qua I kẻ dây MN vng góc với AB Tính độ dài dây MN Câu 2:Cho đoạn thẳng AB Điểm I nằm A B Vẽ đường tròn (A; AI) (B;BI) a) Xác định vị trí tương đối đường tròn b) Tiếp tuyến chung I cắt tiếp tuyến chung MN hai đường tròn  K M  (A; AI) N  (B; BI) Chứng minh AM//BN K trung điểm MN c) AK cắt MI C, KB cắt IN D Chứng minh tứ giác CIDK hình chữ nhật d) Tìm vị trí điểm I để diện tích tứ giác AMNB lớn Đáp án Câu ý Nội dung Điểm Câu Vẽ hình 0,5 đ a Vì AB qua O nên AB đường kính => AB = 6cm 0,5 đ 2 2 điểm b Vì ∆OIM vng I => IM = OM - OI = – = 1đ MI = Vì MN với  AB => IM=IN hay MN = 2MI= 5 1đ Câu Vẽ hình điểm 0,5 đ a b c d Vì AI + IB = AB => (A; AI) (B; BI) tiếp xúc ngồi Vì AM tiếp tuyến (A; AI) nên AM  MN BN tiếp tuyến (B; BI) nên BN  MN  AM //BN  Ta có MK = KI (t/c hai tiếp tuyến cắt nhau), KN = KI (t/c hai tiếp tuyến cắt nhau) nên MK = KN hay K trung điểm MN Ta có: MK = KI AM = AI => Ak đường trung trực MI => AK  MI => góc KCI = 900 c/m tương tự: BK  NI => góc KDI = 90 Tam giác MIN có trung tuyến IK = 1/2MN nên tam giác MIN vng I hay góc CID = 900 Tứ giác CIDK có góc vng nên hình chữ nhật Tứ giác AMNB hình thang vuông => SAMNB= (AM + NB) MN/2 = AB.MN/2.Mà AB không đổi nên SAMNB lớn MN lớn nhất.Mặt khác MN AB không đổi dấu = xẩy I trung 0,5 đ 1đ 0,5đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ điểm ABVậy I trung điểm AB SAMNB lớn ... tính chất học để giải tập số toán thực tế 2 20% -Biết sử dụng kiến thức tổng hợp vào giải tập: C/m phức tap.,tìm cực trị hình học 2 20% 3 30% 2 20% 2 20% Đề Câu 1: Vẽ đường tròn tâm O bán kính... chúng ngồi 0, 1, 2. tam đường tròn giác 2 20% 20 % 30% 20 % 1 10% Vận dụng kiến thức tổng hợp để tính tốn, chứng minh 1.5 15% - Hiểu khái niệm tiếp tuyến đường tròn -Vận dụng tính chất học để giải tập.. .MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - HÌNH HỌC Cấp Tên Chủ đề (nội dung, chương) Sự xác định đườn g tròn Số câu Số điểm Tỉ lệ % Liên hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 34 hình học 9 chương 2 có đầy đủ ma trận, tiet 34 hình học 9 chương 2 có đầy đủ ma trận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay