Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa sau năm 2015

111 10 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:14

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG THỊ TIẾN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG THỊ TIẾN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015 Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ TÍNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Hồng Thị Tiến Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục này, giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân thầy giáo, cô giáo Quá trình học tập nghiên cứu trình thân quan tâm giúp đỡ tập thể thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục, phòng ban, cấp quản lý giáo dục Với tình cảm chân thành mình, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo ban giám hiệu, khoa Tâm lý - Giáo dục, phòng Đào tạo, thư viện Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, tận tình giúp đỡ tơi học tập, q trình tiến hành làm đề tài khoa học Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giáo PGS.TS Nguyễn Thị Tính - Người tận tâm giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu khoa học để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Ban Giám hiệu trường tiểu học, đồng chí giáo viên trường tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi có thông tin tài liệu cần thiết để viết đề tài nghiên cứu Trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài thân cố gắng nhiều khơng thể tránh khỏi thiếu sót nên mong thầy cô giáo bạn đồng nghiệp có phản hồi thơng tin luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2015 Người thực Hoàng Thị Tiến Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc nội dung luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015 .5 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu việc bồi dưỡng lực GV nước 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu bồi dưỡng giáo viên nước 1.2 Các khái niệm công cụ 1.2.1 Bồi dưỡng 1.2.2 Năng lực 10 1.2.3 Năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học 11 1.2.4 Bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học 15 1.3 Định hướng chương trình - sách giáo khoa tiểu học sau năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ yêu cầu đặt lực chuyên môn giáo viên 17 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 1.3.1 Những định hướng chương trình - sách giáo khoa tiểu học sau năm 2015 17 1.3.2 Những yêu cầu lực dạy học, giáo dục giáo viên tiểu học sau năm 2015 19 1.4 Tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa sau 2015 20 1.4.1 Xác định mục tiêu bồi dưỡng 20 1.4.2 Xác định nội dung bồi dưỡng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên Tiểu học 21 1.4.3 Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá kết bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Tiểu học 22 1.5 Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo với hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi chương trình SGK sau năm 2015 24 1.5.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng 24 1.5.2 Tổ chức nguồn lực thực kế hoạch bồi dưỡng 25 1.5.3 Chỉ đạo thực kế hoạch bồi dưỡng 27 1.5.4 Kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng 27 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo 28 1.6.1 Những yếu tố chủ quan 28 1.6.2 Những yếu tố khách quan 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 Chương 2: THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG 31 2.1 Tổ chức khảo sát 31 2.1.1 Khái quát giáo dục Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 31 2.1.2 Tổ chức khảo sát 33 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 2.2 Thực trạng lực chuyên môn giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn mức độ đáp ứng yêu cầu đổi chương trình SGK sau năm 2015 33 2.3 Thực trạng bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 39 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 39 2.3.2 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 40 2.3.3 Thực trạng đạo hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 42 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng lực cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 47 2.3.5 Những khó khăn cơng tác bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 48 2.4 Đánh giá chung thực trạng 49 2.4.1.Về lực giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục tiểu học sau năm 2015 49 2.4.2 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi chương trình, sách giáo khoa tiểu học sau năm 2015 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 Chương 3: BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015 52 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp bồi dưỡng giáo viên Tiểu học 52 3.1.1 Đảm bảo tính đối tượng 52 3.1.2 Phù hợp với thực tế giáo dục học sinh tiểu học miền núi định hướng đổi giáo dục tiểu học 52 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHT N v http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 3.1.3 Đảm bảo tính hệ thống 53 3.1.4 Đảm bảo tính toàn diện 54 3.1.5 Đảm bảo tính hiệu 54 3.1.6 Đảm bảo tính phát triển nghề nghiệp giáo viên 55 3.2 Các biện pháp 55 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên chương trình sách giáo khoa tiểu học sau năm 2015 yêu cầu đặt giáo viên 55 3.2.2 Tổ chức khảo sát đánh giá lực chuyên môn giáo viên Tiểu học để xác định nội dung, chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 59 3.2.3 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 62 3.2.4 Huy động nguồn lực tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 64 3.2.5 Chỉ đạo đa dạng hóa phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 66 3.2.6 Tạo Website chia sẻ thông tin nội dung chương trình bồi dưỡng thường xuyên lực cho giáo viên Tiểu học toàn huyện 70 3.2.7 Phát huy vai trò tự bồi dưỡng cán bộ, giáo viên để nâng cao lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi chương trình SGK 71 3.2.8 Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 73 3.3 Mối quan hệ biện pháp 76 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ vi KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Khuyến nghị 81 2.1 Đối với Phòng Giáo dục - Đào tạo 81 2.2 Đối với trường tiểu học 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHT N vii http://www.lrc.tnu.edu.vn/ hành, nhiên cần phải tăng cường Hoạt động tổ chức bồi dưỡng gặp phải số khó khăn, khó khăn lực báo cáo viên, khó khăn cơng tác tổ chức bồi dưỡng, khó khăn nhận thức, tính tích cực tham gia bồi dưỡng giáo viên tiểu học Những khó khăn cần khắc phục Các biện pháp tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục tiểu học sau năm 2015 gồm biện pháp xây dựng dựa sở khoa học đảm bảo tính hệ thống, tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn điều kiện vùng miền, biện pháp khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi Các biện pháp có mối liên hệ chặt chẽ với Nếu trọng thực đồng biện pháp kết bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên tiểu học đạt hiệu cao, góp phần thực đổi giáo dục tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thành công, hiệu Khuyến nghị 2.1 Đối với Phòng Giáo dục - Đào tạo Phòng Giáo dục - Đào tạo cần tiến hành khảo sát nhu cầu bồi dưỡng từ giáo viên tiểu học để xác định nội dung, chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu học địa bàn huyện Phòng Giáo dục - Đào tạo cần có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lực đội ngũ giáo viên cốt cán tham gia tập huấn bồi dưỡng giáo viên, kết hợp với mời chuyên gia đầu ngành tập huấn bồi dưỡng giáo viên Cần có biện pháp đủ mạnh để phát huy vai trò tự bồi dưỡng giáo viên tiểu học Huy động nguồn lực để tổ chức bồi dưỡng tạo động lực cho giáo viên tham gia bồi dưỡng, tăng cường nguồn tài chính, sở vật chất phục vụ bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục tiểu học 2.2 Đối với trường tiểu học Cán quản lý, giáo viên phải có nhận thức định hướng chương trình sách giáo khoa tiểu học sau năm 2015, nâng cao tính tích cực tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục tiểu học Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 83 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Hiệu trưởng trường Tiểu học chủ động tiến hành hoạt động bồi dưỡng cấp trường, cấp môn để nâng cao lực cho giáo viên Giáo viên Tiểu học phải nhận thức lực cần phát triển thân, chủ động bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ theo định hướng đổi giáo dục tiểu học Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 84 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Phòng GD&ĐT qua năm học: 2011-2012, 2012-2013, 20132014 Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Bộ GD&ĐT (2011), Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TTBGDĐT ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Nguyễn Phúc Châu (2003), Những giải pháp tăng cường hiệu quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Thư viện quốc gia Hà Nội Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khố XI, Văn phòng Trung ương Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 40 ban Bí thư xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý 10 Vũ Cao Đàm (2002), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Đạm (1999), Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 85 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 12 Nguyễn Văn Đạo (1998), Học kinh nghiệm suốt đời người, học, tự đào tạo tư tưởng chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 86 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 13 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Hộ (2002), Lý luận dạy học, Nxb Giáo dục 15 Bùi Minh Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển giáo dục, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 16 Nguyễn Hữu Lê Huyên (2011), Thực trạng công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên số trường mầm non thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ giáo dục học 17 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 18 Luật giáo dục (2005), NXB trị quốc gia, Hà Nội 19 Hồ Chí Minh (1990), Về vấn đề giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Hồ Chí Minh (1984), Tồn tập, tập 4, Nxb Sự thật, Hà Nội 21 Hồ Chí Minh (1976), Về đạo đức cách mạng, NXB thật, Hà Nội 22 Hồ Chí Minh (1984), Tồn tập, tập 4, NXB thật, Hà Nội 23 Lục Thị Nga (2005), "Về việc quản lý hoạt động tự bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học", Tạp chí giáo dục, số 116 tháng 6/2005 24 Nghị 29 Ban chấp hành TW năm 2013 25 Phạm Hồng Quang (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 26 Phạm Hồng Quang (2013), Phát triển chương trình đào tạo giáo viên vấn đề lí luận thực tiễn, Tài liệu chuyên ngành QLGD 27 Nguyễn Thị Nguyệt Quế (2010), Các biện pháp quản lý công tác bồ dưỡng giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên, http://www.lrc-tnu.edu.vn 28 Quốc hội (khoá XII, 2010), Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục 29 Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 84 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 30 Nguyễn Thị Tính (2007), Quản lý chuyên môn nhà trường, Tài liệu chuyên ngành QLGD 31 Nguyễn Thị Tính (2014) Lý luận chung quản lý quản lý giáo dục 32 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 việc Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" 33 Trần Quốc Thành (2009), Khoa học quản lý, tài liệu chuyên ngành QLGD 34 UBND tỉnh Tuyên Quang, Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 35 Văn kiện Đại hội đảng huyện Yên Sơn lần thứ XIX 36 Văn kiện Đại hội đảng tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 85 http://www.lrc.tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN Để phục vụ hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học có hiệu quả, xin thầy( cơ) vui lòng trả lời câu hỏi sau cách tích khoanh tròn vào câu trả lời, thầy( cô) cho Câ u : Đồng chí cho biết hiểu biết cá nhân vấn đề sau đây? TT Nội dung Biết hiểu SL Phát triển chương trình nhà trường Quản lý hội đồng tự quản HS 10 Chuyển đổi môn học sang hoạt động giáo dục Tổ chức dạy học theo chủ đề liên môn Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Các phương pháp, biện pháp dạy học đại Phương pháp kỷ luật tích cực dạy học giáo dục học sinh tiểu học Kĩ thuật tạo môi trường học tập Dạy học theo mơ hình trường học VNEN Quản lý trường tiểu học theo mơ hình trường học VNEN 11 Dạy học phân hóa trường tiểu học 12 Đánh giá theo tiếp cận lực % Chưa rõ Chưa biết ràng SL % SL % Câ u 2: Thầy (cơ) tự đánh giá khả thực lực sau theo mức độ: TT Năng lực tự đánh giá Phát triển chương trình nhà trường Quản lý hội đồng tự quản học sinh 10 Mức độ đạt Tốt Khá TB Yếu Chuyển đổi môn học sang hoạt động giáo dục Tổ chức dạy học theo chủ đề liên môn Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Các phương pháp, biện pháp dạy học đại Phương pháp kỷ luật tích cực dạy học giáo dục học sinh tiểu học Kĩ thuật tạo môi trường học tập Dạy học theo mơ hình trường học VNEN Quản lý trường tiểu học theo mơ hình trường học VNEN 11 Dạy học phân hóa trường tiểu học 12 Đánh giá theo tiếp cận lực Câ u : Nếu đạt lực nêu thầy (cô) tiếp nhận đường sau đây? a Tập huấn bồi dưỡng b Tự tìm hiểu c Nhà trường thí điểm thực d Các hình thức khác Câ u 4: Thấy (cơ) đánh giá công tác lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiểu học Phòng Giáo dục Đào tạo năm qua Mức độ đánh giá Đánh giá GV Đánh giá cán PGD, CBQL Đánh giá chung Đã làm tốt Đã làm tốt Bình thường Chưa tốt Câ u : Phòng Giáo dục Đào tạo thực khảo sát nhu cầu bồi dưỡng giáo viên theo định hướng đổi chương trình, sách giáo khoa tiểu học sau 2015 nào? a Thường xuyên b Đôi tiến hành c Chưa thực Câ u : Nếu khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thấy (cơ) có nhu cầu bồi dưỡng nội dung sau đây? TT 10 11 12 13 14 15 Nội dung bồi dưỡng Kiến thức, kĩ phát triển chương trình nhà trường Kinh nghiệm học quản lý hội đồng tự quản học sinh Cách thức chuyển đổi môn học sang hoạt động giáo dục Phương pháp kĩ thuật tổ chức dạy học theo chủ đề liên môn Phương pháp, quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Các phương pháp, biện pháp, kĩ thuật dạy học đại Phương pháp kỷ luật tích cực dạy học giáo dục học sinh tiểu học Kĩ thuật tạo môi trường học tập cho học sinh tiểu học Phương pháp hình thức tổ chức dạy học theo mơ hình trường học VNEN Lý luận quản lý trường tiểu học theo mơ hình trường học VNEN Các kĩ thuật dạy học phân hóa trường tiểu học Các phương pháp kĩ thuật đánh giá theo tiếp cận lực Ngoại ngữ Tin học Các nội dung khác Câu 7: Phòng Giáo dục Đào tạo đạo thực hình thức sau để bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học năm qua? TT Hình thức tổ chức Mức độ sử dụng Chưa Chưa sử TX TX dụng Bồi dưỡng thông qua lớp tập huấn theo kế hoạch Sở, phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng tập trung cụm trường theo kế hoạch phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng thơng qua sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn trường Bồi dưỡng thông qua việc tự học cán giáo viên (thơng qua giáo trình, tài liệu cung cấp) Các hình thức khác Câ u : Các biện pháp tổ chức Phòng Giáo dục Đào tạo hoạt động bồi dưỡng tiến hành nào? TT 10 11 Nội dung Thành lập Ban đạo tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Thành lập tổ báo cáo viên giáo viên cốt cán ngành, trường Tổ chức hoạt động bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch Sở, phòng Giáo dục Đào tạo Hướng dẫn cụ thể mục tiêu, nội dung cách thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Tổ chức, hướng dẫn cho giáo viên thực kế hoạch tự bồi dưỡng Tổ chức thực bồi dưỡng thường xuyên tổ chuyên môn, trường Tổ chức toạ đàm, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với trường bạn Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho GV Phối hợp lực lượng tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Huy động nguồn lực phục vụ bồi dưỡng Tổ chức lấy ý kiến giáo viên nhu cầu bồi dưỡng Mức độ thực Chưa Chưa sử TX TX dụng Câ u : Phòng Giáo dục Đào tạo tiến hành biện pháp kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng giáo viên nào? a Tiến hành thường xuyên b Chưa tiến hành thường xuyên c Chưa thực PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHỊNG Xin đồng chí vui phòng trả lời câu hỏi sau cách tích vào thích hợp khoanh tròn vào câu trả lời mà đồng chí cho Câ u 1: Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học tiến hành với mục đích sau đây? a Giúp giáo viên cập nhật kiến thức, kĩ b Giúp giáo viên phát triển lực c Giúp giáo viên phát triển chuyên môn liên tục đáp ứng yêu cầu giáo dục tiểu học không ngừng thay đổi d Giúp giáo viên thực nội dung chương trình Câ u : Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ động tiến hành bồi dưỡng giáo viên tiểu học chưa? a Thường xuyên chủ động b Chưa chủ động thường xuyên c Chưa thực Câ u : Đồng chí đánh giá cơng tác lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiểu học Phòng Giáo dục năm qua Mức độ đánh giá Đánh giá Đánh giá cán GV PGD, CBQL Đánh giá chung Đã làm tốt Đã làm tốt Bình thường Chưa tốt Câ u : Phòng Giáo dục Đào tạo thực khảo sát nhu cầu bồi dưỡng giáo viên theo định hướng đổi chương trình, sách giáo khoa tiểu học sau 2015 nào? d Thường xuyên e Đôi tiến hành f Chưa thực Câ u : Những nội dung bồi dưỡng sau Phòng Giáo dục tổ chức tập huấn cho giáo viên tiểu học TT 10 11 12 13 14 15 Nội dung bồi dưỡng Kiến thức, kĩ phát triển chương trình nhà trường Kinh nghiệm học quản lý hội đồng tự quản học sinh Cách thức chuyển đổi môn học sang hoạt động giáo dục Phương pháp kĩ thuật tổ chức dạy học theo chủ đề liên mơn Phương pháp, quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS Các phương pháp, biện pháp, kĩ thuật dạy học đại Phương pháp kỷ luật tích cực dạy học giáo dục HS tiểu học Kĩ thuật tạo môi trường học tập cho học sinh tiểu học Phương pháp hình thức tổ chức dạy học theo mơ hình trường học VNEN Lý luận quản lý trường tiểu học theo mô hình trường học VNEN Các kĩ thuật dạy học phân hóa trường tiểu học Các phương pháp kĩ thuật đánh giá theo tiếp cận lực Ngoại ngữ Tin học Các nội dung khác Câ u Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức hình thức sau để bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học năm qua? Mức độ sử dụng TT Hình thức tổ chức Bồi dưỡng thơng qua lớp tập huấn theo kế hoạch Sở, phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng tập trung cụm trường theo kế hoạch phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn trường Bồi dưỡng thơng qua việc tự học cán giáo viên (thông qua giáo trình, tài liệu cung cấp) Các hình thức khác TX Chưa Chưa TX sử dụng Câ u : Các biện pháp tổ chức Phòng Giáo dục Đào tạo hoạt động bồi dưỡng tiến hành nào? Mức độ thực TT Nội dung Thành lập Ban đạo tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Thành lập tổ báo cáo viên giáo viên cốt cán ngành, trường Tổ chức hoạt động bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch Sở, phòng Giáo dục Đào tạo TX Chưa TX Chưa sử dụng Hướng dẫn cụ thể mục tiêu, nội dung cách thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Tổ chức, hướng dẫn cho giáo viên thực kế hoạch tự bồi dưỡng Tổ chức thực bồi dưỡng thường xuyên tổ chuyên môn, trường Tổ chức toạ đàm, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với trường bạn Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho GV Phối hợp lực lượng tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên 10 Huy động nguồn lực phục vụ bồi dưỡng 11 Tổ chức lấy ý kiến giáo viên nhu cầu bồi dưỡng Câ u : Phòng Giáo dục Đào tạo tiến hành biện pháp kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng giáo viên nào? d Tiến hành thường xuyên e Chưa tiến hành thường xuyên f Chưa thực Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! ... cho giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Chương 3: Biện pháp bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi chương trình. .. bồi dưỡng giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 - Đề xuất biện pháp bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu. .. tiễn bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đề xuất số biện pháp bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 , Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa sau năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay