Nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

104 10 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH QUANG DŨNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH QUANG DŨNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Đàm Thanh Thủy THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, kết nghiên cứu nêu đề cương luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đinh Quang Dũng ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế, khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập, nghiên cứu chương trình Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đến nay, tác giả nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy/Cơ, gia đình, bè bạn đồng nghiệp Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tác giả xin gửi đến q Thầy/Cơ ngồi Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu, phương pháp nghiên cứu khoa học suốt thời gian học tập, nghiên cứu Trường Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Đàm Thanh Thủy giành nhiều thời gian, cơng sức để hướng dẫn nghiên cứu hồn thành đề tài luận văn “Nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” Tác giả gửi lời biết ơn sâu sắc tới gia đình, bè bạn đồng nghiệp ln tạo điều kiện tốt trình học tập nghiên cứu, hoàn thành luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy/Cơ, nhà khoa học bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện mang ý nghĩa thực tiễn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đinh Quang Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii LỤC DANH MỤC iii MỤC TỪ TẮT vii VIẾT DANH BẢNG viii MỤC DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn .4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận giá trị sản xuất công nghiệp 1.1.1 Giá tính tốn giá trị sản xuất .5 1.1.2 Khái niệm giá trị sản xuất công nghiệp 1.1.3 Đặc điểm giá trị sản xuất công nghiệp .7 1.1.4 Nội dung phương pháp tính giá trị sản xuất cơng nghiệp 1.1.5 Vai trò giá trị sản xuất cơng nghiệp 11 1.1.6 Nội dung nghiên cứu giá trị sản xuất công nghiệp 12 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp .12 1.2.1 Các yếu tố cấu thành giá trị sản xuất công nghiệp 12 1.2.2 Các yếu tố bên tác động đến giá trị sản xuất công nghiệp 14 1.2.3 Các yếu tố bên doanh nghiệp tác động đến GTSXCN .17 1.3 Những thuận lợi khó khăn tổng hợp GTSXCN .20 1.3.1 Thuận lợi tổng hợp giá trị sản xuất công nghiệp 20 1.3.2 Khó khăn tính tốn, tổng hợp giá trị sản xuất công nghiệp 21 1.4 Cơ sở thực tiễn phát triển sản xuất công nghiệp 22 1.4.1 Thực tiễn giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam 22 1.4.2 Thực tiễn giá trị sản xuất công nghiệp Thái Nguyên 24 1.4.3 Thực tiễn giá trị sản xuất công nghiệp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 27 1.4.4 Bài học kinh nghiệm phát triển công nghiệp cho huyện Đồng Hỷ .28 TÓM TẮT CHƯƠNG 30 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 33 2.2.3 Xử lý tổng hợp thông tin 33 2.2.4 Chọn điểm nghiên cứu 33 2.3 Phương pháp phân tích số liệu 35 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN tnu.edu.vn/ http://www.lrc - 2.3.1 Thống kê mô tả 35 2.3.2 Thống kê so sánh 35 2.3.3 Phân tích hồi quy tương quan 35 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 39 2.4.1 Số lượng doanh nghiệp địa bàn 39 2.4.2 Vốn đầu tư bình quân cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 40 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN tnu.edu.vn/ http://www.lrc - 2.4.3 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 41 TÓM TẮT CHƯƠNG 43 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ 44 3.1 Khái quát huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 44 3.1.2 Phân tích, đánh giá tiềm khả khai thác tiềm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 46 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 48 3.2 Thực trạng giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 52 3.2.1 Thực trạng biến động giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ 52 3.2.2 Thực trạng biến động số lượng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn huyện Đồng Hỷ 53 3.2.3 Thực trạng biến động giá trị vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh cácc doanh nghiệp công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ 54 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 56 3.3.1 Kết thu thập số liệu 56 3.3.2 Xác định mối hình 58 tương 3.3.3 Kiểm tra .59 tượng đa cộng tuyến 3.3.4 Phân tích kết .60 quan Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN tnu.edu.vn/ mơ hình biến trong mơ mơ hình tuyến tính http://www.lrc - 3.4 Những thành công hạn chế phát triển giá trị sản xuất công nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 64 3.4.1 Thành công nghiệp 64 phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN tnu.edu.vn/ giá trị sản xuất công http://www.lrc - 74 kết hợp chặt chẽ địa phương cấp tỉnh Nhiều làng nghề nguyên liệu làng nghề sản xuất công nghiệp hình thành nơi phát triển tập trung, cung cấp nguyên liệu ổn định cho doanh nghiệp sản xuất * Nhược điểm - Đồng Hỷ huyện miền núi, kinh tế có xuất phát điểm thấp Các sở sản xuất cơng nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ - Hội doanh nghiệp huyện Đồng Hỷ chưa hoạt động cách tích cực, chưa phát huy vai trò tổ chức, cầu nối doanh nghiệp nên vấn đề liên doanh, liên kết doanh nghiệp lỏng lẻo - Chính sách khuyến khích công hỗ trợ phát triển công nghiệp làng nghề có tác động tích cực định sản xuất CN-TTCN làng nghề song hệ thống khuyến công từ Trung ương đến tỉnh đời, kinh phí khuyến cơng hạn hẹp, chưa nhiều, chưa đủ mạnh, chưa thực đòn bẩy để doanh nghiệp phát triển sản xuất - Các doanh nghiệp chưa đủ lực, chưa tích cực tham gia Hội chợ triển lãm thương mại tỉnh, nước nước nên hội giao lưu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp hạn chế, sản phẩm làm ế đọng, tồn kho nhiều - Hạ tầng giao thơng, điện thiếu chưa đồng vào cụm cơng nghiệp, địa phương mạnh sản xuất công nghiệp làng nghề nên làm chậm tốc độ phát triển công nghiệp làng nghề huyện - Các chủ đầu tư hạ tầng hạn chế vốn, lực nên tiến độ đầu tư hạ tầng cụm cơng nghiệp chậm Việc huy động vốn doanh nghiệp đầu tư hạ tầng nhiều khó khăn - Các cơng trình hạ tầng thiết yếu ngồi hàng rào cụm cơng nghiệp yếu chưa quan tâm đầu tư 75 - Chưa ban hành chế sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp địa bàn huyện Nguồn vốn ngân sách chủ yếu hỗ trợ cho lập quy hoạch chi tiết - Việc mật độ dân số cao, xen canh, xen cư vùng qui hoạch cụm cơng nghiệp giá trị đền bù GPMB lớn dẫn đến xuất đầu tư cao, ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư 4.3 Một số kiến nghị a) Với địa phương Phát triển công nghiệp nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp địa phương chủ yếu dựa vào lực địa phương việc hoạch định, đưa sách phát triển kinh tế hợp lý theo thời kỳ phát triển Tận dụng lợi sẵn có nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu sản xuất ngành nghề sản xuất cơng nghiệp có truyền thống từ lâu đời, mạnh địa phương đồng thời kêu gọi đầu tư mạnh dạn phát triển ngành cơng nghiệp mới, tạo sản phẩm có tính đột phá Địa phương cần có biện pháp, sách kịp thời, sát cánh doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời khó khăn doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp để tạo đà phát triển cho doanh nghiệp trì doanh nghiệp b) Với Nhà nước Nhà nước cần có nhiều sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp hiều rộng chiều sâu đầu tư sản xuất công nghiệp: cho vay vốn lãi xuất thấp, hỗ trợ nhập chuyển giao cơng nghệ đại từ nước ngồi, giảm thuế suất đánh vào kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, kết hợp tạo hàng rào tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường chung doanh nghiệp ngồi nước Từ đó, nắn dòng chảy vốn đầu tư nước nước lại nước, tạo công 76 ăn việc làm cho nhiều công nhân đồng thời u cầu cơng nhân có trình độ cao Như vậy, từ giải pháp chung đồng tác động làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 77 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương tồn phát triển công nghiệp huyện Đồng Hỷ cần khắc phục Những giải pháp phát triển công nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp đưa sát với thực tiễn phát triển công nghiệp địa phương, sát với định hướng phát triển công nghiệp địa phương tỉnh Thái Nguyên Qua đây, đề tài rõ cần phải thực giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp sở để đưa kết luận chung sau trình nghiên cứu đề tài, sở kiến nghị công tác quản lý Nhà nước kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp huyệện Đồng Hỷ 78 KẾT LUẬN Đây đề tài nghiên cứu giá trị sản xuất công nghiệp, đề tài hệ thống hóa lại phương pháp tính tốn giá trị sản xuất cơng nghiệp, sở lý luận tính tốn giá trị sản xuất công nghiệp, đặc điểm giá trị sản xuất công nghiệp điều kiện nguồn tài liệu tham khảo hạn chế cơng trình khoa học giá trị sản xuất cơng nghiệp chưa có hệ thống luận văn thạc sỹ nghiên cứu Cơ sở thực tiễn tầm quan trọng giá trị sản xuất công nghiệp, phát triển công nghiệp địa phương, quốc gia làm rõ đề tài Có thể nói đề tài khái quát sở lý luận sở thực tiến đầy đủ giá trị sản xuất công nghiệp Thực trạng giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ thấp, phát triển chưa ổn định, số lượng doanh nghiệp hoạt động địa bàn so với tiềm phát triển kinh tế địa bàn Theo định hướng đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn tăng lên 3.000 tỷ đồng theo giá thực tế, bứt phá giá trị sản xuất công nghiệp tăng lên gấp 13 lần so với thời điểm gần (năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 232 tỷ đồng) Qua cho thấy, sản xuất cơng nghiệp nói chung, giá trị sản xuất cơng nghiệp nói riêng đánh giá cao mức độ quan trọng với phát triển kinh tế địa phương đất nước Tất xu chung tập trung phát triển cơng nghiệp nhằm đạt đến đích chung đến năm 2019, Thái Nguyên tỉnh công nghiệp đích trước kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 Qua nghiên cứu, từ thực trạng giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ cho thấy, giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn chịu tác động chủ yếu số 79 lượng doanh nghiệp hoạt động địa bàn lượng vốn đầu tư bình quân hàng năm cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mức độ ảnh hưởng yếu tố xác định cụ thể qua mơ hình nghiên cứu đưa Các giải pháp đưa dựa thực tiễn giá trị sản xuất công nghiệp, phát triển công nghiệp định hướng phát triển công nghiệp địa phương Như vậy, đề tài chưa hồn chỉnh nhiều mặt có đóng góp định việc góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp phát triển công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn giá trị sản xuất kinh tế tiêu quan trọng nước công nghiệp Bởi vậy, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp để nâng cao gái trị sản xuất công nghiệp cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, hoạt động sản xuất công nghiệp doanh nghiệp nói chung khơng ổn định, biến động thường xuyên liên tục, hoạt động sản xuất kinh doanh mang nhiều tính chộp giật - mạnh lĩnh vực đầu tư lĩnh vực gặp khó khăn chuyển sang ngành khác kinh doanh Số lượng doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh hàng năm nhiều số doanh nghiệp giải thể chuyển ngành sản xuất kinh doanh nhiều Bên cạnh đó, đầu tư khu vực nước ngồi vào Thái Nguyên hạn chế Việc quản lý doanh nghiệp khó khăn nhiều doanh nghiệp khơng tìm thấy danh tính, địa điểm sản xuất kinh doanh … dẫn đến việc tính thiếu sai lệch giá trị sản xuất công nghiệp Trên sở nghiên cứu thực trạng phát triển giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 2013 đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp sau: 80 - Giải pháp thứ nhất: Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp - Giải pháp thứ hai: Duy trì nâng cao số lượng doanh nghiệp cơng nghiệp địa bàn - Giải pháp thứ ba: Hỗ trợ, thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp - Giải pháp thứ tư: Phát triển tập trung hình thành cụm công nghiệp 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Giáo trình Nguyên lý thống kê ĐH Kinh tế quốc dân David S Moore, George P McCabe, Bruce A Craig (2010), Thực hành thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Quang Dong (2012), Bài giảng kinh tế lượng, Nxb Giao Thông Vận Tải, Hà Nội Khoa Kế hoạch phát triển, Bộ mơn dự báo (2003), Giáo trình Dự báo phát triển kinh tế xã hội, Nxb Thống kê, Hà Nội Chi cục Thống kê huyện Đồng Hỷ, Báo cáo kinh tế xã hội năm Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, Niên giám Thống kê tỉnh Thái Nguyên năm Tổng Cục Thống kê, Tài liệu điều tra doanh nghiệp năm Tổng Cục Thống kê (1995), Bảng giá cố định 1994, Nxb Thống kê, Hà Nội Tổng Cục Thống kê (2011), Tài liệu tập huấn nghiệp vụ Thống kê tài khoản quốc gia 10 Tổng Cục Thống kê (2012), Phương án điê tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp, Nxb Thống kê 11 Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2002), Lý thuyết xác suất thống kê toán, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 82 B Website quan, tổ chức nước 12 Bộ Kế hoạch Đầu tư http://www.mpi.gov.vn 13 Tổng Cục Thống Kê http://www.gso.gov.vn 14 Tổ chức Thống kê Liên Hiệp Quốc UNIDO http://www.unido.org/ 83 PHỤ LỤC Cơ quan Thống kê ghi Phiếu 1A/ĐTDN-DN DN số: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ Năm……….……… (Áp dụng chung cho DN nhà nước, DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngồi, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã chọn vào mẫu điều tra - sau gọi chung doanh nghiệp) - Nghĩa vụ cung cấp thông tin theo phiếu Thực Quyết định số…… năm … Tổng quy định Điều 10, 13 32 Luật Thống kê cục trưởng Tổng cục Thống kê việc điều tra - Các thông tin cung cấp theo phiếu nhằm doanh nghiệp năm … phục vụ công tác thống kê bảo mật theo luật định Nguyên tắc điền phiếu - Không ghi thông tin vào ô có ký hiệu (x) - Đối với câu hỏi/mục lựa chọn, đề nghị khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp - Đối với câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, đề nghị ghi vào ô bảng tương ứng Tên doanh nghiệp/HTX ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (Viết đầy đủ chữ in hoa, có dấu) Tên giao dịch (nếu có): ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mã số thuế doanh nghiệp (Viết đủ 10 số): Địa doanh nghiệp/HTX Cơ quan Thống kê ghi Tỉnh/TP trực thuộc Trung ương: Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): Xã/phường/thị trấn: Thôn, ấp (số nhà, đường phố): 84 Mã khu vực Số máy Số điện thoại : Số fax : Email: Tình trạng hoạt động doanh nghiệp Đang hoạt động Ngừng hoạt động để đầu tư, đổi công nghệ, ngừng sản xuất theo mùa vụ Ngừng hoạt động để chờ giải thể Khác (ghi rõ) DN có nằm khu CN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu cơng nghệ cao khơng? Có  Khu cơng nghiệp Khu kinh tế Khu chế xuất Khu công nghệ cao Khơng Loại hình kinh tế doanh nghiệp 01 02 03 Công ty TNHH thành viên 100% vốn NNTW 06 Doanh nghiệp tư nhân 07 Công ty hợp danh Công ty TNHH thành viên 100% vốn NNĐF Cty CP, Cty TNHH có vốn Nhà nước > 50% 08 Cty TNHH tư nhân,Cty TNHH có vốn N.nước ≤ 50% 85 Doanh nghiệp có xuất, nhập hàng hóa năm khơng? Có  Có  1.1 Trị giá xuất trực tiếp: 1000 USD Tr.đó: Trị giá xuất ủy thác: 1000 USD 1.2 Trị giá ủy thác xuất khẩu: 1000 USD Trị giá nhập trực tiếp: 1000 USD Tr.đó:Trị giá nhập ủy thác: 1000 USD Trị giá ủy thác nhập khẩu: 1000 USD Khơng Doanh nghiệp có thu, chi dịch vụ với nước ngồi năm khơng ? (Là tổng số tiền thu/chi dịch vụ với nước ngồi, chi phí liên quan đến việc giao dịch mua/bán hàng hóa, khơng tính giá trị hàng hóa mua, bán) Có Trị giá thu từ nước ngồi Khơng USD Trị giá chi cho nước ngồi USD Cơ quan Thống kê ghi 8.1 Ngành SXKD ………………………………………………………… (Là ngành tạo giá trị sản xuất lớn Nếu không xác định giá trị sản xuất dựa vào ngành có doanh thu lớn ngành sử dụng nhiều lao động ) 8.2 Ngành SXKD khác (ghi ngành SXKD ngồi ngành chính): Cơ quan Thống kê ghi - Ngành: - Ngành: - Ngành : - Ngành : 86 Tài sản nguồn vốn năm Đơn vị tính: Triệu đồng Tên tiêu A 9.1 Tổng cộng tài sản (01=02+08) Tài sản ngắn hạn A Trong đó: - Các khoản phải thu ngắn hạn - Hàng tồn kho: Trong hàng tồn kho: + Chi phí SXKD dở dang + Thành phẩm + Hàng gửi bán B Tài sản dài hạn Trong đó: I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế - Chi phí XDCB dở dang Tài sản cố định chia theo loại tài sản Nhà cửa, vật kiến trúc - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị hao mòn TSCĐ năm Máy móc, thiết bị - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế - Giá trị hao mòn TSCĐ năm Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế - Giá trị hao mòn TSCĐ năm Tài sản cố định khác - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị hao mòn TSCĐ năm 9.2.Tổng cộng nguồn vốn (25=26+27) A Nợ phải trả B Vốn chủ sở hữu Mã số Thời điểm 01/01/ Thời điểm 31/12/ B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 x x x 16 17 18 x x x 19 20 21 x x x 22 23 24 25 26 27 x x x 87 10 Kết sản xuất kinh doanh năm Đơn vị tính: Triệu đồng Tên tiêu A 10.1 Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trong đó: Trợ cấp sản xuất, kinh doanh 10.2 Các khoản giảm trừ doanh thu Mã số B 01 02 03 Trong đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp 04 10.3 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (05=01-03) 05 Trong đó: - Doanh thu bán lẻ (áp dụng cho DN sản xuất) 06 - Doanh thu dịch vụ công nghiệp 07 * Doanh thu chia theo ngành hoạt động: (Ghi theo mã ngành VSIC 2007 - cấp 5, cột mã CQ thống kê ghi) Ngành SXKD chính: Ngành SXKD khác: Ngành Ngành Ngành Thực năm 88 Mã Tên tiêu số 10.4 Trị giá vốn hàng bán 10.5 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (09=05-08) 10.6 Doanh thu hoạt động tài 10.7 Chi phí tài Trong đó: Trả lãi vay nước Trả lãi vay nước 10.8 Lợi nhuận hoạt động tài (14=10-11) 10.9 Chi phí quản lý doanh nghiệp (lấy dòng cộng phát sinh bên nợ TK 642) 10.10 Chi phí bán hàng (lấy dòng cộng phát sinh bên nợ TK 641) Trong đó: Chi phí vận tải th ngồi 10.11 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (18=09+14-15-16) 10 11 Thu nhập khác 10.13 Chi phí khác 10.14 Lợi nhuận khác (21=19-20) 10.15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (22=18+21) 10.16 Chi phí thuế thu nhập (gồm thuế TNDN hành+hỗn lại) Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp hành 10.17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (25=22-23) Ngày… tháng……năm …… Người trả lời phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) Thực năm 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Điều tra viên Giám đốc Doanh nghiệp - Họ tên: …………………… (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Điện thoại: …………………… - Ký tên: …………………… ... Thuế sản xuất giá trị thặng dư tạo cấu thành giá trị sản phẩm Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo hai loại giá (giá thực tế giá so sánh) 1.1.3 Đặc điểm giá trị sản xuất công nghiệp - Giá trị sản. .. trị sản xuất công nghiệp; - Phân tích, đánh giá thực trạng xác định yếu tố tác động đến giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; - Đề xuất số giải pháp nâng cao giá. .. CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 67 4.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 67 4.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên , Nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay