Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh theo chuẩn nghề nghiệp

163 10 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN THỊ THE QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THUỘC VÙNG KINH TẾ KHÓ KHĂN THÀNH PHỐ NG TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN THỊ THE QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THUỘC VÙNG KINH TẾ KHÓ KHĂN THÀNH PHỐ NG TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHĨ ĐỨC HỒ THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, ngày tháng năm 2015 Tác giả Đoàn Thị The Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ban Giám hiệu Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên: Khoa Tâm Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Thầy giáo, Cô giáo tham gia quản lý, giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khố học Tơi xin trân trọng cảm ơn PGS TS Phó Đức Hòa - Người hướng dẫn khoa học tận tình bảo, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu làm luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới đồng chí: Lãnh đạo UBND thành phố ng Bí, Phòng GD&ĐT ng Bí, Ban Giám hiệu, Tổ trưởng, Tổ phó chun mơn, giáo viên trường Mầm non Phường Bắc Sơn, trường Mầm non Điền Công, trường Mầm non 19.5 Phường Vàng Danh thành phố ng tỉnh Quảng Ninh; cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp cung cấp tài liệu, động viên, khích lệ giúp đỡ mặt trình học tập, nghiên cứu làm luận văn Do điều kiện thời gian phạm vi nghiên cứu có hạn, chắn luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót Kính mong q Thầy Cơ bạn đồng nghiệp thêm đóng góp để luận văn hoàn thiện Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Đồn Thị The Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON VÙNG KINH TẾ KHÓ KHĂN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 1.2 Khái niệm công cụ đề tài 10 1.2.1 Quản 10 1.2.2 Phát triển 11 1.2.3 Đội ngũ giáo viên 12 1.2.4 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 13 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.5 Quản phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 16 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.6 Biện pháp quản phát triển đội ngũ giáo viên mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp 17 1.3 Một số vấn đề luận phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 18 1.3.1 Trường mầm non bậc học mầm non hệ thống giáo dục quốc dân 18 1.3.2 Cơ sở luận phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 20 1.4 Một số vấn đề luận quản phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp 26 1.4.1 Những tiêu chí đặc trưng vùng kinh tế khó khăn điều kiện giáo dục mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn 26 1.4.2 Nguyên tắc quản phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp 27 1.4.3 Nội dung quản phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp 28 1.4.4 Phương pháp phát triển đội ngũ giáo viên thuộc vùng kinh tế khó khăn theo tiếp cận chuẩn nghề nghiệp 32 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản phát triển đội ngũ GV mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn 33 1.5.1 Hệ thống văn đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành công tác phát triển đội ngũ GV Mầm non 33 1.5.2 Nhận thức lực làm công tác phát triển đội ngũ GV hiệu trưởng nhà trường, cấp, ban, ngành địa phương 34 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.5.3 Nhận thức, ý thức, lực đội ngũ GV mầm non 35 1.5.4 Yếu tố khác 35 Kết luận chương 36 Chương THỰC TRẠNG VỀ QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THUỘC VÙNG KINH TẾ KHĨ KHĂN THÀNH PHỐ NG TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 37 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 37 2.1.1 Một số vấn đề tình hình kinh tế, giáo dục thành phố ng 37 2.1.2 Mục tiêu khảo sát 40 2.1.3 Nội dung khảo sát 40 2.1.4 Phương pháp khảo sát h xử số liệu 41 2.2 Tình hình phát triển giáo dục Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố ng tỉnh Quảng Ninh 41 2.2.1 Tình hình phát triển trường lớp, giáo viên, học sinh 41 2.2.2 Cơ sở vật chất thiết bị trường học 42 2.2.3 Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ thành tựu 43 2.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh 46 2.3.1 Thực trạng số lượng, cấu đội ngũ GV Mầm non 46 2.3.2 Thực trạng phẩm chất, trị, lực đạo đức lối sống, đội ngũ GV Mầm non vùng kinh tế khó khăn thành phố ng tỉnh Quảng Ninh 49 2.4 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ GV mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố ng tỉnh Quảng Ninh 57 2.4.1 Thực trạng công tác lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV 58 2.4.2 Thực trạng cơng tác tuyển chọn, bố trí sử dụng 59 2.4.3 Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên 60 2.4.4 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV 61 2.4.5 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ GV trường mầm non 63 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.4.6 Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng đội ngũ GV 65 2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố ng tỉnh Quảng Ninh 65 2.5.1 Thuận lợi 65 2.5.2 Khó khăn 66 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ a Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, đồng nghiệp, người dân tín nhiệm trẻ yêu quý; b Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ, khoẻ mạnh thường xuyên rèn luyện sức khoẻ; c Khơng có biểu tiêu cực sống, chăm sóc, giáo dục trẻ; d Khơng vi phạm quy định hành vi nhà giáo không làm Trung thực cơng tác, đồn kết quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân trẻ Bao gồm tiêu chí sau: a Trung thực báo cáo kết chăm sóc, giáo dục trẻ trình thực nhiệm vụ phân cơng; b Đồn kết với thành viên trường; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; c Có thái độ mực đáp ứng nguyện vọng đáng cha mẹ trẻ em; d Chăm sóc, giáo dục trẻ tình thương u, cơng trách nhiệm nhà giáo Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức Kiến thức giáo dục mầm non Bao gồm tiêu chí sau: a Hiểu biết đặc điểm tâm lý, sinh trẻ lứa tuổi mầm non; b Có kiến thức giáo dục mầm non bao gồm giáo dục hoà nhập trẻ tàn tật, khuyết tật; c Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non; d Có kiến thức đánh giá phát triển trẻ Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non Bao gồm tiêu chí sau: a Hiểu biết an tồn, phòng tránh xử ban đầu tai nạn thường gặp trẻ; b Có kiến thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ; c Hiểu biết dinh dưỡng, an toàn thực phẩm giáo dục dinh dưỡng cho trẻ; d Có kiến thức số bệnh thường gặp trẻ, cách phòng bệnh xử ban đầu Kiến thức sở chuyên ngành Bao gồm tiêu chí sau: a Kiến thức phát triển thể chất; b Kiến thức hoạt động vui chơi; c Kiến thức tạo hình, âm nhạc văn học; d Có kiến thức mơi trường tự nhiên, môi trường xã hội phát triển ngôn ngữ Kiến thức phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non Bao gồm tiêu chí sau: a Có kiến thức phương pháp phát triển thể chất cho trẻ; b Có kiến thức phương pháp phát triển tình cảm - xã hội thẩm mỹ cho trẻ; c Có kiến thức phương pháp tổ chức hoạt động chơi cho trẻ; d Có kiến thức phương pháp phát triển nhận thức ngôn ngữ trẻ Kiến thức phổ thơng trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non Bao gồm tiêu chí sau: a Có hiểu biết trị, kinh tế, văn hoá xã hội giáo dục địa phương nơi giáo viên cơng tác; b Có kiến thức giáo dục bảo vệ mơi trường, giáo dục an tồn giao thơng, phòng chống số tệ nạn xã hội; c Có kiến thức sử dụng số phương tiện nghe nhìn giáo dục d Có kiến thức sử dụng số phương tiện nghe nhìn giáo dục Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ Bao gồm tiêu chí sau: a Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học thể mục tiêu nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ lớp phụ trách; b Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo tháng, tuần; c Lập kế hoạch hoạt động ngày theo hướng tích hợp, ph¸t huy tính tích cực trẻ; d Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ trẻ để thực mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ Kỹ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ Bao gồm tiêu chí sau: a Biết tổ chức mơi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ; b Biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ; c Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện số kỹ tự phục vụ; d Biết phòng tránh xử trí ban đầu số bệnh, tai nạn thường gặp trẻ Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ Bao gồm tiêu chí sau: a Biết tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ; b Biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện nhóm, lớp; c Biết sử dụng hiệu đồ dùng, đồ chơi (kể đồ dùng, đồ chơi tự làm) nguyên vật liệu vào việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ; d Biết quan sát, đánh giá trẻ có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp Kỹ quản lớp học Bao gồm tiêu chí sau: a Đảm bảo an toàn cho trẻ; b Xây dựng thực kế hoạch quản nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; c Quản sử dụng có hiệu hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp; d Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng Bao gồm tiêu chí sau: a Có kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ cách gần gũi, tình cảm; b Có kỹ giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn; c Gần gũi, tôn trọng hợp tác giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; d Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng tinh thần hợp tác, chia sẻ PHỤ LỤC PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON (Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 03 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Phòng Giáo dục Đào tạo : Trường: Năm học Họ tên giáo viên: ………………………………………………………………… Dạy lớp:……………………………………………………………………………………… Đánh giá, xếp loại ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC YÊU CẦU Tiêu chuẩn Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn Lĩnh vực I: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống YC1 Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc YC2 Chấp hành sách pháp luật Nhà nước YC3 Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kỉ luật lao động YC4 Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp YC5 Trung thực cơng tác; Đồn kết quan hệ với đồng nghiệp; Tận tình phục vụ nhân dân trẻ Lĩnh vực II: Kiến thức YC1 Kiến thức giáo dục mầm non YC2 Kiến thức chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non Tiêu Tổng chuẩn điểm CÁC MINH CHỨNG (ghi số) ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC YÊU CẦU Tiêu chuẩn Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn Tiêu Tổng chuẩn điểm CÁC MINH CHỨNG (ghi số) YC3 Kiến thức sở chuyên ngành YC4 Kiến thức phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non YC5 Kiến thức phổ thông trị, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục mầm non Lĩnh vực III: Kĩ sư phạm YC1 Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ YC2 Kĩ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em YC3 Kĩ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ YC4 Kĩ quản lí lớp học YC5 Kĩ giao tiếp ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng LĨNH VỰC I: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG II: KIẾN THỨC III: KĨ NĂNG SƯ PHẠM XẾP LOẠI CHUNG ĐIỂM XẾP LOẠI GHI CHÚ Những điểm mạnh Những điểm yếu Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu ………, ngày …… tháng …… năm …… Giáo viên (Kí ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG (Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 03 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Phòng Giáo dục Đào tạo Trường: Năm học: Họ tên giáo viên: …………………………………………………………………… Dạy lớp: ………………………………………………………………………………… Đánh giá, xếp loại ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC YÊU CẦU Tiêu chuẩn Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn Lĩnh vực I: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống YC1 Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc YC2 Chấp hành sách pháp luật Nhà nước YC3 Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kỉ luật lao động YC4 Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp YC5 Trung thực cơng tác; Đồn kết quan hệ với đồng nghiệp; Tận tình phục vụ nhân dân trẻ Lĩnh vực II: Kiến thức YC1 Kiến thức giáo dục mầm non YC2 Kiến thức chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non YC3 Kiến thức sở chuyên Tiêu Tổng chuẩn điểm CÁC MINH CHỨNG (ghi số) ngành YC4 Kiến thức phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non YC5 Kiến thức phổ thông trị, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục mầm non Lĩnh vực III: Kĩ sư phạm YC1 Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ YC2 Kĩ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em YC3 Kĩ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ YC4 Kĩ quản lí lớp học YC5 Kĩ giao tiếp ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng LĨNH VỰC ĐIỂM XẾP GHI LOẠI CHÚ I: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG II: KIẾN THỨC III: KĨ NĂNG SƯ PHẠM XẾP LOẠI CHUNG Đánh giá chung Tổ chuyên môn a) Những điểm mạnh b) Những điểm yếu c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu d) Ý kiến bảo lưu giáo viên đánh giá (Tổ trưởng chuyên mơn đọc lại để tồn tổ thơng qua) ………, ngày …… tháng …… năm …… Tổ trưởng chun mơn (Kí ghi rõ họ tên) Đánh giá chung hiệu trưởng a) Kết đánh giá, xếp loại lĩnh vực - Phẩm chất trị, đạo đức lối sống: - Kiến thức: - Kĩ năng: b) Nhận xét đánh giá, xếp loại chung ………, ngày …… tháng …… năm …… Hiệu trưởng (Kí đóng dấu) PHỤ LỤC PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUN MƠN (Ban hành kèm theo cơng văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 03 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Phòng Giáo dục Đào tạo : Trường: Năm học TT 10 11 12 13 14 15 16 17 HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN TỰ XẾP LOẠI CỦA ĐÁNH GIÁ XẾP TỔ CHUYÊN LOẠI MÔN GHI CHÚ PHỤ LỤC PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG (Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 03 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Phòng Giáo dục Đào tạo : Trường: Năm học TT 10 11 12 13 14 15 16 17 HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI XẾP LOẠI CỦA TỔ CỦA HIỆU CHUYÊN TRƯỞNG MÔN GHI CHÚ Tổng cộng loại: XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Số lượng % XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Số lượng % XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG Số lượng % Xuất sắc Khá Trung bình Kém Tổng số , ngày …… tháng năm 201 Hiệu trưởng PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHÕNG GD&ĐT TP UÔNG TRƯỜNG MN BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON Năm học : I TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN Tổng số giáo viên tự xếp loại: Tổng hợp kết tự xếp loại giáo viên KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TRƯỜNG LOẠI XUẤT SẮC Số lượng LOẠI KHÁ Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) LOẠI TRUNG BÌNH Số lượng Tỉ lệ (%) LOẠI KÉM Số lượng Tỉ lệ (%) TỔNG SỐ Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM LĨNH VỰC I: TRƯỜNG TỔNG SỐ LĨNH VỰC III: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG LĨNH VỰC II: KIẾN THỨC KĨ NĂNG SƯ PHẠM Số lượng Số lượng Số lượng Tỉ lệ (%) Tỉ lệ (%) Tỉ lệ (%) VI PHẠM KHÁC Số lượng Tỉ lệ (%) GHI CHÚ II KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Tổng số giáo viên xếp loại: Tổng hợp kết xếp loại giáo viên Tổ chuyên môn KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN LOẠI XUẤT SẮC TRƯỜNG LOẠI TRUNG LOẠI KHÁ LOẠI KÉM BÌNH Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) TỔNG SỐ Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM LĨNH VỰC I: LĨNH VỰC PHẨM CHẤT LĨNH VỰC II: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, KIẾN THỨC III: VI PHẠM KĨ NĂNG SƯ KHÁC PHẠM LỐI SỐNG Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) TỔNG SỐ III KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG GHI CHÚ Tổng số giáo viên xếp loại: Tổng hợp kết xếp loại giáo viên hiệu trưởng KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TRƯỜNG LOẠI XUẤT SẮC Số lượng Tỉ lệ (%) LOẠI TRUNG BÌNH LOẠI KHÁ Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) LOẠI KÉM Số lượng Tỉ lệ (%) TỔNG SỐ Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM LĨNH VỰC I: TRƯỜNG PHẨM CHẤT LĨNH VỰC II: CHÍNH TRỊ, KIẾN THỨC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) LĨNH VỰC III: KĨ NĂNG SƯ PHẠM Số lượng Tỉ lệ (%) VI PHẠM KHÁC Số lượng GHI CHÚ Tỉ lệ (%) TỔNG SỐ , ngày tháng năm 201 Thủ trưởng đơn vị ... khó khăn thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp Chương 3: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh. .. luận quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó. .. quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp 27 1.4.3 Nội dung quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh theo chuẩn nghề nghiệp , Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh theo chuẩn nghề nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay