Quản trị vật tư của công ty cổ phần cấu kiện bê tông hoàng anh, huyện nam trực tỉnh nam định

151 12 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒ THỊ ĐÀN QUẢN TRỊ VẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN TÔNG HOÀNG ANH, HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒ THỊ ĐÀN QUẢN TRỊ VẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN TƠNG HỒNG ANH, HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.014.0212 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Quang Dực THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Khi viết luận văn này, tác giả tham khảo kế thừa số lý luận chung quản trị vật công ty phân Cấu kiện tơng Hồng Anh sử dụng thông tin, tài liệu từ sách, báo cáo thường niên Công ty, v.v., theo danh mục tài liệu tham khảo đa liêt kê luân văn Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực , thông tin tham khảo đươc trich dân trung thưc nguôn tai liêu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Hồ Thị Đàn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn nay, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình tập thể cá nhân Tơi xin trân trọng gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy, giáo khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, khoa Sau đại học Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh truyền đạt cho tơi kiến thức q báu q trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Quang Dực - Người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi nhiều q trình thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn đến đồng nghiệp, tập thể ban giám đốc, Phòng, ban Cơng ty Cổ Phần cấu kiện tơng Hồng Anh tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Hồ Thị Đàn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC vi TỪ VIẾT DANH TẮT MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Bố cục luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ VẬT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN TƠNG HỒNG ANH 1.1 sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nội dung quản trị vật doanh nghiệp 14 1.1.3 Các tiêu đánh giá hiệu quản trị vật 31 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vật công ty 32 1.2 sở thực tiễn 34 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị vật 34 1.2.2 Bài học kinh nghiệm Công ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh 37 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Chọn địa bàn nghiên cứu 38 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 38 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 38 2.2.4 Phương pháp phân tích tài liệu 39 2.3 Các tiêu phân tích 39 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh quản trị vật Công ty 39 2.3.2 Nhóm tiêu ảnh hưởng đến quản trị vật Công ty 40 CH ƯƠ NG TH ỰC TR Ạ NG C Ô NG T Á C QU ẢN TR Ị V ẬT TẠ I CƠNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN TƠNG HỒNG ANH 41 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 41 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 41 3.1.2 cấu tổ chức Công ty 42 3.1.3 Tình hình lao động Cơng ty 45 3.1.4 Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty 49 3.1.5 Kết kinh doanh Công ty 51 3.2 Thực trạng công tác quản trị vật Công ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh 53 3.2.1 Khái quát công tác quản trị vật Công Ty cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh 53 3.2.2 Công tác quản trị vật Công ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh 55 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vật Công ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh (HACC.JSC) 80 3.3.1 Mơi trường trị- pháp luật 80 3.3.2 Thị trường vật 81 3.3.3 Các nhà cung cấp vật 83 3.3.4 Hệ thống thông tin doanh nghiệp 85 3.3.5 Bộ máy tổ chức làm công tác quản trị vật 89 3.3.6 Trình độ khoa học – công nghệ 90 3.4 Đánh giá thực trạng công tác quản trị vật Công ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh 92 3.4.1 Hiệu quản trị vật 92 3.4.2 Những ưu điểm đạt công tác quản trị vật Công ty 96 theo thời kỳ, gây nên tình trạng ứ đọng vốn khâu dự trữ Việc tổ chức quản lý lỏng lẻo, tình trạng mát, hao hụt vật diễn Kho vật xếp theo loại khu vực nên tốn diện tích Cùng với đó, hoạt động bảo quản dự trữ chưa theo quy định Công ty làm cho vật bị giảm phẩm cấp, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật ban đầu Sáu là, trình nhập, xuất kho vật tư, sau phòng KCS kiểm tra chất lượng, quy cách Song, vật Công ty chủ yếu cát, đá, xi măng, bích, mũi cọc khó kiểm tra xác nên xuất trường hợp vật không đạt tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, quy cách nhập kho xuất kho gây ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất lãng phí nguồn lực, chi phí để xử lý Việc nắm bắt thơng tin quảnvật xuất, nhập kho nhà quản lý chưa kịp thời, gây nên tình trạng thủ tục chậm chạp ảnh hưởng đến hiệu cơng việc Bảy là, tình hình sử dụng vật Công ty hoạt động chưa đạt hiệu cao Công ty chưa sử dụng hợp lý tiết kiệm loại vật tư, sản xuất sản phẩm tỷ lệ không đạt yêu cầu tiêu chuẩn định mức kỹ thuật Khối lượng sản phẩm sản xuất nhu cầu vật xu hướng giảm dần qua năm, chi phí vật tăng lên Điều ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tương lai 3.4.4 Nguyên nhân gây nên hạn chế Một là, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ CBCNV khâu xác định nhu cầu, lên đơn hàng, lập hợp đồng, mua sắm, cấp phát sản xuất bộc lộ yếu sai sót, dẫn đến vướng mắc chậm trễ sản xuất Hai là, Thị trường chung biến động mạnh mẽ nên thị trường vật tư, thị trường đầu xây dựng bất động sản chịu ảnh hưởng khơng nhỏ tác động đến tình hình sử dụng xác định nhu cầu vật Công ty Ba là, Công ty chưa nhận thức lợi ích mang lại xác định cho Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ nhà cung cấp tạo mối quan hệ uy tín, lâu dài hai bên Bốn là, người phụ trách mua hàng chưa phối hợp chặt chẽ với KCS nên mua vật nhiều trường hợp không đảm bảo chất lượng thiết kế sản phẩm Bên cạnh đó, khâu kiểm tra chất lượng loại vật chậm chạp Năm là, Thiết bị máy móc, cơng nghệ cho cơng tác thí nghiệm, kiểm tra Cơng ty cũ lỗi thời không đáp ứng hiệu suất, yêu cầu hoạt động Công ty Sáu là, đội ngũ cán quản lý cán kỹ thuật phần lớn lực lượng lao động đào tạo chuyên nghiệp thiếu kinh nghiệm thực tiễn quản lý tổ chức điều hành nên nhiều lúc chưa theo kịp với tốc độ phát triển nhanh Cơng ty Khi thay đổi sách, triển khai thực điều chỉnh giá, hợp đồng biến động giá cả, việc triển khai thực chậm chạp lúng túng việc xử lý việc thi công không tiến độ nên gây nhiều tổn thất Bảy là, hệ thống thông tin quảnvật Công ty chưa trọng gây nên việc tiếp nhận thông tin phản hồi thông tin phận Công ty chưa kịp thời làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh Tám là, Công ty chưa áp dụng nghiêm túc chế độ xử lý vi phạm CBCNV Bên cạnh đó, chưa xây dựng chế độ khuyến khích CBCNV làm việc hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VẬT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN TƠNG HỒNG ANH 4.1 Phương hướng mục tiêu phát triển Cơng ty Cổ phần Cấu kiện tơng Hồng Anh 4.1.1 Tầm nhìn Cơng ty Trở thành số công ty hàng đầu lĩnh vực sản xuất ống cống thiết bị Tông Ly Tâm Cọc ván, cọc vng, cọc tròn, trụ điện tơng dự ứng lực thiết bị tông ly tâm khu vực Miền Bắc Sản phẩm với chất lượng cao, giá cạnh tranh cho hộ tiêu dùng tổ chức sản xuất kinh doanh Là tổ chức kinh tế xã hội quy mơ lớn kinh doanh đa ngành nghề, tiềm lực tài mạnh, quy mơ hoạt động quốc tế Mở rộng đầu sang ngành sản xuất dịch vụ hiệu kinh tế xã hội cao (HACC.JSC, 2008) 4.1.2 Mục tiêu chiến lược Mục tiêu chiến lược Công ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh đến 2020 là: Tiếp tục đầu chiều sâu, nâng cao trình độ cơng nghệ thiết bị; tích cực đổi quản lý doanh nghiệp; Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả; Phấn đấu tăng trưởng 10%/năm; Nâng cao sản lượng cấu kiện tông đúc sẵn, cọc tơng dự ứng lực; Tiếp tục đa dạng hố sản phẩm; Mở rộng thị trường nước; Nâng cao đời sống cán công nhân viên, giữ vững ổn định trị nội bộ; Xây dựng Đảng tổ chức quần chúng vững mạnh, đáp ứng với phát triển Công ty giai đoạn (HACC.JSC, 2014) 4.1.3 Định hướng Công ty Cổ phần Cấu kiện tơng Hồng Anh Trong bối cảnh kinh tế vĩ mơ giới nước nhiều bất ổn, theo định hướng HĐQT, Ban giám đốc Công ty tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển an toàn tăng trưởng bền vững để hồn thành tiêu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ kế hoạch SXKD hàng năm - Thực kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường - Tìm kiếm chọn lựa khách hàng nguồn tín dụng đảm bảo, nhận thầu cơng trình nguồn vốn rõ ràng - Tiếp tục nghiên cứu đầu chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất Thực tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề (HACC.JSC, 2014) 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị vật Công ty CP cấu kiện tơng Hồng Anh 4.2.1 Đảm bảo cơng tác lập kế hoạch mua vật sát với thực tế tiêu dùng vật Công ty * Xây dựng định mức tiêu dùng vật Để hoàn thiện hệ thống định mức tiêu dùng vật tư, Công ty cần: - Cử cán xây dựng định mức học tập, nghiên cứu xây dựng định mức theo phương pháp phân tích - Xem xét đánh giá thực trạng cơng nghệ kỹ thuật, trình độ tay nghề cơng nhân, lượng chi phí cần thiết Từ đó, hướng đầu thỏa đáng cải tiến quy trình cơng nghệ, mở lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân - Cần ngân sách cho việc tổ chức hồn thiện để chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chi phí khác Nguồn tài trích từ quỹ đầu phát triển sản xuất hay quỹ dự phòng Cơng ty - Cơng ty phải đội ngũ cán xây dựng định mức lực với trình độ chun mơn cao, cán kiểm tra kỹ năng, kinh nghiệm hiểu biết sâu lĩnh vực phụ trách, hiểu biết sắt, thép, cát, đá, xi măng… - CBCNV Cơng ty phải thái độ tích cực việc ứng dụng tiến kỹ thuật mới, cơng tác thực định mức, tâm huyết, trách nhiệm với Cơng ty Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Cải tiến áp dụng khoa học cơng nghệ vào q trình thí nghiệm, kiểm tra, kiểm sốt sản xuất Cơng ty * Xác định nhu cầu vật Để xác định nhu cầu vật sát với thực tế Công ty cần phải nghiên cứu nắm biến động thị trường, không thị trường vật mà thị trường tiêu thụ sản phẩm, hai thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu vật Công ty - Đối với thị trường vật tư, Cơng ty cần phải tìm kiếm thiết lập quan hệ bạn hàng khăng khít với nhà cung ứng chính, tạo tin tưởng đơi bên lợi Cung cấp vật linh hoạt, đảm bảo chất lượng, số lượng, giá thời gian theo thỏa thuận hai bên - Đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm, song song với việc tập trung cho sản xuất kinh doanh, Công ty cần thực hoạt động marketing nghiên cứu, tìm kiếm thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, gia tăng doanh số, cố thương hiệu, uy tín Công ty thị trường 4.2.2 Tổ chức tốt công tác mua sắm vận chuyển vật - Cán cung ứng vật cần am hiểu tình hình thị trường, nâng cao trình độ ngoại ngữ để đặt hàng nhập chế độ giao nhận, sử dụng bảo quản máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu đến người công nhân để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chấp hành kỷ luật lao động, để sử dụng tốt yếu tố vật chất - Cần trọng việc kiểm tra chất lượng vật trước định mua Hình thành tuyến vận tải, xây dựng hệ thống kho bãi tốt bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời cho sản xuất - Do biến động giá vật tương đối lớn, Cơng ty nên tìm nhà cung cấp ổn định (kể nước ngồi nước) nhằm hạ thấp chi phí vật đầu vào Ngồi ra, nên tìm biện pháp làm giảm mức biến động giá mua vật cách tìm nguồn cung cấp vật ổn định, tìm kiếm bạn hàng tin cậy; http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN - Trong ký hợp đồng mua bán vật gặp kiện bất khả kháng Cơng ty phải tiến hành biện pháp ngăn ngừa hợp lý biện pháp thay cần thiết để hạn chế tối đa kiện bất khả kháng gây Đồng thời thông báo cho bên ký hợp đồng kiện bất khả kháng sau xảy kiện bất khả kháng để bên biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế gây thiệt hại cho bên - Cần phải thống thông tin vật hai phận tổ chức thực phòng Kế hoạch - kỹ thuật lập kế hoạch tổ chức mua phòng Kinh doanh – vật để giảm thiểu tình trạng tồn kho vật gây ứ đọng vốn ảnh hưởng tới dự trù kinh phí Cơng ty 4.2.3 Nâng cao hiệu khâu dự trữ, bảo quản vật - Trong q trình lưu thơng, cần ý khâu bảo quản, bảo vệ kho bãi, trang bị đầy đủ phương tiện cân đo; thực khâu giao nhận, vận chuyển, bốc xếp dỡ phòng chống mát, hao hụt, bảo đảm an toàn - Bên cạnh đó, Cơng ty cần phải xác định mức dự trữ tối đa, tối thiểu cho loại vật để đảm bảo trình sản xuất kinh doanh bình thường khơng bị ngừng trệ việc cung cấp mua vật liệu không kịp thời gây tình trạng ứ đọng vốn dự trữ vật nhiều Kết hợp công tác hoạch định với kiểm tra, kiểm kê thường xuyên, đối chiếu nhập – xuất – tồn - Bố trí mặt đường nội Công ty đủ điều kiện để xe vận tải bên giao hàng vào thuận lợi - Cần xây dựng hệ thống kho bãi hợp lý vật Cơng ty đặc điểm cồng kềnh tốn nhiều diện tích nhiên liệu dễ cháy Cần bảo quản riêng biệt để tránh hao hụt phẩm chất - Công ty cần xây dựng hệ thống thưởng phạt hợp lý CBCNV, nâng cao trách nhiệm thực công việc, tổ chức kiểm sốt chặt chẽ cơng tác quản lý kho 4.2.4 Cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào sản xuất quản trị vật Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Máy móc thiết bị giữ vai trò quan trọng q trình sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến suất chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới khả tiêu thụ sản phẩm chi phí sản xuất kinh doanh Hiện nay, số thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm thiết bị cân đo lỗi thời, không đảm bảo yêu cầu chất lượng số lượng vật đầu vào Vì vậy, Cơng ty cần tiếp tục đầu thêm máy móc thiết bị; trì cơng tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị cách thường xuyên - Sử dụng công nghệ thông tin quản trị vật nói chung cơng tác nhập, xuất vật nói riêng tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành tốt cơng việc, tránh tình trạng thiếu vật hay dự trữ vật nhiều: Hiện nay, phòng ban phận liên quan đến công tác quản trị vật Công ty hoạt động theo chế phát sinh công việc Việc sử dụng hệ thống thông tin quảnphần mềm chuyên dụng cần thiết thuận tiện, giảm bớt hoạt động chi phí ngồi cho Cơng ty Thực tế cho thấy phát triển hệ thống thông tin Fax, telex, v.v đơn giản hóa khâu cơng việc hoạt động quản trị vật tư, giảm bớt hàng loạt chi phí, nhanh gọn kịp thời, xác Việc đại hóa phương tiện vận chuyển bốc dỡ bảo quản… góp phần làm cho cơng tác quản trị vật hiệu Công ty nên áp dụng hệ thống quảnvật thông qua giao diện web như: Hệ thống quản lý kho – vật (PERP – Inv), hệ thống quản lý quy trình mua hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý hóa đơn, quảncơng nợ với nhà cung cấp, quản lý tồn kho Cụ thể: + Hệ thống quản lý kho – vật tư: Thông qua giao diện web, phòng ban, đơn vị nhu cầu vật tự cập nhật yêu cầu vào hệ thống, cán phòng Vật tiếp nhận, theo dõi xử lý nhanh chóng yêu cầu Nhờ phòng ban, đơn vị u cầu kịp thời nắm bắt thông tin phản hồi từ phận quản lý Với hệ thống này, cải thiện công tác hành tăng cường mối liên hệ quản lý chặt chẽ phòng ban đơn vị thuộc doanh nghiệp + Quản lý nhập xuất vật kho hỗ trợ tra cứu tồn kho tức thời: Nhờ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ chức tra cứu lượng tồn kho vật tư, phận quản lý kho dễ dàng kiểm sốt tồn kho biện pháp xử lý kịp thời Đồng thời, lượng tồn này, cán Phòng Vật nhanh chóng phê duyệt yêu cầu vật đơn vị, phòng ban xác định nhu cầu mua vật cần thiết cho tương lai + Tự động hóa tính đơn giá vật tư: Giá mua chi phí thu mua liên quan đến giao dịch nhập vật tập hợp để xác định đơn giá vật cuối kỳ theo phương pháp tính giá: Bình qn gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, v.v + Tự động hạch toán tạo bút toán vật tư: Việc định khoản giao dịch nhập xuất vật thực tự động sở thông tin nhập xuất phận kho cập nhật tài khoản hạch toán khai báo sẵn gắn với vật tư, giảm thiểu đáng kể cơng tác hạch tốn thủ cơng trước Kế toán vật Hơn nữa, sau hình thành, bút tốn tự động chuyển sang phân hệ Kế toán tổng hợp ứng dụng kế toán + Kết nối với kế toán tốn: Thơng tin nhận hàng kho sau cập nhật tự động chia sẻ với ứng dụng kế toán, giúp hỗ trợ kế toán toán đối chiếu hóa đơn mua hàng nhằm ghi nhận thơng tin thực hợp đồng tạo bút toán nhập vật + Hệ thống mua hàng: Liên kết công việc tất cán phụ trách cung ứng vật tư/hàng hóa Cơng ty Bắt đầu từ khâu Lập phiếu yêu cầu mua hàng → Duyệt phiếu yêu cầu → Yêu cầu báo giá → Lựa chọn nhà cung cấp → Lập đơn hàng → Ký hợp đồng → Tiếp nhận hàng → Nhập kho nhận hóa đơn mua hàng → Ghi nhận cơng nợ tốn Các thông tin bổ sung cán tham gia quy trình mua hàng, chúng liên kết, cập nhật tức thời khơng trùng lặp Công việc khâu quy cách hóa đơn giản hóa giúp cán mua hàng xử lý cơng việc xác nhanh chóng gọn nhẹ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.2.5 Sử dụng tiết kiệm vật Sử dụng hợp lý, tiết kiệm sở xác định mức dự tốn chi phí nhằm hạ thấp mức tiêu hao vật giá thành sản phẩm, tăng thu nhập, tích lũy cho Cơng ty Tổ chức tốt cơng tác hoạch định, phản ánh tình hình xuất dùng sử dụng trình sản xuất kinh doanh Việc sử dụng tiết kiệm vật ý nghĩa vơ quan trọng, mang tính chiến lược để phát triển lâu dài bền vững Công ty Để thực tốt biện pháp Công ty cần thực hai nhóm biện pháp: - Nhóm biện pháp kỹ thuật Làm tốt công tác phục vụ kỹ thuật cho sản xuất, đảm bảo máy móc thiết bị cơng tác ln hoạt động xác, giảm bớt q trình gia cơng thơ, hạn chế tối thiểu phế liệu phát sinh mà nâng cao chất lượng gia cơng chi tiết máy, v.v Từ đó, làm tăng suất chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tốt tới khả cạnh tranh thị trường Đặc biệt lượng vật hao hụt, số sản phẩm lỗi, phế phẩm giảm Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tăng cường tiết kiệm tối đa nguyên – nhiên – vật liệu - Nhóm biện pháp tổ chức kinh tế + Hồn thiện định mức sử dụng vật tư, đảm bảo tính khoa học tiên tiến thực định mức Các định mức tiêu hao nguyên vật liệu hoàn thiện sở quan trọng để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm hợp lý vật Cơng ty + Hồn thiện nội quy, quy chế quảnvật tất khâu: Cung ứng vận chuyển vật kho, quản lý bảo quản vật kho, cấp phát, sử dụng vật sản xuất, khâu thu hồi xử lý phế phẩm, phế liệu + Hồn thiện việc hạch tốn, mở sổ sách theo dõi vật cách khoa học chặt chẽ + Thực chế độ kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất khâu; phát Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ kịp thời sai sót, vi phạm quy chế quản lý sử dụng vật tư; ngăn chặn xử lý nghiêm khắc, kịp thời vụ tham ô, gian lận vật + Tăng cường biện pháp giáo dục, đưa nội dung tiết kiệm vật vào phong trào thi đua sản xuất – tiết kiệm; chế độ khen thưởng thích đáng để khuyến khích thành tích tiết kiệm Công ty + Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quảnvật cho cán nhân viên làm công tác quảnvật Công ty + Từ kinh nghiệm thực tế điều hành sản xuất năm qua, rút học để chỉnh đốn máy phát huy mặt mạnh tích cực, triệt tiêu tiêu cực + Công ty phải phấn đấu giảm giá thành việc tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao suất lao động sử dụng hiệu yếu tố khác trình sản xuất phân phối sản phẩm 4.2.6 Thực chiến lược chức chủ yếu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Chiến lược Marketing: Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, gia tăng doanh số cách tiến hành biện pháp giá cả, tiếp thị, v.v - Chiến lược nguồn nhân lực: Bảo đảm lao động số lượng cấu; chất lượng; trả công lao động hợp lý, tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc; cải thiện điều kiện làm việc - Chiến lược nghiên cứu phát triển: Nghiên cứu cải tiến cơng nghệ có, phát triển công nghệ sản xuất; nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện, đổi trang thiết bị; nghiên cứu vật liệu thay 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nước quyền địa phương - Tạo điều kiện thơng qua sách pháp luật thơng thống thủ tục hành chính, thủ tục xuất nhập - Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại góp phần tiếp thu, ứng dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Tăng cường phối hợp hoạt động xã hội, hoạt động thương mại - Xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng, giao thông đường thuận lợi cho công tác vận chuyển vật dễ dàng 4.3.2 Đối với Công ty Sau thời gian tìm hiểu Cơng ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh với kiến thức học, mạnh dạn đưa ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản trị vật Công ty: - Công ty nên xây dựng hệ thống kho bãi hợp lý đặc điểm vật Cơng ty đặc điểm cồng kềnh, tốn nhiều diện tích nhiên liệu dễ cháy Mỗi chủng loại vật cần đặt kho nhỏ, riêng biệt chống xúc tác lẫn gây hao hụt phẩm chất - Công ty cần trọng việc kiểm tra chất lượng vật trước nhập kho Vì nhập vật đảm bảo chất lượng thông số kỹ thuật góp phần tích cực vào việc tiết kiệm vật - Do biến động giá vật tương đối lớn, Cơng ty nên tìm nhà cung cấp ổn định (trong ngồi nước) nhằm hạ thấp chi phí vật đầu vào - Chăm lo đời sống người lao động Cơng ty Tăng cường cơng tác đảm bảo an tồn lao động sản xuất Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Quản trị vật chiếm vị trí quan trọng tồn cơng tác quản trị Công ty Quản trị vật giúp Công ty theo dõi số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị vật nhập, xuất, tồn kho, nắm tình hình, lập kế hoạch đạo sản xuất Từ đó, tạo điều kiện cho nhà quản lý đề biện pháp hữu hiệu nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng sản phẩm, từ tăng lợi nhuận cho Cơng ty Làm tốt cơng tác quản trị vật thúc đẩy nhanh việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, giúp Công ty tồn tại, đứng vững phát triển thị trường Công ty Cổ phần Cấu kiện tơng Hồng Anh, Cơng ty chuyên sản xuất, xây dựng tông, với uy tín thương hiệu thị trường ngày khẳng định vị trí Tuy nhiên, với biến động to lớn thị trường xây dựng để đứng vững thị trường Cơng ty cần phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh giải tốt khâu nguyên liệu đầu vào, sản xuất tiêu thụ Trong đó, nguyên liệu đầu vào đóng vai trò quan trọng mà nhà quản trị vật cần phải giải tốt Sau thời gian học tập chương trình đào tạo cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh qua trình nghiên cứu thực tiễn Cơng ty cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh, tơi thực đề tài: “Quản trị vật Công ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh” Nội dung đề tài tập trung vào số nội dung sau: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận chung công tác quản trị vật doanh nghiệp - Vận dụng lý luận để phân tích q trình quản trị vật cho Công ty cổ phần Cấu kiện tơng Hồng Anh Cụ thể phân tích giai đoạn lập kế hoạch; tổ chức mua sắm; tổ chức nhập, xuất vật tư; tổ chức dự trữ, bảo quản vật tổ chức sử dụng vật Từ đó, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vật Công ty, chủ yếu yếu tố sách pháp luật, thị trường vật tư, nhà cung cấp, khoa học công nghệ, máy tổ chức làm công tác quản trị hệ thống thông tin Công ty Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Đề xuất số giải pháp nhằm thực quản trị vật hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty Cổ phần cấu kiện tông Hồng Anh (2008), Giới thiệu q trình hình thành cấu tổ chức Công ty, Nam Định Cơng ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh (2009), Biện pháp quản lý sản xuất hướng dẫn kiểm sốt chất lượng tơng ly tâm Công ty, Nam Định Công ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh (2011), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, Nam Định Cơng ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh (2012), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, Nam Định Công ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh (2013), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, Nam Định Cơng ty Cổ phần cấu kiện tơng Hồng Anh (2014), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, Nam Định PGS Trần Hữu Cường (2006), Bài giảng Quản trị học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội PGS.TS Đặng Đình Đào (2002), Giáo trình thương mại doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Thành Độ (2002), Giáo trình Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 10 TS Đoàn Thị Thu Hà; TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2006), Giáo trình Quản trị học, trường ĐH Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 Phan Khắc Hồng (2003), Giáo trình Quản trị vật – kỹ thuật, trường ĐH Lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 12 TS Nguyễn Thanh Liêm (2006), Giáo trình quản trị sản xuất, NXB Tài chính, Hà Nội 13 TS Nguyễn Văn Nghiến (2008), Giáo trình quản lý sản xuất tác nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... 51 3.2 Thực trạng công tác quản trị vật tư Công ty Cổ phần cấu kiện bê tơng Hồng Anh 53 3.2.1 Khái quát công tác quản trị vật tư Công Ty cổ phần cấu kiện bê tơng Hồng Anh ... 53 3.2.2 Công tác quản trị vật tư Công ty Cổ phần cấu kiện bê tơng Hồng Anh 55 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vật tư Công ty Cổ phần cấu kiện bê tơng Hồng Anh (HACC.JSC)... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒ THỊ ĐÀN QUẢN TRỊ VẬT TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TƠNG HỒNG ANH, HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.014.0212
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vật tư của công ty cổ phần cấu kiện bê tông hoàng anh, huyện nam trực tỉnh nam định , Quản trị vật tư của công ty cổ phần cấu kiện bê tông hoàng anh, huyện nam trực tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay