Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện yên thế (tỉnh bắc giang) thế kỷ XIX

146 13 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 19:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG HỒNG SƠN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN THẾ (TỈNH BẮC GIANG) THẾ KỈ XIX LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÂN VĂN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG HỒNG SƠN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN THẾ (TỈNH BẮC GIANG) THẾ KỈ XIX Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số: 60.22.03.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÂN VĂN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀM THỊ UYÊN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Đặng Hồng Sơn Xác nhận Xác nhận khoa chuyên môn Người hướng dẫn khoa học PGS.TS ĐÀM THỊ UYÊN Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đàm Thị Uyên tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận văn thạc sỹ Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo ban chủ nhiệm khoa Sử, khoa Sau Đại học - trường Đại học Sư phạm Thái Ngun, thầy nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp luôn động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Đặng Hồng Sơn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu đề tài 4 Nguồn tư liệu phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp đề tài Cấu trúc đề tài Chương KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN YÊN THẾ - TỈNH BẮC GIANG 1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 1.2 Dựng đặt diên cách 13 1.3 Đặc điểm dân cư dân tộc 15 1.4 Khái qt tình hình trị - xã hội văn hóa 23 1.4.1 Tình hình trị - xã hội 23 1.4.2 Tình hình văn hóa 24 1.5 Khởi nghĩa Yên Thế 36 Chương SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT HUYỆN YÊN THẾ THỀ KỈ XIX 46 2.1 Yên Thế qua tư liệu địa bạ Gia Long (1805) .46 2.1.1 Vài nét tình hình ruộng đất huyện Yên Thế trước kỉ XIX 47 2.1.2 Tình hình ruộng đất huyện Yên Thế theo tư liệu địa bạ Gia Long (1805) 48 2.2 Tô thuế 69 Chương 3: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN THẾ THẾ KỈ XIX 74 3.1 Trồng trọt 74 3.2 Chăn nuôi 90 3.3 Kinh tế tự nhiên 92 3.4 Tín ngưỡng nơng nghiệp 95 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HĐND : Hội đồng nhân dân HN : Hà Nội KHXH : Khoa học xã hội M.s.th.t.p : Mẫu, sào, thước, tấc, phân Thí dụ: 30 mẫu sào thước tấc phân viết tắt 30.6.2.2.2 Nxb : Nhà xuất PTS : Phó tiến sĩ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTLTQG I : Trung tâm lưu trữ quốc gia I UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần dân tộc huyện Yên Thế 15 Bảng 2.1 Thống kê địa bạ huyện Yên Thế năm Gia Long (1805) 48 Bảng 2.2 Tình hình sở hữu ruộng tư huyện Yên Thế năm 1805 50 Bảng 2.3 Quy mô sở hữu ruộng tư theo địa bạ 52 Bảng 2.4: So sánh quy mô sở hữu ruộng đất tư huyện Yên Thế, Ngân Sơn, Phú Bình 52 Bảng 2.5 Bình quân sở hữu bình quân 53 Bảng 2.6 Phân bố chủ sở hữu tư điền theo địa bạ Gia Long (1805) 55 Bảng 2.7 Tình hình giới tính sở hữu tư nhân năm 1805 55 Bảng 2.8 Diện tích ruộng đất chức sắc năm (1805) 57 Bảng 2.9 Tình hình sở hữu ruộng đất chức sắc theo địa bạ Gia Long (1805) 58 Bảng 2.10 Quy mô sở hữu theo nhóm họ năm 1805 61 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ 2.1: Tình hình sở hữu ruộng đất Yên Thế năm 1805 49 Biểu đồ 2.2: Sở hữu ruộng đất theo nhóm họ 62 Biểu đồ 2.3: Sở hữu ruộng đất nhóm họ lớn 63 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN vi http://www.lrc-tnu.edu.vn/ H3 Bản đồ tỉnh Bắc Ninh Thế kỷ XIX (Nguồn: Đồng Khánh dư địa chí) Thống kê cụ thể Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Tên làng, xã: xã Chung Sơn Huyện: Yên Thế Phủ: Lạng Giang Ký hiệu: 2271 Niên hiệu: Gia Long (1805) Số tờ: 19 tờ Vị trí: Đơng: Giáp xã Nhật Đức giang Tây: Giáp xã Hữu Mục, Tưởng Sơn, Mục Sơn Nam: Giáp xã Bảo Lộc Sơn Bắc: Giáp xã Tưởng Sơn Tổng diện tích ruộng đất: 536m.6s.12th.5t Tư điền: 508m.3s.4th.5t Loại 2: 152m.4s.14th.8t.5p Loại 3: 355m.8s.4th.6t.5p Thổ trạch viên trì: 19m.2s.7th.0t Thần từ: 9s.1s.1th.0t Chức sắc: + Sắc mục: Nguyễn Cơng Trí, Nguyễn Thọ Chánh, Nguyễn Cơng Hợp, Nguyễn Bá Ích, Nguyễn Bá Duệ + Xã trưởng: Nguyễn Ngọc Tăng + Khán thủ: Nguyễn Văn Khanh + Thôn trưởng: Nguyễn Tiến Thái, Nguyễn Công Lý Địa bạ: xã Chung Sơn, huyện Yên Thế, phủ Lạng Giang Niên đại: Gia Long (1805) Kí hiệu: 2271 Nơi lưu trữ: TTLTQG (Hà Nội) H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H5 Hái gặt lúa dân tộc Hoa, Nùng, Sán Dìu H7 Quạt hòm, Dao hộp dao dân tộc Nùng, H9 Công cụ sản suất người Nùng H11 Cối say lúa dân tộc Cao Lan H6 Hái Đơn (liềm tay) dân tộc Nùng H8 Cào lúa dân tộc Nùng H10 Bừa người Nùng H.12 Cối giã gạo dân tộc Cao Lan H13 H14 H15 H16 H17 H13 Sông Tân Sỏi - Yên Thế H15 Ruộng lúa Phồn Xương - Yên Thế H17 Xã Đồng Kỳ - Yên Thế H14 Sông Bố Hạ - Yên Thế H16.Ruộng lúa xã Đồng Kỳ - Huyện Yên Thế H18 H19 H20 H21 H22 H23 H18 Hát then dân tộc Nùng H19,20 Trang phục dân tộc Nùng H21 Trang phục dân tộc Hoa H22 Võ Sáo H23 Bắn Nỏ H24 H25 H26 H27 H28 H29 H24,25,26 Chùa Lèo xã Phồn Xương - Yên Thế H27,28,29 Đền Hồ Nguyệt xã Đồng Kỳ - Yên Thế H30 H31 H32 H33 H34 H35 H30 Lễ Tế (hội đình Dĩnh Thép)- Yên Thế H31 Lợn quay, tế thần - Yên Thế H32 Lễ hội Phồn Xương- Yên Thế H33 Lễ Phóng sinh - Yên Thế H34 Thẻ, Dấu, Sổ địa bạ H35 Quặng Sắt Xuân Lương - Yên Thế H36 H37 H38 H39 H40 H41 H36 Các tướng lĩnh nghĩa quân Yên Thế H37 Bà Ba Cai Vàng bạn chiến đấu H38 Đồn Phồn Xương - Yến Thế H39 Sơ đồ địa bàn hoạt động nghĩa quân Yên Thế H40 Kiếm Lệnh Hoàng Hoa Thám H41 Tượng đài Hoàng Hoa Thám - Yên Thế H.42 Các đồng chí lãnh đạo TW, Tỉnh Tại lễ kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế H43 Lễ kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên T ... quát huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) Chương 2: Sở hữu ruộng đất huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) kỉ XIX Chương 3: Kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) kỉ XIX Ngoài ra, có tài liệu... lập vào năm Gia Long (1805), tác giả cố gắng phục dựng lại cách khoa học sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế kỉ XIX Phạm vi không gian: Huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) hồi kỉ XIX. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG HỒNG SƠN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN THẾ (TỈNH BẮC GIANG) THẾ KỈ XIX Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện yên thế (tỉnh bắc giang) thế kỷ XIX , Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện yên thế (tỉnh bắc giang) thế kỷ XIX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay