SỰ ẢNH HƯỞNG THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 18:33

Thâm hụt ngân sách kinh tế học vĩ mô Thâm hụt ngân sách kinh tế học vĩ mô định nghĩa tình trạng khoản chi ngân sách Nhà nước lớn khoản thu, phần chênh lệch thâm hụt ngân sách (1) Thu phủ khơng bao gồm khoản vay Đi vay cách mà phủ tài trợ cho thâm hụt ngân sách Theo Luật Quản lý nợ công năm 2010 Việt Nam, tổng nợ công định nghĩa nợ nước nước khu vực cơng, bao gồm nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh nợ quyền địa phương Nói cách tổng qt, nợ cơng Việt Nam hình thành từ ba nguồn chính: - Tích luỹ thâm hụt ngân sách hàng năm; - Các khoản tiêu cơng cho cơng trình/dự án để ngồi bảng hạch toán NSNN; - Nợ DNNN Chính phủ bảo lãnh Nợ DNNN, kể doanh nghiệp mà nhà nước chiếm tỉ lệ sở hữu chi phối, khơng Chính phủ bảo lãnh khơng tính vào nợ cơng (2) Trong viết này, tập trung đánh giá tác động thâm hụt ngân sách nợ công tới số vĩ mô quan trọng kinh tế Những phân tích chủ yếu mang tính chất lý thuyết định tính nhằm truyền tải khuyến cáo nguy mà Việt Nam gặp phải tương lai tiếp tục trì thâm hụt ngân sách cao nợ cơng tăng nhanh Lạm phát Những khoản chi tiêu công không tài trợ thu thuế khoản thu khác góp phần dẫn đến dư thừa tổng cầu gây lạm phát Điều đặc biệt dễ xảy chi tiêu công tài trợ cách làm tăng cung tiền kinh tế Nếu phần nhỏ thâm hụt tài khóa tài trợ cách tăng cung tiền khơng gây lạm phát Tuy nhiên, việc tài trợ lớn liên tục nhiều năm chắn kinh tế cuối phải trải qua lạm phát cao kéo dài Những tác động diễn giống với thực tế Việt Nam năm vừa qua Thâm hụt tài khóa tài trợ phần lớn vay nợ thơng qua phát hành Trái phiếu Chính phủ chí có năm tạm ứng ngân sách nguồn tiền phát hành Theo số liệu thống kê Bloomberg, tính đến cuối tháng 9/2013, tổng lượng Trái phiếu Chính phủ Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh lưu hành có giá trị vào khoảng 500 ngàn tỉ đồng, tương đương với 17% GDP danh nghĩa 13% cung tiền M2 năm 2012 Như vậy, với nhu cầu tín dụng cao khu vực tư nhân, chi tiêu công tài trợ thông qua phát hành trái phiếu gián tiếp dẫn đến gia tăng mạnh cung tiền năm gần Tăng trưởng cung tiền cao, lạm phát cao khiến cơng chúng tìm cách trú ẩn vào tài sản có giá trị ổn định vàng, ngoại tệ mạnh bất động sản, gây bất ổn thị trường tài sản làm giảm hiệu lực sách tiền tệ nước Lãi suất Khi khơng chịu ràng buộc hành lãi suất định cung cầu thị trường vốn vay, tức nơi gặp gỡ tiết kiệm hộ gia đình đầu tư doanh nghiệp Tổng tiết kiệm phủ tiết kiệm tư nhân, hay gọi tiết kiệm quốc gia, phản ánh cung đầu tư đại diện cho phía cầu thị trường vốn vay Thâm hụt tài khóa làm giảm tiết kiệm phủ, giảm tiết kiệm quốc gia, làm giảm cung làm tăng lãi suất vốn vay thị trường Sự gia tăng lãi suất cuối làm giảm đầu tư khu vực tư nhân Đây hiệu ứng lấn át đầu tư tư nhân chi tiêu cơng Hay nói cách khác, chi tiêu công thái dẫn đến thâm hụt ngân sách Chính phủ buộc phải vay nợ thơng qua phát hành trái phiếu làm giảm lượng vốn vay thị trường mà khu vực tư nhân tiếp cận với giá thấp Kể từ năm 2010 đến nay, theo số liệu thống kê Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội (HNX) Chính phủ Việt Nam vay nợ 100 ngàn tỉ đồng năm thông qua phát hành trái phiếu nước (bao gồm TPCP TPCP bảo lãnh), cao nhiều so với năm trước Cụ thể, tổng giá trị TPCP TPCP bảo lãnh phát hành năm 2010 119 ngàn tỉ đồng, năm 2011 117 ngàn tỉ đồng, năm 2012 163 ngàn tỉ đồng 11 tháng đầu năm 2013 173 ngàn tỉ đồng (3) Lãi suất vốn vay thị trường thời kì cao gấp đơi so với lãi suất giai đoạn 2007–2009 Cán cân thương mại tỉ giá Dân cư nước có chi tiêu vượt mức giá trị hàng hóa dịch vụ mà họ sản xuất thông qua nhập hàng hóa từ nước khác Do vậy, Chính phủ tăng chi tiêu mà không đồng thời sử dụng sách hạn chế chi tiêu khu vực tư nhân làm tăng cầu nhập thâm hụt thương mại Thâm hụt ngân sách làm giảm tiết kiệm quốc gia, làm giảm đầu tư tư nhân và/hoặc làm giảm xuất ròng Sự gia tăng chi tiêu công thâm hụt ngân sách, làm cho tổng chi tiêu nước lớn sản lượng nước Để đáp ứng lượng chi tiêu tăng thêm này, bên cạnh sản xuất nước tăng, nhập tăng gây thâm hụt thương mại Tác động thâm hụt ngân sách thâm hụt thương mại đặc biệt nghiêm trọng nước có sản xuất nước phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên vật liệu nhập Việt Nam Không thế, việc nhập khẩu hàng hóa dịch vụ dẫn đến dịch chuyển ngược dòng tài sản nước Khi nhập nhiều xuất khẩu, ban đầu phải trả ngoại tệ cho người nước ngồi Sau đó, lượng ngoại tệ người nước sử dụng để mua cổ phiếu, trái phiếu cơng ty, trái phiếu phủ bất động sản Do vậy, thâm hụt ngân sách xảy ra, Việt Nam trở thành nước nhập ròng hàng hóa dịch vụ, đồng thời nước xuất ròng tài sản Lượng tài sản nước nắm giữ người nước ngày nhiều Thâm hụt ngân sách làm giảm lượng cung vốn vay khu vực tư nhân làm tăng lãi suất Trong điều kiện yếu tố khác khơng đổi, gia tăng lãi suất thu hút dòng vốn quốc tế chảy vào nước Cung ngoại tệ tăng đồng nội tệ lên giá Tuy nhiên, nước ta, tác động không đủ bù đắp sức ép giá đồng nội tệ gây thâm hụt thương mại lớn Hơn nữa, dòng chảy vào vốn nước ngồi bị hạn chế nhiều môi trường lạm phát cao sách thay đổi tỉ giá khó dự đốn nước Tăng trưởng Chính sách tài khóa tác động đến tăng trưởng sản lượng kinh tế thông qua hai kênh truyền dẫn Thứ nhất, làm thay đổi tiết kiệm đầu tư, lực sản xuất dài hạn quốc gia Thứ hai, làm thay đổi hiệu sử dụng nguồn lực, làm thay đổi sản lượng lẫn tăng trưởng tương lai Trong thời kì suy thối kinh tế, mở rộng tài khóa chấp nhận thâm hụt ngân sách mức độ định giúp sản lượng nước tăng trở lại nhờ kích thích tổng cầu Chính sách đặc biệt hiệu kinh tế trước theo đuổi sách tài khóa cân Tuy nhiên, kinh tế gần mức sản lượng tiềm trước kinh tế liên tục có thâm hụt tài khóa hiệu sách hạn chế Sự mở rộng tài khóa lúc chí nhanh chóng dẫn đến lạm phát cao, lãi suất cao, thâm hụt vãng lai bất ổn tài Bài học kích thích tổng cầu Việt Nam năm 2009 hậu năm 2010–2011 ví dụ điển hình trường hợp Vòng luẩn quẩn thâm hụt tài khóa – thâm hụt thương mại – thâm hụt tài khóa tiếp tục diễn sách kiểm sốt giá thương mại làm giảm nguồn thu thuế, đặc biệt thu từ hàng nhập Điều làm cho việc kiềm chế thâm hụt ngân sách khó khăn việc tăng áp thuế/phí biện pháp cuối mà Chính phủ sử dụng Gánh nặng thuế/phí cao làm giảm động sản xuất, giảm tiết kiệm đầu tư khu vực tư nhân, cuối kinh tế có tăng trưởng thấp chí tăng trưởng âm Hạ cánh cứng Cuối cùng, tác động nghiêm trọng thâm hụt ngân sách cao nợ công tăng nhanh “hạ cánh cứng,” Đây thuật ngữ phản ánh tình xảy kinh tế nước nhanh chóng chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp sau suy thối Tình thường xảy phủ nước cố gắng cắt giảm thâm hụt ngân sách kiểm sốt nợ cơng Có thể sớm đặt giả thiết hạ cánh cứng Việt Nam tỉ lệ nợ/GDP mức trung bình, nhiên việc khuyến cáo vấn đề cần thiết cho việc định hướng sách tài khóa lâu dài tương lai, bối cảnh nợ nần cao khối DNNN “Hạ cánh cứng” xảy nợ quốc gia tăng nhanh đến ngưỡng làm kích hoạt tháo chạy khỏi tài sản nước dòng vốn ngoại Các nhà đầu tư nước lẫn nhà đầu tư nước tháo chạy khỏi tài sản nước Hậu giá tài sản giảm, lãi suất tăng, đầu tư sụt giảm, đồng nội tệ giá lạm phát tăng vọt Sự gia tăng lãi suất khiến cho tình trạng tài khóa thêm trầm trọng gánh nặng nợ tăng nhanh Lãi suất cao dẫn đến thu thuế giảm cầu tiêu dùng sụt giảm Để đối phó với nguy phá sản này, phủ nước thường phản ứng lại cách nhanh chóng gia tăng loại thuế thu nhập thuế tài sản nhằm đạt thặng dư ngân sách Chính sách lại làm tiêu dùng sụt giảm thêm gây suy thoái kinh tế Cuối cùng, hạ cánh cứng dẫn đến khủng hoảng tài Giá tài sản giảm gánh nặng lãi suất làm cho nhiều doanh nghiệp có nguy phá sản Sự phá sản doanh nghiệp đến lượt lại gây khó khăn tài cho hệ thống ngân hàng nợ xấu gia tăng Kịch xấu tình đổ vỡ tín dụng phá sản tổ chức tài Nền kinh tế lâm vào khủng hoảng giống mà giới trải qua vào năm 30 kỉ trước ... nhập thâm hụt thương mại Thâm hụt ngân sách làm giảm tiết kiệm quốc gia, làm giảm đầu tư tư nhân và/hoặc làm giảm xuất ròng Sự gia tăng chi tiêu công thâm hụt ngân sách, làm cho tổng chi tiêu nước. .. lượng nước Để đáp ứng lượng chi tiêu tăng thêm này, bên cạnh sản xuất nước tăng, nhập tăng gây thâm hụt thương mại Tác động thâm hụt ngân sách thâm hụt thương mại đặc biệt nghiêm trọng nước có... thâm hụt tài khóa – thâm hụt thương mại – thâm hụt tài khóa tiếp tục diễn sách kiểm sốt giá thương mại làm giảm nguồn thu thuế, đặc biệt thu từ hàng nhập Điều làm cho việc kiềm chế thâm hụt ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ ẢNH HƯỞNG THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, SỰ ẢNH HƯỞNG THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay