Các giai đoạn trong quá trình sáng tạo

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 18:25

Các giai đoạn trình sáng tạo Nhận diện hội vấn đề Thật giai đoạn vượt qua tâm trí người mà vấn đề hội chờ để giải Mặc tưởng Đây giai đoạn mà người nhớ lại nhận thông tin liên quan đến vấn đề hội xác định giai đoạn Thông tin không đánh giá nghiêm túc giai đoạn Có nhiều khả giả thuyết tình hình Ví dụ, người quản lý nói:“Tơi có hồi ức mờ nhạt vấn đề hội giải cách đặc biệt người quen chuyên nghiệp công ty khác vài năm trước Tiềm phục Tiềm phục phản ánh cân nhắc giai đoạn, thường mức bất tỉnh Người ngủ, vấn đề hội bề mặt Ngay người tham gia vào hoạt động giải trí, ý tưởng trưởng thành xếp lại Dodd, Ward, Smith (2004) nhấn mạnh tầm quan trọng nó, nói chung tác dụng có lợi ủ bệnh lớn số đối tượng có khả cao so với người có khả thấp Thơng tin chi tiết Cái nhìn sâu sắc giai đoạn mà, kết giai đoạn trước, có kết mong muốn phản ánh cách hiệu để giải vấn đề tận dụng hội Cái nhìn sâu sắc sáng tạo nên cam kết viết lập tức, dễ dàng bị lãng quên Người ta cho giấc ngủ tăng cường nhìn sâu sắc Những người ngủ giai đoạn đào tạo thử nghiệm nhiệm vụ toán học phức tạp thực tốt so với người không ngủ (Wagner, Gais , Haider , Verleger , & Born, 2004) Xác minh Đây giai đoạn cuối trình sáng tạo Một người đối tượng giải pháp để kiểm tra cách sử dụng logic thử nghiệm thực tế Sau phải xác minh cấp người đó, quan bên ngoài, chẳng hạn trọng tài người thẩm định, nào, ví dụ, thấu hiểu hay giải cho vấn đề khoa học xem xét kỹ lưỡng trước xuất tạp chí hàn lâm Trong trường hợp vấn đề kết nối với quy trình sáng tạo cơng ty, kháng cự gắn kết thời điểm thực hiện, coi đề xuất không thực tế Điều kiểm tra kiên trì người sáng tạo Cách trở nên sáng tạo Đừng bị đe dọa thực tế tỷ lệ lớn nỗ lực sáng tạo có khả thất bại • Làm việc cảm giác hài hước bạn; thúc đẩy giảm bớt căng thẳng bố trí thoải mái, đó, hỗ trợ sáng tạo Ngồi ra, hiểu biết canh tác cách tiếp cận vấn đề với cảm giác hài hước • Được hấp thụ tận hưởng hoạt động công việc mà bạn tham gia • Xây dựng khoan dung cho khả thất bại, chấp nhận thái độ mạo hiểm Đó nỗi sợ thất bại ngăn chặn sáng tạo • Phát triển tự tin lòng dũng cảm, kiên trì tâm bạn để giải vấn đề bạn • Tham gia vào sở thích sáng tạo đòi hỏi nỗ lực thể chất tinh thần, hiểu biết phát triển sáng tạo thơng qua việc sử dụng liên tục tích cực tâm trí thể • Xây dựng sở tri thức bạn lĩnh vực chuyên môn bạn, trì để thúc đẩy liên kết sáng tạo phần thông tin thông tin khác, tìm kiếm liên kết kiến thức thực hành dựa kết lạ • Đọc rộng rãi lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chuyên môn bạn, kho liên kết bạn biết thơng tin • Hãy cảnh giác quan sát bạn, tìm kiếm điểm tương đồng, khác biệt tính độc đáo ý tưởng vật • Hãy cởi mở cảnh giác với ý tưởng người khác, rea lizing ý tưởng đến dạng hồn • thiện Nắm bắt ý tưởng dự kiến haft hình thành linh cảm • Theo dõi ý tưởng riêng bạn lúc, ghi lại nhìn sâu sắc nhìn sâu sắc sổ ghi chép để tham khảo tương lai • Xác định thời gian cụ thể ngày bạn có nhiều khả sáng tạo lên lịch cho phiên làm việc tương ứng • Đặt câu hỏi ngày, tâm trí hỏi tích cực có khả chủ động tích cực ... lâm Trong trường hợp vấn đề kết nối với quy trình sáng tạo cơng ty, kháng cự gắn kết thời điểm thực hiện, coi đề xuất không thực tế Điều kiểm tra kiên trì người sáng tạo Cách trở nên sáng tạo. .. ngăn chặn sáng tạo • Phát triển tự tin lòng dũng cảm, kiên trì tâm bạn để giải vấn đề bạn • Tham gia vào sở thích sáng tạo đòi hỏi nỗ lực thể chất tinh thần, hiểu biết phát triển sáng tạo thơng... tế tỷ lệ lớn nỗ lực sáng tạo có khả thất bại • Làm việc cảm giác hài hước bạn; thúc đẩy giảm bớt căng thẳng bố trí thoải mái, đó, hỗ trợ sáng tạo Ngồi ra, hiểu biết canh tác cách tiếp cận vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giai đoạn trong quá trình sáng tạo, Các giai đoạn trong quá trình sáng tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay