Thâm hụt ngân sách nhà nước

15 22 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 18:22

THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHÁI NIỆM - Thâm hụt ngân sách kinh tế học vĩ mô kinh tế học cơng cộng tình trạng khoản chi ngân sách Nhà nước (ngân sách phủ) lớn khoản thu, phần chênh lệch thâm hụt ngân sách Trường hợp ngược lại, khoản thu lớn khoản chi gọi thặng dư ngân sách Thu phủ khơng bao gồm khoản vay Đi vay cách mà phủ tài trợ cho thâm hụt ngân sách Trong lịch sử, phát hành thêm tiền cách tài trợ cho thâm hụt ngân sách, hậu nghiêm trọng dẫn đến lạm phát mức cao nên ngày cách khơng phủ quốc gia sử dụng Do phủ bù đắp cho thâm hụt ngân sách cách vay, nên lũy kế khoản thâm hụt ngân sách phủ đến thời điểm nợ phủ NGUYÊN NHÂN GÂY THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Thâm hụt ngân sách nhiều nguyên nhân, có ảnh hưởng khác đến cân đối vĩ mô kinh tế Về bản, tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước gồm nguyên nhân sau 2.1 Thất thu thuế nhà nước - - Thuế nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước bên cạnh nguồn thu khác tài nguyên, doanh nghiệp nhà nước vay, nhận viện trợ… Tuy nhiên, hệ thống phát luật ta nhiều bất cập, quản lí chưa chặt chẽ tạo kẻ hở cho cá nhân, tổ chức lợi dụng để trốn thuế, gây thất thu lượng đáng kể cho ngân sách nhà nước… Điển hình năm 2008, lượng thuốc nhập lậu vào nước ta làm thất thu thuế, lấy ngân sách nhà nước 2500-3000 tỉ đồng Ngoài ra, lượng thuốc nhập lậu làm chảy máu ngoại tệ đất nước khoảng 200 triệu USD/năm làm gia tăng thất nghiệp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế Bên cạnh đó, việc giãn thuế, giãm thuế miễn thuế mặt giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn đầu tư, trì mở rộng sản xuất Tuy nhiên, việc miễn thuế, giảm thuế chậm thu làm ảnh hưởng tới khoản chi ngân sách khác gây thâm hụt ngân sách nhà nước 2.2 Đầu tư công hiệu - - Trong năm 2007 2008, nước ta tiếp nhận lượng vốn lớn từ bên Nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cơng trình trọng điểm quốc gia phục vụ lợi ích phát triển đất nước Tuy nhiên, thức tế, tình trạng đầu tư dàn trỉa gây lãng phí địa phương chưa khắc phục triệt để, tiến độ thi công dự án trọng điểm quốc gia chậm thiếu hiệu quả, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước kìm hãm phát triển vùng miền, nguyên nhân dẫn đến thâm hụt ngân sách nhà nước Bên cạnh đó, hành cơng – dịch vụ cơng hiệu Chính hiệu làm cho tình trạng thâm hụt ngân sách trở nên trầm trọng 2.3 Nhà nước huy động vốn để kích cầu - Chính phủ kích cầu qua ba nguồn tài trợ là: Phát hành trái phiếu phủ, miễn giảm thuế sử dụng quỹ dự trữ nhà nước Sử dụng gói giải pháp kích cầu mặt làm kích thích tiêu dùng, tăng trưởng kinh tteestuy nhiên, làm thâm hụt ngân sách tăng cao khoảng – 12% GDP 2.4 Chưa trọng mối quan hệ chi đầu tư phát triển chi thường xuyên - Đây nguyên nhân gây căng thẳng ngân sách áp lực bội chi ngân sách (nhất ngân sách địa phương) Chúng ta thấy, thơng qua chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cấp ngân sách chế bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp Ngân sách địa phương phân cấp nguồn thu ứng với nhiệm vụ chi cụ thể xác định cụ thể dự tốn ngân sách hàng năm Vì vậy, địa phương vay vốn để đầu tư đòi hỏi bảo đảm nguồn chi thường xuyên để bố trí cho việc vận hành cơng trình hoàn thành vào hoạt dộng chi phí tu, bảo dưỡng cơng trình, làm giảm hiệu đầu tư Chính điều ln tạo căng thẳng ngân sách Để có nguồn kinh phí phải vay để trì hoạt động yêu cầu cấp để bổ sung ngân sách, hai trường hợp tạo áp lực bội chi ngân sách nhà nước 2.5 Quy mơ chi tiêu phủ lớn - Tăng chi tiêu phủ mặt giúp kinh tế tăng trưởng tạm thời ngắn hạn, lại tạo nguy bất ổn lâu dài lạm phát rủi ro tài thiếu hiệu khoản chi tiêu công thiếu chế giám sát đảm bảo hoạt động lành mạnh hệ thống tài Lý thuyết kinh tế khơng cách rõ ràng hướng tác động chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên đa số nhà kinh tế thường thống chi tiêu phủ vượt ngưỡng làm cản trở tăng trưởng kinh tế gây phân bổ nguồn lực cách không hiệu dẫn tới thâm hụt ngân sách nhà nước cuối gây lạm phát 2.6 Bên cạnh đó, thiếu hụt ngân sách năm qua sử dụng cơng cụ sách tài khóa để kích thích tăng trưởng kinh tế - Chúng ta dễ dàng nhận điều thông qua cân đối ngân sách nhà nước năm Về nguyên tắc, sau lấy tổng thu trừ tổng chi năm xác định số thặng dư thiếu hụt ngân sách năm Tuy nhiên, cân đối ngân sách thường xác định số bội chi trước ( thông thường tương đương với mức quốc hội cho phép) nguồn lại quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm Đây sách ngân sách thận trọng áp dụng lý thuyết bội chi cách chủ động điều gây xáo trộn sách kinh tế vĩ mô, phải cân nhắc kiểm tra xem tồn số bội chi có sử dụng để chi đầu tư phát triển cho dự án trọng điểm hiệu qua tạo thêm cơng ăn việc làm, tạo cho kinh tế phát triển, tăng khả thu ngân sách nhà nước tương lai hay không THỰC TRẠNG THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM : - Mức thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam năm vừa qua, từ năm 2011 đến năm 2016 báo cáo sau : - - - - - - - Năm 2017 tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017 ước tính đạt 1.104 nghìn tỷ đồng, 91,1% dự tốn năm Trong thu nội địa đạt 871,1 nghìn tỷ đồng, 88%; thu từ dầu thơ đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, 113,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập đạt 183,8 nghìn tỷ đồng, 102,1% Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 104,4 nghìn tỷ đồng, 163,8% dự tốn năm; thu thuế cơng, thương nghiệp dịch vụ ngồi Nhà nước 167,5 nghìn tỷ đồng, 86,1%; thuế bảo vệ mơi trường 39,8 nghìn tỷ đồng, 88,1%; thuế thu nhập cá nhân 73,9 nghìn tỷ đồng, 91,2%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (khơng kể dầu thơ) 153,9 nghìn tỷ đồng, 76,5% Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 196,5 nghìn tỷ đồng, 68,6% dự toán năm Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2017, quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, thực giải pháp chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, đồng thời liệt thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo quy định Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017 ước tính đạt 1.219,5 nghìn tỷ đồng, 87,7% dự tốn năm, chi thường xuyên đạt 862,6 nghìn tỷ đồng, 96,2%; chi trả nợ lãi 91 nghìn tỷ đồng, 92% Riêng chi đầu tư phát triển đạt 259,5 nghìn tỷ đồng, 72,6% dự tốn năm (trong chi đầu tư xây dựng đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, 72,3%) Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017 ước tính đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, 90,1% dự toán năm Như vậy, thâm hụt ngân sách phát sinh năm 2017 115,5 tỷ đồng Đây mức thâm hụt ngân sách thấp nhiều năm trở lại Mức thâm hụt ngân sách năm 2017 2,3% GDP, thấp tiêu Quốc hội đề 3,5% GDP Một yếu tố bật giúp cải thiện ngân sách năm 2017 tiền thu từ hàng loạt thương vụ thoái vốn diễn năm qua Chỉ riêng thương vụ Sabeco vừa qua, ngân sách nhà nước thu 110 nghìn tỷ đồng SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ - Thâm hụt ngân sách kinh tế học vĩ mơ định nghĩa tình trạng khoản chi ngân sách Nhà nước lớn khoản thu, phần chênh lệch thâm hụt ngân sách Thu phủ khơng bao gồm khoản vay Đi vay cách mà phủ tài trợ cho thâm hụt ngân sách -    Theo Luật Quản lý nợ công năm 2010 Việt Nam, tổng nợ công định nghĩa nợ nước nước ngồi khu vực cơng, bao gồm nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh nợ quyền địa phương Nói cách tổng qt, nợ cơng Việt Nam hình thành từ ba nguồn chính: Tích luỹ thâm hụt ngân sách hàng năm; Các khoản tiêu cơng cho cơng trình/dự án để ngồi bảng hạch tốn NSNN; Nợ DNNN Chính phủ bảo lãnh Nợ DNNN, kể doanh nghiệp mà nhà nước chiếm tỉ lệ sở hữu chi phối, khơng Chính phủ bảo lãnh khơng tính vào nợ cơng Trong viết này, tập trung đánh giá tác động thâm hụt ngân sách nợ công tới số vĩ mô quan trọng kinh tế Những phân tích chủ yếu mang tính chất lý thuyết định tính nhằm truyền tải khuyến cáo nguy mà Việt Nam gặp phải tương lai tiếp tục trì thâm hụt ngân sách cao nợ công tăng nhanh 4.1 Lạm phát - - Những khoản chi tiêu công không tài trợ thu thuế khoản thu khác góp phần dẫn đến dư thừa tổng cầu gây lạm phát Điều đặc biệt dễ xảy chi tiêu công tài trợ cách làm tăng cung tiền kinh tế Nếu phần nhỏ thâm hụt tài khóa tài trợ cách tăng cung tiền khơng gây lạm phát Tuy nhiên, việc tài trợ lớn liên tục nhiều năm chắn kinh tế cuối phải trải qua lạm phát cao kéo dài Những tác động diễn giống với thực tế Việt Nam năm vừa qua Thâm hụt tài khóa tài trợ phần lớn vay nợ thông qua phát hành Trái phiếu Chính phủ chí có năm tạm ứng ngân sách nguồn tiền phát hành Theo số liệu thống kê Bloomberg, tính đến cuối tháng 9/2013, tổng lượng Trái phiếu Chính phủ Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh lưu hành có giá trị vào khoảng 500 ngàn tỉ đồng, tương đương với 17% GDP danh nghĩa 13% cung tiền M2 năm 2012 Như vậy, với nhu cầu tín dụng cao khu vực tư nhân, chi tiêu công tài trợ thông qua phát hành trái phiếu gián tiếp dẫn đến gia tăng mạnh cung tiền năm gần Tăng trưởng cung tiền cao, lạm phát cao khiến cơng chúng tìm cách trú ẩn vào tài sản có giá trị ổn định vàng, ngoại tệ mạnh bất động sản, gây bất ổn thị trường tài sản làm giảm hiệu lực sách tiền tệ nước 4.2 Lãi suất - - Khi không chịu ràng buộc hành lãi suất định cung cầu thị trường vốn vay, tức nơi gặp gỡ tiết kiệm hộ gia đình đầu tư doanh nghiệp Tổng tiết kiệm phủ tiết kiệm tư nhân, hay gọi tiết kiệm quốc gia, phản ánh cung đầu tư đại diện cho phía cầu thị trường vốn vay Thâm hụt tài khóa làm giảm tiết kiệm phủ, giảm tiết kiệm quốc gia, làm giảm cung làm tăng lãi suất vốn vay thị trường Sự gia tăng lãi suất cuối làm giảm đầu tư khu vực tư nhân Đây hiệu ứng lấn át đầu tư tư nhân chi tiêu công Hay nói cách khác, chi tiêu cơng thái q dẫn đến thâm hụt ngân sách Chính phủ buộc phải vay nợ thông qua phát hành trái phiếu làm giảm lượng vốn vay thị trường mà khu vực tư nhân tiếp cận với giá thấp Kể từ năm 2010 đến nay, theo số liệu thống kê Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Chính phủ Việt Nam vay nợ 100 ngàn tỉ đồng năm thông qua phát hành trái phiếu nước (bao gồm TPCP TPCP bảo lãnh), cao nhiều so với năm trước Cụ thể, tổng giá trị TPCP TPCP bảo lãnh phát hành năm 2010 119 ngàn tỉ đồng, năm 2011 117 ngàn tỉ đồng, năm 2012 163 ngàn tỉ đồng 11 tháng đầu năm 2013 173 ngàn tỉ đồng (3) Lãi suất vốn vay thị trường thời kì cao gấp đôi so với lãi suất giai đoạn 2007–2009 4.3 Cán cân thương mại tỉ giá - - Dân cư nước có chi tiêu vượt mức giá trị hàng hóa dịch vụ mà họ sản xuất thơng qua nhập hàng hóa từ nước khác Do vậy, Chính phủ tăng chi tiêu mà khơng đồng thời sử dụng sách hạn chế chi tiêu khu vực tư nhân làm tăng cầu nhập thâm hụt thương mại Thâm hụt ngân sách làm giảm tiết kiệm quốc gia, làm giảm đầu tư tư nhân và/hoặc làm giảm xuất ròng Sự gia tăng chi tiêu công thâm hụt ngân sách, làm cho tổng chi tiêu nước lớn sản lượng nước Để đáp ứng lượng chi tiêu tăng thêm này, bên cạnh sản xuất nước tăng, nhập tăng gây thâm hụt thương mại Tác động thâm hụt ngân sách thâm hụt thương mại đặc biệt nghiêm trọng - - nước có sản xuất nước phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên vật liệu nhập Việt Nam Không thế, việc nhập khẩu hàng hóa dịch vụ dẫn đến dịch chuyển ngược dòng tài sản nước Khi nhập nhiều xuất khẩu, ban đầu phải trả ngoại tệ cho người nước ngồi Sau đó, lượng ngoại tệ người nước sử dụng để mua cổ phiếu, trái phiếu cơng ty, trái phiếu phủ bất động sản Do vậy, thâm hụt ngân sách xảy ra, Việt Nam trở thành nước nhập ròng hàng hóa dịch vụ, đồng thời nước xuất ròng tài sản Lượng tài sản nước nắm giữ người nước ngày nhiều Thâm hụt ngân sách làm giảm lượng cung vốn vay khu vực tư nhân làm tăng lãi suất Trong điều kiện yếu tố khác khơng đổi, gia tăng lãi suất thu hút dòng vốn quốc tế chảy vào nước Cung ngoại tệ tăng đồng nội tệ lên giá Tuy nhiên, nước ta, tác động không đủ bù đắp sức ép giá đồng nội tệ gây thâm hụt thương mại lớn Hơn nữa, dòng chảy vào vốn nước ngồi bị hạn chế nhiều môi trường lạm phát cao sách thay đổi tỉ giá khó dự đốn nước 4.4 Tăng trưởng - - Chính sách tài khóa tác động đến tăng trưởng sản lượng kinh tế thông qua hai kênh truyền dẫn Thứ nhất, làm thay đổi tiết kiệm đầu tư, lực sản xuất dài hạn quốc gia Thứ hai, làm thay đổi hiệu sử dụng nguồn lực, làm thay đổi sản lượng lẫn tăng trưởng tương lai Trong thời kì suy thối kinh tế, mở rộng tài khóa chấp nhận thâm hụt ngân sách mức độ định giúp sản lượng nước tăng trở lại nhờ kích thích tổng cầu Chính sách đặc biệt hiệu kinh tế trước theo đuổi sách tài khóa cân Tuy nhiên, kinh tế gần mức sản lượng tiềm trước kinh tế liên tục có thâm hụt tài khóa hiệu sách hạn chế Sự mở rộng tài khóa lúc chí nhanh chóng dẫn đến lạm phát cao, lãi suất cao, thâm hụt vãng lai bất ổn tài Bài học kích thích tổng cầu Việt Nam năm 2009 hậu năm 2010–2011 ví dụ điển hình trường hợp Vòng luẩn quẩn thâm hụt tài khóa – thâm hụt thương mại – thâm hụt tài khóa tiếp tục diễn sách kiểm sốt giá thương mại làm giảm nguồn thu thuế, đặc biệt thu từ hàng nhập Điều làm cho việc kiềm chế thâm hụt ngân sách khó khăn việc tăng áp thuế/phí biện pháp cuối mà Chính phủ sử dụng Gánh nặng thuế/phí cao làm giảm động sản xuất, giảm tiết kiệm đầu tư khu vực tư nhân, cuối kinh tế có tăng trưởng thấp chí tăng trưởng âm 4.5 Hạ cánh cứng - - - - Cuối cùng, tác động nghiêm trọng thâm hụt ngân sách cao nợ cơng tăng nhanh “hạ cánh cứng,” Đây thuật ngữ phản ánh tình xảy kinh tế nước nhanh chóng chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp sau suy thối Tình thường xảy phủ nước cố gắng cắt giảm thâm hụt ngân sách kiểm sốt nợ cơng Có thể sớm đặt giả thiết hạ cánh cứng Việt Nam tỉ lệ nợ/GDP mức trung bình, nhiên việc khuyến cáo vấn đề cần thiết cho việc định hướng sách tài khóa lâu dài tương lai, bối cảnh nợ nần cao khối DNNN “Hạ cánh cứng” xảy nợ quốc gia tăng nhanh đến ngưỡng làm kích hoạt tháo chạy khỏi tài sản nước dòng vốn ngoại Các nhà đầu tư nước ngồi lẫn nhà đầu tư nước tháo chạy khỏi tài sản nước Hậu giá tài sản giảm, lãi suất tăng, đầu tư sụt giảm, đồng nội tệ giá lạm phát tăng vọt Sự gia tăng lãi suất khiến cho tình trạng tài khóa thêm trầm trọng gánh nặng nợ tăng nhanh Lãi suất cao dẫn đến thu thuế giảm cầu tiêu dùng sụt giảm Để đối phó với nguy phá sản này, phủ nước thường phản ứng lại cách nhanh chóng gia tăng loại thuế thu nhập thuế tài sản nhằm đạt thặng dư ngân sách Chính sách lại làm tiêu dùng sụt giảm thêm gây suy thoái kinh tế Cuối cùng, hạ cánh cứng dẫn đến khủng hoảng tài Giá tài sản giảm gánh nặng lãi suất làm cho nhiều doanh nghiệp có nguy phá sản Sự phá sản doanh nghiệp đến lượt lại gây khó khăn tài cho hệ thống ngân hàng nợ xấu gia tăng Kịch xấu tình đổ vỡ tín dụng phá sản tổ chức tài Nền kinh tế lâm vào khủng hoảng giống mà giới trải qua vào năm 30 kỉ trước 5 GIẢI PHÁP GIẢM VIỆC THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.1 phát hành tiền - Ưu điểm: Nhu cầu bù tiền để bù đắp ngân sách nhà nước đáp ứng cách nhanh chóng, khơng phải trả lãi, khơng phải gánh thêm gánh nặng nợ nần Nhược điểm: Tài trợ thâm hụt ngân sách theo phương pháp xu hướng tạo tổng cầu lớn kinh tế làm cho lạm phát tăng nhanh Như vậy, biện pháp có nhược điểm lớn chứa đựng nguy lạm phát,gây tác động tiêu cực đến mặt đời sống trị ,kinh tế xã hội Kinh nghiệm chua xót việc phát hành tiền dễ dãi để bù đắp thâm hụt ngân sách gây lạm phát cao thập kỷ 80 cho học quý giá Trong năm 80 kỷ 20, nước ta bù đắp bội chi ngân sách nhà nước cách in thêm tiền đưa vào lưu thông Việc đẩy tỷ lệ lạm phát đỉnh điểm lên tới 600%, kinh tế bị trì trệ Chính hậu đó, biện pháp sử dụng Và từ năm 1992, nước ta chấm dứt hoàn toàn việc in tiền để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước Ngày 1/4/1990 thành lập hệ thống kho bạc nhà nước trực thuộc tài (chịu trách nhiệm thâm hụt ngân sách nhà nước ) độc lập với ngân hàng nhà nước ( chịu trách nhiệm phát hành tiền vào lưu thông ) Đây cách mạng cấu nhằm tách chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước khỏi chức phát hành tiền,tránh tình trạng tiền túi bỏ vào túi 5.2 Vay nợ - - - Vay nợ nước: Vay nợ nước Chính phủ thực hình thức phát hành công trái, trái phiếu Công trái, trái phiếu chứng ghi nhận nợ nhà nước, loại chứng khoán hay trái khoán nhà nước phát hành để vay dân cư, tổ chức kinh tế - xã hội ngân hàng Ở Việt Nam, Chính phủ thường uỷ nhiệm cho Kho bạc nhà nước phát hành trái phiếu hình thức: tín phiếu kho bạc; trái phiếu kho bạc; trái phiếu cơng trình Ưu điểm: Đây biện pháp cho phép Chính phủ trì việc thâm hụt ngân sách mà không cần phải tăng sở tiền tệ giảm dự trữ quốc tế Vì vậy, biện pháp coi cách hiệu để kiềm chế lạm phát - Tập chung khoản tiền tạm thời nhàn rỗi dân cư,tránh nguy khủng hoảng nợ nước ngoài, dễ triển khai Nhược điểm:  Thứ nhất, chứa đựng nguy kìm hãm phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh kinh tế Để vay tiền phủ phải đa dạng hố hình thức vay phát hành trái phiếu, tín phiếu, cơng trái Đồng thời phải thực nhiều biện pháp để tăng mức độ hấp dẫn người cho vay tăng lãi suất, mở rộng ưu đãi thuế thu nhập phải triển khai biện pháp khác, kể tuyên truyền, vận động để huy động tối đa nguồn tiền dân cư nhằm hoàn thành kế hoạch vay định Tuy nhiên, tổng lượng tiền mà nhân dân đơn vị có phủ vay bị giới hạn tổng lượng tiết kiệm xã hội Nếu phủ huy động nhiều đương nhiên phần tiền lại dành cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh khu vực quốc doanh giảm Như vậy, chưa biết phủ làm gì, làm lượng tiền huy động được, xã hội hay trực tiếp khu vực doanh nghiệp dân cư nguồn vốn tương ứng có khả dành cho đầu tư phát triển kinh tế Nếu biện pháp thu hút tiền vay phủ ngân hàng có lãi suất cao tạo luồng tiền vốn dịch chuyển từ khu vực doanh nghiệp dân cư sang hệ thống tài ngân hàng mà khơng chảy vào sản xuất kinh doanh Do vậy, vay nước để bù đắp thâm hụt ngân sách luôn chứa đựng nguy kìm hãm hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế Mục tiêu chấn hưng kinh tế phủ thơng qua đường phát hành trái phiếu, tín phiếu bị thân giải pháp cản trở từ nguồn gốc Chính thế, thời kỳ kinh tế đình đốn, nước tránh biện pháp có nguy làm giảm khẳ tự đầu tư thành phần kinh tế, kể doanh nghiệp quốc doanh, quốc doanh tầng lớp dân cư Biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách nên thực trường hợp kinh tế cường thịnh Nếu ta tài trợ thâm hụt ngân sách cách phát hành trái phiếu, trái phiếu tạo cho công dân trách nhiệm nộp thêm thuế tương lai để trang trải lãi trái phiếu  Thứ hai, việc trả lãi tương lai tạo gánh nặng nợ cho phủ (trừ thâm hụt ngân sách nhà nước bắt nguồn từ việc chi tiêu cho dự án đầu tư có sức sinh lời) Đặc biệt, nước trải qua giai đoạn lạm phát cao (như nước ta nay), giá trị thực trái phiếu phủ giảm nhanh chóng, làm cho chúng trở nên hấp dẫn Chính phủ sử dụng quyền lực để buộc chủ thể khác kinh tế phải giữ trái phiếu, nhiên, việc có dài gây ảnh hướng nghiêm trọng đến uy tín Chính phủ khiến cho việc huy động vốn thông qua kênh trở nên khó khăn vào năm sau Tuy nhiên điều chưa xảy Việt Nam Ngược lại, tức thực tế nay, lãi suất trái phiếu phủ không đáp ứng lãi suất kỳ vọng thị trường nên phát hành trái phiếu bị thất bại Hậu có tệ khơng kém, thị trường gần khơng có khoản 5.2 - -   Vay nợ nước ngồi: Chính phủ tài trợ thâm hụt ngân sách nguồn vốn nước ngồi thơng qua việc nhận viện trước nước ngồi vay nợ nước ngồi từ phủ nước ngồi, định chế tài giới Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tổ chức liên phủ, tổ chức quốc tế Viện trợ nước ngồi nguồn vốn phát triển phủ, tổ chức liên phủ, tổ chức quốc tế cung cấp cho phủ nước nhằm thực chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội chủ yếu nguồn vốn phát triển thức ODA Vay nợ nước ngồi thực hình thức: phát hành trái phiếu ngoaị tệ mạnh nước ngoài, vay hình thức tín dụng Ưu điểm: biện pháp tài trợ ngân sách nhà nước hữu hiệu, bù đắp khoản bội chi mà lại không gây sức ép lạm phát cho kinh tế Đây nguồn vốn quan trọng bổ sung cho nguồn vốn thiếu hụt nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Nhược điểm: Thứ nhất, việc vay nợ nước khiến cho gánh nặng nợ nần, nghĩa vụ trả nợ tăng lên, giảm khả chi tiêu phủ Thứ hai, dễ khiến cho kinh tế trở nên bị phụ thuộc vào nước ngồi Thậm chí, nhiều khoản vay, khoản viện trợ đòi hỏi kèm theo nhiều điều khoản trị, qn sự, kinh tế khiến cho nước vay bị phụ thuộc nhiều Vay nước phụ thuộc vào đối tác cho vay thường phải chịu điều kiện ngặt nghèo lãi suất thời hạn vay trả Hình thức vay thường qua hiệp định song phương,nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vay thị trường tài quốc tế Nguồn hỗ trợ phát triển thức thường cho vay với điều kiện ưu đãi, ngày hoi có cạnh tranh gay gắt Dù nào, vay nước chịu ràng buộc nhiều điều kiện vay áp đặt từ nước cho vay Ví dụ: Quỹ MIYAZWA Nhật Bản quy định :Trong tống số vốn cho vay tài trợ, phải có 50% sử dụng để mua hàng Nhật cơng ty Nhật đóng nước sở Ngồi kèm theo điều kiện, thủ tục không thành văn khác phải qua khâu trung gian Ngân hàng xuất nhập Nhật Bản (JEXIM) trung gian tài khác Nhật vay tiền từ MIYAZAWA Như ta vay Nhật tỷ ta góp phần trực tiếp chấn hưng kinh tế Nhật tới 500 triệu, chưa kể áp lực thủ tục đấu thầu,giá cả,cơng nghệ Tính đến cuối năm 2000, mức độ nợ nước Việt Nam khoảng 12,8 tỷ USD, chiếm 40-45% so với GDP nằm “giới hạn an tồn” ( ngưỡng an tồn 50% GDP) Năm 2008, nợ Chính phủ chiếm khoảng 36,5% GDP, năm 2009 ước lên đến 40% GDP năm 2010 khoảng 44% GDP 5.3 Tài trợ thâm hụt ngân sách biện pháp tăng thuế: - - - Nhà kinh tế học Mỹ-Laffer (thập kỷ 70 ) đồ thị hoá hai tác động trái ngược việc tăng thuế thu nhập tuỳ theo mức thuế suất áp dụng Có mức thuế suất tối ưu cho phép nhà nước đạt số thu ngân sách từ thuế lớn Khi thuế suất nằm mức tối ưu này, nâng thuế suất cho phép tăng thu ngân sách Nhưng thuế suất cao mức tối ưu mà lại tiếp tục nâng thuế suất số thu ngân sách giảm Hàm ý đường cong Laffer thuế suất mức cao, giảm thuế suất có lợi thu ngân sách tăng đồng thời lại khuyến khích khu vực tư nhân hăng hái đầu tư - Ưu điểm: Khi vùng chịu đựng được,tăng thuế suất thuế thu nhập làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước,đồng thời kích thích đối tượng mở mang hoạt động kinh tế,tăng khả sinh lời,một phần nộp ngân sách nhà nước,còn lại thặng dư cho mình.Trong trường hợp này,tăng thuế thu nhập có tác dụng kích thích tăng trưởng kinh tế Nhược điểm: Khi vượt qua giới hạn chịu đựng kinh tế, tăng thuế suất trực thu làm giảm nguồn thu từ thuế ngân sách nhà nước thúc đẩy trốn thuế ,lậu thuế Trên thực tế, tăng thuế giải pháp không dễ áp dụng tốn Tăng thuế có khả thi hay khơng phụ thuộc vào sức chịu đựng kinh tế, phụ thuộc vào hiệu làm việc hệ thống thu,phụ thuộc vào hiệu suất sắc thuế Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, hoạt động kinh tế mờ nhạt tăng thuế khơng khơng khả thi mà cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh,trực tiếp làm tăng số lượng nợ đọng thuế doanh nghiệp, đẩy doanh nghiệp vào tình trạng tài khơng lành mạnh làm giảm nguồn thu ngân sách Ở Việt Nam, năm 2009 Chính phủ giải thâm hụt ngân sách cách: Tăng thuế thu nhập cá nhân thuế bất động sản Liên quan tới ưu đãi thuế TNDN: Từ 1-1-2009 thuế suất thu hẹp lại 10% 20%, bỏ thuế suất ưu đãi 15% Các ưu đãi miễn giảm thuế thu hẹp lại, không áp dụng cho DN thành lập hay đầu tư mở rộng Chỉ ưu đãi với dự án đầu tư vào lĩnh vực mang tính chất nhà nước đặc biệt khuyến khích Ví dụ: lĩnh vực cơng nghệ cao, nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, đầu tư hạ tầng quan trọng, - sản xuất phần mềm, dự án đầu tư vào khu kinh tế Mức để miễn giảm thuế tối đa miễn năm giảm năm Các doanh nghiệp thành lập trước ngày 1-12009 hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định hành tiếp tục áp dụng thời gian ưu đãi cũ Luật khống chế cách xác định thời gian bắt đầu tính thuế ưu đãi: tính từ năm có thu nhập chịu thuế Nếu doanh nghiệp lỗ năm, năm tính ưu đãi năm thứ Thay đổi thuế GTGT: Thu hẹp nhóm hàng hố dịch vụ có thuế suất 5% Đây bước chuyển tiếp để tiến đến trì hai mức thuế suất 0% phổ thông 10% Ví dụ: qui định sản phẩm khí phục vụ sản xuất 5% phục vụ tiêu dùng 10%, nhiên khó phân biệt hai loại nên chuyển hết sang 10%; sản phẩm luyện cán kéo kim loại chuyển hết sang thuế suất 10%; hóa chất bản, thơng thường chuyển qua nhóm 10%; máy xử lý tự động; than đá, đất đá sỏi, bốc xếp trục vớt cứu hộ…cũng 5.4 Cắt giảm chi tiêu nhằm giảm thâm hụt ngân sách: - - - - Đây giải pháp mang tính tình thế, vơ quan trọng với quốc gia xảy bội chi NSNN xuất lạm phát Triệt để tiết kiệm khoản đầu tư cơng có nghĩa đầu tư vào dự án mang tính chủ đạo, hiệu nhằm tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt dự án chưa khơng hiệu phải cắt giảm, chí khơng đầu tư Mặt khác, bên cạnh việc triệt để tiết kiệm khoản đầu tư công, khoản chi thường xuyên quan nhà nước phải cắt giảm khoản chi không hiệu chưa thực cần thiết Xét theo góc độ kinh tế học,cắt giảm chi tiêu với hy vọng giảm tổng chi nhằm giảm mức thâm hụt ngân sách nhà nước biện pháp ‘tiêu cực’ Chính phủ cắt giảm chi thường xuyên,bao gồm chi lương ,chi mua sắm trang thiết bị cho máy quản lý hành chính,thậm chí trì hỗn cắt giảm đầu tư phát triển Đương nhiên, cần phân biệt tính hiệu quả, tiết kiệm khoản chi ngân sách với khái niệm cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước,cần phân biệt khái niệm lãng phí phạm trù kích cầu Nếu cơng việc trung gian gián tiếp kích thích hoạt động kinh tế khơng phải lãng phí mà việc cần làm giúp cho kinh tế phục hồi.Dù trước mắt ,ngân sách có thiếu hụt phải tạo nguồn để chi cho khoản nhằm chấn hưng kinh tế nuôi dưỡng nguồn thu tương lai Chẳng hạn Việt Nam để tăng khả cạnh tranh cho hàng hoá ta, cần tăng khả lưu thơng,muốn tăng khả lưu thơng cần giảm chi phí vận chuyển,muốn giảm chi phí vận chuyển nhà nước cần đầu tư vào sở hạ tầng giao thông vận tải, cải tạo, hoàn thiện xây tuyến đường 5.5 Dự trữ ngoại hối: - Sử dụng nguồn dự trữ ngoại tệ quốc gia (bao gồm ngoại tệ mạnh vàng) để bù đắp thâm hụt NSNN Đây giải pháp tương đối chu toàn vừa đảm bảo ổn định tỷ giá vừa đảm bảo không gây lạm phát Tuy nhiên Việt Nam điều không khả thi cho dự trữ ngoại tệ quốc gia mức thấp tình trạng kiểm sốt thị trường ngoại tệ chợ đen nghiêm trọng Thơng tin nhà nước giảm dự trữ ngoại tệ khiến cho tình trạng đầu găm giữ ngoại tệ trở nên phổ biến điều khiến cho cố gắng ổn đỉnh tỷ giá hối đối thêm khó khăn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN Họ & tên Võ Thị Thùy Linh Pháp Đào Duy Ngô Thiên Thanh Nguyễn Thuỳ Anh Thư Lê Hoàng Diễm Quỳnh Mssv 2013170080 2013170124 2017178423 2013160255 2007170152 Lớp 08DHQT5 08DHQT2 08DHQT4 07DHQT1 08DHKT4 Đề tài: THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TP.HCM, Ngày 15/08/2018 Kí tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thâm hụt ngân sách nhà nước, Thâm hụt ngân sách nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay