Giải phẫu tiết niệu cơ thể người

17 14 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 18:07

GIẢI  PHẪU  –  SINH  LÝ     HỆ  TIẾT  NIỆU     Ths Trần Anh Tú HỆ THỐNG TIẾT NIỆU Thận Niệu quản Bàng quang Niệu đạo I  THẬN     1.  Hình  thể   ngồi     2cm   6-­‐8cm    liên  quan  :   10-­‐12cm   I  THẬN   Hình thể ngồi : CỰC TRÊN cm BỜ NGOÀI CỰC DƯỚI 12 cm cm BỜ TRONG I  THẬN      Hình  thể  ngồi  và  liên   quan  :   I X XII XII MẶT SAU (MẶT PHẪU THUẬT) I  THẬN   Bao xơ Tháp Manpighi Tháp Feranh I THẬN Hình thể Đài thận bé Đài thận lớn Bể thận Niệu quản Cột thận XOANG THẬN – NHU MÔ THẬN Bao Bowman Ống lượn gần Mao mạch cầu thận Ống lượn xa Quai Henle Cấu tạo vi thể: Nephron Ống góp Bài xuất nước tiểu II  NIỆU  QUẢN   !  Niệu   quản     ống   dẫn   nước   tiểu   từ   bể   thận   xuống   bàng   quang,     niệu   quản   dài   khoảng   25cm,   đường   kính  3  –  5cm,  nằm  sau   phúc   mạc   sát   vào   thành  bụng  sau   THẬN 25 cm BÀNG QUANG II  NIỆU  QUẢN    3  chỗ  thắt  hẹp  từ    xuống:   +  Chỗ  nối  với  bể  thận   +  Chỗ  bắt  chéo  với   động  mạch  chậu   +  Chỗ  đổ  vào  bàng   quang     II  NIỆU  QUẢN  (tt)   Niệu  quản  được  chia  làm    đoạn:   !  Đoạn  bụng   !  Đoạn  chậu     cm – 11 m 3–4c !  Đoạn  chậu  hông   !  Đoạn  bàng  quang   cm – 13 III  BÀNG  QUANG      Hình  thể  ngồi   -­‐  Bàng  quang  nằm  dưới  và    phúc  mạc,  sau  khớp   mu,  trước  các  tạng  sinh  dục     -­‐  Bàng  quang  có  khả  năng   chứa  tối  đa  hơn  2000ml  nước   tiểu,  trong  khi  đó  bàng  quang   chứa  khoảng  250  –  300ml  là  ta    có  cảm  giác  mắc  tiểu     HÌNH THỂ TRONG & CẤU TẠO HÌNH THỂ TRONG - Lỗ niệu quản - TG Bàng quang CẤU TẠO - Lớp mạc (Lớp bao ngoài) - Lớp - Tấm niêm mạc - Niêm mạc - Lỗ niệu đạo Chéo  -­‐  vòng  -­‐  dọc     IV  NIỆU  ĐẠO    Niệu  đạo  nam:   !  Vừa  là  đường  dẫn  nước  tiểu  vừa  là  đường  dẫn   tinh   !  Niệu  đạo  nam  được  chia  thành  2  đoạn:    +  Đoạn  cố  định    +  Đoạn  di  động   NIỆU ĐẠO NAM - NĐ tiền liệt - NĐ màng - NĐ xốp 2,5  cm   1,2  cm   12  cm   IV  NIỆU  ĐẠO    Niệu  đạo  nữ:   ... HÌNH THỂ TRONG & CẤU TẠO HÌNH THỂ TRONG - Lỗ niệu quản - TG Bàng quang CẤU TẠO - Lớp mạc (Lớp bao ngoài) - Lớp - Tấm niêm mạc - Niêm mạc - Lỗ niệu đạo Chéo  -­‐  vòng  -­‐  dọc     IV  NIỆU... Quai Henle Cấu tạo vi thể: Nephron Ống góp Bài xuất nước tiểu II  NIỆU  QUẢN   !  Niệu   quản     ống   dẫn   nước   tiểu   từ   bể   thận   xuống   bàng   quang,     niệu   quản   dài   khoảng...HỆ THỐNG TIẾT NIỆU Thận Niệu quản Bàng quang Niệu đạo I  THẬN     1.  Hình  thể       2cm   6-­‐8cm    liên  quan  :   10-­‐12cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải phẫu tiết niệu cơ thể người, Giải phẫu tiết niệu cơ thể người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay