HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH.

56 14 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:49

Chiến lược sản phẩm  Lý chọn đề   Chiến lược sản phẩm có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng chiến lược   chung Marketing Chiến lược sản phẩm giúp doanh nghiệp xác định phương hướng, hạn chế rủi ro, thất bại Là công cụ cạnh tranh bền vững doanh nghiệp NỘI DUNG:  Sản phẩm theo quan niệm marketing Chiến lược sản phẩm Chu kì sống sản phẩm Chiến lược phát triển sản phẩm Sản phẩm theo quan điểm Marketing         1.1 Sản phẩm 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại sản phẩm 1.1.3 Đặc tính sản phẩm 1.2 Cấu tạo sản phẩm 1.3 Nhãn hiệu – Thương hiệu 1.4 Bao bì – đóng gói 1.1.1 KHÁI NIỆM SẢN PHẨM   Sản phẩm thứ đưa vào thị trường, để đạt ý, chấp nhận,  sử dụng tiêu thụ, có khả thỏa mãn ước muốn hay nhu cầu Sản phẩm vật phẩm, dịch vụ, người, ý tưởng, tổ chức, địa điểm hay hứa hẹn 1.1.2 PHÂN LOẠI SẢN PHẨM  Theo mục đích sử dụng: Có hàng tiêu dùngvà tư liệu sản xuất  Theo thời gian sử dụng: Có hàng bền hàng sử dụng ngắn hạn  Theo đặc điểm cấu tạo: Có sản phẩm hữu hình dịch vụ  Theo kiểu mua loại hàng: Có hàng tiện dụng,hàng mua phải đắn đo, hàng chuyên dụng  Theo tính chất phức tạp: Có hàng phức tạp hàng đơn giản 1.1.3 ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM  phần vật liệu, kiểu dáng, màu sắc, cở khổ,  Đặc tính kĩ thuật – lý hóa: Cơng thức, thành mùi vị,…  Đặc tính sử dụng: Thời gian sử dụng, tính đặc thù, độ bền, an tồn, hiệu năng,…  Đặc tính tâm lý: Vẻ đẹp, vẻ trẻ trung,sự thỏa mái,sự vững chắc,…  Đặc tính kết hợp: Giá cả, nhãn hiệu, đóng gói, tên gọi, dịch vụ phục vụ khách hàng,… 1.1.5 CẤU TẠO SẢN PHẨM Một sản phẩm cấu thành mức độ  1.1.4CẤU TẠO SẢN PHẨM  Một sản phẩm cấu thành mức độ: Sản phẩm cốt lõi lợi ích hay dịch vụ cụ thể mà khách hàng mong đợi mua sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu  Sản phẩm cụ thể phận cấu thành sản phẩm phối hợp lại nhằm chuyển tải lợi ích sản phẩm cho khách hàng  Sản phẩm tăng thêm tất lợi ích dịch vụ tăng thêm để phân biệt sản phẩm với đối thủ cạnh tranh  Sản phẩm tiềm sáng tạo vượt khỏi cung cách cạnh tranh thông thường 1.1.6 KHÁI NIỆM NHÃN HIỆU  Nhãn hiệu dấu hiệu để phân biệt sản phẩm loại sở sản xuất, kinh doanh khác Nó từ ngữ, hình ảnh kết hợp yếu tố thể hay nhiều màu sắc Vd:Coca pepsi  Phân phối: phân phối có giới hạn: độc quyền hay chọn lọc, phụ phí cao  Xúc tiến: Xúc tiến để tạo hiểu biết sản phẩm lợi ích Ưu tiên nhắm tới người tiên phong người khuyến khích tiêu dùng 3.2.2 Đối với giai đoạn tăng trưởng   Đặc điểm: Mức tiêu thụ bắt đầu tăng mạnh, xuấn nhiều đối thủ cạnh tranh Marketing mix: - Sản phẩm:    Sản xuất hàng loạt, đa dạng hóa sản phẩm Tăng cường cải thiện kỹ thuật Tiêu chuẩn hóa SP để dễ dàng mở rộng bán - Giá: Xu hướng giảm giá nhằm mở rộng theo địa bàn khác 3.2.2 giai đoạn tăng trưởng - Phân phối: Mở rộng nhanh; tồn kho dự trữ lớn nguồn tiếp tế nhanh chóng - Xúc tiến : Sử dụng mạnh phương tiện truyền thông đại chúng nhằm tạo ưa thích đa số khách hàng 3.2.3 giai đoạn trưởng thành   Đặc điểm: điểm khối lượng bán chậm Marketing mix: - Sản phẩm: Đa dạng hóa thương hiệu kiểu dáng để đáp ứng phân khúc thị trường lâu - Giá: cạnh tranh giá, co dãn chéo cao - Phân phối: mở rộng mạnh - xúc tiến: củng cố trung thành khách hàng khuyến đặc biệt 3.2.4 giai đoạn suy thoái  Đặc điểm: khối lượng bán giảm xuống, nguy tồn kho tăng nhanh Do tiến bô công nghệ, thay đổi sở thích khác hàng, cạnh tranh tăng lên  Marketing mix: -sản phẩm: giảm bớt mặt hàng không hiệu -giá: giảm, tăng chi phí tăng giảm khối lượng bán -phân phối: chọn lọc chun mơn hóa -xúc tiến: giảm chi phí đến Chiến lược phát triển sản phẩm           4.1 Khái niệm 4.2 Các giai đoạn phát triển sản phẩm 4.2.1 Tìm ý tưởng 4.2.2 Chọn lọc đánh giá ý tưởng 4.2.3 Phát triển thử nghiệp khái niệm 4.2.4 Hoạch định chiến lược Marketing 4.2.5 Phân tích mặt kinh doanh 4.2.6 Phát triển sản phẩm 4.2.7 Thử nghiệm thị trường 4.2.8 Thương mại hóa sản phẩm  4.1 khái niệm chiến lược sản phẩm mới:  Sản phẩm sản phẩm khách hàng tiềm cảm nhận mới, bao gồm sản phẩm hoàn toàn, sản phẩm cải tiến, sản phẩm hoàn chỉnh sản phẩm có nhãn hiệu mà doanh nghiệp chưa phát triển 4.2.1Tìm ý tưởng  Là tìm ý tưởng sản phẩm nhiều tốt Những ý tưởng xuất phát từ khách hàng,từ chuyến từ nơi đến nơi khác,từ quan sát đối thủ cạnh tranh xem triển lãm, phòng trưng bày, hay dựa từ ý kiến chuyên gia,nhân viên doanh nghiệp 4.2.2chọn lọc đánh giá ý tưởng  Thông thường doanh nghiệp thường đắng ý tưởng Ý tưởng phù hợp với chiến lược kinh doanh, với tiềm doanh nghiệp, có phù hợp với nhu cầu thị trường không? Khả sinh lời nào? 4.2.3 phát triển thử nghiệm khái niệm   Chuyển đạt ý tưởng thành ngôn từ cho khách hàng hiểu Thử nghiệm sản phẩm nhóm khách hàng thích hợp mà cơng ty muốn hướng đến câu hỏi thích hợp 4.2.4 hoạch định chiến lược marketing  Mô tả quy mô, cấu, hành vi thị trường mục tiêu,dự kiến định vị bán sản phẩm,thi phần mức LN mong đợi vài năm đầu   Dự kiến giá sản phẩm, chiến lược phân phối kinh phí marketing cho năm Trình tiêu mức tiêu thụ lợi nhuận lâu dài chiến lược marketing mix thời gian 4.2.5 Phân tích mặt kinh doanh  Đánh giá mức hấp dẫn mặt kinh doanh sản phẩm có thõa mãn mục tiêu doanh nghiệp hay không Bao gồm: dự đốn doanh số, chi phí lợi nhuận, 4.2.6 Phát triển sản phẩm   Khái niệm sản phẩm phát triển thành sản phẩm vật chất mẫu Các sản phẩm đc thử nghiệm tính năng, thử nghiệm khách hàng để xem xét mức độ đạt yêu cầu mặt kỹ thuật sản phẩm 4.2.7 Thử nghiệm thị trường  Sản phẩm vượt qua giai đoạn thử nghiệm tính khách hàng tiếp tục thử nghiệm thị trường  Thử nghiệm thị trường cho phép thu thơng tin có giá trị người mua , đại lí, hiệu chương trình marketing tiềm thị trường đẻ doanh nghiệp chuẩn bị tung sản phẩm 4.2.8 Thương mại hóa sản phẩm   Sau thử nghiệm thị trường, doanh nghiệp định có tung sản phẩm thị trường hay khơng Nếu tung sản phẩm thị trường, doanh nghiệp cần cân nhắc định sau: • • • • Chọn thời điểm tung sản phẩm Chọn khu vực tung sản phẩm Xác định khách hàng triển vọng thị trường mục tiêu Cách thức giới thiệu sản phẩm có hiệu tung chúng thị trường ... sống sản phẩm 2.2.1 Các chiến lược sản phẩm   Các chiến lược sản phẩm bao gồm: chiến lược tập hợp sản phẩm, chiến lược dòng sản phẩm chiến lược cho sản phẩm cụ thể 2.2.2 Chiến lược tập hợp sản. .. 2.1.3 Chiến lược sản phẩm 2.2 Các chiến lược sản phẩm 2.2.1 Chiến lược tập hợp sản phẩm 2.2.2 Chiến lược dòng sản phẩm 2.2.3 Chiến lược cho sản phẩm cụ thể 2.1.1 Dòng sản phẩm   Dòng sản phẩm. .. sâu dòng sản phẩm  Một số dòng sản phẩm  2.2 Chiến lược sản phẩm   Chiến lược sản phẩm cố kết gắn bó lựa chọn biện pháp phải sử dụng để xác định tập hợp sản phẩm bao gồm dòng sản phẩm hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH., HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH., Sản phẩm theo quan điểm Marketing, Chiến lược sản phẩm, 2 Chiến lược sản phẩm, 1 khái niệm chu kỳ sống sản phẩm, Chiến lược phát triển sản phẩm mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay