Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động chế biến hạt điều đến môi trường và sức khỏe người lao động trên địa bàn tỉnh bình phước và đề xuất giải pháp cải thiện

181 16 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:32

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THỊ MỸ TRANG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU ĐẾN MÔI TRƯỜNG SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ Thuật Môi Trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Tôn Thất Lãng TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Tôn Thất Lãng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 13 tháng 03 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng GS.TSKH.Nguyễn Trọng Cẩn Chủ tịch PGS.TS.Huỳnh Phú Phản biện PGS.TS.Lê Mạnh Tân Phản biện TS.Thái Vũ Bình TS.Nguyễn Thị Hai Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HỒ THỊ MỸ TRANG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1981 Nơi sinh: ĐăkLăk Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường MSHV: 1641810010 I- Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng hoạt động chế biến hạt điều đến môi trường sức khỏe người lao động địa bàn tỉnh Bình Phước đề xuất giải pháp cải thiện II- Nhiệm vụ nội dung:  Nội dung 1: Đánh giá ảnh hưởng hoạt động chế biến hạt điều đến môi trường địa bàn tỉnh Bình Phước  Tổng hợp, biên hội tài liệu liên quan đến ngành chế biến hạt điều  Tìm hiểu tình hình sản xuất thực tế trạng môi trường ngành chế biến hạt điều Bình Phước như: Dây chuyền sản xuất cơng nghệ sản xuất ngành chế biến hạt điều  Khảo sát, lấy mẫu nước, khí để phân tích, đánh giá trạng ngành chế biến hạt điều địa bàn tỉnh  Nội dung 2: Đánh giá ảnh hưởng môi trường lao động đến sức khỏe công nhân chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Bình Phước  Tổng hợp, đánh giá yếu tố môi trường lao động qua kết đo đạc môi trường lao động sở chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Bình Phước qua 03 năm 2014 – 2016  Tổng hợp, đánh giá tình hình sức khỏe công nhân ngành chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Bình Phước qua kết khám sức khỏe định kỳ 03 năm từ 2014-2016  Đánh giá mối tương quan yếu tố môi trường lao động với sức khỏe người lao động  Nội dung 3: Đề xuất biện pháp cải thiện cho ngành chế biến hạt điều III- Ngày giao nhiệm vụ: 25/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 22/02/2018 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Tôn Thất Lãng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn ii LỜI CẢM ƠN Trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo Sau Đại học, quý Thầy Cô giảng dạy cao học ngành Kỹ thuật Môi trường trường Đại học Công nghệ TP.HCM Qua trình học tập Trường, thân tiếp thu kiến thức quý báu chun ngành mà thầy Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ tận tình giảng dạy, truyền đạt Từ thân tích cực tìm tòi, nghiên cứu lĩnh vực môi trường nâng cao lực, trình độ chun mơn, khả tư độc lập nghiên cứu khoa học Trân trọng cảm ơn PGS.TS Tôn Thất Lãng PGS.TS Thái Văn Nam, thầy tận tình hướng dẫn bảo suốt trình thực đề tài giúp tác giả hoàn thành tốt Luận văn Trân trọng cảm ơn Sở Tài nguyên Môi trường; Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Phước tồn thể Ban Giám đốc tập thể nhân viên nhà máy 30 sở chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Bình Phước tạo điều kiện cho việc khảo sát thực tế, cung cấp số liệu đơn vị Cảm ơn dìu dắt, giúp đỡ quý đồng nghiệp, gia đình bạn bè giúp tác giảđiều kiện vật chất, tinh thần để phấn đấu, học hỏi tiến Mặc dù cố gắng kiến thức thời gian thực đề tài có hạn nên Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin cảm ơn mong nhận ý kiến góp ý nhà khoa học, quý thầy cô, quý quan, đồng nghiệp độc giả để Luận văn hoàn thiện Họ tên tác giả iii TÓM TẮT Đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng hoạt động chế biến hạt điều đến môi trường sức khỏe người lao động địa bàn tỉnh Bình Phước đề xuất phải pháp cải thiện” đánh giá thực trạng môi trường hoạt động chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Bình Phước Áp dụng phương pháp khảo sát, lấy mẫu, phân tích, hồi cứu số liệu nhằm đánh giá thực trạng môi trường môi trường lao động; tình hình chăm sóc sức khỏe cơng nhân sở chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Bình Phước Qua kết nghiên cứu cho thấy rằng: Nhiệt độ môi trường lao động không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép 14,49% Các mẫu đo độ ẩm môi trường lao động không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép 12,79% Tốc độ gió mơi trường lao động công nhân không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép 32% Độ chiếu sáng môi trường lao động không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép 42,97% Tiếng ồn môi trường lao động không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép 21,22% Nồng độ bụi không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép 4,94% Hàm lượng khí CO khu vực lò vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN 19-2009/ BTNMT đến 4,5 lần Còn lại khí khác NOx, SO2, phenol nằm giới hạn cho phép Chỉ tiêu BOD5 có nước thải sau hệ thống xử lý số sở chế biến hạt điều địa bàn Bình Phước vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN 40 : 2011 cột B từ 3,86 lần Chỉ tiêu COD nước thải ngâm tẩm mẫu phân tích hầu hết sở chế biến vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN 40:2011 cột B từ 0,87 – 2,08 lần Hầu hết công nhân trang bị đủ dụng cụ bảo hộ lao động 93,9% Số người lao động không mang đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động 33,9% Tư lao động ngồi liên tục chiếm 55% đứng 35,6% Kết khám phân loại sức khỏe công nhân chế biến hạt điều cho thấy tỷ lệ cơng nhân có sức khỏe tốt (loại I,II III) đạt 73,95%, tỷ lệ cơng nhân có sức khỏe (loại IV V) chiếm 16,99% Kết cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tim mạch huyết áp chung công nhân chế iv biến hạt điều doanh nghiệp chế biến hạt điều Bình Phước 4,4% Tỷ lệ mắc bệnh khớp cổ tay- chân cao 18,9% Bệnh lưng chiếm 16,1% Bệnh cổ chiếm 9,7% Bệnh da liễu 11,9% Tỷ lệ mắc bệnh Tai – Mũi – Họng 10,3% Mối liên quan ô nhiễm ánh sáng với bệnh mắt rõ rệt khác biệt với p = 0,013 < 0,05 có ý nghĩa thống kê Mối liên quan bệnh da liễu với khu vực tách nhân với p = 0,005, cho thấy mối quan hệ cần quan tâm Mối liên quan nhiễm khí NO2 với tỷ lệ bệnh mắt tai mũi họng rõ rệt Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p = 0,043 < 0,05 NO2 với tỷ lệ bệnh tai mũi họng (p = 0) Mối liên quan nhiễm khí SO2 với tỷ lệ bệnh da liễu rõ rệt Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p = 0,003 < 0,05 Từ kết nghiên cứu đưa số giải pháp quản lý giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng việc hoạt động chế biến hạt điều đến môi trường sức khỏe người lao động ngành chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Bình Phước v ABSTRACT The topic of " Assess the impact of cashew processing on the environment and health of workers in Binh Phuoc province and proposed legislation to improve” has assessed the environmental status of grain processing in the province of Binh Phuoc Apply methods of surveying, sampling, analyzing and retrieving data to assess the current state of the environment and labor environment; the situation of health care workers of cashew processing establishments in Binh Phuoc province Through research results show that: The working environment does not reach the permitted hygiene standard of 14,49% Samples of moisture in working environment that not meet hygiene standards allow 12,79% The wind speed of working environment of workers who not meet the standard of hygiene is 32% The illumination of working environment does not reach the permitted hygiene standard of 42,97% The noise level of the working environment which is not up to the hygienic standard is 21,22% The dust concentration did not reach the permitted hygiene standard of 4,94% The CO content in the boiler area exceeds the permitted standard QCVN 19-2009 / BTNMT by 4,5 times Remaining gases such as NOx, SO2 and phenol are within acceptable limits BOD5 content in waste water after treatment system at some cashew processing establishments in Binh Phuoc exceeded the permitted standard QCVN 40: 2011 column B from 3,86 times COD in wastewater soaked in samples analyzed most of the processing facilities in excess of the standard allowed QCVN 40: 2011 column B from 0,87 to 2,08 times Most workers are equipped with labor protection equipment 93,90% The number of employees who not have adequate means of labor protection is 33,90% Labor position occupied 55% and stood at 35,60% Results of health examination and classification of cashew workers show that the percentage of workers with good health (types I, II and III) was 73,95%, the proportion of workers with poor health (grades IV and V) accounted for 16,99% vi Hypertensive characteristics of direct laborers in the cashew nut processing industry show the rate heart disease blood pressure the total cashewnut processing industry of cashew processing enterprises in Binh Phuoc is 4,4% The incidence of arthritis - feet is quite high 18,9% Back disease accounted for 16,1% Diseases in the neck accounted for 9.7% Skin disease 11,9% The incidence of diseases in earthroat disease is 10,3% The correlation between light pollution and eye disease is quite distinct from p = 0,013
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động chế biến hạt điều đến môi trường và sức khỏe người lao động trên địa bàn tỉnh bình phước và đề xuất giải pháp cải thiện , Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động chế biến hạt điều đến môi trường và sức khỏe người lao động trên địa bàn tỉnh bình phước và đề xuất giải pháp cải thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay