Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 thành phố hồ chí minh

106 4 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN QUỐC DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN QUỐC DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.HOÀNG TRUNG KIÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS HOÀNG TRUNG KIÊN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ Tên Chức danh Hội đồng GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch TS Nguyễn Ngọc Dương Phản biện TS Phan Thị Minh Châu Phản biện TS Cao Minh Trí TS Phạm Thị Phi Yên Uỷ viên Uỷ viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN QUỐC DŨNG Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1983 Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV : 1641820011 I- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9-Thành phố Hồ Chí Minh, từ đề xuất hàm ý quản trị nâng cao tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9-Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung đề tài gồm năm nội dung chính: tổng quan đề tài, sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu hàm ý quản trị Đề tài tìm mơ hình, yếu tố tác động đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9-Thành phố Hồ Chí Minh qua kết phân tích cho phương trình hồi quy Hạn chế đề tài chưa nghiên cứu với lượng mẫu lớn, chưa nghiên cứu phạm vi toàn Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 09 tháng 10 năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày tháng năm 2018 V- Cán hướng dẫn: TS HOÀNG TRUNG KIÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 9, TpHồ Chí Minh” hồn tồn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Học viên thực Luận văn Nguyễn Quốc Dũng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 9, Tp-Hồ Chí Minh” này, xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô Khoa Quản trị kinh doanh thuộc Viện đào tạo sau đại học Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM truyền đạt cho kiến thức lĩnh vực quản lý kinh tế có tầm quan trọng vĩ mơ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập trường Đó thành q trình tích lũy kiến thức trình học trường làm tảng quan trọng cho việc thực nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn TS Hồng Trung Kiên Giảng viên hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, góp ý giúp đỡ cho tơi suốt q trình thực nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Ban Lãnh đạo, Đội trưởng đội doanh nghiệp hoạt động địa bàn quân – Tp.HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi tiếp cận tài liệu có liên quan đến nghiên cứu giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát, làm nguồn liệu quan trọng cho việc phân tích cho kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, hỗ trợ, động viên tơi suốt trình học tập thực đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Học Viên Nguyễn Quốc Dũng iii TÓM TẮT Thuế nguồn thu chủ yếu NSNN, kết số thu ngân sách hàng năm CQT từ Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Chi cục Thuế quận, huyện nhiệm vụ quan trọng CQT Nộp thuế theo quy định pháp luật nghĩa vụ quyền lợi tổ chức, cá nhân Tuy nhiên thực tế, số người nộp thuếquan niệm xem việc nộp số tiền thuế vào NSNN số tiền định, thực việc nộp thuế nghĩa vụ khơng thể tránh né có hội không nộp thuế giảm bớt số tiền thuế phải nộp mà khơng bị xử lý họ khơng thực nghĩa vụ nộp thuế Hệ thống thuế Việt Nam chuyển đổi theo hướng tích cực thực chế tự khai, tự nộp Theo chế này, người nộp thuế tự kê khai, tính tốn số thuế mà phải nộp tự nộp số tiền thuế vào NSNN mà không cần vào thông báo nộp thuế CQT Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác nên người nộp thuế lúc kê khai xác nộp đầy đủ, hạn số thuế phải nộp Do đó, CQT cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng Một cách giải tìm hiểu xem nhân tố tác động đến tuân thủ thuế người nộp thuế Xuất phát từ thực tế nêu trên, tác giả nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 9, Tp-Hồ Chí Minh” nhằm góp phần nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu xác định nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp, xác định mức độ ảnh hưởng nhóm nhân tố, xây dựng giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp Luận văn nghiên cứu phương pháp: Nghiên cứu khám phá, sử dụng phương pháp định tính, trao đổi với công chức thuế làm việc phận khác phận quản lý, phận tuyên truyên hỗ trợ, phận kiểm iv tra Phát phiếu khảo sát thử số doanh nghiệp có loại hình, ngành nghề, quy mơ thời gian kinh doanh khác Nghiên cứu thức định lượng: Từ kết phản hồi thông qua phiếu khảo sát Dữ liệu làm sạch, thang đo kiểm định hệ số Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp phương trình hồi quy tuyến tính bội Dữ liệu xử lý phần mềm SPSS 20 Số mẫu chọn khảo sát n = 350 với 32 biến quan sát thông qua việc khảo sát thực tế, sau kết khảo sát xử lý phân tích để đưa kết đạt ý nghĩa thống kê, dựa việc kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu xây dựng Mối quan hệ tương quan hồi quy tuyến tính bội xây dựng ban đầu với biến phụ thuộc cam kết chấp hành tuân thủ nghĩa vụ thuế 10 biến độc lập gồm: (1) Lắng nghe giải đáp thắc mắc người nộp thuế; (2) Đồng hành tháo gỡ khó khăn thực sách thuế; (3) Thơng báo tổ chức tập huấn sách Thuế; (4) Tuyên truyền; (5)Thái độ phục vụ; (6) Tiếp nhận xử lý; (7) Yêu cầu thay đổi bổ sung; (8) Sự tin tưởng người nộp thuế; (9) Kê khai chứng từ thuế; (10) Kê khai số tiền thuế Sau kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, kết mơ hình khơng có loại biến nhân tố biến quan sát hết, giữ nguyên 10 nhân tố với 32 biến quan sát Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội cho thấy 03 nhân tốảnh hướng tích cực đến cam kết tuân thủ nghĩa vụ Thuế doanh nghiệp nộp thuế quan Thuế, H2: Đồng hành tháo gỡ, H8: Tin tưởng H9: Kê khai chứng từ Với kết nghiên cứu này, tác giả có đề xuất giải pháp hồn thiện quảnthu thuế nhằm tăng cường tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp nhà nước Chi cục Thuế quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh v ABSTRACT Tax revenue is mainly from the state budget, the result of budget revenues annually in the Tax Departments from the Tax Departments of the provinces and cities under central to the Tax Office district is one of the important tasks of the Tax Departments Pay taxes according to law is the obligation and the rights of all organizations and individuals But in fact, some taxpayers still have notions see the payment of tax amounts into the state budget is losing a certain amount, to file tax is only obligation can not be avoided if you have the Assembly does not pay taxes or reduce the amount of tax payable, without treatment, they can not implement the tax obligation Thesis was studied by methods: The study explored using qualitative methods, exchange with tax officials working in different departments such as department managers, the propaganda department support, inspection department Distribute the survey to try some business type, industry, size and different business time Formal quantitative research: From the results of the feedback through the survey Data cleaning, the scale is calibrated using coefficient Cronbach's alpha, factor analysis to discover EFA, assessing the impact of these factors on the tax compliance of the business equation linear regression multiple The data is processed by software SPSS 20 Number of sampling survey was n = 350 with 32 observed variables through the actual survey, then the survey results are processed and analyzed to give the achieved significant results, based on the verification of the hypothesis of the research model was constructed Relationship correlation and linear regression multiples also built originally with the dependent variable is the commitment to abide by and comply with tax obligations and 10 independent variables are: (1) Listen and answer questions taxpayers; (2) Co-operate and remove the difficulties in the implementation of tax policy; (3) Notify training tax policy; (4) Propaganda; (5) The service attitude; (6) Receiving and processing; (7) Requires changes and additions; (8) The trust of the taxpayer; (9) Declaring tax documents; vi (10) the amount of tax declarations After testing the reliability of the scale, factor analysis to discover EFA, model results with no type of variable factors and variables observed at all, remains the same 10 factors with 32 observed variables Results of linear regression analysis showed that multiple factors influence 03 positive commitment to comply with tax obligations of businesses paying taxes to the tax office (7) Requires changes and additions; (8) The trust of the taxpayer; (9) Declaring tax documents; (10) the amount of tax declarations After testing the reliability of the scale, factor analysis to discover EFA, model results with no type of variable factors and variables observed at all, remains the same 10 factors with 32 observed variables Results of linear regression analysis showed that multiple factors influence 03 positive commitment to comply with tax obligations of businesses paying taxes to the tax office (7) Requires changes and additions; (8) The trust of the taxpayer; (9) Declaring tax documents; (10) the amount of tax declarations After testing the reliability of the scale, factor analysis to discover EFA, model results with no type of variable factors and variables observed at all, remains the same 10 factors with 32 observed variables Results of linear regression analysis showed that multiple factors influence 03 positive commitment to comply with tax obligations of businesses paying taxes to the tax office With the results this study, the authors have proposed the solution to improve tax collection management to enhance compliance of tax obligations of businesses to the state at the Tax Office District 9, Ho Chi Minh City o Thang đo Tin tưởng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 754 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted Tin tưởng 11.9200 2.876 518 714 Tin tưởng 11.9457 2.567 587 676 Tin tưởng 11.8200 2.773 560 692 Tin tưởng 11.9286 2.674 539 704 Thang đo Kê khai chứng từ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 793 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted 10 Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Kê khai chứng từ 12.7000 2.451 588 749 Kê khai chứng từ 12.6629 2.493 596 745 Kê khai chứng từ 12.4829 2.589 558 763 Kê khai chứng từ 12.5543 2.391 670 708 Thang đo Kê khai số thuế Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 564 p Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted 11 Item Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted Kê khai số thuế 12.5514 2.151 375 470 Kê khai số thuế 12.8486 2.799 -.058 841 Kê khai số thuế 12.4200 1.809 668 233 Kê khai số thuế 12.4257 1.821 662 239 Thang đo Chấp hành tuân thủ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 774 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Chấp hành tuân thủ 8.2029 1.967 281 999 Chấp hành tuân thủ 8.2114 1.153 818 438 Chấp hành tuân thủ 8.2143 1.155 820 437 q PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Thang đo nhân tố Giao tiếp với người nộp thuế KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 911 Approx Chi-Square 9848.793 df 780 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of % of Cumulative Variance % Initial Eigenvalues Comp onent Total % of Cumulative Variance % 13.309 33.273 3.589 8.972 42.245 1.723 4.306 1.660 Total Variance 33.273 13.309 Cumulative % Total 33.273 33.273 4.224 10.559 10.559 3.589 8.972 42.245 3.694 9.235 19.794 46.551 1.723 4.306 46.551 3.554 8.885 28.679 4.150 50.702 1.660 4.150 50.702 3.095 7.737 36.417 1.557 3.893 54.595 1.557 3.893 54.595 2.802 7.006 43.422 1.294 3.234 57.829 1.294 3.234 57.829 2.645 6.614 50.036 1.218 3.044 60.873 1.218 3.044 60.873 2.638 6.595 56.631 1.044 2.609 63.483 1.044 2.609 63.483 2.518 6.295 62.926 1.031 2.578 66.061 1.031 2.578 66.061 1.254 3.135 66.061 10 999 2.498 68.558 11 909 2.272 70.830 12 813 2.031 72.862 13 760 1.899 74.761 14 727 1.818 76.579 15 663 1.657 78.237 16 657 1.642 79.879 17 626 1.565 81.444 18 559 1.397 82.840 19 538 1.346 84.186 20 523 1.308 85.495 21 495 1.238 86.732 22 475 1.188 87.920 23 444 1.111 89.031 24 424 1.059 90.090 25 414 1.034 91.124 r 26 400 999 92.124 27 373 932 93.056 28 329 822 93.878 29 326 815 94.693 30 291 729 95.421 31 286 715 96.136 32 266 665 96.802 33 252 629 97.431 34 245 613 98.044 35 222 555 98.599 36 191 477 99.076 37 187 468 99.543 38 166 416 99.959 39 012 031 99.990 40 004 010 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng ma trận nhân tố xoay Rotated Component Matrixa Component Kê khai số thuế 954 Kê khai số thuế 951 Kê khai chứng từ 951 Kê khai chứng từ 528 508 Kê khai số thuế Kê khai chứng từ Thông báo tập huấn 697 Thông báo tập huấn 629 Đồng hành tháo gỡ 616 Đồng hành tháo gỡ 531 Thông báo tập huấn 531 Đồng hành tháo gỡ 525 Thông báo tập huấn 513 Đồng hành tháo gỡ Yêu cầu thay đổi 770 Yêu cầu thay đổi 752 Yêu cầu thay đổi 688 s Yêu cầu thay đổi 545 Tin tưởng 642 Tin tưởng 606 Tin tưởng 569 Tin tưởng 514 Kê khai chứng từ Tuyên truyền 764 Tuyên truyền 593 Tuyên truyền 580 Tuyên truyền 578 Lắng nghe giải đáp 759 Lắng nghe giải đáp 634 Lắng nghe giải đáp 624 Lắng nghe giải đáp 537 Tiếp nhận xử lý 698 Tiếp nhận xử lý 689 Tiếp nhận xử lý 541 Tiếp nhận xử lý Thái độ phục vụ 715 Thái độ phục vụ 679 Thái độ phục vụ 667 Thái độ phục vụ 563 Kê khai số thuế 769 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 11 iterations Phân tích lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 903 8597.589 df 595 Sig .000 t Communalities Initial Extraction Lắng nghe giải đáp 1.000 639 Lắng nghe giải đáp 1.000 698 Lắng nghe giải đáp 1.000 593 Lắng nghe giải đáp 1.000 556 Đồng hành tháo gỡ 1.000 575 Đồng hành tháo gỡ 1.000 601 Đồng hành tháo gỡ 1.000 565 Thông báo tập huấn 1.000 556 Thông báo tập huấn 1.000 627 Thông báo tập huấn 1.000 676 Thông báo tập huấn 1.000 646 Tuyên truyền 1.000 631 Tuyên truyền 1.000 633 Tuyên truyền 1.000 679 Tuyên truyền 1.000 599 Thái độ phục vụ 1.000 637 Thái độ phục vụ 1.000 645 Thái độ phục vụ 1.000 657 Thái độ phục vụ 1.000 593 Tiếp nhận xử lý 1.000 629 Tiếp nhận xử lý 1.000 635 Tiếp nhận xử lý 1.000 621 Yêu cầu thay đổi 1.000 609 Yêu cầu thay đổi 1.000 737 Yêu cầu thay đổi 1.000 682 Yêu cầu thay đổi 1.000 691 Tin tưởng 1.000 576 Tin tưởng 1.000 642 Tin tưởng 1.000 555 Tin tưởng 1.000 587 Kê khai chứng từ 1.000 962 Kê khai chứng từ 1.000 550 Kê khai số thuế 1.000 788 Kê khai số thuế 1.000 957 Kê khai số thuế 1.000 966 u Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compon ent Total % of Cumulative Variance % 11.604 33.155 3.237 9.249 42.404 1.660 4.744 1.598 Total 33.155 11.604 % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 33.155 33.155 3.975 11.357 11.357 3.237 9.249 42.404 3.558 10.166 21.523 47.148 1.660 4.744 47.148 3.257 9.304 30.827 4.567 51.714 1.598 4.567 51.714 3.162 9.035 39.862 1.514 4.325 56.039 1.514 4.325 56.039 2.873 8.209 48.072 1.265 3.614 59.654 1.265 3.614 59.654 2.500 7.143 55.215 1.113 3.181 62.835 1.113 3.181 62.835 2.472 7.064 62.279 1.002 2.862 65.697 1.002 2.862 65.697 1.196 3.418 65.697 980 2.800 68.497 10 899 2.569 71.065 11 839 2.396 73.462 12 756 2.160 75.622 13 679 1.941 77.563 14 626 1.789 79.352 15 616 1.760 81.112 16 596 1.703 82.815 17 564 1.610 84.425 18 507 1.449 85.875 19 486 1.388 87.263 20 463 1.324 88.586 21 433 1.237 89.823 22 410 1.170 90.994 23 395 1.127 92.121 24 386 1.103 93.224 25 345 986 94.210 v 26 306 876 95.086 27 299 856 95.942 28 280 799 96.741 29 274 783 97.524 30 254 726 98.250 31 222 634 98.884 32 197 563 99.447 33 177 505 99.952 34 013 036 99.988 35 004 012 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng ma trận nhân tố xoay Rotated Component Matrixa Component Thông báo tập huấn 685 Thông báo tập huấn 640 Đồng hành tháo gỡ 622 Đồng hành tháo gỡ 595 Đồng hành tháo gỡ 565 Thông báo tập huấn 555 Thông báo tập huấn 537 Tuyên truyền 501 Kê khai số thuế 953 Kê khai số thuế 951 Kê khai chứng từ 950 Kê khai chứng từ 552 Tiếp nhận xử lý 664 Tiếp nhận xử lý 635 w Tuyên truyền 608 Tuyên truyền 536 Tiếp nhận xử lý 535 Tuyên truyền 530 Yêu cầu thay đổi 744 Yêu cầu thay đổi 735 Yêu cầu thay đổi 679 Yêu cầu thay đổi 645 Tin tưởng 717 Tin tưởng 663 Tin tưởng 633 Tin tưởng 590 Lắng nghe giải đáp 768 Lắng nghe giải đáp 676 Lắng nghe giải đáp 637 Lắng nghe giải đáp 533 Thái độ phục vụ 714 Thái độ phục vụ 711 Thái độ phục vụ 664 Thái độ phục vụ 551 Kê khai số thuế Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 11 iterations .879 x PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations LangNghe DongHanh ThongBao Tuyen ThaiDoP TiepNha YeuCau TinTuo KeKhaiC KeKhaiS ChapHanh GiaiDap LangNghe Pearson GiaiDap Correlation ThaoGo ThaoGo Correlation Sig (2tailed) N ThongBao Pearson TapHuan Correlation Sig (2tailed) N TuyenTruy Pearson en Correlation Sig (2tailed) N ThaiDoPh Pearson ucVu Correlation Sig (2tailed) N TiepNhan Pearson XuLy Correlation Sig (2tailed) N YeuCauTh Pearson ayDoi Correlation Sig (2tailed) N TinTuong Pearson Correlation Sig (2tailed) N nXuLy ThayDoi ng hungTu oThue TuanThu 530** 493** 456** 434** 397** 402** 474** 333** 493** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 524** 668** 651** 445** 606** 514** 562** 453** 310** 767** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 tailed) DongHanh Pearson hucVu 524** Sig (2- N TapHuan Truyen 000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 530** 668** 585** 497** 519** 530** 493** 462** 377** 497** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 493** 651** 585** 503** 646** 582** 598** 371** 225** 554** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 456** 445** 497** 503** 499** 414** 371** 487** 357** 419** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 434** 606** 519** 646** 499** 621** 557** 395** 282** 488** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 397** 514** 530** 582** 414** 621** 507** 305** 226** 399** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 402** 562** 493** 598** 371** 557** 507** 381** 223** 563** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 y KeKhaiCh Pearson ungTu Correlation Sig (2tailed) 474** 453** 462** 371** 487** 395** 305** 381** 000 000 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 350 350 350 333** 310** 377** 225** 357** 282** 226** 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 493** 767** 497** 554** 000 000 000 350 350 350 N KeKhaiSo Pearson Thue Correlation Sig (2tailed) N ChapHanh Pearson TuanThu Correlation Sig (2tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .707** 573** 000 000 350 350 350 223** 707** 388** 000 000 000 350 350 350 350 350 350 419** 488** 399** 563** 573** 388** 000 000 000 000 000 000 000 350 350 350 350 350 350 350 000 350 z PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Variables Entered/Removedb Variables Model Variables Entered Removed Method F10_KeKhaiSoThue, F8_TinTuong, F5_ThaiDoPhucVu, F1_LangNgheGiaiDap, F7_YeuCauThayDoi, F2_DongHanhThaoGo, Enter F6_TiepNhanXuLy, F3_ThongBaoTapHuan, F4_TuyenTruyen, F9_KeKhaiChungTua a All requested variables entered Model Summaryb Std Error of the Model R R Square 826a Adjusted R Square 682 Estimate 673 32351 a Predictors: (Constant), F10_KeKhaiSoThue, F8_TinTuong, F5_ThaiDoPhucVu, F1_LangNgheGiaiDap, F7_YeuCauThayDoi, F2_DongHanhThaoGo, F6_TiepNhanXuLy, F3_ThongBaoTapHuan, F4_TuyenTruyen, F9_KeKhaiChungTu b Dependent Variable: F11_ChapHanhTuanThu b Dependent Variable: F11_ChapHanhTuanThu ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 76.234 10 7.623 Residual 35.480 339 105 111.714 349 Total Sig 72.839 000a a Predictors: (Constant), F10_KeKhaiSoThue, F8_TinTuong, F5_ThaiDoPhucVu, F1_LangNgheGiaiDap, F7_YeuCauThayDoi, F2_DongHanhThaoGo, F6_TiepNhanXuLy, F3_ThongBaoTapHuan, F4_TuyenTruyen, F9_KeKhaiChungTu b Dependent Variable: F11_ChapHanhTuanThu Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 140 201 F1_LangNgheGiaiDap 053 041 Beta Collinearity Statistics t 051 Sig .695 488 1.293 197 Tolerance 595 VIF 1.682 aa F2_DongHanhThaoGo 598 045 638 13.157 000 398 2.511 F3_ThongBaoTapHuan -.151 045 -.156 -3.380 001 439 2.276 F4_TuyenTruyen 049 042 057 1.165 245 397 2.518 F5_ThaiDoPhucVu 007 043 007 166 868 588 1.701 F6_TiepNhanXuLy -.059 044 -.063 -1.353 177 431 2.320 F7_YeuCauThayDoi -.033 040 -.035 -.828 408 521 1.919 F8_TinTuong 184 044 172 4.146 000 542 1.844 F9_KeKhaiChungTu 297 055 267 5.429 000 389 2.573 F10_KeKhaiSoThue 020 054 016 360 719 486 2.056 a Dependent Variable: F11_ChapHanhTuanThu Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Dim Conditi ensi Eigenv Model on 1 alue on Index 10.900 F1_Lang F2_Don F3_Thon F5_Thai F6_Tiep F7_Yeu F9_KeK F10_Ke (Const NgheGia gHanhT gBaoTa F4_Tuye DoPhuc NhanXu CauTha F8_Tin haiChun KhaiSoT ant) iDap haoGo pHuan nTruyen Vu Ly yDoi Tuong gTu hue 1.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 026 20.557 03 01 01 00 09 01 03 04 01 03 05 013 28.876 04 10 11 13 03 00 07 27 02 00 00 010 32.384 01 04 01 14 08 03 00 31 35 01 00 010 32.651 01 02 06 09 15 39 04 09 09 00 01 009 34.050 06 54 05 04 00 00 10 02 06 04 05 008 36.464 02 23 05 14 06 17 39 00 07 01 00 008 37.648 03 00 06 03 48 19 12 10 06 06 07 006 41.233 44 04 28 08 06 01 02 00 27 09 00 10 006 43.090 12 00 36 33 05 16 23 17 02 07 01 11 003 58.607 24 03 01 02 00 05 00 00 06 69 80 a Dependent Variable: F11_ChapHanhTuanThu Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2.7226 5.1329 4.1048 46737 350 -.92483 1.00501 00000 31884 350 Std Predicted Value -2.957 2.200 000 1.000 350 Std Residual -2.859 3.107 000 986 350 Residual a Dependent Variable: F11_ChapHanhTuanThu bb Biểu đồ tần số Histogram phần dư chuẩn hóa Biểu đồ phân phối tích lũy P-Plot cc ... NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh, từ... QUỐC DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số... nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 9, Tp Hồ Chí Minh 3 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay