Các yếu tố ảnh hưởng động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần vật liệu điện và viễn thông sam cường

115 4 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS LƯU THANH TÂM (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên Chức danh Hội đồng TT PGS.TS Nguyễn Đình Luận Chủ tịch TS Lê Tấn Phước Phản biện TS Phan Quan Việt Phản biện TS Trần Văn Thông Ủy viên TS Nguyễn Văn Trãi Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Anh Đức Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: ngày 12 tháng 03 năm 1984 Nơi sinh: Hà Nội Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820018 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng động lực làm việc người lao động công ty cổ phần Vật Liệu Điện Viễn Thông Sam Cường II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động công ty cổ phần Vật Liệu Điện Viễn Thơng Sam Cường, từ đề xuất, kiến nghị nâng cao động lực làm việc người lao động Nội dung đề tài gồm 05 (năm) nội dung chính: tổng quan đề tài, sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu kết luận kiến nghị Đề tài tìm mơ hình, nhân tố tác động đến động lực làm việc người lao động qua kết phân tích cho phương trình hồi quy Hạn chế đề tài chưa nghiên cứu với lượng mẫu lớn, chưa nghiên cứu tất người lao động làm việc công ty III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 09 tháng 10 năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 17 tháng năm 2018 V- Cán hướng dẫn: TS LƯU THANH TÂM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Lưu Thanh Tâm KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tạo điều kiện cho tơi tham gia học lớp Cao học Quản trị kinh doanh nhằm nâng cao trình độ, kiến thức góp phần giúp ích cho công việc thân tham gia giải vấn đề xã hội Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo anh, chị, em công tác công ty cổ phần Vật Liệu điện & Viễn Thông Sam Cường tạo điều kiện giúp điều tra, khảo sát, cung cấp tài liệu để tơi thơng tin, liệu viết luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý thầy trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) truyền đạt kiến thức chuyên ngành làm tảng giúp thực luận văn Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn TS Lưu Thanh Tâm - người Thầy ln tận tình hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn thời hạn Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, chia sẻ giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Trong q trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ Quý thầy bạn bè Xin chân thành cảm ơn TpHCM, ngày 17 tháng 03 năm 2018 Học viên thực Nguyễn Anh Đức I LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc người lao động công ty cổ phần Vật Liệu Điện Viễn Thơng Sam Cường” hồn tồn kết nghiên cứu thân chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Anh Đức II TÓM TẮT Trong xu phát triển giới, kinh tế thị trường ngày lớn mạnh Khi nhu cầu ngày đòi hỏi cao khoa học, kỹ thuật người đóng vai trò chủ chốt Động lực làm việc cá nhân tổ chức đóng vai trò quan trọng việc nâng cao suất, hiệu làm việc cho cá nhân tổ chức Mục đích quan trọng tạo động lực sử dụng hợp lý nguồn lao động, khai thác hiệu nguồn lực người nhằm không ngừng nâng cao hiệu hoạt động tổ chức Tạo động lực làm việc cho nhân viên ý nghĩa lớn hiệu hoạt động công ty hay tổ chức kinh tế Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động công ty cổ phần vật liệu điện viễn thông Sam Cường” với mục tiêu xác định yếu tố tác động đến động lực làm việc người lao động công ty cổ phần vật liệu điện viễn thông Sam Cường, từ xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động cho phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động Cơng ty cổ phần vật liệu điện viễn thông Sam Cường Cuối cùng, dựa kết khảo sát phân tích số liệu để chứng minh phù hợp mơ hình lý thuyết với thực tế công ty, từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc người lao động Công ty cổ phần vật liệu điện viễn thơng Sam Cường góp phần nâng cao hiệu suất làm việc người lao động nhằm mục tiêu phát triển doanh nghiệp Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc người lao động Công ty cổ phần vật liệu điện viễn thơng Sam Cường góp phần nâng cao hiệu suất làm việc người lao động nhằm mục tiêu phát triển doanh nghiệp III ABSTRACT In the new developing trend of the world, economies have been growing greatly As demands on scientific and technology have increased, people play an important role in this development Motivation of an individual in the organization plays a key role in raising productivity and effects for both personal and organization The most important purpose of motivation is using labor appropriately, exploring resources of labor effectively, all aims to develop the organization productivity Motivating workers has very great meaning to the effective of the companies or economic organizations Topic: "The factors that influence work motivation of employees at Sam Cuong Electric Material and Telecommunication Joint Stock Company" with the goal of identifying the factors that influence the motivation of the employees working at Sam Cuong Electric Material and Telecommunication Joint Stock Company, from which modeling research of factors that influence work motivation of employees accordingly with characteristics and operational status of Sam Cuong Electric Material and Telecommunication Joint Stock Company Finally, based on the survey results and analysis of data to demonstrate the suitability of the model theory with practice in the company, from the results of this research, the author offers management implications in order to improve the motivation of employees working at Sam Cuong Electric Material and Telecommunication Joint Stock Company, contributing to improve the working efficiency of employees aimed at developing enterprise IV Mục Lục LỜI CAM ĐOAN .I TÓM TẮT II ABSTRACT III CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Ý nghĩa tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 1.6 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu 2.1.1 Hình thành cấu tổ chức 2.1.2 Đặc điểm lao động công ty CP Sam Cường 2.2 sở lý thuyết đề tài nghiên cứu 2.2.1 Khái niệm động lực tạo động làm việc 2.2.2 Đặc điểm động lực 2.2.3 Một số học thuyết tạo động lực lao động 11 2.3 Tổng quan đề tài nghiên cứu 16 V 2.3.1 Các mơ hình cơng trình nghiên cứu nước ngồi 16 2.3.2 Các mơ hình cơng trình nghiên cứu nước 18 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 20 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu: 20 2.4.2 Giả thuyết cho mơ hình nghiên cứu 23 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Thiết kế nghiên cứu 25 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 25 3.1.2 Nghiên cứu định tính 25 3.1.3 Nghiên cứu định lượng 26 3.1.4 Phương pháp chọn mẫu 28 3.1.5 Thiết kế bảng câu hỏi 28 3.2 Xây dựng thang đo 29 3.2.1 Thang đo lường nhân tố Thu nhập 29 3.2.2 Thang đo lường nhân tố Quan Hệ Đồng Nghiệp 29 3.2.3 Thang đo lường nhân tố Đào Tạo Phát Triển 30 3.2.4 Thang đo lường nhân tố Môi Trường Điều Kiện Làm Việc 30 3.2.5 Thang đo lường nhân tố Chính Sách Khen Thưởng Phúc Lợi 30 3.2.6 Thang đo lường nhân tố Phong Cách Lãnh Đạo 31 3.2.7 Thang đo lường nhân tố Tạo Động Lực Chung 31 3.3 Thực nghiên cứu định lượng 32 3.3.1 Thu thập liệu nghiên cứu định lượng 32 3.3.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 33 VI CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 36 4.1.1 Cronbach’s alpha thang đo nhân tố Thu nhập (TN) 37 4.1.2 Cronbach’s alpha thang đo nhân tố Quan hệ đồng nghiệp (QHDN) 37 4.1.3 Cronbach’s alpha thang đo nhân tố Đào tạo phát triển (DTPT) 38 4.1.4 Cronbach’s alpha thang đo nhân tố Môi trường điều kiện làm việc (MTDKLV) 39 4.1.5 Cronbach’s alpha thang đo nhân tố Chính sách khen thưởng phúc lợi (CSKTPL) 40 4.1.6 Cronbach’s alpha thang đo nhân tố Phong cách lãnh đạo (PCLD) 41 4.1.7 Cronbach’s alpha thang đo nhân tố Tạo động lực chung (TDLC) 42 4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác động đến tạo động lực làm việc người lao động công ty CP Sam Cường 44 4.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ 45 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA lần cuối 48 4.2.3 Kết luận phân tích nhân tố khám phá mơ hình đo lường 51 4.3 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 52 4.3.1 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến lần 52 4.3.2 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến lần 54 4.3.3 Kiểm tra levene khác biệt 61 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 64 5.1 Kết nghiên cứu 64 5.1.1 Nhân tố sách khen thưởng phúc lợi 64 5.1.2 Nhân tố phong cách lãnh đạo 65 VII 5.1.3 Nhân tố đào tạo phát triển 65 5.1.4 Nhân tố thu nhập 65 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 66 5.2.1 Xây dựng sách khen thưởng cơng nhận đóng góp nhân viên 66 5.2.2 Tạo động lực làm việc cho người lao động qua phong cánh lãnh đạo người quản lý 67 5.2.3 Tạo điều kiện đào tạo phát triển cho người lao động 67 5.2.4 Xây dựng hệ thống trả lương cách khoa học hợp lý 68 5.3 Những hạn chế hướng nghiên cứu 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 1: 73 PHỤ LỤC 2: 80 PHỤ LỤC 3: 85 88 Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted MTDKLV MTDKLV MTDKLV MTDKLV MTDKLV 13.0604 10.554 674 879 13.1923 9.703 766 859 13.2143 9.794 768 858 13.0495 10.368 744 865 13.0879 10.036 714 871 Scale: CSKTPL Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 879 Item-Total Statistics CSKTPL1 Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 13.8571 8.665 749 844 89 CSKTPL2 14.0055 8.326 799 832 CSKTPL3 14.1209 9.267 594 881 CSKTPL4 13.9121 8.777 746 845 CSKTPL5 13.9945 9.066 677 861 Scale: CSKTPL-2 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 881 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted CSKTPL1 10.5055 5.356 758 842 CSKTPL2 10.6538 5.200 775 835 CSKTPL4 10.5604 5.518 733 852 CSKTPL5 10.6429 5.601 705 862 Scale: PCLD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 90 882 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted PCLD1 13.8352 8.459 758 847 PCLD2 13.6099 8.593 807 834 PCLD3 13.5330 9.499 708 859 PCLD4 13.6099 9.156 709 858 PCLD5 13.3462 10.217 609 880 Scale: TDLC Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 799 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted TDLC1 10.7253 3.173 719 697 TDLC2 10.7308 2.971 799 654 91 TDLC3 10.7418 2.999 798 656 TDLC4 10.3956 4.053 241 928 Scale: TDLC-2 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 928 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted TDLC1 6.9231 1.928 821 920 TDLC2 6.9286 1.835 860 889 TDLC3 6.9396 1.836 875 877 Phân tích nhân tố khám phá EFA: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 925 2945.635 df 378 Sig .000 92 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues pone nt Total % of Cumu Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Total Varian lative ce 11.207 40.025 2.314 8.265 1.778 6.350 1.351 4.826 1.210 4.321 923 855 3.297 3.055 % of Cumula Total Varian tive % % 48.29 54.64 59.46 63.78 11.207 40.025 Cumu Varian lative ce 40.02 % of ce % 40.025 3.650 13.036 2.314 8.265 48.291 3.360 12.001 1.778 6.350 54.641 3.177 11.345 1.351 4.826 59.466 3.060 10.929 1.210 4.321 63.787 2.882 10.294 923 3.297 67.084 2.655 67.08 9.480 70.13 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DTPT4 750 214 13.03 25.03 36.38 47.31 57.60 67.08 93 DTPT3 722 265 DTPT2 698 268 DTPT5 648 DTPT1 622 PCLD2 285 318 254 340 269 776 233 PCLD1 753 343 PCLD3 721 PCLD4 314 608 PCLD5 246 592 CSKTPL1 232 CSKTPL4 257 244 334 212 292 772 221 263 746 230 733 242 617 274 286 TN4 778 277 TN2 746 CSKTPL2 244 CSKTPL5 254 TN3 300 TN5 737 629 TN1 269 238 357 MTDKLV2 250 227 MTDKLV4 498 264 MTDKLV3 284 277 MTDKLV5 430 MTDKLV1 299 594 682 635 392 215 618 615 283 305 561 QHDN2 798 QHDN4 764 QHDN5 257 747 94 QHDN3 265 735 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 895 Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1622.347 df 171 Sig .000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues pone nt Total % of Variance Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Cumul Total % of Cumul Total % of Cumul ative Varian ative Varian ative % ce % ce % 7.155 37.657 37.657 7.155 37.657 37.657 2.973 15.647 15.647 2.002 10.538 48.194 2.002 10.538 48.194 2.814 14.810 30.457 1.606 8.452 56.647 1.606 8.452 56.647 2.591 13.634 44.091 1.098 5.777 62.423 1.098 5.777 62.423 2.204 11.600 55.692 1.008 5.304 67.728 1.008 5.304 67.728 2.011 10.583 66.275 719 3.784 71.511 684 3.598 75.109 719 3.784 71.511 Extraction Method: Principal Component Analysis .995 5.236 71.511 95 Rotated Component Matrixa Component CSKTPL CSKTPL 776 256 680 231 PCLD2 247 802 PCLD1 329 793 CSKTPL PCLD3 PCLD5 272 213 281 634 816 QHDN4 753 QHDN5 753 257 242 741 TN4 813 TN2 803 TN3 317 DTPT1 216 DTPT2 267 DTPT4 271 252 QHDN2 QHDN3 231 746 268 235 281 CSKTPL 807 801 338 645 794 318 289 744 239 631 96 TN5 396 759 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Hồi quy tương quan Model Summaryb Mode l R R Adjusted Std Change Statistics Durbin- Square R Square Error of Watson the R Estimat Square e Change df1 df2 97 863a 745 739 34261 745 177 2.019 a Predictors: (Constant), TN, QHDN, DTPT, PCLD, CSKTPL b Dependent Variable: TDLC ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regressio 60.725 15.181 Residual 20.777 177 117 Total 81.502 181 n 129.32 000b a Dependent Variable: TDLC b Predictors: (Constant), TN, QHDN, DTPT, PCLD, CSKTPL Coefficientsa Model Unstandardiz Standardize ed t Sig d Collinearity Statistics Coefficients Coefficients B Std Beta Toleranc Error (Constant) 190 151 e 1.256 211 VIF 98 CSKTPL 329 047 373 6.964 000 503 1.989 PCLD 254 046 287 5.519 000 533 1.876 DTPT 203 043 233 4.728 000 591 1.691 TN 148 037 173 3.967 000 753 1.328 (Constant) 190 151 1.256 211 a Dependent Variable: TDLC 99 100 Kiểm định Independent Samples T-Test Group Statistics GioiTinh TDLC Nam Nữ N Mean Std Std Error Deviation Mean 149 3.4765 69127 05663 33 3.4141 57753 10054 Oneway ĐỘ TUỔI N Mean Std Deviation Std Error 101 22 - 30 62 3.3978 61208 07773 30 - 40 51 3.2353 47279 06620 40 - 50 50 3.7667 80882 11438 50 - 60 19 3.5088 66079 15160 182 3.4652 67103 04974 Total ANOVA TDLC Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Groups 7.557 2.519 Within Groups 73.945 178 415 Total 81.502 181 Oneway THÂM NIÊN N Mean Std Std Error Deviation 1-5 78 3.3974 60316 06829 6-10 66 3.5202 72825 08964 11-15 25 3.5867 71544 14309 16-20 13 3.3590 68667 19045 Total 182 3.4652 67103 04974 6.064 001 102 ANOVA TDLC Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Groups 1.073 358 Within Groups 80.428 178 452 Total 81.502 181 792 500 ... chất động lực làm việc người lao động công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Các yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến động lực làm việc người lao động công ty Cổ phần Vật liệu Điện. .. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động công ty cổ phần vật liệu điện viễn thông Sam Cường với mục tiêu xác định yếu tố tác động đến động lực làm việc người lao động công ty. .. Viễn thông Sam Cường Xác định nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến động lực làm việc người lao động công ty Cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần vật liệu điện và viễn thông sam cường , Các yếu tố ảnh hưởng động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần vật liệu điện và viễn thông sam cường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay