Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại tỉnh bình phước

105 8 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN DƯƠNG SƠN HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU NƯỚC NGỒI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN DƯƠNG SƠN HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU NƯỚC NGỒI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: GS.TS VÕ THANH THU Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 31 tháng 03 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ và tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Đình Luận TS Lê Tấn Phước Phản biện TS Nguyễn Văn Trãi Phản biện TS Trần Văn Thông Ủy viên TS Phan Quan Việt Ủy viên, Thư ký Chủ tịch Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnhphúc PHÒNG QLKH–ĐTSĐH TP.HCM, ngày tháng 03 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Dương Sơn Hằng Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 16/08/1992 Nơi sinh: Bình Phước Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820028 I- Tên đề tài : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU NƯỚC NGỒI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC II- Nhiệm vụ và nội dung: Thứ nhất, tổng quan lại đề tài nghiên cứu từ đưa mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, giới han và đóng góp của nghiên cứu Thứ hai, luận văn hệ thống hóa cách đầy đủ lý thuyết liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng CBTT BCTC Trên sở kế thừa cơng trình nghiên cứu và ngoài nước, tác giả tổng hợp, đúc kết nghiên cứu trước liên quan đến nhân tố ảnh hưởng chất lượng CBTT BCTC Thứ ba, tác giả đưa phương phương pháp, mơ hình nghiên cứu của đề tài nhằm thu thập liệu phục vụ cho nghiên cứu định lượng Thứ tư, tác giả phân tích thực trạng chất lượng CBTT BCTC, đưa kết nghiên cứu và kiểm định giả thuyết của luận văn Cuối cùng, từ kết nghiên cứu tác giả nhận xét, đưa hạn chế của luận văn và đề xuất số kiến nghị liên quan đến đề tài III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: GS.TS Võ Thanh Thu CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan là cơng trình nghiên cứu của riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn là trung thực và chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn này cảm ơn và thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Dương Sơn Hằng ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp, nhận được nhiệt tình giảng dạy của thầy, trường nói chung và Khoa Quản Trị Kinh Doanh nói riêng em xin bày tỏ trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ này Em xin chân thành cảm ơn đặc biệt đến Cô Võ Thanh Thu ln tạo điều kiện, quan tâm và tận tình hướng dẫn em trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài Khóa luận chắn khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp bảo của thầy, và bạn để bài khóa luận càng hoàn thiện Đây là kiến thức bổ ích cho cơng việc của em sau này Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình của anh, chị, cán Cục Thuế Tỉnh Bình Phước, người đồng nghiệp, doanh nghiệp, cung cấp tài liệu, hướng dẫn, góp ý cho em suốt thời gian học tập và nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Học viên làm luận văn Trần Dương Sơn Hằng iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngoài tỉnh Bình Phước” nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngoài Trên sở đó, luận văn nghiên cứu và đưa ba vấn đề cốt lõi sau đây: Thứ nhất, nêu lên khái niệm lý thuyết tảng có liên quan nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài Trên sở kế thừa cơng trình nghiên cứu và ngoài nước, tác giả xây dựng mô hình lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài gồm yếu tố: (1) đòn bẩy nợ, (2) khả tốn, (3) quy mơ doanh nghiệp, (4) tài sản cố đinh, (5) chủ thể kiểm toán (6) khả sinh lời Thứ hai, dựa mô hình lý thuyết qua kết trao đổi với chuyên gia, ý kiến thống chuyên gia tạo thêm sở cho tác giả việc đưa thêm nhân tố vào mơ hình nghiên cứu nhân tố tính trì hỗn của BCTC thời gian hoạt động Từ đó, tác giả đưa tổng cộng nhân tố (biến độc lập) vào mơ hình chia làm nhóm nhân tố, bao gồm: (1) nhóm nhân tố liên quan cấu vốn gồm đòn bẩy nợ, khả tốn, (2) nhóm nhân tố liên quan đến đặc điểm thị trường gồm quy mô doanh nghiệp, tài sản cố đinh, thời gian hoạt động, chủ thể kiểm tốn, tính trì hỗn của BCTC (3) nhóm nhân tố liên quan hiệu công ty gồm khả sinh lời Thứ ba, tác giả phân tích thực trạng chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài và rút ưu điểm chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngoài Bình Phước giai đoạn 2014 - 2016 đạt 91,9% so với mức độ yêu cầu Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố không ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngoài Bình Phước và nhân tố quy mô doanh iv nghiệp và khả sinh lời lại ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngoài Bình Phước theo mơ hình sau: CBTT = 0,88 + 0,557 QMDN - 1,23 KNSL Trên sở đó, tác giả đề xuất số hàm ý quan quản lý nhà nước, công ty kiểm toán độc lập và doanh nghiệp đầu nước ngoài nhằm tăng chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngoài Bình Phước Người sử dụng thơng tin dựa vào 02 nhân tố ảnh hưởng này để biết thông tin mà doanh nghiệp đưa có chất lượng nào, qua kết hợp với số thông tin khác để đưa định xác của Hy vọng kết nghiên cứu này mang lại thay đổi tích cực góp phần tăng chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngoài Bình Phước thời gian tới v ABSTRACT Thesis’s topic: “The factors affect the quality of the disclodure Financial Statementsin Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province” aims at determining the factor affecting the quality of the disclodure Financial Statements Audit in Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province Based on that, the thesis has studied and identified the following three core issues: Firstly, the concepts and basic theories are related to the quality of disclosures in financial statements Based on the inheritance of domestic and foreign researches, the author develops a theoretical model of that including four factors: (1) Financial Leverage, (2) The repayment ability, (3) The enterprise scale, (4) The fixed assets, (5) The auditsubject (6) The profitability Secondly, based on theoretical models after through the results of exchanges with experts, experts have created two factors to the research model that are the delay financial statements and the operation period Thirdly, the result of research showed that the factors of financial leverage, the repayment ability, the fixed assets, the auditsubject, the delay financial statements and the operation period have not afftected quality of the disclodure Financial Statements in Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province Wheaeas, the factors of the enterprise scale and the profitability have had an influence on that Quality of the disclodure Financial Statementsin Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province = 0,88 + 0,557 * the enterprise scale - 1,23 * the profitability Based on that, the author has proposed some implications in order to increase the quality of information disclosure in Financial Statements in Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province The results of this research will bring about positive changes that will contribute to improving the quality of disclosure in Financial Statements in Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province in the coming time vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết của đề tài 1.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .6 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp của luận văn 1.7 Hạn chế của luận văn 1.8 Kết cấu của luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN .11 2.1 Giới thiệu khái niệm 11 2.1.1 Khái niệm công bố thông tin .11 2.1.2 Khái niệm chất lượng 12 2.1.3 Khái niệm chất lượng công bố thông tin 13 2.1.4 Khái niệm chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài 14 2.2 Lý thuyết tảng có liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin BCTC 15 2.2.1 Lý thuyết đại diện (Agency theory) 15 2.2.2 Lý thuyết dấu hiệu (Signalling theory) .16 2.2.3 Lý thuyết hợp đồng (Contractual theory) 17 2.2.4 Lý thuyết chi phí sở hữu (Proprietary cost theory) 18 2.3 Đo lường chất lượng công bố thông tin BCTC 18 2.3.1 Một số lý thuyết đo lường chất lượng công bố thông tin BCTC 18 2.3.2 Các số đo lường chất lượng công bố thông tin BCTC 20 2.4 Mơ hình nghiên cứu 24 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu của luận án 24 2.3.2 Phát triển giả thuyết nghiên cứu 26 77 Công ty TNHH C & K Vina Công ty TNHH C & K Vina Công ty TNHH C & K Vina 2014 2015 2016 11 12 12 0.30 0.35 0.40 0.30 0.34 0.29 2.30 1.96 2.34 0.02 0.02 0.03 1 82 86 85 2014 1.00 1.00 1.00 1.00 Công Ty C & N VINA 12 0.02 0.89 0.63 0.01 87 Công Ty C & N VINA 2015 1.00 12 0.02 0.92 0.63 0.01 85 Công Ty C & N VINA 2016 1.00 12 0.01 0.95 0.63 0.01 87 Công ty TNHH Dệt C&S Công ty TNHH Dệt C&S Công ty TNHH Dệt C&S 2014 2015 2016 11 11 11 0.07 (0.01) 0.09 0.29 0.29 0.24 0.42 0.91 1.42 0.06 0.08 0.08 - 87 86 86 Công ty TNHH C & T ViNa 2014 1.00 1.00 1.00 1.00 12 0.02 0.75 1.05 0.03 - 85 Công ty TNHH C & T ViNa 2015 12 (0.02) 0.85 0.58 0.04 - 86 Cơng ty TNHH C & T ViNa CƠNG TY TNHH MAY MẶC CHEAU LIANG CÔNG TY TNHH MAY MẶC CHEAU LIANG CƠNG TY TNHH MAY MẶC CHEAU LIANG Cơng ty TNHH Cooltex Việt Nam Công ty TNHH Cooltex Việt Nam Công ty TNHH Cooltex Việt Nam 2016 1.00 1.00 12 (0.08) 0.89 0.56 0.05 - 85 2014 0.75 11 0.00 0.00 2.98 - - 70 2015 0.75 11 0.00 0.00 3.24 - - 75 2016 0.75 11 0.00 0.00 3.16 - - 76 2014 2015 2016 1.00 1.00 1.00 11 11 11 0.08 (0.06) 0.05 0.52 0.58 0.65 0.34 0.54 0.86 0.02 0.03 0.03 - 83 82 81 78 Công ty TNHH Creat Profit Việt Nam 2014 0.98 11 (0.00) 1.30 0.76 0.01 - 81 Công ty TNHH Creat Profit Việt Nam 2015 0.98 11 (0.03) 0.31 0.40 0.01 - 83 Công ty TNHH Creat Profit Việt Nam 2016 0.98 11 (0.60) 0.07 0.21 0.02 - 84 Công ty TNHH DAE KYUNG 2014 1.00 10 (0.07) 0.45 1.14 0.02 - 80 Công ty TNHH DAE KYUNG 2015 1.00 10 (0.36) 0.56 0.67 0.03 - 76 Công ty TNHH DAE KYUNG 2016 1.00 10 (0.22) 0.94 0.63 0.02 - 10 75 Công ty TNHH Dệt Bao Tay Hi - Tech 2014 0.99 10 0.04 0.32 1.55 0.04 - 78 Công ty TNHH Dệt Bao Tay Hi - Tech 2015 0.99 10 0.02 0.37 1.56 0.03 - 79 Công ty TNHH Dệt Bao Tay Hi - Tech 2016 0.99 10 0.01 0.43 1.58 0.03 - 75 2014 1.00 12 (0.09) 0.68 1.33 0.05 75 2015 1.00 12 (0.06) 0.74 1.08 0.05 78 2016 1.00 12 (0.02) 0.74 1.22 0.06 80 2014 2015 2016 0.88 0.88 0.88 10 10 10 (0.08) (0.08) (0.08) 0.47 0.47 0.47 1.47 1.47 1.47 0.01 0.01 0.01 - 68 68 68 Công Ty TNHH DOO NAM VINA 2014 0.92 10 (0.03) 0.39 0.78 0.11 - 45 Công Ty TNHH DOO NAM VINA 2015 0.92 10 (0.13) 0.49 0.74 0.12 - 10 48 Công Ty TNHH DOO NAM VINA 2016 0.92 10 (0.20) 0.60 0.65 0.15 - 11 60 Công ty TNHH Dệt Nhuộm Quốc Tế RADIANT Công ty TNHH Dệt Nhuộm Quốc Tế RADIANT Công ty TNHH Dệt Nhuộm Quốc Tế RADIANT Công ty TNHH Đồng Hưng Công ty TNHH Đồng Hưng Công ty TNHH Đồng Hưng 79 Công ty TNHH Doo Young Vina 2014 0.89 11 0.03 0.58 1.16 0.04 - 76 Công ty TNHH Doo Young Vina 2015 0.89 11 0.07 0.53 1.23 0.04 - 72 Công ty TNHH Doo Young Vina Công ty TNHH Dream Textile Công ty TNHH Dream Textile Công ty TNHH Dream Textile Công ty TNHH NEW APPAREL FAR EASTERN ( VIệT NAM) Công ty TNHH NEW APPAREL FAR EASTERN ( VIệT NAM) Công ty TNHH NEW APPAREL FAR EASTERN ( VIệT NAM) Công ty TNHH FREEWELL (Việt Nam) Công ty TNHH FREEWELL (Việt Nam) Công ty TNHH FREEWELL (Việt Nam) Công ty TNHH GAYA INDUSTRY Công ty TNHH GAYA INDUSTRY Công ty TNHH GAYA INDUSTRY Cơng ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước 2016 2014 2015 2016 0.89 1.00 1.00 1.00 11 12 12 12 0.03 0.09 0.14 0.23 0.54 0.48 0.36 0.27 1.22 1.42 2.08 3.05 0.03 0.05 0.04 0.03 1 10 10 75 76 78 79 2014 0.92 11 (0.06) 0.03 10.46 0.00 - 83 2015 0.92 11 (0.06) 0.04 9.81 0.00 - 85 2016 0.92 11 (0.05) 0.04 10.13 0.00 - 84 2014 2015 2016 2014 2015 2016 1.00 1.00 1.00 0.92 0.92 0.92 12 12 12 10 10 (0.17) (0.11) (0.01) (0.09) (0.14) (0.24) 0.68 0.61 0.60 0.90 1.07 1.28 0.95 2.38 2.07 0.72 0.51 0.36 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.06 1 - 86 86 88 70 74 75 2014 0.73 10 0.00 0.99 0.95 0.01 - 76 Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình 2015 0.73 10 0.00 0.99 0.97 0.01 - 77 80 Phước Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước Cơng ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain Công Ty TNHH GWANG SUNG VINA Công Ty TNHH GWANG SUNG VINA Công Ty TNHH GWANG SUNG VINA 2016 0.73 11 0.00 0.99 0.99 0.01 - 76 2014 1.00 10 (0.01) 0.00 4.12 - - 83 2015 1.00 11 (0.02) 0.57 0.57 0.25 - 85 2016 1.00 12 (0.18) 1.00 0.42 0.02 - 84 2014 2015 2016 10 10 10 0.00 0.09 (0.03) 0.76 0.66 0.67 0.36 0.51 0.50 0.09 0.09 0.10 - 10 11 62 61 61 11 0.06 0.70 0.52 0.06 - 77 Công Ty TNHH HAN-A VINA 2014 0.75 0.75 0.75 0.78 Công Ty TNHH HAN-A VINA 2015 0.78 11 0.02 0.70 0.64 0.07 - 75 Công Ty TNHH HAN-A VINA 2016 0.78 11 0.09 0.63 0.77 0.14 - 10 78 Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina Công ty TNHH thành viên Happy Merry Holding Inc Công ty TNHH thành viên Happy Merry Holding Inc 2014 2015 2016 0.88 0.88 0.88 11 11 11 (0.16) (0.08) 0.04 0.79 0.93 0.87 0.49 0.77 1.27 0.03 0.03 0.05 - 78 75 76 2014 1.00 11 (0.03) 0.49 1.12 0.02 83 2015 1.00 11 (0.08) 0.62 0.99 0.03 85 81 Công ty TNHH thành viên Happy Merry Holding Inc Cơng ty TNHH Hóa Phẩm SuWoo 2016 1.00 11 (0.23) 0.71 0.72 0.04 84 2014 0.88 10 (0.18) 0.02 4.95 0.01 - 70 Cơng ty TNHH Hóa Phẩm SuWoo 2015 0.88 10 (0.12) 0.17 5.53 0.01 - 74 Cơng ty TNHH Hóa Phẩm SuWoo 2016 0.88 10 (0.08) 1.55 0.62 0.01 - 76 Công ty TNHH INFAC VINA 2014 1.00 11 0.15 0.79 0.82 0.04 82 Công ty TNHH INFAC VINA 2015 1.00 11 0.28 0.51 1.35 0.04 81 Công ty TNHH INFAC VINA 2016 1.00 11 0.13 0.44 1.57 0.04 10 83 2014 0.93 11 (0.08) 0.61 0.51 0.00 - 86 2015 0.93 11 0.12 0.90 0.32 0.13 - 85 2016 0.93 11 0.21 0.49 0.38 0.07 - 86 2014 0.88 11 (0.06) 0.54 0.67 0.03 - 84 2015 0.88 11 0.07 0.43 0.87 0.03 - 87 2016 0.88 11 (0.08) 0.33 1.14 0.04 - 85 Công ty TNHH Jiawei 2014 0.87 10 (0.00) 0.43 1.09 - - 73 Công ty TNHH Jiawei 2015 0.87 10 (0.00) 0.40 1.13 - - 76 Chi Nhánh Công ty TNHH Việt Nam J.S PLASTIC PACKAGING Chi Nhánh Công ty TNHH Việt Nam J.S PLASTIC PACKAGING Chi Nhánh Công ty TNHH Việt Nam J.S PLASTIC PACKAGING Công ty TNHH Di Truyền Giống Japfa Hypor Công ty TNHH Di Truyền Giống Japfa Hypor Công ty TNHH Di Truyền Giống Japfa Hypor 82 Công ty TNHH Jiawei 2016 0.87 10 (0.00) 0.38 1.10 - - 75 Công ty TNHH JK Công ty TNHH JK Công ty TNHH JK 2014 2015 2016 11 11 11 (0.02) 0.03 0.03 0.82 0.76 0.63 0.89 0.80 0.57 0.01 0.06 0.07 - 76 80 85 Công ty TNHH Ju Young Vina BP 2014 1.00 1.00 1.00 0.73 0.00 0.00 - - - 76 Công ty TNHH Ju Young Vina BP 2015 0.73 (0.01) 0.05 - - - 79 Công ty TNHH Ju Young Vina BP Cơng ty TNHH Khí cơng nghiệp MESSER Bình Phước Cơng ty TNHH Khí cơng nghiệp MESSER Bình Phước Cơng ty TNHH Khí cơng nghiệp MESSER Bình Phước Cơng ty THHH Kiến Mỹ 2016 0.82 0.40 0.60 5.66 0.02 - 83 2014 1.00 11 (0.09) 0.02 4.16 0.10 - 83 2015 1.00 11 (0.13) 0.03 3.28 0.11 - 85 2016 1.00 11 (0.17) 0.03 2.59 0.13 - 84 2014 0.75 10 (0.00) 0.03 3.33 0.00 - 10 73 Công ty THHH Kiến Mỹ 2015 0.75 10 (0.04) 0.00 0.15 0.00 - 11 75 Công ty THHH Kiến Mỹ 2016 0.75 10 (0.34) 0.00 0.01 0.00 - 12 79 Công ty TNHH Kim Thần Thái 2014 0.98 11 0.12 0.44 1.23 0.06 - 84 Công ty TNHH Kim Thần Thái 2015 0.98 11 0.02 0.33 1.46 0.07 - 87 Công ty TNHH Kim Thần Thái 2016 0.98 11 1.00 0.43 1.17 0.07 - 10 87 Công ty cổ phần Kim Tín Gỗ Xanh 2014 0.99 11 0.29 0.59 1.55 0.02 - 76 Cơng ty cổ phần Kim Tín Gỗ Xanh 2015 0.99 11 0.46 0.25 3.37 0.05 - 79 83 Cơng ty cổ phần Kim Tín Gỗ Xanh 2016 0.99 11 0.36 0.38 2.26 0.05 - 83 Công ty TNHH KOMEX VINA Công ty TNHH KOMEX VINA Công ty TNHH KOMEX VINA Chi nhánh Công ty TNHH KSS Việt Nam Bình Phước Chi nhánh Cơng ty TNHH KSS Việt Nam Bình Phước Chi nhánh Cơng ty TNHH KSS Việt Nam Bình Phước Cơng ty TNHH Vina Kum Kang Cen tech 2014 2015 2016 1.00 1.00 1.00 11 11 11 0.00 0.04 0.03 0.17 0.23 0.22 2.49 2.12 2.80 0.07 0.06 0.06 - 62 62 63 2014 0.98 11 (0.00) 0.91 0.14 0.06 - 79 2015 0.98 11 0.00 0.89 2.67 0.07 - 75 2016 0.98 11 (0.02) 0.88 2.62 0.08 - 83 2014 0.71 10 (0.00) 0.41 0.35 0.03 - 75 Công ty TNHH Vina Kum Kang Cen tech 2015 0.71 10 (0.01) 0.41 0.42 0.03 - 73 Công ty TNHH Vina Kum Kang Cen tech 2016 0.71 10 (0.06) 0.72 7.63 0.05 - 10 78 Công ty TNHH KUMO Việt Nam Công ty TNHH KUMO Việt Nam Công ty TNHH KUMO Việt Nam Công Ty TNHH Dệt Sợi KYUNG JIN Công Ty TNHH Dệt Sợi KYUNG JIN Công Ty TNHH Dệt Sợi KYUNG JIN Công ty TNHH LC Buffalo Công ty TNHH LC Buffalo 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 1.00 1.00 1.00 0.82 0.82 0.82 1.00 1.00 11 11 11 10 11 11 11 11 (0.14) 0.00 0.00 0.01 (0.01) 0.01 0.01 0.00 0.85 0.87 0.54 0.55 0.69 0.86 0.54 0.61 1.25 1.10 2.56 0.82 0.87 0.93 0.54 0.75 0.02 0.02 0.02 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 - 10 11 81 85 86 73 78 81 75 79 84 Công ty TNHH LC Buffalo Công Ty TNHH LISHENG (VIệT NAM) ELECTRONICS Công Ty TNHH LISHENG (VIệT NAM) ELECTRONICS Công Ty TNHH LISHENG (VIệT NAM) ELECTRONICS Công Ty TNHH Long Fa (Việt Nam) Công Ty TNHH Long Fa (Việt Nam) Công Ty TNHH Long Fa (Việt Nam) Công Ty TNHH MEGATEC Công Ty TNHH MEGATEC Công Ty TNHH MEGATEC Công ty TNHH NAHNOOM HOLDINGS 2016 1.00 11 0.00 0.69 1.03 0.04 - 86 2014 0.82 10 0.04 0.33 2.04 0.00 - 81 2015 0.82 10 (0.08) 0.42 1.96 0.00 - 82 2016 0.82 11 0.17 0.53 1.88 0.01 - 82 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 12 12 11 11 11 10 (0.00) (0.07) (0.04) 0.01 (0.04) 0.25 (0.13) 0.49 0.31 0.45 0.43 0.61 0.85 0.62 4.00 8.93 7.11 1.57 1.00 0.63 0.16 0.02 0.02 0.08 0.10 0.12 0.04 - 10 11 81 82 83 79 85 86 81 Công ty TNHH NAHNOOM HOLDINGS 2015 1.00 10 (0.93) 1.23 0.05 0.02 - 83 Công ty TNHH NAHNOOM HOLDINGS 2016 1.00 (6.72) 2.43 0.02 0.02 - 88 2014 0.82 10 (0.14) 2.83 0.29 0.15 - 16 76 2015 0.82 10 (0.59) 5.12 0.17 0.23 - 17 82 2016 0.82 10 (2.55) 9.25 0.10 0.37 - 18 85 Công ty TNHH Chế Biến Tinh Bột Sắn Nailun Việt nam Công ty TNHH Chế Biến Tinh Bột Sắn Nailun Việt nam Công ty TNHH Chế Biến Tinh Bột Sắn Nailun Việt nam 85 Công ty TNHH Nantong Xinfei (Việt Nam) Textile Công ty TNHH Nantong Xinfei (Việt Nam) Textile Công ty TNHH Nantong Xinfei (Việt Nam) Textile Công Ty TNHH Việt Nam Newish Textile Công Ty TNHH Việt Nam Newish Textile Công Ty TNHH Việt Nam Newish Textile Công ty TNHH nông sản Đài Loan 2014 1.00 11 0.01 0.45 0.30 0.03 - 84 2015 1.00 11 0.07 0.41 0.54 0.06 - 83 2016 1.00 11 (0.04) 0.43 0.44 0.07 - 86 2014 2015 2016 2014 0.85 0.85 0.85 0.80 10 10 10 10 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 3.75 3.48 3.80 0.02 - 76 73 78 62 Công ty TNHH nông sản Đài Loan 2015 0.80 10 (0.01) 0.00 3.77 0.02 - 65 Công ty TNHH nông sản Đài Loan 2016 0.80 10 0.01 0.00 3.82 0.03 - 63 Công ty TNHH nông sản Việt Phước Công ty TNHH nông sản Việt Phước Công ty TNHH nông sản Việt Phước 2014 2015 2016 1.00 1.00 1.00 11 11 11 (0.04) (0.05) (0.07) 0.23 0.23 0.23 15.00 12.94 11.16 0.04 0.05 0.05 - 30 26 30 Công ty TNHH Pearl Bio Tech 2014 0.80 10 (0.12) 1.00 0.19 0.05 - 63 Công ty TNHH Pearl Bio Tech 2015 0.80 10 0.01 0.44 0.47 0.05 - 68 Công ty TNHH Pearl Bio Tech 2016 0.80 10 (0.06) 0.43 0.29 0.05 - 68 Công ty cổ phần Phúc Xanh Vina Công ty cổ phần Phúc Xanh Vina Công ty cổ phần Phúc Xanh Vina 2014 2015 2016 1.00 1.00 1.00 10 10 10 (0.16) (0.15) (0.14) 1.28 1.42 1.57 0.19 0.20 0.22 0.04 0.04 0.05 - 72 76 77 86 Công ty TNHH POREMOST VINA Công ty TNHH POREMOST VINA Công ty TNHH POREMOST VINA Công ty TNHH Quảng Hưng Công ty TNHH Quảng Hưng Công ty TNHH Quảng Hưng Công ty TNHH QUILON SPECIALITY FOODS Việt Nam Công ty TNHH QUILON SPECIALITY FOODS Việt Nam Công ty TNHH QUILON SPECIALITY FOODS Việt Nam Công ty TNHH Dệt Nhuộm Quốc Tế RADIANT Công ty TNHH Dệt Nhuộm Quốc Tế RADIANT Công ty TNHH Dệt Nhuộm Quốc Tế RADIANT Công Ty TNHH BaoCao Cấp S&K VINA Cơng Ty TNHH BaoCao Cấp S&K VINA 2014 2015 2016 2014 2015 2016 0.79 0.79 0.79 0.94 0.94 0.94 11 11 10 10 10 11 0.06 (0.45) 3.27 0.03 0.07 (0.05) 0.18 0.37 0.78 0.72 0.71 0.82 4.77 3.66 0.28 0.75 0.67 0.54 0.06 0.10 0.18 0.12 0.08 0.05 - 83 83 85 52 55 58 2014 0.94 11 0.06 0.91 1.06 0.00 - 68 2015 0.94 11 0.02 0.91 1.06 0.00 - 72 2016 0.94 12 0.00 0.96 0.99 0.00 - 75 2014 1.00 12 (0.09) 0.68 1.33 0.05 - 75 2015 1.00 12 (0.06) 0.74 0.14 0.05 - 78 2016 1.00 12 (0.02) 0.74 1.22 0.06 - 80 2014 1.00 11 0.13 0.37 1.57 0.07 76 2015 1.00 11 0.10 0.28 2.49 0.07 10 77 87 Cơng Ty TNHH BaoCao Cấp S&K VINA Công ty TNHH Sae Han vina 2016 1.00 11 0.03 0.33 2.26 0.07 11 77 2014 0.89 11 0.10 0.33 1.39 0.05 - 74 Công ty TNHH Sae Han vina 2015 0.89 11 (0.06) 0.59 0.64 0.06 - 75 Công ty TNHH Sae Han vina 2016 0.89 11 0.02 0.64 0.40 0.07 - 10 74 2014 0.92 10 (0.18) 0.17 1.98 0.01 - 63 2015 0.92 10 (0.05) 0.26 1.47 0.06 - 68 2016 0.92 10 (0.21) 0.54 0.76 0.06 - 70 2014 2015 2016 2014 2015 2016 11 11 11 10 10 10 (0.02) (0.15) (0.20) (0.06) (0.14) (0.36) 0.64 0.66 0.92 0.61 0.84 1.14 1.18 0.83 0.72 0.28 0.23 0.19 0.03 0.04 0.01 0.03 0.09 - 3 65 73 75 62 67 68 11 (0.14) 0.64 2.10 0.04 - 83 Công ty TNHH MTV Sam Sung Fishing Net Công ty TNHH MTV Sam Sung Fishing Net Công ty TNHH MTV Sam Sung Fishing Net Công ty TNHH Sang Hun Công ty TNHH Sang Hun Công ty TNHH Sang Hun Công ty TNHH dệt vải Shin Kwang Công ty TNHH dệt vải Shin Kwang Công ty TNHH dệt vải Shin Kwang Công ty TNHH Shyang Ta 2014 0.92 0.94 0.94 0.92 0.92 0.92 0.94 Công ty TNHH Shyang Ta 2015 0.94 11 (0.07) 0.74 0.75 0.07 - 85 Công ty TNHH Shyang Ta 2016 0.94 11 (0.04) 0.86 0.27 0.10 - 87 Công ty TNHH Shyang Ying 2014 1.00 12 (0.07) 0.49 2.88 0.01 76 88 Công ty TNHH Shyang Ying Công ty TNHH Shyang Ying Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông Công Ty TNHH Sinh Huy Công Ty TNHH Sinh Huy Công Ty TNHH Sinh Huy Công Ty TNHH SIT VINA Công Ty TNHH SIT VINA Công Ty TNHH SIT VINA Công ty TNHH Sun Polar Việt Nam 2015 2016 1.00 1.00 12 12 (0.20) (0.29) 0.29 0.09 1.00 0.30 0.03 0.12 1 75 78 2014 1.00 12 (0.14) 0.95 0.18 0.06 90 2015 1.00 12 (0.16) 1.06 0.34 0.06 90 2016 1.00 12 (0.18) 1.19 0.63 0.06 90 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 0.89 0.89 0.89 0.91 0.91 0.91 0.82 10 10 10 10 10 10 0.02 0.00 0.00 (0.11) 0.00 (0.00) (0.00) 0.22 1.00 4.65 0.16 0.14 0.13 0.02 3.73 4.10 4.51 1.69 1.72 1.75 0.13 0.14 0.18 0.23 0.12 0.10 0.08 - - 12 13 14 10 11 68 64 68 69 68 67 63 Công ty TNHH Sun Polar Việt Nam 2015 0.82 (0.04) 0.10 0.86 0.01 - 64 Công ty TNHH Sun Polar Việt Nam 2016 0.82 (0.60) 0.69 0.02 0.01 - 62 Công ty TNHH Sung Ju Vina Công ty TNHH Sung Ju Vina Công ty TNHH Sung Ju Vina Công Ty TNHH T.M VINA 2014 2015 2016 2014 0.96 0.96 0.96 0.94 11 11 11 11 0.00 (0.03) 0.04 0.02 0.00 0.47 0.72 0.65 2.34 0.69 0.93 1.54 0.01 0.04 0.03 - 70 75 79 76 89 Công Ty TNHH T.M VINA 2015 0.94 11 (0.00) 4.72 1.30 0.03 - 10 81 Công Ty TNHH T.M VINA 2016 0.94 11 0.00 34.09 1.09 0.03 - 11 85 Công Ty TNHH TAE CHANG VINA 2014 0.82 10 (0.12) 0.50 0.75 0.13 - 76 Công Ty TNHH TAE CHANG VINA 2015 0.82 10 0.11 0.45 0.75 0.11 - 10 80 Công Ty TNHH TAE CHANG VINA Công ty TNHH Tân Hỷ Công ty TNHH Tân Hỷ Công ty TNHH Tân Hỷ Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tân Việt Hàn Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tân Việt Hàn Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tân Việt Hàn Công Ty TNHH TECH SEAL - DAI BINH Công Ty TNHH TECH SEAL - DAI BINH Công Ty TNHH TECH SEAL - DAI BINH Công ty TNHH quốc tế TK Công ty TNHH quốc tế TK Công ty TNHH quốc tế TK 2016 2014 2015 2016 0.82 0.80 0.82 0.92 10 10 11 11 (0.04) (0.00) (0.09) (0.04) 0.43 0.08 0.04 0.87 2.35 2.35 0.12 0.03 0.01 - 11 72 70 76 84 2014 0.94 11 0.12 0.29 2.93 0.02 - 76 2015 0.94 11 0.14 0.20 3.91 0.01 - 79 2016 0.94 11 0.04 0.19 4.33 0.01 - 10 83 2014 2015 2016 2014 2015 2016 12 12 12 10 10 11 0.01 0.00 0.00 0.06 0.08 0.06 0.26 0.79 0.79 0.19 0.22 0.27 2.33 3.38 3.03 1.23 1.76 1.58 0.10 0.15 0.08 0.06 0.04 0.04 1 - 11 12 13 84 86 83 68 70 72 Công ty TNHH WORLD TEC VINA 2014 1.00 1.00 1.00 0.86 0.86 0.86 1.00 11 (0.05) 2.11 0.27 0.07 - 10 86 90 Công ty TNHH WORLD TEC VINA 2015 1.00 11 (0.23) 1.26 0.00 0.03 - 11 83 Công ty TNHH WORLD TEC VINA 2016 1.00 11 (1.11) 0.76 0.00 0.02 - 12 80 Công ty TNHH Cơ Khí và Xây Dựng KP Cơng ty TNHH Cơ Khí và Xây Dựng KP Cơng ty TNHH Cơ Khí và Xây Dựng KP Công Ty TNHH XINREN ( VIệT NAM) ELECTRONICS Công Ty TNHH XINREN ( VIệT NAM) ELECTRONICS Công Ty TNHH XINREN ( VIệT NAM) ELECTRONICS Công ty TNHH Y & J INTERNATIONAL Công ty TNHH Y & J INTERNATIONAL Công ty TNHH Y & J INTERNATIONAL Công ty TNHH YAKJIN INTERTEX Công ty TNHH YAKJIN INTERTEX Công ty TNHH YAKJIN INTERTEX Cơng ty TNHH Yakjin Sài Gòn Cơng ty TNHH Yakjin Sài Gòn Cơng ty TNHH Yakjin Sài Gòn Cơng ty TNHH Young In Tech Vina 2014 2015 2016 0.85 0.85 0.85 11 11 11 (0.11) 0.03 (0.01) 0.25 0.40 0.63 2.17 0.65 0.19 0.03 0.02 0.01 - 10 73 76 75 2014 0.87 10 0.00 0.40 1.63 0.00 - 70 2015 0.87 11 (0.01) 0.43 1.57 0.00 - 76 2016 0.87 11 0.09 0.46 1.52 0.02 - 72 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 0.86 0.86 0.94 11 11 11 12 12 12 11 11 11 11 0.06 0.09 0.13 (0.01) 0.12 0.26 (0.26) (0.40) (0.55) 0.01 0.52 0.40 0.31 0.89 0.94 0.51 0.39 1.04 1.49 0.50 1.42 1.44 1.47 0.41 0.31 1.05 0.43 0.17 0.18 1.15 0.07 0.04 0.02 0.11 0.13 0.13 0.08 0.15 0.18 0.04 - 10 11 12 65 67 69 75 74 76 76 75 74 65 91 Công ty TNHH Young In Tech Vina 2015 0.94 11 0.03 0.45 1.23 0.04 - 67 Công ty TNHH Young In Tech Vina 2016 0.94 11 0.04 0.53 1.18 0.04 - 70 ... Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỉnh Bình Phước nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo. .. của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Bình Phước và nhân tố quy mơ doanh iv nghiệp và khả sinh lời lại ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN DƯƠNG SƠN HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại tỉnh bình phước , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại tỉnh bình phước , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, 2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu, 8 Kết cấu của luận văn, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN, 1 Giới thiệu các khái niệm, 2 Lý thuyết nền tảng có liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin BCTC, 3 Đo lường chất lượng công bố thông tin BCTC, 4 Mô hình nghiên cứu, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Mô hình hồi quy và đo lường biến trong mô hình, 3 Thiết kế nghiên cứu, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 2 Kết quả nghiên cứu và bàn luận kết quả, 2 Một số kiến nghị có liên quan, PHỤ LỤC 3 THÔNG TIN CÁC CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH PHƯỚC, PHỤ LỤC 4 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO NGÀNH QUA TỪNG NĂM 2014,2015,2016, PHỤ LỤC 5 DỮ LIỆU CÁC CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay