Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 các trường THPT ngoài công lập tại tp hồ chí minh

98 3 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN XUÂN LUYỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 CÁC TRƯỜNG THPT NGỒI CƠNG LẬP TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP Hồ Chí Minh - năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN XUÂN LUYỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 CÁC TRƯỜNG THPT NGỒI CƠNG LẬP TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG TP Hồ Chí Minh - năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Chức danh Hội đồng Họ tên TS Trương Quang Dũng PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên Phản biện TS Nguyễn Hải Quang Phản biện TS Mai Thanh Loan TS Hà Văn Dũng Chủ tịch Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Xuân Luyện Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1986 Nơi sinh: Bình Thuận Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; MSHV: 1641820048 I Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh lớp 12 trường THPT ngồi cơng lập TP Hồ Chí Minh II Nhiệm vụ nội dung: - Xác đinh nhân tố ảnh hưởng đến định chọn nghề học sinh lớp 12 trường THPT - Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc chọn ngành nghề học sinh viên lớp 12 trường THPT ngồi cơng lập Tp Hồ Chí Minh - Đề xuất hàm ý quản trị để việc lựa chọn ngành nghề học sinh lớp 12 có định hướng rõ ràng giúp học sinh tự định, lựa chọn cho ngành nghề để theo đuổi III Ngày giao nhiệm vụ : 24/01/2017 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/2/2018 V Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : TS Nguyễn Ngọc Dương KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh lớp 12 trường THPT ngồi cơng lập TP Hồ Chí Minh Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã ngành : 60340102 Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn TS Nguyễn Ngọc Dương Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan Học viên thực luận văn Nguyễn Xuân Luyện ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi trân trọng cám ơn: Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo Sau Đại học, Giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho người nghiên cứu trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo đồng nghiệp Phòng Tư vấn tuyển sinh Truyền thông – Trường ĐH Công nghệ Tp HCM (HUTECH) tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn ! iii TÓM TẮT Hiện nay, việc lựa chọn nghề nghiệp học sinh phổ thông trung học Việt Nam vấn đề cấp thiết cần thực cách hiệu Theo thống kê từ nhiều nghiên cứu nước nước vấn đề Việt Nam, nhiều học sinh chuyển qua làm việc ngành nghề khác sau tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề, đặc biệt sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng Bài nghiên cứu nguyên nhân tiêu biểu dựa nghiên cứu trước liệu sơ cấp thu thập thông qua phiếu điều tra xã hội học Kết cho thấy hoạt động hướng nghiệp học sinh bậc phổ thông trung học thực chưa hiệu quả, ra, yếu tố khác ảnh hưởng người thân, nguyện vọng, lực có mức độ ảnh hưởng cao định chọn nghề học sinh Kết nghiên cứu đồng thời khuyến nghị nghiên cứu nên tập trung tìm hiểu đưa giải pháp nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hướng nghiệp học sinh thực hiệu iv ABSTRACT In Vietnam, high school student career choice is one of the most emerging problems that needs to be solve efficently nowadays According to previous researches, a majority number of students change their career right after graduating from colleges and universities despite of the career choice they have made at the end of their high school The result from this research points out that career orientation activities for highschool students in Vietnam is not efficient, on the other hand, other aspects such as family influence, desire, and ability play an important role in students’ career choosing process Thus, this research recommends futures researchers to investigate the effiency of career orientation program for highschool students in other to find out the solution for this matter v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC CÁC BẢNG x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý hình thành đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: 1.5 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu: 1.6 Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU: .5 2.1.Giới thiệu: 2.2 Khái quát nghề nghiệp: 2.2.1 Khái niệm nghề nghiệp: 2.2.2 Khái niệm ảnh hưởng: 2.2.3 Khái niệm lựa chọn nghề: 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh phổ thông trung học: 2.3.1 Những đặc điểm đối tượng học sinh lớp 12 phổ thông trung học: 2.3.1.1 Đặc điểm hình thành giới quan: 2.3.1.2 Đặc điểm đời sống tình cảm: 2.3.1.3 Đặc điểm phát triển trí tuệ: 2.3.1.4 Đặc điểm hoạt động học tập: 10 2.3.1.5 Đặc điểm hoạt động lao động lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT: 10 vi 2.3.2 Vai trò việc chọn nghề học sinh lớp 12: 13 2.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh lớp 12: 14 2.3.3.1 Nhân tố khách quan: 14 2.3.3.1.1Gia đình: 14 2.3.3.1.2 Bạn bè: 15 2.3.3.1.3 Hoạt động hướng nghiệp trường PTTH: 16 2.3.3.1.4 Các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức xã hội: 17 2.3.3.1.5 Nhu cầu thị trường lao động thông tin việc làm: 18 2.3.3.2 Nhân tố chủ quan: 20 2.3.3.2.1 Nhận thức nghề: .20 2.3.3.2.2 Nguyện vọng hứng thú với nghề: 21 2.3.3.2.3 Năng lực nghề nghiệp: 21 2.3.4 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề học sinh lớp phổ thông trung học 12: .22 2.3.4.1 Giới thiệu địa bàn khách thể điều tra: 22 2.3.4.2 Thực trạng nhân tố khách quan ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh: 23 2.3.4.2.1 Ảnh hưởng từ cha mẹ, người thân bạn bè: 23 2.3.4.2.2 Ảnh hưởng từ hoạt động hướng nghiệp: 24 2.3.4.2.3 Ảnh hưởng thị trường lao động nguồn thông tin đại chúng: 26 2.3.4.3 Thực trạng nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh: 27 2.3.4.3.1 Nhận thức nghề: .27 2.3.4.3.2 Nguyện vọng hứng thú với nghề: 27 2.3.4.3.3 Năng lực thân: 28 2.3.5 Mơ hình nghiên cứu dự kiến: 29 2.3.5.1 Mơ hình nghiên cứu: 29 2.3.5.2 Yếu tố cấu thành biến: 30 2.3.5.3 Các giả thuyết cần kiểm chứng: 34 2.4 Kết luận chương 2: 34 Descriptive Statistics N Mean Statistic Statistic AHNT1 AHNT2 AHNT3 AHNT4 AHNT5 AHNT6 HDHN1 HDHN2 HDHN3 HDHN4 TTLD1 TTLD2 TTLD3 TTLD4 NTVN1 NTVN2 NTVN3 NVHT1 NVHT2 NVHT3 NLBT1 NLBT2 NLBT3 AHNT2 TTLD4 CN3 CN4 CN5 Valid N (listwise) 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 4.17 3.96 3.79 3.58 3.53 4.05 4.32 4.37 4.54 4.28 4.39 4.32 3.96 3.73 3.99 3.46 3.19 3.71 3.66 3.51 3.65 3.78 3.50 3.96 3.73 3.87 3.59 3.71 Std Deviation Statistic 700 675 730 856 926 779 837 982 601 649 747 855 976 748 909 701 721 617 708 850 756 662 677 675 748 755 736 975 Skewness Kurtosis Statistic Std Error Statistic Std Error -.397 -.115 135 -.426 -.771 -.738 -1.201 -2.014 -1.003 -.412 -.896 -1.214 -1.349 -.031 -1.367 051 104 209 -.358 -.840 -.254 -.886 -.022 -.115 -.031 -.171 -.234 -.847 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 -.375 -.345 -.719 661 1.126 1.069 908 4.124 402 -.420 -.224 815 2.121 -.205 3.752 066 937 -.536 035 1.678 012 1.916 117 -.345 -.205 -.226 -.195 877 357 CORRELATIONS /VARIABLES=AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE .257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 Correlations Notes Output Created Comments Input 24-APR-2018 13:00:15 Data /Users/Leitz13/Desktop/Dropbox/Master Luyen/WORD/Luyen SPSS.sav DataSet1 Active Dataset Filter Weight Missing Value Handling Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing Cases Used Syntax Resources Processor Time Elapsed Time 357 User-defined missing values are treated as missing Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair CORRELATIONS /VARIABLES=AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE 00:00:00.01 00:00:00.00 Correlations AHNT AHNT Pearson Correlation HDHN TTLD Pearson Correlation TTLD NTVN NVHT NLBT CN 321** 468** 420** 466** 327** 583** 000 000 000 000 000 000 357 357 357 357 357 357 357 321** 650** 366** 537** 173** 454** 000 000 000 001 000 Sig (2-tailed) N HDHN Sig (2-tailed) 000 N 357 357 357 357 357 357 357 468** 650** 503** 528** 222** 579** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 357 357 357 357 357 357 Pearson Correlation 357 NTVN NVHT NLBT CN Pearson Correlation 420** 366** 503** 421** 495** 692** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 357 357 357 357 357 357 357 466** 537** 528** 421** 268** 569** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 357 357 357 357 357 357 357 327** 173** 222** 495** 268** 693** Sig (2-tailed) 000 001 000 000 000 N 357 357 357 357 357 357 357 583** 454** 579** 692** 569** 693** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 357 357 357 357 357 357 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) FACTOR /VARIABLES AHNT1 AHNT2 AHNT3 AHNT4 AHNT5 AHNT6 HDHN1 HDHN2 HDHN3 HDHN4 TTLD1 TTLD2 TTLD3 TTLD4 NTVN1 NTVN2 NTVN3 NVHT1 NVHT2 NVHT3 NLBT1 NLBT2 NLBT3 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS AHNT1 AHNT2 AHNT3 AHNT4 AHNT5 AHNT6 HDHN1 HDHN2 HDHN3 HDHN4 TTLD1 TTLD2 TTLD3 TTLD4 NTVN1 NTVN2 NTVN3 NVHT1 NVHT2 NVHT3 NLBT1 NLBT2 NLBT3 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /METHOD=CORRELATION 357 Factor Analysis Notes Output Created Comments Input 24-APR-2018 13:00:50 Data Active Dataset Filter Weight Missing Value Handling Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing Cases Used Syntax Resources Processor Time Elapsed Time /Users/Leitz13/Desktop/Dropbox/Master Luyen/WORD/Luyen SPSS.sav DataSet1 357 MISSING=EXCLUDE: User-defined missing values are treated as missing LISTWISE: Statistics are based on cases with no missing values for any variable used FACTOR /VARIABLES AHNT1 AHNT2 AHNT3 AHNT4 AHNT5 AHNT6 HDHN1 HDHN2 HDHN3 HDHN4 TTLD1 TTLD2 TTLD3 TTLD4 NTVN1 NTVN2 NTVN3 NVHT1 NVHT2 NVHT3 NLBT1 NLBT2 NLBT3 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS AHNT1 AHNT2 AHNT3 AHNT4 AHNT5 AHNT6 HDHN1 HDHN2 HDHN3 HDHN4 TTLD1 TTLD2 TTLD3 TTLD4 NTVN1 NTVN2 NTVN3 NVHT1 NVHT2 NVHT3 NLBT1 NLBT2 NLBT3 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /METHOD=CORRELATION 00:00:00.02 00:00:00.00 Maximum Memory Required Correlation Matrixa a This matrix is not positive definite Communalities Initial AHNT1 AHNT2 AHNT3 AHNT4 AHNT5 AHNT6 HDHN1 HDHN2 HDHN3 HDHN4 TTLD1 TTLD2 TTLD3 TTLD4 NTVN1 NTVN2 NTVN3 NVHT1 NVHT2 NVHT3 NLBT1 NLBT2 NLBT3 AHNT2 TTLD4 CN3 CN4 CN5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Extraction 647 844 657 650 811 583 759 862 750 706 725 733 795 961 658 732 780 711 744 796 752 670 635 844 961 826 751 805 Extraction Method: Principal Component Analysis 92384 (90.219K) bytes Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Total 9.160 4.070 2.222 1.847 1.421 1.362 1.066 808 702 598 564 456 432 414 395 347 329 318 266 249 208 185 182 158 132 110 1.150E16 3.364E17 28 % of Variance Cumulative % 32.716 14.534 7.936 6.597 5.075 4.863 3.806 2.885 2.506 2.136 2.015 1.628 1.544 1.477 1.409 1.239 1.176 1.136 951 889 743 660 650 563 471 394 32.716 47.250 55.186 61.784 66.858 71.722 75.528 78.413 80.919 83.055 85.069 86.697 88.241 89.718 91.127 92.366 93.542 94.679 95.629 96.519 97.262 97.922 98.572 99.135 99.606 100.000 4.108E-16 100.000 1.202E-16 100.000 Total 9.160 4.070 2.222 1.847 1.421 1.362 1.066 % of Variance Cumulative % 32.716 14.534 7.936 6.597 5.075 4.863 3.806 32.716 47.250 55.186 61.784 66.858 71.722 75.528 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component AHNT1 379 585 -.296 255 -.038 -.077 029 AHNT2 AHNT3 AHNT4 AHNT5 AHNT6 HDHN1 HDHN2 HDHN3 HDHN4 TTLD1 TTLD2 TTLD3 TTLD4 NTVN1 NTVN2 NTVN3 NVHT1 NVHT2 NVHT3 NLBT1 NLBT2 NLBT3 AHNT2 TTLD4 CN3 CN4 CN5 611 597 581 673 346 669 708 325 457 698 674 755 239 465 581 614 640 698 714 204 470 509 611 239 586 691 659 463 105 -.137 -.294 542 -.416 -.524 233 005 -.178 -.405 -.299 663 256 306 062 030 -.204 -.300 674 499 231 463 663 -.013 -.164 -.376 -.461 -.511 -.475 -.456 -.136 219 194 472 277 226 182 147 389 237 103 050 -.048 -.110 -.049 156 130 065 -.461 389 206 138 105 177 046 145 077 341 154 123 433 337 355 235 042 -.016 200 -.412 -.519 -.219 -.288 -.342 -.205 -.172 -.470 177 -.016 072 -.154 -.051 094 152 -.152 -.208 -.140 205 063 356 549 -.103 -.113 -.210 -.069 -.341 -.127 -.053 443 297 208 073 -.069 007 094 -.069 -.408 -.053 -.317 -.049 065 113 088 079 -.111 -.155 -.230 -.003 038 025 212 555 -.238 -.001 -.022 115 148 183 -.410 -.380 -.306 -.049 555 -.101 100 -.129 029 -.006 -.108 -.086 094 -.105 -.075 034 -.079 -.129 -.113 -.154 009 -.329 -.323 -.352 203 097 001 126 -.068 057 029 009 508 437 314 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT CN /METHOD=ENTER AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT Regression Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling Syntax Resources 24-APR-2018 13:02:01 Data /Users/Leitz13/Desktop/ Dropbox/Master Luyen/WORD/Luyen SPSS.sav DataSet1 Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in 357 Working Data File Definition of User-defined missing Missing values are treated as missing Cases Used Statistics are based on cases with no missing values for any variable used REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT CN /METHOD=ENTER AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT Processor Time 00:00:00.01 Elapsed Time Memory Required 6800 bytes Additional Memory Required bytes for Residual Plots 00:00:00.00 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed NLBT, HDHN, AHNT, NTVN, NVHT, TTLDb Method Enter a Dependent Variable: CN b All requested variables entered Model Summary Model R 880 R Square a Adjusted R Square 774 Std Error of the Estimate 770 1.19180 a Predictors: (Constant), NLBT, HDHN, AHNT, NTVN, NVHT, TTLD ANOVAa Sum of Squares Model Regression Mean Square 1698.629 283.105 497.135 350 1.420 2195.765 356 Residual Total df F Sig 199.315 000b a Dependent Variable: CN b Predictors: (Constant), NLBT, HDHN, AHNT, NTVN, NVHT, TTLD Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Standardized Coefficients Std Error 4.290 603 AHNT 128 023 HDHN 039 TTLD Beta t Sig 7.117 000 175 5.620 000 036 038 1.073 284 172 038 173 4.569 000 NTVN 312 044 236 7.033 000 NVHT 208 043 161 4.845 000 NLBT 616 043 431 14.483 000 a Dependent Variable: CN ONEWAY AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN BY HOCVAN /MISSING ANALYSIS Oneway Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling Syntax Resources 24-APR-2018 13:02:44 Data /Users/Leitz13/Desktop/ Dropbox/Master Luyen/WORD/Luyen SPSS.sav DataSet1 Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in 357 Working Data File Definition of User-defined missing Missing values are treated as missing Cases Used Statistics for each analysis are based on cases with no missing data for any variable in the analysis ONEWAY AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN BY HOCVAN /MISSING ANALYSIS Processor Time 00:00:00.01 Elapsed Time 00:00:00.00 ANOVA Sum of Squares AHNT HDHN df Mean Square Between Groups 1025.100 341.700 Within Groups 3042.704 353 8.620 Total 4067.804 356 24.565 Between Groups 8.188 F Sig 39.642 000 1.387 247 TTLD NTVN NVHT NLBT CN Within Groups 2084.679 353 Total 2109.244 356 47.520 15.840 Within Groups 2179.578 353 6.174 Total 2227.098 356 38.082 12.694 Within Groups 1219.150 353 3.454 Total 1257.232 356 17.364 5.788 Within Groups 1306.457 353 3.701 Total 1323.821 356 22.565 7.522 Within Groups 1053.239 353 2.984 Total 1075.804 356 65.120 21.707 Within Groups 2130.644 353 6.036 Total 2195.765 356 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups 5.906 ONEWAY AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN BY NGHENGHIEP /MISSING ANALYSIS Oneway Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling 24-APR-2018 13:03:10 Data /Users/Leitz13/Desktop/ Dropbox/Master Luyen/WORD/Luyen SPSS.sav DataSet1 Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in 357 Working Data File Definition of User-defined missing Missing values are treated as missing 2.565 054 3.676 012 1.564 198 2.521 058 3.596 014 Cases Used Syntax Resources Processor Time Statistics for each analysis are based on cases with no missing data for any variable in the analysis ONEWAY AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN BY NGHENGHIEP /MISSING ANALYSIS 00:00:00.01 Elapsed Time 00:00:00.00 ANOVA Sum of Squares AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN Between Groups df Mean Square 125.990 41.997 Within Groups 3926.392 352 11.155 Total 4052.382 355 166.150 55.383 Within Groups 1940.850 352 5.514 Total 2107.000 355 201.368 67.123 Within Groups 2018.910 352 5.736 Total 2220.278 355 48.623 16.208 Within Groups 1205.880 352 3.426 Total 1254.503 355 96.320 32.107 Within Groups 1210.475 352 3.439 Total 1306.795 355 16.963 5.654 Within Groups 1055.138 352 2.998 Total 1072.101 355 10.584 3.528 Within Groups 2184.292 352 6.205 Total 2194.876 355 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig 3.765 011 10.045 000 11.703 000 4.731 003 9.336 000 1.886 132 569 636 ONEWAY AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN BY TRUONG /MISSING ANALYSIS Oneway Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling Syntax Resources 24-APR-2018 13:03:34 Data /Users/Leitz13/Desktop/ Dropbox/Master Luyen/WORD/Luyen SPSS.sav DataSet1 Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in 357 Working Data File Definition of User-defined missing Missing values are treated as missing Cases Used Statistics for each analysis are based on cases with no missing data for any variable in the analysis ONEWAY AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN BY TRUONG /MISSING ANALYSIS Processor Time 00:00:00.01 Elapsed Time 00:00:00.00 ANOVA Sum of Squares AHNT HDHN TTLD Between Groups df Mean Square 138.575 46.192 Within Groups 3929.229 353 11.131 Total 4067.804 356 44.153 14.718 Within Groups 2065.091 353 5.850 Total 2109.244 356 64.548 21.516 Within Groups 2162.550 353 6.126 Total 2227.098 356 Between Groups Between Groups F Sig 4.150 007 2.516 058 3.512 015 NTVN NVHT NLBT CN Between Groups 44.408 14.803 Within Groups 1212.825 353 3.436 Total 1257.232 356 15.217 5.072 Within Groups 1308.604 353 3.707 Total 1323.821 356 26.209 8.736 Within Groups 1049.595 353 2.973 Total 1075.804 356 25.924 8.641 Within Groups 2169.840 353 6.147 Total 2195.765 356 Between Groups Between Groups Between Groups 4.308 005 1.368 252 2.938 033 1.406 241 ONEWAY AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN BY GIOITINH /MISSING ANALYSIS Oneway Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling 24-APR-2018 13:04:12 Data /Users/Leitz13/Desktop/ Dropbox/Master Luyen/WORD/Luyen SPSS.sav DataSet1 Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in 357 Working Data File Definition of User-defined missing Missing values are treated as missing Cases Used Statistics for each analysis are based on cases with no missing data for any variable in the analysis Syntax Resources ONEWAY AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN BY GIOITINH /MISSING ANALYSIS 00:00:00.01 Processor Time Elapsed Time 00:00:00.00 ANOVA Sum of Squares AHNT HDHN TTLD NTVN NVHT NLBT CN Between Groups df Mean Square 2.233 2.233 Within Groups 4065.571 355 11.452 Total 4067.804 356 9.922 9.922 Within Groups 2099.322 355 5.914 Total 2109.244 356 1.459 1.459 Within Groups 2225.639 355 6.269 Total 2227.098 356 400 400 Within Groups 1256.832 355 3.540 Total 1257.232 356 1.701 1.701 Within Groups 1322.120 355 3.724 Total 1323.821 356 932 932 Within Groups 1074.872 355 3.028 Total 1075.804 356 130 130 Within Groups 2195.634 355 6.185 Total 2195.765 356 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig .195 659 1.678 196 233 630 113 737 457 500 308 579 021 885 ... nhân tố ảnh hưởng đến định chọn nghề học sinh lớp 12 trường THPT  Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc chọn ngành nghề học sinh viên lớp 12 trường THPT ngồi cơng lập Tp Hồ Chí. .. tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành học sinh lớp 12?  Các yếu tố ảnh hưởng nhiều đến việc lựa chọn ngành nghề học sinh lớp 12?  Vai trò gia đình, tổ chức, nhà trường thân học sinh có ảnh hưởng. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN XUÂN LUYỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 CÁC TRƯỜNG THPT NGỒI CƠNG LẬP TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 các trường THPT ngoài công lập tại tp hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 các trường THPT ngoài công lập tại tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay