Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần găng tay nam việt

109 6 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN CAO PHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã Ngành : 60340102 TP Hồ Chí Minh, ngày 12 thág năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN CAO PHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠICÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã Ngành : 60340102 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Đình Luận TP Hồ Chí Minh, ngày 12 thág năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Đình Luận Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Lê Quang Hùng Chủ tịch PGS.TS Lê Thị Mận Phản biện TS Nhan Cẩm Trí Phản biện TS Hồng Trung Kiên Ủy viên TS Trần Thanh Toàn Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN CAO PHƯƠNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 15 tháng 05 năm 1989 Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820059 I- Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần Găng Tay Nam Việt II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định nhân tố ảnh hưởng đế công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty Đánh giá thực trạng, vấn đề khó khăn gặp phải trình tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Đưa số giải pháp, kiến nghị đào tạo tuyển dụng để giúp cơng ty hồn thiện III- Ngày giao nhiệm vụ: : 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2018 V- Người hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Đình Luận NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS TS Nguyễn Đình Luận KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp đề tài tôi, kết số liệu khóa luận thực Công Ty cổ phần găng tay Nam Việt, không chép nguồn Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trứơc nhà trường cam đoan Học viên thực Luận văn Nguyễn Cao Phương LỜI CÁM ƠN Trước tiên xin chân thành cám ơn quý thầy Khoa Quản trị kinh doanh Khoa đào tạo sau đại học Trường Đại Học Công Nghệ TP HCM tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian năm học Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến người hướng dẫn thầy : PGS.TS Nguyễn Đình Luận tận tình hướng dẫn cho em suốt trình nghiên cứu hồn thành đề tài Cuối cùng, tơi xin cảm ơn bạn bè, đông nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp thơng tin để hồnh đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Học Viên thực Nguyễn Cao Phương TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực nghiệp nhằng nâng cao chất lượng nhân lực cho công ty cổ phần Găng Tay Nam Việt Qua kết nghiên cứu tình hình thực trạng công ty, từ vấn đề công tác tuyển dụng đào tạo cho thấy ưu điểm, nhược điểm công tác tuyển dụng thấy nhu cầu cấp thiết nhân lực việc đào tạo công ty cổ phần Găng Tay Nam Việt Với thực trạng công ty luận văn dưa giải pháp hoàn thiện để giúp ích cho doanh nghiệp hạn chế rủi ro mát tiền bạc, thời gian, nguời, v.v… việc tổ chức tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực, mang lại ổn định chất lượng nhân lực nâng cao kiến thức, chuyên môn, kỹ mềm … để bù đắp thiếu hụt nhân lực công ty, qua phát triển mở rộng doanh nghiêp hướng đến thành công ABSTRACT The thesis reseach the factors that affect the recruitment and training of human resources to increase the quality of human resources for Nam Viet Glove company Based on the research results of the company's situation, from the issues in the recruitment and training has shown the advantages and disadvantages in the recruitment as well as seeing the need level in the Training of Nam Viet Glove Company With such a situation, the thesis has provided more complete solutions that can help enterprises to limit the risk of loss such as money, time, people, etc in recruit and train human resources, bring stability and quality of human resources to improve knowledge, expertise, soft skills to compensate for the shortage of human resources in the company , thereby expanding the business towards success MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 sở lý luận tuyển dụng nhân lực 1.1.1 Tuyển dụng nhân lực 1.1.2 Nội dung công tác tuyển dụng nhân lực 1.1.2.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 1.1.2.2 Quá trình tuyển chọn nhân lực 10 1.2 sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực 12 1.2.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 12 1.2.2 Vai trò, ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực tổ chức 13 1.2.3 Nội dung công tác đào tạo nhân lực 14 1.2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 15 1.2.3.2 Xác mục tiêu cầu đào tạo 16 1.2.3.3 lựa chọ đối tượng để đào tạo 16 1.2.3.4 Xây dựng chương trình lựa chọ phương pháp đào tạo 17 1.2.3.5 Lựa chọn giảng viên đào tạo 19 1.2.3.6 Kinh phí đào tạo 20 1.2.3.7 Đánh giá chương trình kết đào tạo 20 1.2.3.8 Đánh giá hiệu đào tạo 21 1.3 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo nhân lực 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT 24 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Găng tay Nam Việt 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển, cấu tổ chức mơ hình hoạt động Công ty Cổ phần Găng tay Nam Việt 24 2.1.2 Khái qt tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Găng tay Nam Việt giai đoạn 2012 – 2016 29 2.1.3 Đặc điểm lao động Công ty 31 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo Công ty 33 2.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng 33 2.2.1.1 Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực 33 2.2.1.2 Mục đích tuyển dụng nhân lực 33 2.2.1.3 Xác định nhu cầu nguồn nhân lực 33 2.2.1.4 Xác định thời gian, không gian chi phí tuyển dụng 34 2.2.1.5 Vai trò trách nhiệm với việc tuyển dụng nhân viên 35 2.2.1.6 Các bước thực công tác tuyển dụng Công ty 36 2.2.1.7 Kết tuyển dụng năm gần 52 2.2.2 Thực trạng công tác đào tạo 54 2.2.2.1 Thực trạng trình độ đội ngũ cán công ty 54 2.2.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo 58 2.2.2.3 xác định mục tiêu đào tạo 59 2.2.2.4 Xác định nhu cầu đào tạo 60 2.2.2.5 Vai trò trách nhiệm người chịu trách nhiệm công tác đào tạo 62 2.2.2.6 Tổ chức thực đào tạo 62 2.3 Đánh giá 66 2.3.1 Đánh giá công tác tuyển dụng 66 2.3.2 Đánh giá công tác đào tạo 68 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu cung cấp Công ty Edwaed Peppit, 2005, Phương pháp quản lý nhân công ty Trần Kim Dung, 2005, Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mátushia Konosuke, 2000, Nhân - Chìa khố thành cơng (dịch sang tiếng Việt, Trần Quang Tuệ), Nxb.Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thân, 2003, Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống Kê Hà Nội Nguyễn Thanh Hội, 2011, Quản trị nhân sự, Nxb Thống Kê Ngô Thị Cúc, 1998, Quản lý doanh nghiệp chế thị trường, NXB trị Quốc gia 88 PHỤ LỤC Bảng 2.2 : Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên Năm 2012 Số lượng (người) Chỉ tiêu Nữ Nam Tổng cộng - Nam/ nữ 34 44 78 - Đảng viên 19 24 43 1 I Tổng số lao động đến hết 31/ 12/ 2012 Trong - Dân tộc thiểu số II Chất lượng CNVC Trình độ chun mơn - Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ - Thạc sĩ, Cao học - Đại học 26 40 66 -Cao đẳng 2 - Trung học - Khác 2 Chuyên ngành đào tạo - Găng tay 14 16 30 - Kinh tế 14 28 42 - Kỹ thuật, Công nghệ thông tin 1 - Khác (có ghi gồm ngành nào) + Luật + Lái xe 2 + Điện tử 1 + Nhạc hoạ Trình độ trị 1 89 - Cử nhân, cao cấp 3 - Trung cấp 29 36 65 - Sơ cấp 11 - Cử nhân 1 - Bằng C tương đương 19 28 - Bằng B 10 19 29 - Bằng A - Bằng B 23 35 58 - Bằng A - Khác (Trung học bản) - Khơng xác định thời hạn 13 20 33 - xác định thời hạn 21 27 44 - Dưới 30 20 31 51 - Từ 31 đến 35 tuổi - Từ 36 đến 40 tuổi - Từ 41 đến 45 tuổi - Từ 46 đến 50 tuổi 3 Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Hợp đồng lao động Tuổi - Từ 51 đến 55 - Từ 55 đến 60 (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2012 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) 90 Bảng 2.3 : Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2013 Chỉ tiêu Số lượng (người) Nữ Nam Tổng cộng - Nam/ nữ 34 47 81 - Đảng viên 19 24 43 1 I Tổng số lao động đến hết 31/ 12/ 2013 Trong - Dân tộc thiểu số II Chất lượng CNVC Trình độ chun mơn - Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ - Thạc sĩ, Cao học - Đại học 26 40 66 - Cao đẳng 2 - Trung học - Khác 2 Chuyên ngành đào tạo - Găng tay 14 16 30 - Kinh tế 14 28 42 - Kỹ thuật, Công nghệ thông tin 1 - Khác (có ghi gồm ngành nào) + Luật + Lái xe 2 + Điện tử 1 + Nhạc hoạ 1 3 Trình độ trị - Cử nhân, cao cấp - Trung cấp 29 36 65 - Sơ cấp 11 1 Trình độ ngoại ngữ - Cử nhân 91 - Bằng C tương đương 19 28 - Bằng B 10 19 29 - Bằng A - Bằng B 23 35 58 - Bằng A - Khác (Trung học bản) - Không xác định thời hạn 13 20 33 - xác định thời hạn 21 27 48 - Dưới 30 20 36 54 - Từ 31 đến 35 tuổi - Từ 36 đến 40 tuổi - Từ 41 đến 45 tuổi - Từ 46 đến 50 tuổi 3 Trình độ tin học Hợp đồng lao động Tuổi - Từ 51 đến 55 - Từ 55 đến 60 (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2013 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) 92 Bảng 2.4: Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2014 Chỉ tiêu Số lượng (người) Nữ Nam Tổng cộng - Nam/ nữ 34 47 81 - Đảng viên 19 24 43 1 I Tổng số lao động đến hết 31/ 12/ 2014 Trong - Dân tộc thiểu số II Chất lượng CNVC Trình độ chun mơn - Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ - Thạc sĩ, Cao học - Đại học 26 40 66 - Cao đẳng 2 - Trung học - Khác 2 Chuyên ngành đào tạo - Găng tay 14 16 30 - Kinh tế 14 28 42 - Kỹ thuật, Công nghệ thông tin 1 - Khác (có ghi gồm ngành nào) + Luật + Lái xe 2 + Điện tử 1 + Nhạc hoạ 1 3 36 65 Trình độ trị - Cử nhân, cao cấp - Trung cấp 29 93 - Sơ cấp 11 - Cử nhân 1 - Bằng C tương đương 19 28 - Bằng B 10 19 29 - Bằng A - Bằng B 23 35 58 - Bằng A - Khác (Trung học bản) - Không xác định thời hạn 13 20 33 - xác định thời hạn 21 27 48 - Dưới 30 20 36 54 - Từ 31 đến 35 tuổi - Từ 36 đến 40 tuổi - Từ 41 đến 45 tuổi - Từ 46 đến 50 tuổi 3 Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Hợp đồng lao động Tuổi - Từ 51 đến 55 - Từ 55 đến 60 (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2014 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) 94 Bảng 2.5 : Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2015 Chỉ tiêu Số lượng (người) Nữ Nam Tổng cộng - Nam/ nữ 38 56 94 - Đảng viên 16 31 47 1 I Tổng số lao động đến hết 31/ 12/ 2015 Trong - Dân tộc thiểu số II Chất lượng CNVC Trình độ chun mơn - Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ - Thạc sĩ, Cao học - Đại học 35 48 83 - Cao đẳng 2 - Trung học 2 - Khác 1 Chuyên ngành đào tạo - Găng tay 15 15 30 - Kinh tế 20 35 55 - Kỹ thuật, Công nghệ thông tin 1 - Khác (có ghi gồm ngành nào) + Luật + Lái xe 2 + Điện tử 1 + Nhạc hoạ 1 3 Trình độ trị - Cử nhân, cao cấp - Trung cấp 37 42 79 - Sơ cấp 12 95 Trình độ ngoại ngữ - Cử nhân 1 - Bằng C tương đương 18 21 39 - Bằng B 10 23 33 - Bằng A 3 34 42 76 3 - Không xác định thời hạn 16 21 37 - xác định thời hạn 25 32 57 - Dưới 30 25 41 66 - Từ 31 đến 35 tuổi 12 - Từ 36 đến 40 tuổi - Từ 41 đến 45 tuổi 3 - Từ 46 đến 50 tuổi Trình độ tin học - Bằng B - Bằng A - Khác (Trung học bản) Hợp đồng lao động Tuổi - Từ 51 đến 55 - Từ 55 đến 60 (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2015 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) 96 Bảng 2.6 : Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2016 Tiêu chí nhân Nữ Nam Tổng I Tổng số lao động đến hết 31/ 12/ 2016 36 55 91 - Đồn viên Cơng đoàn 36 55 91 - Đoàn viên Thanh niên 32 49 81 - Đảng viên 21 32 53 - Dân tộc thiểu số 1 - Đang nghỉ chế độ (ốm đau, thai sản…) 4 55 91 Trình độ chun mơn: 36 - Tiến sỹ, Phó tiến sỹ - Thạc sỹ 2 - Đại học 30 49 79 - Cao đẳng 2 2 - Trung cấp - Khác (tính từ Sơ cấp trở xuống) 2 Chuyên ngành đào tạo: 36 55 91 - Găng tay 15 16 31 - Kinh tế 16 37 53 - Công nghệ thông tin - Chuyên ngành khác, kỹ thuật khác - Khơng cấp, tín chun mơn Trình độ trị: 36 - Cử nhân 55 91 3 - Trung cấp 30 46 76 - Sơ cấp 6 12 Trình độ ngoại ngữ: 33 47 80 - Tốt nghiệp Đại học trở lên 1 - Cao đẳng tương đương (Bằng C) 19 21 40 - Trung cấp tương đương (Bằng B) 10 22 32 - Sơ cấp (Bằng A) 3 - Khác (toefl, toeic, ielts…) 97 Trình độ tin học: 36 - Tốt nghiệp Đại học trở lên 48 84 - Cao đẳng tương đương - Trung cấp tương đương (qt mạng…) - Bằng B Tin học văn phòng (sơ cấp) 33 42 75 - Bằng A Tin học văn phòng (cơ bản) Hợp đồng lao động: 36 55 91 - Không xác định thời hạn 21 30 51 - xác định thời hạn năm 13 22 35 - thời hạn từ năm trở xuống Tuổi đời: 36 55 91 - Từ 30 tuổi trở xuống 22 45 67 - Từ 31 đến 35 tuổi - Từ 36 đến 40 tuổi - Từ 41 đến 45 tuổi 3 - Từ 46 đến 50 tuổi 1 - Từ 51 đến 55 tuổi - Từ 56 đến 60 tuổi * Tuổi bình quân Đơn vị: 30 28 29 II Tổng số Lao động khoán gọn: 21 23 - Hợp đồng khoán thường xuyên 21 23 - Hợp đồng khoán thử việc (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2016 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) 98 Bảng 2.12 : Thống kê chất lượng độ ngũ cán bộ, nhân viên năm (2012 -2016) 2012 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 Na N Tổn Na N Tổn Na N Tổn Na N Tổn Na N Tổn m ữ g m ữ g m ữ g m ữ g m ữ g 3 3 2 26 40 66 26 40 66 26 40 66 35 48 83 30 49 79 2 2 2 2 2 4 6 2 2 2 2 1 Chất lượng CNVC Trình độ chun mơn - Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ - Thạc sĩ, Cao học - Đại học -Cao đẳng - Trung học - Khác 2 99 Chuyê n ngành đào tạo -Găng tay - Kinh tế 14 16 30 14 16 30 14 16 30 15 15 30 15 16 31 14 28 42 14 28 42 14 28 42 20 35 55 16 37 53 4 4 1 1 1 1 1 - Kỹ thuật, Cơng nghệ thơng tin - Khác (có ghi gồm ngành nào) + Luật + Lái xe 2 2 2 2 2 100 + Điện tử + Nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 29 36 65 29 36 65 29 36 65 37 42 79 30 46 76 11 11 11 12 6 12 1 1 1 1 1 19 28 19 28 19 28 18 21 39 19 21 40 hoạ Trình độ trị - Cử nhân, cao cấp - Trung cấp - Sơ cấp Trình độ ngoại ngữ - Cử nhân - Bằng C tương đương 101 - Bằng B - Bằng A 10 19 29 10 19 29 10 19 29 10 23 33 10 22 32 5 3 3 Trình độ vi tính - Trình độ đại học trở lên - Bằng B - Bằng A 23 35 58 23 35 58 23 35 58 4 4 4 34 42 76 33 42 75 3 - Khác (Trung học bản) (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2012-2016, phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) ... tài: Hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần Găng Tay Nam Việt II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định nhân tố ảnh hưởng đế công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty. .. đào tạo nguồn nhân lực Công ty CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Cơ sở lý luận tuyển dụng nhân lực 1.1.1 Tuyển dụng nhân lực Tuyển dụng nhân lực trình... luận công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần găng tay nam việt , Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần găng tay nam việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay