Hoàn thiện hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh

108 8 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LUẬN VĂN THẠC SỸ NGUYỄN QUỐC THANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP Hồ Chí Minh, tháng 03/2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Trương Quang Dũng Chủ tịch TS Mai Thanh Loan Phản biện TS Hà Văn Dũng Phản biện PGS TS Dương Cao Thái Nguyên TS Nguyễn Quang Hải Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TS Trương Quang Dũng i TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Quốc Thanh Ngày, tháng, năm sinh: Chuyên ngành: 20/08/1972 Quản Trị Kinh Doanh Giới tính: Nam Nơi sinh: Đồng Tháp MSHV: 1641820072 I- Tên đề tài: Hoàn hoạt động quản thu bảo hiểm hội Bảo hiểm hội Thành Phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản thu BHXH Bảo hiểm hội Thành Phố Hồ Chí Minh tập trung giai đoạn năm 2012-2016 Tìm thành tựu, hạn chế nguyên nhân tồn hoạt động quản thu bảo hiểm hội Bảo hiểm hội Thành Phố Hồ Chí Minh Đề xuất giải pháp phù hợp tình hình thực tế Bảo hiểm hội Thành Phố Hồ Chí Minh nhằm hồn thiện hoạt động quản thu bảo hiểm hội Nội dung luận văn: - Nghiên cứu vấn đề chung bảo hiểm hội, giới thiệu vấn đề nghiên cứu, khảo lược nghiên cứu trước có liên quan chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa nghiên cứu đề tài - Nhận xét, đánh giá thực trạng quản thu thành phố số liệu thu thập để làm sở nghiên cứu, phân tích để tìm ngun nhân hạn chế, tồn - Từ hạn chế, tồn để làm sở cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản thu bảo hiểm hội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Phú Tụ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Quốc Thanh iii LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS TS Nguyễn Phú Tụ tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Hutech) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian tơi học trường để tơi có tảng nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn anh, chị, em đồng nghiệp công tác Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ, động viên, cung cấp số liệu cho suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, cố gắng để hồn thiện luận văn, ln tiếp thu ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn bạn bè anh chị Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh, nhiên việc nghiên cứu, đánh giá khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi quý báu quý thầy, cô bạn đọc Trân trọng cảm ơn Tác giả Nguyễn Quốc Thanh iv TÓM TẮT LUẬN VĂN Bảo hiểm hội bảo hiểm y tế hai sách lớn Đảng Nhà nước Trong năm qua, công tác bảo hiểm hội bảo hiểm y tế đạt thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực công hội ổn định trị - hội Hệ thống sách, pháp luật bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế bước hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - hội đất nước Bảo hiểm hội bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập NLĐ họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng vào quỹ bảo hiểm hội Mục đích đề tài nghiên cứu tìm giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản thu bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh Qua nhận xét, đánh giá thực trạng quản thu thành phố số liệu thu thập để làm sở nghiên cứu, phân tích để tìm nguyên nhân hạn chế, tồn làm sở cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản thu bảo hiểm hội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu cho thấy nội dung ảnh hưởng đến công tác quản thu là: quản đối tượng tham gia; quản tiền lương làm đóng bảo hiểm hội; quản nợ đọng công tác tra, kiểm tra; cơng tác tun tuyền sách bảo hiểm hội đến người tham gia v THESIS ABSTRACT Social insurance and health insurance are two major policies of Party and State Over the past years, social insurance and health insurance have gained important achievements, contributed to stabilize people's lives, social justice and socio-political stability The system of policies and laws on social insurance and health insurance has been gradually improved in line with the socio-economic development of the country Social insurance is a guarantee to replace or compensate part of an employee's income when he or she is reduced or lost income due to sickness, maternity, labor accident, occupational disease, end of working age or death, on the basis of payment to the social insurance fund The purpose of this thesis is to find solutions for improving the management of social insurance collection in Ho Chi Minh City Based on the comments and assessment of the collection management in the City and based on data collected as the basis for research and analysis to find causes of limitations as a basis for proposing solutions, to improve the management of social insurance collection in Ho Chi Minh City Research results indicate that factors affect the collection management is: management of participants; management salaries as a basis for paying social insurance premiums; debt management and inspection, examination; propagating social insurance policy to participants vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASXH: An sinh hội BHXH: Bảo hiểm hội BHXHTN: BHXH tự nguyện BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BH TNLĐ-BNN: Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nước DNNQD: Doanh nghiệp quốc doanh 10 ĐTNN: Đầu tư nước ngồi 11 HCSN: Hành nghiệp 12 HĐND: Hội đồng nhân dân 13 HĐLĐ: Hợp đồng lao động 14 HĐLV: Hợp đồng làm việc 15 KT-XH: Kinh tế - hội 16 KCX-KCN: Khu chế xuất - khu công nghiệp 17 ILO: Tổ chức Lao động Quốc tế 18 NLĐ: Người lao động 19 NSDLĐ: Người sử dụng lao động 20 NSNN: Ngân sách nhà nước 21 QD: Quốc doanh 22 SXKD: Sản xuất kinh doanh 23 TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 24 UBND: Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1.Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN .18 Bảng 1.2 Mức đóng trước sau ngày 01/01/2007 cho độ tuổi Singapore 26 Bảng 2.1 Số đơn vị, lao động tham gia BHXH bắt buộc số nhân viên BHXH 40 Bảng 2.2 Số đơn vị tham gia BHXH theo khối quản 42 Bảng 2.3 Số lao động tham gia BHXH theo khối quản .43 Bảng 2.4 Số đơn vị tham gia BHXH theo địa bàn quản 44 Bảng 2.5 Số lao động tham gia BHXH bắt buộc theo địa bàn quản 46 Bảng 2.6 Dân số, lực lượng lao động số người tham gia BHXH 49 Bảng 2.7 Kết thu BHXH bắt buộc .51 Bảng 2.8 Số thu BHXH bắt buộc .51 Bảng 2.9 Số thu BHXH tự nguyện 52 Bảng 2.10 Số người tham gia BHXH bắt buộc theo mức lương .57 Bảng 2.11 Tỷ trọng tốc độ tăng số người tham gia BHXH bắt buộc theo mức lương .57 Bảng 2.12 Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc .60 Bảng 2.13 Số tiền nợ BHXH theo khối quản .61 Bảng 2.14 Tỷ trọng số tiền nợ BHXH theo khối quản 62 Bảng Tỷ lệ đóng góp NSDLĐ NLĐ theo lộ trình Luật BHXH 77 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ tham gia hưởng BHXH Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy BHXH TP.HCM 36 viii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN THU BHXH 1.1 Khái niệm bảo hiểm hội .5 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Bản chất .7 1.2 Vai trò bảo hiểm hội 1.2.1 Đối với người lao động .8 1.2.2 Đối với hội .9 1.3 Nội dung bảo hiểm hội 1.3.1 Chính sách bảo hiểm hội hệ thống an sinh hội 1.3.2 Quyền trách nhiệm người sử dụng lao động 10 1.3.2.1 Quyền (Điều 20, Luật BHXH 2014): 10 1.3.2.2 Trách nhiệm (Điều 21, Luật BHXH 2014): 10 1.3.3 Quyền trách nhiệm người lao động .11 1.3.3.1 Quyền (Điều 18, Luật BHXH 2014): 11 1.3.1.2 Trách nhiệm (Điều 19, Luật BHXH 2014): 12 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức trợ cấp bảo hiểm hội 12 1.4 Quản thu bảo hiểm hội 13 1.4.1 Nội dung quản thu bảo hiểm hội 13 1.4.1.1 Khái niệm .13 1.4.1.2 Mục đích thu BHXH 13 ix đăng ký kinh doanh, sau thời gian ngắn ngừng hoạt động làm ăn hiệu quả; có doanh nghiệp tư nhân thành lập để vay vốn sử dụng vào mục đích khác, khơng tuyển lao động, tồn nhiều loại " doanh nghiệp ma" không bị thu hồi giấy phép, không quan quản nhà nước quản - Đối với doanh nghiệp hoạt động, có th mướn, hợp đồng lao động, yêu cầu phải đăng ký tham gia BHXH cho người lao động Nếu từ chối tham gia BHXH, lập hồ sơ xử hành kiến nghị cấp có thẩm quyền xử hành chính, ngồi số tiền xử phạt hành khơng đăng ký đóng BHXH tính đầu người, kiến nghị thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh lập hồ sơ gửi quan lao động khởi kiện Toà án * Đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: - Tham mưu UBND thành phố giao tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho quận, huyện để quyền địa phương chủ động xây dựng hệ thống tuyên truyền cấp sở địa bàn cư trú, tạo điều kiện cho người dân hiểu rõ sách BHXH từ tự nguyện đăng ký tham gia - Chú trọng phát triển hệ thống mạng lưới Đại thu; tiếp tục tổ chức, củng cố Đại thu địa bàn để tổ chức thực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện (Tổ chức nhiều Đại thu địa bàn để tạo tính cạnh tranh phát triển đối tượng tham gia BHXH) Các điểm thu, Đại thu phải có biển biệu, treo nơi dễ nhận biết, đảm bảo kênh tuyên truyền - Giao tiêu, gắn quyền lợi, trách nhiệm nhân viên đại thu thực tốt việc phát triển đối tượng tham gia BHXH 3.2.2 Giải pháp quản tiền lương Việc quản quỹ tiền lương làm đóng BHXH bắt buộc phải thực xác, thường xuyên chặt chẽ, gắn liền quản đối tượng Theo quy định nhà nước, tồn hai hệ thống tiền lương, là: Tiền lương nhà nước quy định tiền lương người sử dụng lao động định 81 Quản tiền lương nhà nước quy định làm đóng BHXH bắt buộc áp dụng cho khối loại hình như: doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hành nghiệp, đảng, đồn thể, phường, thị trấn; tiền lương người sử dụng lao động định áp dụng cho khối loại hình lại, nhiên, trình đơn vị xây dựng hệ thống thang, bảng lương người sử dụng lao động phải tuân thủ quy định pháp luật sách tiền lương Thực trạng nay, nhiều doanh nghiệp ký HĐLĐ mức tiền lương tối thiểu vùng ký hợp đồng với người lao động mức khác lấy hợp đồng có số tiền lương phải trả số thực trả để đăng ký với quan BHXH, phần chênh lệch thu nhập thực tế người lao động với tiền lương ghi HĐLĐ người sử dụng lao động tách thành khoản phụ cấp trợ cấp bổ sung khác (như tiền phụ cấp lại, nhà ở, chuyên cần ) nhằm né tránh việc đóng BHXH Để quản chắt chẽ tiền lương đóng BHXH cần thực giải pháp sau: - BHXH thành phố cần thực đảm bảo thu BHXH theo nguyên tắc thu đúng, thu đủ thông báo kịp thời kết đóng BHXH hàng tháng cho đơn vị, đơn vị ngồi quốc doanh để đơn đốc thu nộp Cử chuyên quản thu theo dõi doanh nghiệp để kịp thời tuyên truyền pháp luật BHXH, hướng dẫn biểu mẫu kịp thời, xác, đơn đốc đơn vị kê khai nộp BHXH theo quy định - Hoàn chỉnh phương thức quản thu BHXH, tùy theo tình hình địa bàn, khối quản mà xây dựng quy trình phù hợp, người lao động thuộc tổ chức, cá nhân khơng có pháp nhân đầy đủ hộ sản xuất kinh doanh cá thể hướng dẫn phương thức thu theo quý, tháng ghi sổ cho người lao động - Cần rà soát kiểm tra chặt chẽ đầu vào đơn vị kê khai hồ sơ nộp BHXH, tổ chức kiểm tra tính pháp việc kê khai hồ sơ, kê khai mức tiền lương có phù hợp với tổ chức đơn vị, mức tiền lương có quy định mức tiền lương tối thiểu vùng quy định mức tiền lương đóng BHXH pháp luật BHXH - Cơ quan BHXH cần thường xuyên tổ chức tra chuyên ngành đóng BHXH; kiểm tra, giám sát việc thực sách BHXH việc chi tiết 82 HĐLĐ tiền lương; phối hợp Sở Lao động - Thương binh hội tra, kiểm tra, xử vi phạm pháp luật đơn vị vi phạm BHXH theo quy định 3.2.3 Giải pháp hạn chế nợ đọng BHXH 3.2.3.1 Tăng cường công tác tra, kiểm tra; nâng cao hiệu hoạt động tra, kiểm tra xử vi phạm pháp luật BHXH: - Tăng cường công tác tra, kiểm tra liên ngành: tra lao động, tra tài kiểm tra quan BHXH, kiểm tra tổ chức cơng đồn Liên đoàn lao động thành phố phải tham mưu với ủy UBND thành phố đạo thành lập tổ chức cơng đồn đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc, nhắc nhở đơn vị phải khai báo số lao động đóng BHXH đầy đủ theo luật định - Việc tổ chức phối hợp tra, kiểm tra liên ngành tránh tượng chồng chéo, trùng lặp thường xảy tra, kiểm tra; mặt khác tập trung việc tra, kiểm tra vào đơn vị trọng điểm có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH - Đặc biệt BHXH thành phố phải quan tham mưu lĩnh vực BHXH nên cần phải động việc xây dựng kế hoạch với Sở lao độngThương binh hội, Thanh tra thành phố, Liên đoàn lao động thành phố tiến hành kiểm tra doanh nghiệp quốc doanh để kiến nghị, định hướng cho doanh nghiệp tham gia BHXH - Cơ quan bảo hiểm hội thường xuyên thông tin cho Sở kế hoạch đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh doanh nghiệp cấp giấy phép hoạt động thời gian dài khơng tham gia BHXH để có phương án xử theo quy định pháp luật - Những doanh nghiệp không hoạt động, đề xuất thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh, quan BHXH xóa tên danh sách đơn vị phải thu BHXH theo luật định để tránh tình trạng nợ ảo 3.2.3.2 Xây dựng quy trình theo dõi xử đơn vị nợ 83 Hàng tháng, vào kết đóng BHXH, BHYT tháng trước, chun quản thu đơn đốc, có biện pháp xử phù hợp đơn vị nợ BHXH Các bước cụ thể: Bước 1: Đơn vị khơng lao động treo nợ đơn vị khơng hoạt động; đơn vị bỏ trốn giải thể chuyên quản thu thực rà soát đưa khỏi danh sách quản BHXH, lập danh sách gửi quan cấp phép hoạt động Bước 2: Đơn vị nợ tháng, chuyên quản thu chủ động điện thoại đôn đốc, nhắc nhở đơn vị nộp BHXH theo thời hạn quy định Bước 3: Đơn vị nợ tháng, chuyên quản thu lên kế hoạch đối chiếu thu xác định số tiền nợ Đơn vị khơng đóng BHXH, không giao dịch với với quan BHXH (không liên hệ qua điện thoại, không chuyển tiền, không báo cáo phát sinh) đến tháng thực phối hợp UBND xã, phường rà sốt tình hình hoạt động đơn vị nơi đặt trụ sở Bước 4: Đơn vị nợ tháng, sau đối chiếu thu, đơn vị không chuyển tiền, chuyên quản thu tổng hợp lập danh sách chuyển Phòng Thanh tra – Kiểm tra để tổ chức tra đóng xử đơn vị vi phạm theo quy định Bước 5: Đơn vị nợ từ tháng trở lên, chuyển sang Thanh tra Sở Lao động – Thương binh hội đề nghị Thanh kiểm tra toàn diện thực sách pháp luật lao động BHXH đơn vị; đồng thời phối hợp với UBND cấp áp dụng biện pháp buộc đơn vị nộp tiền BHXH Bước 6: Đơn vị nợ sau xử vi phạm hành mà khơng khắc phục chuyển hồ sơ sang quan Điều tra xử hình theo theo quy định Luật Hình (2015) 3.2.4 Giải pháp tăng cường cơng tác tun tuyền sách BHXH Theo số liệu Bảng 2.6 ta thấy tỷ lệ người lao động độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH lớn Do đó, việc tun truyền, phổ biến để người lao động, người dân tham gia BHXH cần thiết Tuyên truyền cho người lao động 84 làm việc thành phần kinh tế nhận thức đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa tầm quan trọng sách BHXH đời sống người lao động yêu cầu an sinh hội Công tác tuyên truyền cần tập trung giải pháp sau: - Thường xuyên tổ chức buổi tuyên truyền, vận động đến người lao động, chủ sử dụng lao động, quan quản Nhà nước cán bộ, viên chức hệ thống BHXH nhận thức vị trí, vai trò tầm quan trọng sách BHXH Đảng Nhà nước - BHXH thành phố cần chủ động công tác phối hợp tuyên truyền với sở, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị liên quan địa bàn Thành phố Xác định nguyên tắc tồn thống trị phải tham gia tun truyền, vận động tham gia BHXH Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền Tăng cường tổ chức đối thoại, tọa đàm, tham vấn trực tiếp với nhóm đối tượng cấp sở sách BHXH Sự tham gia tuyên truyền nhiều tổ chức, cá nhân vào BHXH phương pháp tuyên truyền hữu hiệu - Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố đạo quan báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền qua phương tiện thơng tin đại chúng tình hình hoạt động, kết thực hiện, chế độ, sách BHXH quyền lợi ý nghĩa an sinh hội sách đến tầng lớp nhân dân, hộ gia đình, chủ sử dụng lao động người lao động, học sinh sinh viên địa bàn Thành phố - Tổ chức đợt phát động thi đua nhằm phát biểu dương địa phương, quan, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân thực tốt sách bảo BHXH Chọn tổ chức, cá nhân tiêu biểu để đề xuất tuyên dương điển hình công tác tuyên truyền, vận động 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực quản quan BHXH Kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực quản cho cán bộ, viên chức cấp đáp ứng tình hình phát triển BHXH Nghiên cứu, đề xuất mở rộng trụ sở hoạt động hệ thống BHXH quận, huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho quan, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân đến liên hệ giao dịch 85 Hoàn thiện hệ thống tổ chức, tạo môi trường pháp giúp cho việc đạo từ theo ngành dọc từ thành phố đến quận, huyện dễ dàng, tạo điều kiện tốt cho chuyên quản thu thực tốt nhiệm vụ thu BHXH theo quy định Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp cụ cho người làm cơng tác BHXH, chuyên quản thu, đại thu Hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng hệ thống cơng nghệ thơng góp ý xây dựng phần mềm quản thu BHXH để quản chặt chẽ, tránh sai sót, thất quỹ BHXH, đồng thời phần mềm tốt giúp tiết kiệm thời gian thao tác, xử liệu để chuyên quản thu có thời gian tổ chức kiểm tra đối chiếu thu, đôn đốc thu nợ Xây dựng thiết lập hệ thống chia thông tin chung đối tượng tham gia BHXH với quan quản nhà nước: góp phần đại hóa, tin học hóa cơng tác quản BHXH rút ngắn thời gian tiết kiệm chi phí lại; Thể phối hợp thực đồng quan, ban ngành, đoàn thể quản nhà nước nói chung quản BHXH nói riêng; Việc huy động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vận hành hệ thống kênh tuyên truyền sách BHXH hiệu quả; Hạn chế đến tối đa trốn tránh nghĩa vụ BHXH người sử dụng lao động 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh Tăng cường lãnh đạo, đạo sở, ban ngành, UBND cấp tổ chức triển khai thực sách, pháp luật BHXH, tra, kiểm tra, xử vi phạm giải khiếu nại, tố cáo BHXH, kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ sách pháp luật BHXH Chỉ đạo quan lao động quản chặt chẽ đối tượng lao động địa bàn, phối hợp quan BHXH rà soát NLĐ chưa tham gia BHXH để có đạo, nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời đơn vị thực tham gia BHXH cho NLĐ 86 Xây dựng đưa tiêu đối tượng thu BHXH hệ thống tiêu đánh giá chất lượng an sinh hội hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế hội quận, huyện xã, phường, thị trấn Đưa việc thực nộp BHXH cho người lao động tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ năm bình xét thi đua, khen thưởng, công nhận danh hiệu thi đua doanh nghiệp Chỉ đạo ngành chức xem xét đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ngồi quốc doanh phải có nội dung tham gia BHXH, yêu cầu doanh nghiệp thực nghiêm túc quy định pháp luật lao đông, hợp đồng lao động đăng ký tham gia BHXH cho người lao động đầy đủ, kịp thời, quy định 3.3.2 Kiến nghị với BHXH Việt Nam BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Nội vụ có giải pháp bổ sung định biên để có đủ nhân lực khai thác thêm số người tham gia BHXH; đồng thời giúp nâng cao chất lượng phục vụ BHXH TP.HCM cho người tham gia địa bàn, đồng thời giảm thời gian phải làm thêm để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên Nhanh chóng hồn thiện phần mềm quản thu sở liệu trình tham gia BHXH người lao động toàn quốc, nhằm tạo thuận lợi cho chuyên quản thu việc xử hồ sơ tham gia BHXH, đơn giản hóa thủ tục người tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, tiến tới thực sổ BHXH điện tử vào năm 2020 theo quy định Luật BHXH Tăng cường phối hợp với quan truyền thông trung ương tuyên truyền phổ biến pháp luật BHXH, BHYT đến người lao động nhiều hình thức tiếp cận phù hợp, nội dung phong phú để nâng cao nhận thức người lao động, việc tự giác tham gia BHXH đòi hỏi quyền lợi tham gia BHXH cho thân 87 Xây dựng quy chế với ngành Thuế, Kế hoạch – Đầu tư, Lao động, Thống kê, Công an để có sở liệu dân cư lao động hồn chỉnh nhằm hồn chỉnh quy trình quản BHXH đến đối tượng người dân BHXH Việt Nam tổ chức triển khai thực tốt quản nghiệp BHXH; giải chế độ sách cho người lao động, tổ chức quản thu BHXH, chi BHXH, hoạt động đầu tư quỹ BHXH Kiến nghị với quan quản nhà nước với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung chế độ, sách BHXH quản quỹ BHXH Hướng dẫn nội dung, phương pháp quản lý, cách thức tổ chức thực chế độ BHXH người lao động quản quỹ BHXH hệ thống 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ Chính phủ giao cho Bộ, ngành chức ban hành Nghị định, Thông tư chế quản xử nợ BHXH, BHYT số trường hợp đặc biệt như: doanh nghiệp nhà nước thực xếp, cấu lại doanh nghiệp xóa nợ BHXH, BHYT trường hợp đơn vị quan chức xác định coi tích, giải thể phá sản chủ doanh nghiệp người nước bỏ trốn khỏi Việt Nam Đối với đơn vị cố tình trốn đóng BHXH ban hành quy trình nhanh chóng xử hình sự, theo quy định sau lần xử phạt hành đưa vào xử hình sự; đơn vị nợ đến năm thứ xử hình lúc dễ phát sinh chủ doanh nghiệp bỏ trốn doanh nghiệp đầu tư nước Mức xử phạt hành thấp, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt để khỏi phải đóng BHXH, cần ban hành quy định chế tài đồng bộ, phải tăng mức xử phạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH cách tính số tiền xử phạt theo tỷ lệ số tiền chậm đóng, trốn đóng; điều chỉnh tăng mức lãi suất tính lãi chậm đóng tính sở lãi suất lãi chậm đóng với số tiền số ngày chậm đóng Cần ban hành quy định tiền lương tháng đóng BHXH bao gồm tiền lương, phụ cấp khoản bổ sung khác, quy định mức thu nhập thực tế người lao 88 động theo pháp luật lao động để giải bất cập khoảng cách tiền lương tháng đóng BHXH thu nhập thực tế người lao động, góp phần bảo đảm tốt đời sống người lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH Tăng nguồn thu cho quỹ, làm quỹ tăng trưởng kéo dài thời gian thời gian cân đối Theo tinh thần Bộ luật lao động Luật BHXH Phân cơng Hệ thống thuộc Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam thực chức giám sát việc tổ chức thực chế độ, sách BHXH hệ thống tổ chức BHXH người lao động Kiến nghị với Nhà nước nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hồn thiện chế độ sách BHXH người lao động Xác định mở rộng đối tượng tham gia BHXH nhiệm vụ quan trọng việc thực Luật BHXH, thời gian tới để Luật BHXH vào sống, người lao động tham gia đóng BHXH, quy định ngành BHXH cần chủ động phối hợp với ngành chức tổng kết, đánh giá nghiêm túc việc thực thu, nộp BHXH, sở tham mưu cho Chính phủ có giải pháp phù hợp nhằm mở rộng đối tượng tham gia; đồng thời tham mưu tốt cho cấp uỷ Đảng, quyền việc phát triển đối tượng thuộc diện đóng BHXH theo loại hình bắt buộc thành phần kinh tế, trước mắt cần tập trung giải pháp tạo cầu lao động giải pháp tạo việc làm nhằm sử dụng nguồn nhân lực có hiệu hơn: - Tạo Cầu lao động (khả thuê mướn lao động thị trường lao động), hầu hết địa phương cung lao động lớn cầu lao động Muốn tạo cầu lao động, cần tập trung xây dựng tổ chức thực chiến lược phát triển kinh tế - hội ổn định đến năm 2020 nhằm làm cho người có việc làm xây dựng hệ thống kinh tế mở chủ động hội nhập theo tinh thần phát huy cao độ nội lực, khai thác tối đa nguồn lực bên lấy mục tiêu quan trọng đảm bảo việc làm, sử dụng tối đa tiềm lao động hội - Tạo việc làm, sách hội quốc gia, yếu tố định để phát huy trí tuệ tay nghề nguồn lực người, ổn định phát triển kinh tế, lành mạnh hội Khi cung – cầu lao động linh hoạt, tạo 89 nhiều chỗ làm mới, thu nhập người lao động ổn định, có nhiều khả tham gia BHXH, hội cho phát triển BHXH ngày cao Chính phủ cần đao ngành, cấp Thông tin truyền thông, truyền hình, báo đài thường xun phát phóng sự, viết bài, đăng tin liên quan đến sách BHXH nhằm phổ cập cho người dân hiểu rõ sách BHXH tự nguyện đăng ký tham gia dài hạn 3.3.4 Kiến nghị Quốc hội Khi ban hành Luật cần thống nhất, đồng đối tượng tham gia nhằm thực thống như: Luật BHXH quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc người lao động có HĐLĐ từ tháng trở lên, Luật BHYT Luật việc làm quy định người lao động có HĐLĐ từ tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT BHTN, thiếu tính đồng việc tổ chức thu Khi sửa đổi sách BHXH cần có bước chuyển cụ thể đối tượng tham gia đối tượng tham gia việc giải chế độ nhằm tạo tin tưởng cho người tham gia đóng BHXH Tránh trường hợp Luật BHXH (2014) quy định tăng số năm đóng BHXH nam có lộ trình, nữ khơng có lộ trình làm cho người tham gia hoang mang, thiếu tin tưởng vào sách pháp luật Đối với người hoạt động không chuyên trách phường đề xuất điều chỉnh Luật BHXH thu đầy đủ chế độ BHXH đối tượng có HĐLĐ, HĐLV khơng thực thu quỹ hưu trí, tử tuất với mức lương sở Bổ sung sửa đổi Luật BHXH quản nợ BHXH đó: quy định quy trình quản lý, phân loại, xử nợ BHXH; trình tự thủ tục, hồ sơ khoanh nợ, giãn nợ xóa nợ BHXH đơn vị sử dụng lao động bị khả chi trả, khơng tốn nợ BHXH KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 Công tác quản thu BHXH đầu vào sách BHXH, mang ý nghĩa định toàn hoạt động quản ngành BHXH Việc xác định đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến quản thu BHXH, từ đưa giải pháp tăng cường công tác quản thu, chống thất thu BHXH yêu cầu cần thiết giai đoạn Kết đảm bảo cho tất đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tham gia BHXH tiến tới người lao động hội BHXH, sở quản thu làm để giải chế độ BHXH xác theo nguyên tắc "Mức hưởng sở mức đóng BHXH có chia sẻ người tham gia" Trên sở kết hợp có sở luận chương đánh giá, phân tích thực trạng thu BHXH bắt buộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để rút kết đạt tồn tại, nguyên nhân từ đề xuất giải pháp, kiến nghị để hồn thiện hoạt quản thu BHXH thành phố Hồ Chí Minh nhằm đạt mục tiêu yêu cầu đặt việc thực đưa sách, pháp luật BHXH Đảng Nhà nước vào sống, góp phần xây dựng kinh tế phát triển bền vững, đảm bảo thực mục tiêu phát triển kinh tế phải đơi với đảm bảo an tồn hội đem lại hạnh phúc cho người 91 PHẦN KẾT LUẬN Tình hình kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2016 tăng trưởng tốt, lĩnh vực dịch vụ thương mại, xuất nhập tiếp tục phát triển; an sinh trị hội ổn định Các quận ủy, huyện ủy, Sở - ngành, Đoàn thể Thành phố Ủy ban nhân dân 24/24 quận, huyện ban hành văn đạo triển khai thực Nghị số 21-NQ/TW Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 32CTrHĐ/TU Thành ủy Quyết định số 3651/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Thành phố đến cấp ủy Đảng, quyền tổ chức trị - hội địa phương tích cực triển khai chủ trương sách Đảng, pháp luật nhà nước BHXH BHYT; chương trình phối hợp liên ngành địa phương tổ chức ký kết, nhằm tăng cường trách nhiệm tổ chức thực sách an sinh hội địa bàn đến với nhân dân người lao động Bên cạnh thuận lợi, việc quản lý, theo dõi đơn vị đăng ký kinh doanh địa bàn hạn chế, doanh nghiệp đăng ký nhiều, số thực chất hoạt động không số đăng ký, chưa kể phần lớn doanh nghiệp nhỏ, 10 lao động, chí lao động Hoạt động sản xuất kinh doanh số doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều đơn vị giải thể, phá sản, chuyển địa bàn; thay đổi, biến động thị trường lao động hàng năm rất, từ gây khó khăn việc triển khai thực sách BHXH, BHYT Bên cạnh người dân thành phố làm nghề tự do, khơng có quan hệ lao động có mức sống trung bình đơng nên khó vận động tham gia BHXH tự nguyện Ý thức chấp hành pháp luật số đơn vị sử dụng lao động chưa cao, tình trạng nợ BHXH, BHYT diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng; hành vi trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng quỹ BHXH; đóng khơng đủ số lao động thực tế làm việc đóng khơng mức lương thực tế làm ảnh hưởng đến việc giải chế độ cho người lao động Dư luận băn khoăn việc thực sách BHXH từ năm 2018; chưa đồng tình quy định kéo dài thời gian đóng giảm quyền lợi hưởng Từ xuất tâm 92 khơng muốn trì đóng BHXH để hưởng đầy đủ chế độ (ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, TNLĐ-BNN, thất nghiệp), mong muốn hưởng BHXH lần trước Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đạo sấu sát BHXH Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành tốt tiêu, nhiệm vụ giao, đối tượng tham gia BHXH tăng qua năm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật BHXH, đôn đốc cấp, ngành, đơn vị sử dụng lao động địa bàn nghiêm túc chấp hành sách pháp luật BHXH, xử phạt kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt cơng tác trích nộp giải chế độ BHXH cho người lao động, tạo tin tưởng người lao động góp phần đưa sách BHXH vào đời sống người dân, thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế hội địa phương 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2014), Luật BHXH số 58/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 Bộ Chính trị (1997), Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 26/5/1997 tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH Bộ Chính trị (2012), Nghị số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 Chính phủ (2015), Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 hướng dẫn số điều Luật BHXH bắt buộc Chính phủ (2016), Nghị định số 01/2016/NĐ-CP, ngày 05/01/2016 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bảo hiểm hội Việt Nam Bộ Lao động - Thương binh hội (1993), Một số công ước tổ chức lao động quốc tế (ILO) Bộ Lao động - Thương binh hội (2015), Thông tư 59/2015/TTBLĐTBXH ngày 29/12/2015 Bảo hiểm hội Việt Nam (2015), Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015, Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm hội Việt Nam (2017), Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản sổ BHXH, thẻ BHYT 10 Bảo hiểm hội Việt Nam (2008), Tài liệu tham khảo kinh nghiệm thực BHXH nước khu vực số nước giới 11 Bảo hiểm hội TP.HCM (2012-2016), Báo cáo tổng kết hoạt động 12 Niên giám thống kê TP.HCM năm 2012-2016; 94 13 TS Hoàng Mạnh Cử, Ths Đồn Thị Thu Hương (2011), Giáo trình Bảo hiểm hội, NXB Tài chính, Hà Nội 14 Tiêu Thị Thu Hiền (2014), Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội hoạt động BHXH BHXH TP.HCM, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 15 Nguyễn Phi Hiền (2015), Giải pháp nâng cao hiệu quản thu BHXH địa bàn Thị Bến Cát tỉnh Bình Dương, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Bình Dương 16 Nguyễn Đình Lâm (2014), Cơng tác quản thu BHXH tỉnh Quãng Ngãi, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Tài Maketting 17 luận chung bảo hiểm hội quản bảo hiểm hội, https://voer.edu.vn/c/quan-li-tai-chinh-bao-hiem-xa-hoi/bd19b4a3/d8e8bd38 18 Kinh nghiệm số nước quản tài bảo hiểm hội, https://voer.edu.vn/c/kinh-nghiem-cua-mot-so-nuoc-ve-quan-li-tai-chinhbao-hiem-xa-hoi/bd19b4a3/71d96826 19 Trang thông tin trực tuyến BHXH TP.HCM, http://bhxhtphcm.gov.vn 95 ... Hoàn hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu BHXH Bảo hiểm xã hội Thành. .. hợp tình hình thực tế Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội Nội dung luận văn: - Nghiên cứu vấn đề chung bảo hiểm xã hội, giới thiệu vấn đề... hiểm xã hội Mục đích đề tài nghiên cứu tìm giải pháp để hồn thiện hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Qua nhận xét, đánh giá thực trạng quản lý thu thành phố số liệu thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh , Hoàn thiện hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay