Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH samil vina

170 2 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 17:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ NGUYỄN CÔNG THÀNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SAMIL VINA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ NGUYỄN CÔNG THÀNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SAMIL VINA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên TS Trương Quang Dũng TS Mai Thanh Loan TS Hà Văn Dũng TS Nguyễn Hải Quang PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TS Trương Quang Dũng TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Vũ Nguyễn Cơng Thành Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1992 Nơi sinh: Đồng Nai Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1641820073 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc người lao động cơng ty TNHH Samil Vina II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu, hệ thống hoá lý luận hài lòng người lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng hài lòng người lao động Công ty TNHH Samil Vina III- Ngày giao nhiệm vụ: 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 05/05/2018 V- Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực, tác giả thu thập phân tích Nội dung trích dẫn rõ nguồn gốc Những số liệu kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học khác Đồng Nai, tháng 03 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Nguyễn Công Thành ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Quý thầy/cô trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Q thầy/cơ trường đại học tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản trị kinh doanh – Khóa - 2016 nhiệt tình, tận tụy truyền đạt, dạy bảo kiến thức quý giá, hỗ trợ cho tơi suốt thời gian theo học khóa học Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đặc biệt, sâu sắc đến thầy PGS.TS Nguyễn Đình Luận Thầy ủng hộ, tận tình hướng dẫn tơi thực hoàn thành luận văn cao học Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Samil Việt Nam bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ thời gian, vật chất, tinh thần để hoàn thành luận văn Luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp Quý thầy/cơ tồn thể quan tâm đến vấn đề nghiên cứu đề tài TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Nguyễn Công Thành iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Tình hình nghiên cứu 1.6.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.6.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết hài lòng người lao động 2.1.1 Một số lý thuyết động thúc đẩy 2.1.1.1 Lý thuyết cổ điển 2.1.1.2 Lý thuyết tâm lý xã hội hay quan hệ người 2.1.1.3 Lý thuyết đại động thúc đẩy 2.2.1 Một số lý thuyết hài lòng 20 2.2 Mô hình nghiên cứu liên quan 24 2.2.1 Mơ hình tiêu chí đo lường thỏa mãn MSQ Weiss (1967) 24 2.2.2 Mơ hình giá trị đo lường công việc Edwin Locke (1976) 24 2.2.3 Nghiên cứu Trần Kim Dung (1999) 25 2.2.4 Mơ hình đo lường thỏa mãn cán công nhân viên tổ chức công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Shin (2009) 25 iv 2.2.5 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên khối văn phòng thành phố Hồ Chí Minh (2009) 26 2.2.6 Mô hình đo lường mức độ thỏa mãn cơng việc người lao động công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar (2010) 26 2.2.7 Mơ hình đánh giá hài lòng người lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bến Tre (2011) 27 2.3 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết 27 2.3.1 Quá trình hình thành 27 2.3.2 Mô hình giả thuyết nghiên cứu đề xuất 29 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Giới thiệu địa điểm nghiên cứu 32 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Samil ViNa 32 3.1.2 Mục đích lĩnh vực hoạt động 32 3.2 Quy trình nghiên cứu 32 3.2.1 Nghiên cứu sơ 32 3.2.2 Nghiên cứu thức 33 3.3 Thang đo 35 3.4 Chọn mẫu 40 3.4.1 Kích thước mẫu 40 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu 41 3.5 Kỹ thuật xử lý số liệu 41 3.5.1 Thống kê mô tả thống kê suy luận 41 3.5.2 Đánh giá độ tin cậy độ giá trị thang đo 42 3.5.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 43 3.5.4 Phân tích tương quan hồi qui 44 3.5.5 Phân tích phương sai (ANOVA sâu ANOVA) 46 Tóm tắt chương 46 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Mô tả mẫu 48 4.1.1 Mô tả đặc điểm cá nhân người lao động: 48 4.1.1.1 Giới tính 48 v 4.1.1.2 Độ tuổi 48 4.1.1.3 Trình độ học vấn 49 4.1.1.4 Cơ cấu lao động 51 4.1.1.5 Thu nhập 51 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 52 4.2.1 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo nhân tố 52 4.2.1.1 Cronbach Alpha thang đo “Tính chất cơng việc” 52 4.2.1.2 Cronbach Anpha thang đo “Phương tiện làm việc an toàn lao động” 53 4.2.1.3 Cronbach Alpha thang đo “Quan hệ nơi làm việc” 53 4.2.1.4 Cronbach Alpha thang đo “Tiền lương phúc lợi” 53 4.2.1.5 Cronbach Alpha thang đo “Đánh giá hiệu công việc” 54 4.2.1.6 Cronbach Anpha thang đo “Đào tạo phát triển” 54 4.2.1.7 Cronbach Alpha thang đo “Triển vọng phát triển Công ty” 54 4.2.1.8 Cronbach Alpha thang đo “Trao đổi thông tin” 55 4.2.1.9 Cronbach Alpha thang đo “Sự đồng cảm với vấn đề cá nhân” 55 3.2.1.10 Cronbach Alpha thang đo “Hiệu hoạt động Cơng Đồn” 56 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 56 4.3.1 Phân tích nhân tố EFA tập hợp biến quan sát 56 3.3.2 Phân tích nhân tố EFA tập hợp biến đo lường chung 58 4.4 Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu 60 4.4.1 Tính tốn lại hệ số Cronbach Alpha cho nhân tố rút trích từ phân tích EFA 60 4.4.2 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 60 4.5 Phân tích tương quan hồi quy 63 4.5.1 Phân tích tương quan 63 4.5.2 Phân tích hồi quy 64 4.5.3 Kiểm định giả thuyết mơ hình 70 4.6 Kết thống kê mô tả 71 4.6.1 Thống kê mô tả thang đo “Cơ hội phát triển thân” 71 4.6.2 Thống kê mô tả thang đo “Tiền lương phúc lợi” 72 4.6.3 Thống kê mô tả thang đo “Hiệu hoạt động Cơng Đồn” 72 4.6.4 Thống kê mô tả thang đo “Trao đổi thông tin” 73 vi 4.6.5 Thống kê mô tả thang đo “Quan hệ nơi làm việc” 73 4.7 Phân tích phương sai 73 4.7.1 Phân tích phương sai giới tính với thang đo đo lường hài lòng người lao động 74 4.7.3 Phân tích phương sai trình độ học vấn với thang đo đo lường hài lòng người lao động 75 4.7.4 Phân tích phương sai cấu lao động với thang đo đo lường hài lòng người lao động 76 4.7.5 Phân tích phương sai thu nhập với thang đo đo lường hài lòng người lao động 77 Tóm tắt chương 77 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 79 5.1 Kết luận 79 5.1.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 80 5.1.1.1 Về mơ hình đo lường 80 5.1.1.2 Về mơ hình lý thuyết 80 5.1.2 Kết đo lường hài lòng người lao động Cơng ty 81 5.2 Hàm ý quản trị nâng cao hài lòng người lao động nhằm trì người lao động cơng ty 83 5.3 Tính nghiên cứu 87 5.3.1 So sánh với nghiên cứu tác động giá trị đo lường công việc phương tiện sử dụng đến độ thỏa mãn người lao động Edwin Locke 87 5.3.2 So sánh với nghiên cứu hài lòng người lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bến Tre 87 5.4 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 92 141 Multiple Comparisons Bonferroni 95% Confidence Interval Mean (I) Trinh (J) Trinh Std Dependent Variable Difference Sig hoc van hoc van Error (I-J) Lower Upper Bound Bound Tôi trả lương Đại học tương xứng với công Cao đẳng việc mà làm Trung cấp Tiền lương đảm bảo sống LĐPT thân gia đình tơi LĐPT -1.668* * LĐPT LĐPT Đại học Cao đẳng -1.618 -1.368* 1.180* 1.580* Trung cap Đại học 625* 1.111* Công ty xét tăng lương hàng năm LĐPT Cao đẳng 1.261* cách công Tôi nhận phúc lợi tốt tiền Trung cấp LĐPT -.784* lương * The mean difference is significant at the 0.05 level .457 002 -2.88 -.46 510 223 418 467 010 000 030 005 -2.97 -1.96 07 34 -.27 -.78 2.29 2.82 205 014 405 039 08 04 1.17 2.19 452 034 06 2.46 219 002 -1.37 -.20 7.4 Phân tích sâu ANOVA Cơ cấu lao động 7.4.1 Phân tích sâu ANOVA Cơ cấu lao động thang đo “Cơ hội phát triển thân” Biến quan sát LĐ gián tiếp LĐ trực tiếp Total N 41 309 350 95% Confidence Interval for Mean Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound 3.61 3.96 3.92 737 827 823 115 047 044 3.38 3.87 3.83 3.84 4.05 4.00 142 7.4.2 Phân tích sâu ANOVA Cơ cấu lao động thang đo “Tiền lương phúc lợi” Biến Biến quan sát N Mean Std Std Deviation Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 2.31 3.06 Tôi trả lương LĐ gián tiếp 41 tương xứng với LĐ trực tiếp 309 công việc mà Total 350 làm 2.68 1.192 186 3.88 998 057 3.77 3.99 3.74 1.091 058 3.63 3.85 Tiền lương đảm LĐ gián tiếp 41 bảo sống LĐ trực tiếp 309 thân gia Total 350 đình tơi 2.90 3.59 1.091 913 170 052 2.56 3.48 3.25 3.69 3.51 960 051 3.40 3.61 Công ty xét tăng LĐ gián tiếp lương hàng năm LĐ trực tiếp cách công Total Tôi nhận phúc LĐ gián tiếp lợi tốt tiền LĐ trực tiếp lương Total 41 2.98 1.084 169 2.63 3.32 309 350 41 3.51 3.45 2.93 881 922 1.058 050 049 165 3.41 3.35 2.59 3.61 3.55 3.26 309 3.51 992 056 3.40 3.62 350 3.44 1.016 054 3.33 3.55 143 7.4.3 Phân tích sâu ANOVA Cơ cấu lao động thang đo “Trao đổi thông tin” Biến Biến quan sát N Mean Std Std Deviation Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Ban lãnh đạo quan LĐ gián tiếp 41 tâm cải thiện môi LĐ trực tiếp 309 trường phương tiện Total 350 làm việc 4.32 471 074 4.17 4.47 4.07 724 041 3.99 4.16 4.10 703 038 4.03 4.18 Cấp tơi có tham khảo ý kiến cấp trước định 41 3.41 974 152 3.11 3.72 LĐ trực tiếp 309 Total 350 3.79 949 054 3.68 3.90 3.75 958 051 3.64 3.85 LĐ gián tiếp 144 7.5 Phân tích sâu ANOVA Thu nhập 7.5.1 Phân tích sâu ANOVA Thu nhập thang đo “Tiền lương phúc lợi” Biến Tôi trả lương tương xứng với công việc mà làm Biến quan sát 28 2.29 1.182 223 1.83 2.74 3–5 triệu đồng/tháng 196 >5–7 triệu đồng/tháng 92 >7–10 triệu đồng/tháng 29 4.00 3.92 3.00 841 975 1.309 060 102 243 3.88 3.72 2.50 4.12 4.13 3.50 >10 triệu đồng/tháng Total 350 Tiền lương đảm 5–7 triệu đồng/tháng 92 gia đình tơi >7–10 triệu đồng/tháng 29 >10 triệu đồng/tháng Total 350 2.60 3.74 2.32 3.71 1.342 1.091 983 818 600 058 186 058 93 3.63 1.94 3.59 4.27 3.85 2.70 3.82 3.55 3.28 2.60 3.51 894 1.131 894 960 093 210 400 051 3.37 2.85 1.49 3.40 3.74 3.71 3.71 3.61 Công ty xét tăng 5–7 triệu đồng/tháng 92 >7–10 triệu đồng/tháng 29 2.54 3.59 3.54 3.24 999 802 870 1.091 189 057 091 203 2.15 3.47 3.36 2.83 2.92 3.70 3.72 3.66 350 28 196 2.60 3.45 2.21 3.59 1.517 922 1.031 893 678 049 195 064 72 3.35 1.81 3.47 4.48 3.55 2.61 3.72 >5–7 triệu đồng/tháng 92 >7–10 triệu đồng/tháng 29 >10 triệu đồng/tháng Total 350 3.60 3.17 3.00 3.44 973 1.071 1.225 1.016 101 199 548 054 3.40 2.76 1.48 3.33 3.80 3.58 4.52 3.55 Tơi nhận phúc lợi tốt ngồi tiền lương 10 triệu đồng/tháng Total 7–10 triệu đồng/tháng đồng/tháng >10 triệu đồng/tháng -1.714 -1.638* 1.000* >5–7 triệu >7–10 triệu đồng/tháng đồng/tháng >10 triệu đồng/tháng 5–7 triệu đồng/tháng * Tiền lương đảm bảo sống >7–10 triệu đồng/tháng thân >7–10 triệu đồng/tháng gia đình 3–5 triệu đồng/tháng >10 triệu đồng/tháng Công ty xét 5–7 triệu đồng/tháng hàng năm >7–10 triệu đồng/tháng cách công Tôi nhận 5–7 triệu đồng/tháng lợi tốt >7–10 triệu đồng/tháng tiền lương * The mean difference is significant at the 0.05 level * 1.400* 194 000 -2.26 207 000 -2.22 191 000 46 17 2.63 000 35 028 08 000 -1.89 000 -1.77 1.50 2.57 -.88 -.70 -.954* 433 234 001 -1.61 175 140 -.06 -.29 93 1.109 399 058 -.02 2.24 -1.051* -1.008* 177 000 -1.55 189 000 -1.54 -.55 -.47 -.706* 232 025 -1.36 -.05 -1.378* -1.384* 191 000 -1.92 204 000 -1.96 -.84 -.81 -.958* 250 002 -1.67 -.25 924 1.324* -1.388* -1.233* 434 014 -1.17 -1.05 1.54 204 440 178 190 146 Phụ lục 8.1 Kiểm định KMO Bartlett's (lần thứ hai) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .808 5.318E3 528 000 Bảng 4.19: Tổng phương sai giải thích (lần thứ hai) Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Squared Loadings Loadings Nhân tố Phần trăm Phương Phương Phần trăm Phương Tổng Tổng Phương sai Tổng phương sai sai trích sai trích phương sai sai trích 6.437 19.505 19.505 6.437 19.505 19.505 3.808 11.539 11.539 3.700 11.213 30.718 3.700 11.213 30.718 3.433 10.403 21.942 3.005 9.105 39.824 3.005 9.105 39.824 3.326 10.078 32.020 2.539 7.693 47.517 2.539 7.693 47.517 2.795 8.469 40.490 1.827 5.536 53.053 1.827 5.536 53.053 2.723 8.250 48.740 1.639 4.968 58.020 1.639 4.968 58.020 2.246 6.807 55.547 1.329 4.027 62.048 1.329 4.027 62.048 2.145 6.500 62.048 950 2.879 64.927 872 2.642 67.569 10 860 2.605 70.173 … … … … … … … … 31 206 625 99.041 32 182 550 99.592 33 135 408 100.00 [Nguồn: Kết chạy SPSS tác giả] 147 8.2 Ma trận xoay nhân tố (lần thứ hai) Mã hóa Biến Nhân tố F11 X75 - Chiến lược kinh doanh Công ty rõ 828 F12 X65 - Cơ hội phát triển nghề nghiệp công 747 F13 X73 - Chất lượng công việc Công ty 740 F14 X71 - Mọi người có trách nhiệm với 724 F15 X74 - Công ty đạt mục tiêu đề cách 667 F16 X64 - Tôi biết rõ điều kiện cần có để 650 ràng phù hợp cho tất người coi trọng chất lượng công việc có hiệu phát triển cơng việc F17 X63 - Cơng ty tơi có kế hoạch đào tạo phát triển nghề nghiệp cho nhân viên 630 rõ ràng F21 X43 - Công ty xét tăng lương hàng năm 866 F22 X42 - Tiền lương đảm bảo sống 860 F23 X41 - Tôi trả lương tương xứng với 843 F24 X44 - Tơi nhận phúc lợi tốt ngồi tiền 819 cách cơng thân gia đình tơi công việc mà làm lương F31 X16 - Tơi khuyến khích đưa 845 F32 X15 - Tơi phải lo lắng bị việc làm 840 F33 X14 - Tôi dẫn cặn kẽ công việc 810 F34 X17 - Tôi quyền chủ động tự chịu 760 F35 X13 - Khối lượng công việc vừa 744 sáng kiến, đề xuất cải tiến công việc trách nhiệm với công việc phải, chấp nhận F41 X92 - Tôi cảm thấy hài lòng việc Cơng ty lẫn việc gia đình 778 148 F42 X91 - Tôi cảm thấy thăng công 729 việc gia đình Ma trận xoay nhân tố (lần thứ hai) (tiếp theo) Nhân tố Mã hóa Biến F43 X103 - Cơng Đồn giải thắc mắc, khiếu nại nhân viên cách nhanh chóng, hiệu 592 F45 X102 - Cơng Đồn ln đứng bảo vệ lợi 542 ích cho nhân viên F51 X81 - Tơi có đầy đủ thơng tin cần 831 F52 X84 - Cấp tơi có tham khảo ý kiến 785 F53 X82 - Tôi thường xuyên có buổi họp 777 F54 X21 - Nơi làm việc đảm bảo theo 532 F55 X25 - Ban lãnh đạo quan tâm cải thiện 516 thiết để hồn thành tốt cơng việc cấp trước định nhóm/tổ/phòng ban với cấp ngun tắc an tồn mơi trường phương tiện làm việc F61 X24 - Tôi trang bị đầy đủ phương tiện 725 F62 X23 - Tôi cung cấp trang thiết bị 677 F63 X22 - Môi trường làm việc sẽ, thoáng 636 F64 X33 - Nhân viên cấp hỗ trợ 521 bảo hộ lao động nơi làm việc công cụ cần thiết cho công việc mát, không độc hại chuyên môn công việc 696 F44 X101 - Đến dịp lễ lớn, Cơng Đồn thường có q tặng cho nhân viên F71 X31 - Nhân viên Công ty 806 F72 X32 - Cấp bảo vệ quyền lợi cho 651 F73 X35 - Khơng khí làm việc thân thiện 529 tôn trọng tin tưởng nhân viên cởi mở 149 Phụ lục Bảng tổng hợp phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha nhân tố Nhân tố F1 Biến Hệ số Cronbach Alpha Hệ số tương quan biến tổng Hệ số Alpha loại bỏ biến X75 - Chiến lược kinh doanh Công ty rõ ràng 0,755 0,810 phù hợp X65 - Cơ hội phát triển nghề nghiệp công 0,669 0,823 cho tất người X73 - Chất lượng công việc Công ty coi trọng 0,627 0,830 X71 - Mọi người có trách nhiệm với chất lượng 0,631 0,829 công việc 0,852 X74 - Cơng ty đạt mục tiêu đề cách có hiệu 0,530 0,844 X64 - Tơi biết rõ điều kiện cần có để phát triển 0,565 0,839 công việc X63 - Công ty tơi có kế hoạch đào tạo phát triển 0,522 0,845 nghề nghiệp cho nhân viên rõ ràng F2 X43 - Công ty xét tăng lương hàng năm cách 0,831 0,849 công X42 - Tiền lương đảm bảo sống thân 0,817 0,852 gia đình 0,897 X41 - Tôi trả lương tương xứng với công việc 0,746 0,880 mà làm X44 - Tơi nhận phúc lợi tốt ngồi tiền lương 0,711 0,890 F3 X16 - Tơi khuyến khích đưa sáng 0,722 0,825 kiến, đề xuất cải tiến cơng việc X15 - Tơi phải lo lắng bị việc làm 0,744 0,819 X14 - Tôi dẫn cặn kẽ công việc 0,712 0,828 0,864 X17 - Tôi quyền chủ động tự chịu trách 0,614 0,852 nhiệm với công việc X13 - Khối lượng công việc vừa phải, 0,628 0,849 chấp nhận Bảng tổng hợp phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha nhân tố (tiếp theo) Hệ số Hệ số Hệ số Nhân tương Alpha Biến Cronbach tố quan biến loại Alpha tổng bỏ biến F4 X92 - Tơi cảm thấy hài lòng việc Cơng ty lẫn 0,650 0,680 việc gia đình 0,766 X91 - Tôi cảm thấy thăng công việc 0,550 0,720 gia đình 150 F5 F6 F7 X103 - Cơng Đoàn giải thắc mắc, khiếu nại nhân viên cách nhanh chóng X101 - Đến dịp lễ lớn, Cơng Đồn thường có q tặng cho nhân viên X102 - Cơng Đồn ln đứng bảo vệ lợi ích cho nhân viên X81 - Tơi có đầy đủ thơng tin cần thiết để hồn thành tốt cơng việc X84 - Cấp tơi có tham khảo ý kiến cấp trước định X82 - Tơi thường xun có buổi họp nhóm/tổ/phòng ban với cấp X21 - Nơi tơi làm việc đảm bảo theo nguyên tắc an toàn X25 - Ban lãnh đạo quan tâm cải thiện môi trường phương tiện làm việc X24 - Tôi trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động nơi làm việc X23 - Tôi cung cấp trang thiết bị công cụ cần thiết cho công việc X22 - Môi trường làm việc sẽ, thống mát, khơng độc hại X33 - Nhân viên ln cấp hỗ trợ chuyên môn công việc X31 - Nhân viên Công ty tôn trọng tin tưởng X32 - Cấp bảo vệ quyền lợi cho nhân viên X35 - Khơng khí làm việc thân thiện cởi mở 0,762 0,578 0,711 0,476 0,744 0,437 0,755 0,689 0,669 0,603 0,693 0,600 0,693 0,401 0,762 0,396 0,761 0,567 0,619 0,516 0,652 0,424 0,714 0,534 0,639 0,573 0,523 0,559 0,543 0,414 0,618 0,718 0,697 151 Phụ lục 10 Bảng tổng hợp biến thang đo có đánh giá khác biệt nhóm biến kiểm sốt Biến kiểm Thang Biến Sig sốt đo Tơi trả lương tương xứng với công việc mà làm 0,000 Thu Giới tính Nhập Tơi nhận phúc lợi tốt ngồi tiền lương 0,008 Tôi biết rõ điều kiện cần có để phát triển cơng 0,002 việc Phát Mọi người có trách nhiệm với chất lượng cơng việc 0,012 Triển 0,009 Cơng ty đạt mục tiêu đề cách có hiệu Độ tuổi Thu Nhập Cơng Đồn Quan Hệ Trình độ học vấn Thu Nhập Phát Triển Cơ cấu lao động Thu Nhập Thông tin Thu nhập Thu nhập Tôi trả lương tương xứng với công việc mà làm Tôi nhận phúc lợi tốt ngồi tiền lương Cơng Đồn giải thắc mắc, khiếu nại nhân viên cách nhanh chóng, hiệu Nhân viên Cơng ty tôn trọng tin tưởng Cấp bảo vệ quyền lợi cho nhân viên Tôi trả lương tương xứng với công việc mà làm Tiền lương đảm bảo sống thân gia đình tơi Cơng ty xét tăng lương hàng năm cách công Tôi nhận phúc lợi tốt ngồi tiền lương Tơi biết rõ điều kiện cần có để phát triển cơng việc Tơi trả lương tương xứng với công việc mà làm Tiền lương đảm bảo sống thân gia đình tơi Cơng ty xét tăng lương hàng năm cách công Tôi nhận phúc lợi tốt ngồi tiền lương Ban lãnh đạo ln quan tâm cải thiện môi trường phương tiện làm việc Cấp tơi có tham khảo ý kiến cấp trước định Tôi trả lương tương xứng với công việc mà làm Tiền lương đảm bảo sống thân gia đình Công ty xét tăng lương hàng năm cách cơng Tơi nhận phúc lợi tốt ngồi tiền lương 0,003 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,001 0,038 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 152 Phụ lục 11 TÌNH HÌNH VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CỦA CƠNG TY Cơng tác tuyển dụng lao động Công ty trình chuyển đổi từ mơ hình sản xuất nhỏ sang sản xuất dây chuyền máy móc cung cấp cho Công ty mẹ chi nhánh Cơng ty mẹ Vì vậy, việc thay đổi cấu lao động công tác tuyển dụng lao động thiếu Công ty Cơng ty thường xun tuyển dụng lao động thức thông qua thi tuyển tiến hành vấn thí sinh vượt qua đợt thi tuyển trước Thời gian thử việc ba tháng lao động gián tiếp tháng lao động trực tiếp Đối với lao động thời vụ, Công ty tiến hành hợp tác với Công ty cung ứng lao động Tỉnh để thuê nhân công Công ty ký kết hợp tác với trường Đại Học cho sinh viên vào thực tập Trong trình thực tập, sinh viên hồn thành tốt cơng việc giao Cơng ty có nhu cầu tuyển dụng lao động giữ lại làm việc thức Cơng tác bố trí lao động: Cơng tác bố trí lao động Cơng ty có vai trò quan trọng tồn phát triển Công ty Để thấy điều này, ta theo dõi bảng số liệu 3.1, cụ thể sau: Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty (ngày 01/08/2017) Chỉ tiêu Số lao động (người) Tỷ trọng Tổng lao động: Trong đó: Lao động thức Lao động thời vụ Theo giới tính 5971 5885 86 100% 98,56% 1,42% Lao động nam Lao động nữ Theo độ tuổi 547 5424 9,16% 90,84% Từ 18 đến 25 tuổi Từ 26 đến 30 tuổi Từ 31 đến 35 tuổi Từ 36 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi 1929 1777 1622 622 21 32,31% 29,76% 27,16% 10,42% 0,35% 153 Theo trình độ học vấn Đại học Cao đẳng Cao đẳng nghề 80 62 1,34% 1,04% 0,07% Trung cấp Trung cấp nghề Chứng nghề Lao động phổ thông Theo cấu lao động 354 1 5469 5,93% 0,02% 0,02% 91,59% Lao động gián tiếp Lao động trực tiếp Theo quốc tịch 965 5006 16,16% 83,84% Lao động Việt Nam 5961 99,83% Lao động Nhật Bản Theo thu nhập 10 0,17% 436 3411 1488 498 7,30% 57,13% 24,92% 8,34% Dưới triệu đồng/tháng Từ triệu đến triệu đồng/tháng Từ triệu đến triệu đồng/tháng Từ triệu đến 10 triệu đồng/tháng Trên 10 triệu đồng/tháng Lao động Việt Nam Lao động nước ngồi Tồn Cơng ty 138 2,31% Thu nhập bình quân 4.924.610,547 triệu đồng/tháng 9.100 USD/tháng 5.236.409,893 triệu đồng/tháng [Nguồn: Phòng nhân sự] Khái qt tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty 154 Bảng 3.2: Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty qua hai năm 2015 - 2016 Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 2016 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 18 2,725,363,646,421 03 Các khoản giảm trừ doanh thu 18 (5,345,511,434) 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 18 11 Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp 22 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài 22 Chi phí hoạt động tài 23 2015 Chênh lệch +/- 2,225,573,907,291 +499,789,739,130 (6,217,646,902) % +22.46 -872,135,468 -14.03 2,720,018,134,987 2,219,356,260,389 +500,661,874,598 +22.56 (2,418,347,639,915) (1,999,348,876,974) +418,998,762,941 +20.96 301,670,495,072 220,007,383,415 +81,663,111,657 +37.12 19 44,841,106,082 47,118,598,653 -2,277,492,571 -4.83 20 (35,911,854,477) (31,593,833,734) +4,318,020,743 +13.67 (1,095,993,266) (1,495,783,787) -399,790,521 -26.73 Trong đó: Chi phí lãi vay 24 Chi phí bán hàng 22 (14,466,963,176) (15,798,570,460) -1,331,607,284 -8.43 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 (66,548,449,245) (56,498,316,541) +10,050,132,704 +17.79 30 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 229,584,334,256 163,235,261,333 +66,349,072,923 +40.65 31 11 Thu nhập khác 21 53,094,962,296 43,079,592,607 +10,015,369,689 +23.25 32 12 Chi phí khác 21 (34,671,494,721) (9,667,687,063) +25,003,807,658 -258.63 40 13 Lợi nhuận khác 21 (18,423,467,575) (33,411,905,544) -14,988,437,969 -44.86 50 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 248,007,801,831 196,647,166,877 +51,360,634,954 +26.12 51 15 Chi phí thuế TNDN hành 23.1 (25,756,387,654) (25,716,830,094) +39,557,560 +0.15 52 16 Chi phí thuế hồn lại 23.2 1,332,732,413 3,100,611,207 -1,767,878,794 -57.02 60 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 223,584,146,590 174,030,947,990 +49,553,198,600 +28.47 [Nguồn: Phòng Tài chính] Bảng 3.3: Hiệu sử dụng vốn Công ty Tổng nguồn vốn Tổng vốn Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế TSLN/Tổng vốn TSLN/Tổng doanh thu Năm Chênh lệch 2016 2015 +/% 1.756.963.100.768 142.796.090.815 +329.002.193.953 +23,04 2.823.299.714.799 2.315.772.098.551 +507.527.616.248 +21,92 223.584.146.590 12,72560286 7,919249431 174.030.947.990 12,18737482 7,515029139 +49.553.198.600 +28,47 +0,54 +4,42 +0,40 +5,38 [Nguồn: Phòng Tài chính] ... lòng người lao động làm việc công ty TNHH Samil Vina? (2) Sự hài lòng người lao động làm việc công ty TNHH Samil Vina mức độ nào? (3) Các nhân tố tác động mạnh đến hài lòng người lao động Cơng ty. .. tác động đến hài lòng người lao động - Đề xuất hàm ý quản trị để nâng cao hài lòng người lao động làm việc công ty TNHH Samil Vina 1.3 Câu hỏi nghiên cứu (1) Các yếu tố thực tác động đến hài lòng. .. Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc người lao động công ty TNHH Samil Vina để làm luận văn cao học 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH samil vina , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH samil vina , NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS. NGUYỄN ĐÌNH LUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay