Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên trong công ty điện lực tân bình

117 9 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM ∞0∞ TRỌNG THIÊN THANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CƠNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM ∞0∞ TRỌNG THIÊN THANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Đình Luận Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Đình Luận (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS.Nguyễn Phú Tụ TS.Nguyễn Thành Long TS.Lại Tiến Dĩnh PGS.TS.Nguyễn Quyết Thắng TS.Võ Tấn Phong Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Trọng Thiên Thanh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1979 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1541820240 I- Tên đề tài: Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Tân Bình II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu, phân tích tìm ý tưởng, giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên Công ty Điện lực Tân Bình Các nhiệm vụ mà đề tài cần thực sau: + Hệ thống hóa sở lý luận động lực làm việc, sở cho việc nghiên cứu đề tài + Đánh giá việc thực động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Tân Bình thơng quan nguồn liệu thu thập để tìm điểm mạnh để phát huy điểm yếu để cải thiện + Trên sở nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc tiến hành đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Tân Bình III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV- Ngày hồn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Luận CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS.TS Nguyễn Đình Luận KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Trọng Thiên Thanh ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên Trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM tận tình truyền đạt kiến thức chuyên ngành làm tảng lý luận cho Luận văn Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đình Luận tận tình đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hồn thiện luận văn tốt nghiệp Đồng thời, Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo anh chị bạn bè đồng nghiệp Công ty Điện lực Tân Bình tạo điều kiện tốt nhất, động viên, giúp đỡ chia sẻ, trao đổi, góp ý cho tơi q trình vừa học vừa làm q trình thực Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình anh chị bạn bè lớp học bên cạnh chỗ dựa tinh thần vững giúp vượt qua nhiều khó khăn thời gian qua Do hạn chế thời gian lực thân, Thầy hướng dẫn tận tình nỗ lực tác giả, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ Q Thầy Cơ, đồng nghiệp toàn thể bạn bè để luận văn hoàn chỉnh Sau cùng, xin chúc Quý Thầy Cô tất đồng nghiệp toàn thể bạn bè lời chúc sức khỏe thành công sống Trân trọng cảm ơn./ TP.HCM, ngày tháng 02 năm 2018 Học viên thực LÊ TRỌNG THIÊN THANH iii TÓM TẮT Trong kinh tế tri thức, doanh nghiệp có mục tiêu riêng hướng tới mục đích chung khơng ngừng phát triển phát triển cách bền vững Nguồn nhân lực tài sản quý doanh nghiệp bạn đồng hành doanh nghiệp đường tới mục tiêu đề Nếu nhân viên lao động nhiệt tình, động hiệu cơng việc cao mục tiêu tổ chức dễ dàng đạt từ tạo thuận lợi khơng ngừng phát triển Tiến sĩ Lưu Trọng Tuấn - Chuyên gia quản trị hiệu công việc dựa theo chiến lược (strategic performance management) (2012) cho rằng: tình hình nguồn nhân lực doanh nghiệp suy kiệt động lực làm việc, dẫn tới nguy nhảy việc giảm suất làm việc Sự thất vọng chán nản công việc nhiều nhân viên gia tăng Có số lý giải thích cho việc này, chẳng hạn họ cảm thấy khơng có nhà quản lý doanh nghiệp lắng nghe mối quan tâm, khúc mắc, đề xuất phàn nàn họ; họ cảm thấy làm vị trí mà khơng có triển vọng thăng tiến cả; họ chán nản nhiệm vụ đều đơn lẻ; họ khơng động viên khích lệ để thực dự án hay trách nhiệm Cơng ty; họ tồn nhận ý kiến phản hồi tiêu cực Nếu nhân viên động viên thơng qua sách quản lý sách đãi ngộ suất làm việc nâng cao nhanh chóng Như cấp quản lý có sách quản lý hiệu góp phần to lớn việc nâng cao động lực làm việc nhân viên qua nâng cao suất lao động tồn Cơng ty Cơng ty Điện lực Tân Bình (PCTB) đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) - chịu trách nhiệm quản lý, phân phối kinh doanh điện năng, điều hành lưới điện toàn TP.HCM Riêng PCTB chịu trách nhiệm quản lý, phân phối kinh doanh điện năng, điều hành lưới điện địa bàn Quận Tân Bình Bên cạnh đa số phận, nhân viên làm việc tốt số nhân viên chưa hài lòng với tiền lương, thưởng, khoản phụ cấp, khoản phúc lợi xã hội,…chưa phát huy hết khả làm việc nên suất lao iv động chung Công ty chưa đạt hiệu cao Hiện nay, chiến lược phát triển PCTB mục tiêu phát triển dài hạn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban lãnh đạo Cơng ty mong muốn có lực lượng lao động giỏi, mạnh để làm tiền đề cho phát triển Cơng ty tương lai Vì đòi hỏi cơng tác quản trị nguồn nhân lực phải thật hiệu quả, phải đào tạo cho người giỏi, yêu ngành yêu nghề phải có chế độ đãi ngộ thích đáng để giữ chân người tài Với mong muốn giúp Công ty công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho chiến lược phát triển Công ty tương lai, học viên chọn đề tài “Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Tân Bình” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Với liệu thu từ khảo sát thơng qua xử lý, phân tích số liệu thống kê, nghiên cứu hy vọng cung cấp cho nhà quản lý có nhìn sâu sắc yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên, từ giúp họ có định hướng có sách phù hợp việc sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động hiệu kinh doanh thời gian tới v ABSTRACT In a knowledge-based economy, every business has its own goals, but it is a common goal to constantly develop and develop in a sustainable way Human resources are the most valuable property of the business and also the companion of the business on the way to the goal If employees are enthusiastic, motivated and productive, the goals of the organization are easy to achieve and thus create continuous growth Dr Luu Trong Tuan - Strategic Performance Management (2012) said that the human resource situation in enterprises is gradually degrading the motivation to work, Leading to the risk of job hopping or reduced productivity The frustration and frustration of the work of many employees is increasing There are several reasons for this, such as that they feel none of the business managers have been listening to their concerns, concerns, suggestions and complaints; They feel that they are working in positions where there is no prospect of promotion; They are discouraged because the tasks are too uniform and single; They are not motivated to undertake new projects or new responsibilities within the Company; They only get negative feedback If employees are encouraged through management policies and compensation policies, productivity gains can be increased rapidly So when management has effective management policies, it can greatly contribute to enhancing employee motivation and thereby improving the productivity of the company Tan Binh Power Company (PCTB) is a subsidiary of the Electricity of Ho Chi Minh City (EVNMC) - is responsible for managing, distributing and trading electricity and operating electricity networks throughout the city HCM Particularly, PCTB is responsible for managing, distributing and trading electricity and operating electricity networks in Tan Binh District In addition to the majority of staff, some of the staff members are still unsatisfied with salaries, bonuses, allowances, social benefits, etc The company's overall productivity has not been highly effective Currently, the development strategy of PCTB and also the long-term vi development goal is to improve the quality of human resources The management of the company wishes to have a strong and strong workforce to be the premise for the future development of the Company Therefore, the human resource management must be effective, training for the good and love the industry and must have appropriate treatment to retain talented people With the desire to help the Company in the human resource management to improve the quality of human resources for the company's development strategy in the future, students choose the topic "Motivation Enhancement Solution Of employees in Tan Binh Power Company to 2021 "as a research topic for his graduation thesis With data collected from the survey and through the processing and analysis of statistics, this study hopes to provide managers with greater insight into the factors that influence motivation The employees' work will help them orient and have appropriate policies in using human resources, raising labor productivity and business efficiency in the coming time 85 Công ty cần giúp nhân viên lấy lại cảm giác hứng khởi với công việc, kê khai công việc thật chi tiết, vạch rõ vai trò, trách nhiệm quyền hạn nhân viên Muốn Ban Giám đốc Cơng ty cần: (1) ln chuyển vị trí cơng tác, (2) mở rộng nhiệm vụ giao phó (3) tạo tính đa dạng, phong phú cơng việc - Ln chuyển vị trí cơng tác Nhân viên làm thay công việc đồng nghiệp họ vắng mặt Những nhiệm vụ hay trách nhiệm lạ thường mang tính thách thức cao nhân viên cố gắng hoàn thành tốt để khẳng định thân - Mở rộng nhiệm vụ giao phó cho nhân viên Các nhân viên giao nhiều nhiệm vụ trách nhiệm cơng việc theo tăng lên - Khơi lại tinh thần làm việc, làm phong phú thêm nội dung cơng việc Song song đó, Cơng ty cần đánh giá cơng xác Việc đánh giá phải dựa kết làm việc nhân viên có thảo luận với nhân viên nội dung, phạm vi kết đánh giá Cần xem xét sử dụng kết đánh giá cho việc đề bạt, khen thưởng nhân viên làm việc tốt Có thể tạo chế cạnh tranh đề bạt, bổ nhiệm để người lao động phấn đấu làm việc hiệu Mỗi phòng ban Cơng ty cần xây dựng tiêu chí đánh giá kết thực công việc đơn vị (KPI) Khi tổ chức đánh giá cần xác định yêu cầu cần đánh giá thông qua việc xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việcnhân cho phù hợp; xác định người đánh giá huấn luyện kỹ đánh giá; tổ chức thảo luận thông báo cho nhân viên nội dung phạm vi đánh giá Sau thực đánh giá kết dựa kết đánh giá để bố trí cơng tác, đào tạo, bổ nhiệm cho phù hợp với lực nhân viên 86 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương này, từ thực trạng trình bày chương tác giả đưa quan điểm tạo động lực cho nhân viên đồng thời tạo động lực làm việc cho nhân viên trình điều chỉnh thái độ ứng xử CBNV với công việc, nâng cao yếu tố lương, thưởng, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, giúp nhân viên tự chủ công việc… PC Tân Bình tìm tòi giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên vào chiều sâu là: Về giải pháp cụ thể gồm: Giải pháp nâng cao động lực làm việc thơng qua giải pháp tài – phúc lợi; giải pháp nâng cao động lực làm việc thông qua giải pháp nâng cao điều kiện - môi trường làm việc; giải pháp nâng cao động lực làm việc thông qua giải pháp tạo môi trường đào tạo thăng tiến; giải pháp nâng cao động lực làm việc thơng qua giải pháp dung hòa mối quan hệ công ty Tiếp đến tác giả đề xuất số kiến nghị lãnh đạo công ty thông qua yếu tố ảnh hưởng Bên cạnh đó, tác giả kiến nghị số giải pháp nhằm nâng cao ĐLLV CBNV với ban lãnh đạo công ty 87 KẾT LUẬN Công tác nâng cao động lực thúc đẩy người lao động làm việc có ý nghĩa quan trọng, định tồn phát triển công ty Sự thành công hay thất bại công ty chỗ công ty có sử dụng tốt cơng cụ kích thích lao động để phát huy hết khả người lao động nhằm nâng cao suất lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hay khơng Chính vậy, việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Cơng ty Điện lực Tân Bình thời gian tới vấn đề cấp thiết nhà quản trị, nhiệm vụ quan trọng phát triển lâu dài bền vững Công ty Với đề tài “Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên Cơng ty Điện lực Tân Bình đến năm 2021”, tác giả hệ thống hóa sở lý luận động lực làm việc, phân tích thực trạng cơng ty từ đề giải pháp để nâng cao động lực lám việc Công ty Điện lực Tân Bình, sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu kết hợp khảo sát ý kiến đánh giá cán công nhân viên công tác Công ty Điện lực Tân Bình, luận văn giải số vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động nâng cao động lực làm việc người lao động, sở đó, đưa giải pháp nâng cao động lực làm việc cho Người sử dụng lao động Cơng ty Thứ hai, qua phân tích, đánh giá thực trạng động lực làm việc công ty, luận văn thành tựu tồn trình nâng cao động lực làm việc Cơng ty Bên cạnh đó, giải pháp nêu luận văn dựa kết điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng tình hình cơng tác nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty thời điểm nay, kế thừa giải pháp áp dụng, đồng thời vận dụng sở lý thuyết, phân tích so sánh với thực trạng, tranh thủ nhân tố, điều kiện thuận lợi khách quan chủ quan để đề giải pháp thật khả thi để áp dụng thực tiễn Để thực giải pháp nêu luận văn, thiết cần phải có ủng hộ hỗ trợ từ phía Ban Giám đốc, phòng, ban, phận chức năng, đơn vị trực thuộc toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Tùy thuộc vào 88 tình hình thực tế mà Cơng ty có xem xét, lựa chọn áp dụng giải pháp cho phù hợp Thứ ba, thông qua lý luận, nhận rõ thực trạng dựa mục tiêu, định hướng phát triển doanh nghiệp, tác giả đề số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện giải pháp nâng cao động lực làm việc công ty, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập quốc tế đơn vị từ đến năm 2021 Để thực giải pháp nêu luận văn, thiết cần phải có ủng hộ hỗ trợ từ phía Ban Giám đốc, phòng, ban, phận chức năng, đơn vị trực thuộc toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Tùy thuộc vào tình hình thực tế mà Cơng ty có xem xét, lựa chọn áp dụng giải pháp cho phù hợp Thông qua việc thực đề tài kiến thức học, với quan sát, kinh nghiệm thực tiễn công tác đơn vị thời gian qua, tác giả mong muốn góp phần cơng sức việc đưa giải pháp thiết thực, áp dụng vào đơn vị công tác nhằm nâng cao động lực làm việc người lao động, có khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác tương lai Hy vọng, luận văn tài liệu tham khảo cho đơn vị bạn Công ty Điện lực khu vực địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Hạn chế đề tài: tác giả chưa đánh giá tác động yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động nâng cao động lực làm việc Công ty Điện lực Tân Bình, chưa mở rộng khảo sát vấn lấy ý kiến đến đơn vị trực thuộc Tổng cơng ty để có kết đánh giá chuẩn xác Hướng phát triển đề tài cần nghiên cứu thêm yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết nâng cao động lực làm việc Cơng ty Điện lực Tân Bình mở rộng phạm vi nghiên cứu tồn Tổng cơng ty Điện lực TP.HCM 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Phạm Đức Chính, (2016) Mối quan hệ động lực làm việc hài lòng cơng việc cán bộ, công chức Việt Nam Nhà xuất Đại học Quốc gia TPHCM, ISBN: 978-604-73-4149-8 [2] Nguyễn Thị Phương Dung, (2012) Xây dựng thang đo động lực làm việc nhân viên khối văn phòng Thành phố Cần Thơ Tạp chí khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 22b, trang 145 – 154 [3] Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê, Tp HCM [4] Trần Kim Dung Nguyễn Ngọc Lan Vy (2011), Thang đo động viên nhân viên”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 244, năm: 2/2011 [5] Trần Kim Dung (2005) Đo lường thoả mãn công việc điều kiện Việt Nam Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ, số 11 năm 2005 [6] Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Trang 128, 129 [7] Bùi Thị Thu Minh Lê Nguyễn Đoan Khôi, (2014) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên trực tiếp sản xuất tổng cơng ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật, số 35, trang 66-78 [8] Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Thị Diệu Hiền Nguyễn Văn Nên, (2012) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến gắn bó lâu dài nhân viên trẻ với doanh nghiệp Tạp chí phát triển hội nhập, số 7, tập 17, 2012, trang 54-61 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH [9] Boeve W D., (2007) A National Study of Job Satisfaction factors among faculty in physician assistant education, Eastern Michigan University [10] Farhaan Arman (2009), “Employees motivation at Areco India Manufacturing Private Limited”, The M.B.A Degree Course of Bangalore University, June, pp 38 [11] Hackman, J R & Oldham, G R (1974), The Job Diagnosis Survey: 90 An Instrument for the Diagnosis of Jobs and the Evaluation of Job Redesign Project, Technical Report No 4, Department of Administrative Sciences, Yale University, USA [12] Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B.B (1959) The motivation to work New York: John Wiley & Sons [13] Kovach, K.A (1995), Employee motivation: addressing a crucial factor in your organization’s performance, Employment Relations Today, 22 (2), 93-107 [14] Kathryn M Bartol, David C Martin., (1998) Management 3rd ed., McGraw Hill, New York, NY, pp 268-279 [15] Kreitner, R & Kinicki, A., (2007) Organizational Behavior, 7th Edition, McGraw Hill Irwin [16] Lambrou, P., Kontodimopoulos, N & Niakas, D (2010) Motivation and job satisfaction among medical and nursing staff in a Cyprus public general hospital, Human Resources for Health, vol 8, issue 26, pp 1-9 [17] Mutale W., Ayles H., Bond V., Mwanamwenge and Balabanova D., (2013) Measuring health worker’s motivation in rulal health facilities: Baseline results from three study districts in Zambia HumanResource, 2013, vol 11, issue 8, pp 12-22 [18] Mbindyo M B., Blaauw D., Gilson L & Mike E., 2009 Developing a tool to measure health worker motivation in district hospitals in Kenya Human Resources for Health , vol 4, pp 43-54 [19] Mullins, L.J (2010) Management and Organisational Behaviour 10th ed Harlow, FT Prentice Hall [20] Mitchell T R., (1992) Motivation: New direction for theory, research and practices Academy of Management Review Vol 14, pp 80-88 [21] Smith, P.C., Kendall, L M and Hulin, C L (1969) The measurement of satisfaction in work and retirement, Chicago: Rand McNally PHỤ LỤC THANG ĐO SƠ BỘ Yếu tố Phát biểu Mã hóa Nguồn TL1 Tiền lương tương xứng với kết công việc TL2 Được trả lương cao quan trọng Tài – TL3 Tiền lương đảm bảo cho sống cá nhân Kovach phúc lợi TL4 Được thưởng tăng lương hồn thành tốt cơng việc (1987) TL5 Quyết định tăng lương công doanh nghiệp TL6 Lương lương làm thêm hợp lý CV1 Công việc giúp sử dụng tốt lựcnhân CV2 Công việc giúp nhân viên đa dạng đòi hỏi sáng tạo Cơng việc CV3 Công việc thú vị Kovach thú vị CV4 Cơng việc có nhiều thách thức muốn chinh phục (1987) CV5 Tự hào nói cơng việc CV6 Hồn thành cơng việc mà khơng phụ thuộc vào người khác DK1 Nơi làm việc an toàn DK2 Môi trường làm việc sẽ, không độc hại DK3 Trang thiết bị công cụ làm việc đầy đủ DK4 Thời gian làm việc hợp lý DK5 Đồng nghiệp vui vẻ thân thiện TN1 Được khen ngợi hồn thành tốt cơng việc TN2 Được ghi nhận thành tích cơng việc TN3 Hiểu rõ kết công việc mà cấp mong đợi TN4 Được cấp tín nhiệm với tơi làm TN5 Đang góp phần vào thành cơng Cơng ty TC1 Biết xác nhiệm vụ cơng việc Điều kiện làm việc Sự thừa nhận đầy đủ công việc Sự tự chủ công việc TC2 Kovach (1987) Kovach (1987) Được khuyến khích tham gia định liên quan đến cơng việc Kovach TC3 Được khuyến khích đưa ý tưởng, sáng kiến, cải tiến (1987) TC4 Có đủ thẩm quyền định phương pháp thực cơng việc TC5 Được quyền kiểm sốt số lượng cơng việc Yếu tố Cơng việc lâu dài Sự thăng tiến Sự gắn bó cấp với nhân viên Sự giúp đỡ cấp Phát biểu Mã hóa LD1 Được ký kết hợp đồng lao động dài hạn LD2 Có việc làm ổn định quan trọng LD3 Không phải lo lắng việc việc làm Công ty LD4 Công việc thiếu Công ty LD5 Tin Công ty có hiệu hoạt động tốt TT1 Có nhiều hội đào tạo kiến thức cần thiết cho công việc TT2 Biết rõ điều kiện để thăng tiến TT3 Mọi người có hội thăng tiến TT4 Cơng ty có kế hoạch đào tạo phát triển nghề nghiệp rõ ràng TT5 Công ty tạo điều kiện hội thăng tiến phát triển GB1 Được cấp xem thành viên quan trọng Công ty GB2 Nhân viên Công ty tôn trọng tin cậy GB3 Cấp bảo vệ quyền lợi đáng cho nhân viên GB4 Nguồn Kovach (1987) Kovach (1987) Kovach (1987) Cơng ty có sách gắn kết quyền lợi nhân viên Công ty GD1 Được cấp hỗ trợ chuyên môn công việc GD2 Thường xuyên cấp hướng dẫn công việc Kovach Cấp quan tâm giúp đỡ giải vấn đề khó (1987) GD3 Xử lý kỷ KL1 Cơng ty có sách xử lý kỷ luật công quán luật, khéo KL2 Cho nhân viên hội để chuộc lại lỗi lầm léo, tế nhị KL3 Cấp khéo léo tế nhị góp ý, phê bình nhân viên khăn Kovach (1987) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH, TPHCM Tại Ngày … tháng … năm …… Bảng câu hỏi số: ……… Tôi tên ………… – học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công Nghệ TPHCM Tôi thực luận văn với đề tài “Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên công ty Điện lực Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh” Xin q anh (chị) vui lòng điền vào phiếu khảo sát sau giúp tơi xin lưu ý khơng có câu trả lời ĐÚNG SAI, ý kiến anh (chị) có giá trị cho nghiên cứu tơi Tơi xin cam đoan giữ bí mật thơng tin anh (chị) cung cấp Xin chân thành cảm ơn! A PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT Xin Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý mìnhvới phát biểu sau mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên theo thang điểm từ  10 với quy ước: 10 Tác Tác Tác Tác Tác Tác Tác Tác Tác Tác động động động động động động động động động động mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh yếu thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín (Lưu ý: Anh/chị đồng ý mức độ KHOANH TRỊN vào mức độ đó, trường hợp Anh/chị chọn nhầm, xin vui lòng gạch chéo chọn lại mức độ mà Anh/chị đồng ý) Các yếu tố tác động Thứ tự tác động Tiền lương  Công việc thú vị  Điều kiện làm việc  Sự thừa nhận đầy đủ công việc  Sự tự chủ công việcCông việc lâu dài  Cơ hội đào tạo, thăng tiến  Sự gắn bó cấp nhân viên  Sự giúp đỡ cấp  Xử lý kỷ luật khéo léo tế nhị  Xin Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý mìnhvới phát biểu sau yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên theo thang điểm từ  với quy ước: Hoàn toàn Không Không ý không đồng ý đồng ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý (Lưu ý: Anh/chị đồng ý mức độ KHOANH TRỊN vào mức độ đó, trường hợp Anh/chị chọn nhầm, xin vui lòng gạch chéo chọn lại mức độ mà Anh/chị đồng ý) Yếu tố Phát biểu Mã hóa Mức độ đồng ý TL1 Tiền lương tương xứng với kết công việc TL2 Được trả lương cao quan trọng Tài – TL3 Tiền lương đảm bảo cho sống cá nhân phúc lợi TL4 Được thưởng tăng lương hoàn thành tốt công việc TL5 Quyết định tăng lương công doanh nghiệp TL6 Lương lương làm thêm hợp lý CV1 Công việc giúp sử dụng tốt lựcnhân CV2 Công việc giúp nhân viên đa dạng đòi hỏi sáng tạo Công việc CV3 Công việc thú vị thú vị CV4 Cơng việc có nhiều thách thức muốn chinh phục CV5 Tự hào nói cơng việc CV6 Hồn thành cơng việc mà khơng phụ thuộc vào người khác DK1 Nơi làm việc an toàn DK2 Môi trường làm việc sẽ, không độc hại DK3 Trang thiết bị công cụ làm việc đầy đủ DK4 Thời gian làm việc hợp lý DK5 Đồng nghiệp vui vẻ thân thiện Điều kiện làm việc Yếu tố Sự thừa nhận đầy đủ công việc Sự tự chủ cơng Được khen ngợi hồn thành tốt công việc TN2 Được ghi nhận thành tích cơng việc TN3 Hiểu rõ kết công việc mà cấp mong đợi TN4 Được cấp tín nhiệm với tơi làm TN5 Đang góp phần vào thành công Công ty TC1 Biết xác nhiệm vụ cơng việc 5 5 TC2 TC3 TC4 lâu dài Mức độ đồng ý TN1 việc Cơng việc Phát biểu Mã hóa Được khuyến khích tham gia định liên quan đến cơng việc Được khuyến khích đưa ý tưởng, sáng kiến, cải tiến Có đủ thẩm quyền định phương pháp thực công việc TC5 Được quyền kiểm sốt số lượng cơng việc LD1 Được ký kết hợp đồng lao động dài hạn LD2 Có việc làm ổn định quan trọng LD3 Không phải lo lắng việc việc làm Công ty LD4 Công việc thiếu Công ty LD5 Tin Công ty có hiệu hoạt động tốt 5 TT1 Có nhiều hội đào tạo kiến thức cần thiết cho công việc Sự thăng TT2 Biết rõ điều kiện để thăng tiến tiến TT3 Mọi người có hội thăng tiến TT4 Cơng ty có kế hoạch đào tạo phát triển nghề nghiệp rõ ràng TT5 Công ty tạo điều kiện hội thăng tiến phát triển GB1 Được cấp xem thành viên quan trọng Công ty GB2 Nhân viên Công ty tôn trọng tin cậy GB3 Cấp ln bảo vệ quyền lợi đáng cho nhân viên 5 Sự gắn bó cấp với nhân viên GB4 Cơng ty có sách gắn kết quyền lợi nhân viên Công ty Sự giúp đỡ GD1 Được cấp hỗ trợ chuyên môn công việc cấp GD2 Thường xuyên cấp hướng dẫn công việc Yếu tố Phát biểu Mã hóa Mức độ đồng ý Cấp quan tâm giúp đỡ giải vấn đề khó GD3 khăn Xử lý kỷ KL1 Công ty có sách xử lý kỷ luật cơng quán luật, khéo KL2 Cho nhân viên hội để chuộc lại lỗi lầm léo, tế nhị KL3 Cấp ln khéo léo tế nhị góp ý, phê bình nhân viên B YẾU TỐ CÁ NHÂN B1 Giới tính Giới tính Nam Nữ Mã hóa 1 0 B2 Anh/chị vui lòng cho biết vị trí anh/ chị? Vị trí Cán quản lý Cán văn phòng Cán thi cơng Cán kinh doanh 1 Mã hóa 2 3 5 B3 Anh/chị vui lòng cho biết độ tuổi anh/ chị? Tuổi 18 -< 25 25 -< 35 35-45 Mã hóa 1 2 3 4 B4 Anh/chị vui lòng cho biết trình độ học vấn anh/ chị là? Trình độ học vấn ≤ Phổ thơng Trung cấp, cao đẳng 1 Mã hóa 2 Đại học Sau đại học 3 4 B5 Anh/chị vui lòng cho biết thu nhập hàng tháng anh/ chị là? (Triệu đồng/ tháng) Thu nhập hàng tháng 15 Mã hóa 1 2 3 4 B6 Anh/chị vui lòng cho biết kinh nghiệm làm việc anh/ chị là? (năm) Kinh nghiệm làm việc (Năm) 10 Mã hóa 1 2 3 4 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ CHÍNH THỨC Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến động lực làm việc nhân viên Mức độ tác động Các yếu tố tác động 10 % đồng ý mức độ tác động yếu tố Tiền lương 85 2 1 Công việc thú vị 2 1,5 0 1,5 89 Điều kiện làm việc 73 1 1,5 1,5 Sự thừa nhận công việc 77 1,5 2,5 Sự tự chủ công việc 2,5 3,5 1,5 2,5 78 1 Công việc lâu dài 2,5 1,5 81 2,5 2,5 1,5 1,5 Cơ hội đào tạo, thăng tiến 79 2,5 3,5 1,5 3,5 2 Sự gắn bó cấp với nhân viên 3,5 2,5 4,5 71 4,5 3 Sự giúp đỡ cấp 2 3,5 76 4,5 Xử lý kỷ luật khéo léo tế nhị 1,5 1,5 4 82 2 Đánh giá biến thuộc yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Yếu tố tài – phúc lợi 2.1 Statistics TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 200 200 200 200 200 200 0 0 0 2,58 4,13 3,35 2,43 3,98 4,36 Minimum 1 1 Maximum 5 5 N Valid Missing Mean 2.2 Yếu tố công việc thú vị Statistics N Valid Missing Mean Minimum Maximum 2.3 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 200 200 200 200 200 200 0 0 0 3,23 2,21 1,85 4,54 4,16 3,14 1 1 3 5 Yếu tố điều kiện làm việc DK1 DK2 DK3 DK4 N Valid 200 200 200 200 Missing 0 0 Mean 3,15 4,12 4,54 2,43 Minimum 1 Maximum 5 2.4 Yếu tố thừa nhận đầy đủ công việc DK5 200 3,85 TN1 TN2 N Valid 200 200 Missing 0 Mean 2,34 2,26 Minimum 1 Maximum 5 2.5 Yếu tố công việc lâu dài TN3 200 4,31 TN4 200 2,08 TN5 200 4,15 Statistics LD1 LD2 LD3 N Valid 200 200 200 Missing 0 Mean 3,90 4,12 2,26 Minimum 2 Maximum 5 2.6 Yếu tố tự chủ công việc LD4 200 3,44 LD5 200 4,23 Statistics TC1 TC2 N Valid 200 200 Missing 0 Mean 4,12 2,35 Minimum 1 Maximum 5 2.7 Yếu tố thăng tiến TC3 200 3,21 TC4 200 2,54 TC5 200 2,12 TT3 200 4,11 TT4 200 3,04 TT5 200 4,16 N Valid Missing Mean Minimum Maximum 2.8 TT1 200 4,37 Statistics TT2 200 2,32 Yếu tố gắn bó cấp với nhân viên Statistics GB1 GB2 GB3 N Valid 200 200 200 Missing 0 Mean 2,15 2,89 2,43 Minimum 1 Maximum 4 2.9 Yếu tố giúp đỡ cấp Statistics GD1 GD2 GD3 N Valid 200 200 200 Missing 0 Mean 4,32 4,17 3,78 Minimum 1 Maximum 5 2.10 Yếu tố xử lý lỷ luật, khéo léo, tế nhị N Valid Missing Mean Minimum Maximum Statistics KL1 200 2,57 KL2 200 3,15 KL3 200 2,14 GB4 200 3,14 ... trạng động lực làm việc nhân viên Công ty Điện lực Tân Bình Chương 3: Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên Công ty Điện lực Tân Bình 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA... động lực làm việc nâng cao động lực làm việc nhân viên Hai là, phân tích thực trạng động lực làm việc nhân viên cơng ty Điện lực Tân Bình Ba là, đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân. .. 71 GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 71 3.1 Quan điểm tạo động lực làm việc cho cán nhân viên Công ty Điện lực Tân Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên trong công ty điện lực tân bình , Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên trong công ty điện lực tân bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay