Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tây nam á

149 8 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LÊ XN HỘI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT TÂY NAM Á LUẬN VĂN THẠC SỸ C TP H Ế TOÁN CH MINH, ăm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LÊ XUÂN HỘI HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT TÂY NAM Á LUẬN VĂN THẠC SỸ C Ế TOÁN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM TP H CH MINH, ăm CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Dươ T ị Mai Hà Trâm Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) STT Chức danh hội đồng Họ tên PGS.TS.Võ Vă N ị Chủ tịch TS.Phạm Ngọc Toàn Phản biện PGS.TS.Huỳ TS.Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên TS.H Vă Dũ Ủ vi Đức Lộng Phản biện ,t Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sữa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồ đá iá luậ vă TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ TP.HCM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc VIỆN- ĐTSĐH TP.HCM, ngày… tháng… năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Xuân Hội Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1976 Nơi sinh: Thái Bình Chun ngành: Kế Tốn I–T MSHV: 1541850016 đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á II - Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu sở lý luận kế toán quản trị Nghiên cứu thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn nội dung kế toán quản trị thực trường Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á Kiến nghị giải pháp III – Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV – Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V – Cán hướng dẫn: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ( Họ tên chữ ký) TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH ( Họ tên chữ ký) i LỜI CA ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện cơng tác kế toán quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á” cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu báo cáo luận văn thực trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á Kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi hồn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường cam đoan Học viên thực luận văn Lê Xuân Hội ii LỜI CẢ ƠN Trong suốt thời gian làm luận văn, với nỗ lực thân giúp đỡ nhiệt tình từ phía Thầy cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp tơi hồn thành luận văn thạc sĩ kế tốn “Hồn thiện cơng tác kế toán quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á” Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô TS.Dương Thị Mai Hà Trâm - giảng viên hướng dẫn trực tiếp – nhiệt tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tơi nhiều để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cán bộ, giảng viên trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á tạo điều kiện thuận lợi cho tơi việc tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn đơn vị cung cấp số liệu để tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến bạn bè, người thân - người bên cạnh động viên để tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng tìm tòi học hỏi nghiên cứu, song khả thời gian có giới hạn nên luận văn chắn khó tránh khỏi sai sót, mong thơng cảm sâu sắc đóng góp chân thành từ Giảng viên, bạn bè, đồng nghiệp, độc giả quan tâm để đề tài luận văn tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực luận văn Lê Xuân Hội iii TÓM TẮT Đối với kinh tế nay, doanh nghiệp tổ chức phi lợi nhuận (gọi chung tổ chức) phải thường xuyên dựa vào nhiều nguồn thông tin khác để định quản trị nhằm đạt kết tốt q trình hoạt động Kế tốn quản trị cung cấp nhiều thông tin hữu hiệu cho nhà quản trị việc lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát định Tuy nhiên tổ chức Việt Nam việc vận dụng hệ thống kế toán quản trị phục vụ cho lãnh đạo việc định chưa thực nhiều dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến việc hoạch định chiến lược, ảnh hưởng xấu đến kết hoạt động Tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tây Nam Á, qua khảo sát thực trạng cho thấy q trình tổ chức cơng tác kế toán, máy kế toán đơn vị chủ yếu thực KTTC có biểu định KTQT như: Lập kế hoạch năm học, đánh giá trách nhiệm quản lý, xác định chi phí đào tạo Tuy nhiên: - Về kế hoạch năm học, lập chủ yếu dựa thực tế chi kỳ trước, ước tính năm kế hoạch Ban lãnh đạo nhà trường phòng kế tốn Vì vậy, việc so sánh kết thực phát sinh với mục tiêu đề có khả xảy chênh lệch lớn, ảnh hưởng đến việc kiểm tra, kiểm soát định khơng xác Nội dung lập kế hoạch chủ yếu theo tiêu kế hoạch Ban lãnh đạo nhà trường đặt ra, chưa theo mơ hình thơng tin phản hồi, chưa có tham gia, đóng góp ý kiến cấp kết hợp với phòng, ban khác nên thơng tin để lập kế hoạch mang tính áp đặt Các số liệu dự tốn chưa coi trọng, mang tính hình thức, chưa lập cách chi tiết cụ thể Vì vậy, điều gây khó khăn cho việc phân tích biến động chi phí - Về đánh giá trách nhiệm quản lý, Nhà trường có phân cấp quản lý, tiêu chí đánh giá trách nhiệm cấp quản lý chặt chẽ rõ ràng việc đánh giá chủ yếu nghiêng mặt định tính Hơn nhà trường đánh giá khối GV CBQL Vì vậy, việc đánh giá trách nhiệm số phận chưa iv có độ xác cao, chưa có phân chia quyền hạn quy rõ trách nhiệm cho trung tâm Nhà trường Do đó, việc đánh giá trách nhiệm thành hoạt động trung tâm khơng quan tâm mức Vì vậy, hiệu hoạt động trung tâm chưa cao - Về phân tích xác định chi phí, việc phân tích chi phí nhà Trường chưa áp dụng đầy đủ để tạo thuận lợi cho việc quản lý xác định học phí, chưa tiến hành phân tích biến động chi phí nguyên nhân gây biến động Việc phân tích biến động chi phí nhà Trường nội dung quan trọng việc thực hệ thống dự toán chi phí nhà Trường Nhà Trường chưa thực quan tâm đến cách phân loại chi phí để cung cấp cho nhà quản trị việc quản lý, kiểm tra, đánh giá trung tâm trách nhiệm Để đáp ứng tốt vai trò cung cấp thơng tin, phục vụ việc định cho nhà quản trị Nhà trường nên phân loại chi phí thành định phí biến phí Mặt khác Nhà Trường chưa phân tích mối quan hệ chi phí, số lượng đào tạo lợi nhuận để phân tích điểm hòa vốn, nội dung quan trọng KTQT nhằm giúp nhà Trường xác định khối lượng dịch vụ cần cung cấp để đạt điểm hòa vốn, từ tận dụng triệt để nguồn lực dư thừa để tăng thu nhập xác định số lượng HSSV cần đào tạo tối thiểu đạt điểm hòa vốn để tạo thu nhập thặng dư cho đơn vị Trên sở phân tích thực trạng trường Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tây Nam Á, để hoàn thiện tốt nội dung KTQT trường theo tác giả Nhà trường cần phải thực nội dung chủ yếu sau: - Về mơ hình lập dự tốn: sử dụng mơ hình thơng tin phản hồi Để báo cáo dự toán phản ánh tiềm lực, đảm bảo đạt mục tiêu Nhà trường đề ra, đơn vị cần phải sử dụng mơ hình thơng tin phản hồi Mặc dù mơ hình đòi hỏi tốn nhiều thời gian, kinh phí cho thơng tin dự thảo, phản hồi xét duyệt thông qua đảm bảo kế hoạch tính khả thi cao phối hợp phận tham gia v - Về phân tích chi phí, nhà trường cần phân loại biến phí định phí, cách phân loại chi phí giúp cho nhà quản trị Nhà trường xác định chi phí bị ảnh hưởng hoạt động nhà trường thay đổi, tức khoản chi phí cần thiết phải chi, thời điểm thích hợp với mức độ để phục vụ cho trình hoạch định, kiểm soát định Đồng thời, xác định doanh thu hòa vốn xác định mối quan hệ chi phí – doanh thu – lợi nhuận, từ nhà quản trị đề định ngắn hạn kịp thời có hiệu - Về đánh giá trách nhiệm quản lý, theo tác giả Nhà trường nên bổ sung khối thứ ba trung tâm dịch vụ, khối bao gồm: trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ Ngoài ra, nhà trường nên bổ sung thêm tiêu định lượng cụ thể số lượng HSSV chiêu sinh năm, số học phí thu được, khoản chi phí bỏ Các giải pháp để hoàn thiện: - Đối với chứng từ kế toán tác giả đề nghị lập thêm chứng từ sau: Bảng toán tiền lương theo khoa, phòng ban, mục đích: Theo dõi chi phí phát sinh theo phận nhằm phục vụ cho cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành Phiếu tốn tiền vượt giờ, mục đích: Dùng để làm hạch tốn biến phí phát sinh, đồng thời giúp cho nhà quản trịkế hoạch tuyển dụng nhân điều chuyển,…Phiếu lập theo khoa - Đối với tài khoản kế toán cần phải xây dựng hệ thống tài khoản cách chi tiết bao gồm tài khoản cấp 3, cấp theo đối tượng chịu chi phí nơi phát sinh chi phí (phòng ban, khoa, trung tâm), chi tiết theo biến phí định phí - Đối với sổ sách kế toán: Nhà trường nên thiết kế thêm số mẫu sổ kế Toán sổ chi tiết biến phí, sổ chi tiết định phí, mục đích: Dùng để xác định biến phí, định phí thực tế phát sinh giúp nhà quản trị kiểm soát quản lý chi phí chặt chẽ - Đối với hệ thống báo cáo kế toán quản trị: Nhà trường cần phải xây dựng hệ thống báo cáo KTQT cụ thể theo mục tiêu quản trị, tiêu chí đánh giá phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý nội đơn vị nhằm vi cung cấp thông tin chủ yếu, cần thiết cụ thể cho nhà quản trị Nhà trường, không cung cấp cho đối tượng bên - Đối với máy kế toán: Nhà trường nên tổ chức mơ hình kết hợp KTTC KTQT nhằm cung cấp thông tin cách đầy đủ cho nhà quản trị đảm bảo kết nối chặt chẽ phận máy quản lý Nhà trường, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho ban quản trị ... trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á 72 3.2 Các quan điểm hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á 73 xiv 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác. .. thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu báo cáo luận văn thực trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á Kết nêu... cơng tác kế toán quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á II - Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu sở lý luận kế tốn quản trị Nghiên cứu thực trạng tổ chức cơng tác kế toán nội dung kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tây nam á , Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tây nam á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay