Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố biên hòa

128 10 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THANH HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Tốn Mã ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THANH HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ VĂN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS HÀ VĂN DŨNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ Tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS PHẠM VĂN DƯỢC Chủ tịch PGS.TS TRẦN PHƯỚC Phản biện TS TRẦN VĂN TÙNG Phản biện TS NGUYỄN THỊ THU HIỀN TS PHAN MỸ HẠNH Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Phạm Văn Dược TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thanh Hợp Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1984 Nơi sinh: Nam Định Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1541850018 I- Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA II - Nhiệm vụ nội dung:  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Biên Hòa  Nội dung thực bao gồm: o Đánh giá tầm quan trọng KTQT o Đánh giá thực trạng việc vận dụng KTQT DNVVN Biên Hòa o Tìm nhân tố ảnh hưởng đo lường mức độ ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị DNVVN thành phố Biên Hòa o Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao tính khả thi việc vận dụng KTQT DNVVN III - Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V - Cán hướng dẫn: TS Hà Văn Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Họ tên chữ ký) Nguyễn Thanh Hợp ii LỜI CÁM ƠN Để thực luận văn trình học hỏi, tìm hiểu giúp đỡ từ Nhà trường, thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp… Vì vậy, trước tiên, xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu Nhà trường tất Quý Thầy/Cơ trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu tài liệu cần thiết để tơi có đủ điều kiện hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin gửi lời cám ơn trân thành sâu sắc đến người thầy TS Hà Văn Dũng – người trực tiếp hướng dẫn tơi cách tận tình để hoàn thành luận văn thời gian qua Sau cùng, xin gửi lời cám ơn đến bạn học, đồng nghiệp, lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai giúp đỡ, hỗ trợ tơi hồn thành khóa học luận văn thời hạn Chắc chắn rằng, luận văn tránh thiếu sót, hạn chế Do đó, tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Quý Thầy Cô bạn bè Trân trọng cảm ơn! Người thực luận văn Nguyễn Thanh Hợp iii TÓM TẮT Trong kinh tế thị trường mở, đón nhận đầu tư từ tất nước giới mở nhiều hội cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam, đặt thách thức khơng nhỏ Điều đòi hỏi DN Việt Nam phải chủ động quản lý, chủ động việc đưa đối sách, chiến lược kinh doanh Vậy nên, DN phải có cơng cụ quản lý thực hữu hiệu công cụ nhiều DN giới sử dụng, hệ thống kế tốn quản trị (KTQT) Hệ thống Kế toán quản trị hữu hiệu tính linh hoạt, kịp thời thơng tin kế tốn phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ, giúp nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra định Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNNVV) Việt Nam chiếm khoảng 98% tổng số DN hoạt động nước DNNVV đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân DNNVV nơi tạo việc làm chủ yếu tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo… Tại tỉnh Đồng Nai, có 90% DNNVV Trong đó, Đồng Nai tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm phí Nam, địa phương đầu nước xây dựng phát triển khu cơng nghiệp Biên Hòa thành phố mệnh danh thành phố công nghiệp tỉnh Tuy nhiên, qua điều tra khảo sát thực tế, cách gửi bảng câu hỏi khảo sát tới 150 DNVVN địa bàn thành phố Biên Hòa kết thu 111 phiếu khảo sát hợp lệ, đủ điều kiện đưa vào nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy thực trạng việc vận dụng KTQT DNNVV thành phố Biên Hòa chưa trọng, tỷ lệ DN vận dụng KTQT thấp Ngồi ra, tác giả xác định bốn yếu tố tác động đến việc vận dụng KTQT theo mức độ từ cao xuống thấp, gồm: Nhận thức am hiểu KTQT nhà quản lý DN; Trình độ chun mơn nhân viên kế tốn; Chi phí DN cam kết cho tổ chức hệ thống KTQT DN; Mức độ cạnh tranh thị trường iv Từ kết có được, tác giả đưa kết luận kiến nghị với quan ban ngành Chính phủ địa phương tỉnh Đồng Nai; kiến nghị quan, trung tâm xúc tiến hỗ trợ DNNVV; kiến nghị thân DNNVV Để DNNVV thành phố Biên Hòa nâng cao tính khả thi việc vận dụng KTQT DN mình, giúp DNNVV hoàn thiện nâng cao lực quản lý để cạnh tranh với DN lớn xu hội nhập quốc tế v ABSTRACT In the open market economy, welcomed the investment from all countries in the world has opened up many opportunities for businesses in Vietnam, but also poses the challenge is not small This requires Vietnamese enterprises to be proactive in the management and proactive in making those policies, business strategies Therefore, the Vietnamese enterprises must have a management tool and a really effective tools are a lot of businesses around the world already use, that is management accounting system Management accounting system effectively by flexibility, timeliness of accounting information serves internal governance requirements, helps managers plan, organize, test and make decisions Small and medium enterprises in Vietnam accounted for about 98% of all firms active in the country And small and medium enterprises played a very important role in the national economy Small and medium enterprises where jobs are mainly created and incomes for workers, to help mobilize resources for investment in social development, poverty reduction In Dong Nai province, more than 90% of the small and medium enterprises Meanwhile, Dong Nai province is located in the southern key economic region, is leading the local in the country about the construction and development of industrial zones, Bien Hoa, the city is known as the industrial city of Dong Nai However, through the actual survey, by sending a questionnaire survey to the list 150 small and medium enterprises of Bien Hoa city and the result of the vote valid survey 111, eligible to take on research Research results showed the use of management accounting in the small and medium enterprises in the city have not been focused, the percentage of enterprises to apply management accounting is still very low In addition, the author also identified four factors that impact the use of management accounting under the level of parity, including: awareness and understanding of the management accounting business management; Qualification of Accountants; The cost of the business commitment to the Organization of vi management accounting system in enterprises; The level of competition of the market From the results obtained, the author maked conclusions and recommendations to government agencies and local government; recommendations for agencies supporting promotion centers for small and medium enterprises and for the small and medium enterprises in the city of Bien Hoa to enhance the feasibility of applying management accounting in your business, helping small and medium enterprises completed and improving the management capacity to compete with larger businesses in the international integration trend Phụ lục – Phân tích nhân tố EFA Bảng 4.1 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 6.405 33.711 33.711 6.405 33.711 33.711 2.984 15.703 15.703 2.276 11.980 45.691 2.276 11.980 45.691 2.807 14.771 30.474 1.793 9.435 55.126 1.793 9.435 55.126 2.433 12.808 43.282 1.466 7.718 62.844 1.466 7.718 62.844 2.392 12.592 55.873 1.040 5.472 68.315 1.040 5.472 68.315 2.364 12.442 68.315 926 4.871 73.187 796 4.189 77.376 728 3.832 81.208 603 3.174 84.382 10 505 2.659 87.040 11 433 2.279 89.319 12 373 1.964 91.283 13 330 1.739 93.022 14 296 1.556 94.577 15 257 1.353 95.930 16 246 1.294 97.223 17 210 1.107 98.331 18 194 1.021 99.352 19 123 648 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng 4.2 Rotated Component Matrix a Component Nha quan tri nhan thuc duoc tam quan cua KTQT 867 Nha quan tri nam ro cac buoc quyet dinh tren co so KTQT 799 Nha quan tri co dinh huong xay dung he thong KTQT cho doanh nghiep Nha quan tri quan tam den viec lap du toan chi phi, du toan san xuat 664 324 310 339 649 385 Cac doanh nghiep cung nganh nghe co quy mo lon 851 Linh vuc hoat dong co nhieu DN tham gia 741 Sp/DV cua DN de bi thay the boi SP/DV khac 726 Nhung rao can rut lui khoi nganh nhieu 590 Nhung rao can gia nhap nganh dan nhu khong co 554 Nhan vien ke toan da tung lap du toan chi phi, du toan san 420 858 xuat Nhan vien ke toan tham du cac lop boi duong ve KTQT 715 Nhan vien ke toan nam ro quy trinh xay dung he thong KTQT 706 345 544 510 Ke toan tham muu cac chinh sach lien quan den chien luoc doanh nghiep Co nhieu hoi thao chia se viec van dung KTQT DN 832 Co nhieu van ban phap quy huong dan tu Nha nuoc ve 712 KTQT Co nhieu tai lieu, cong trinh nghien cuu ve KTQT de dang 711 tiep can Tao dieu kien nhan vien nang cao trinh Doanh nghiep co kinh phi doi dao cho hoat dong phat trien doanh nghiep, dao tao NV Doanh nghiep thuong to chuc cac lop dao tao, tap huan nhan vien Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .314 854 484 702 345 574 Phụ lục – Danh sách chuyên gia tham gia vấn STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ Lê Hồng Lắm Tổ trưởng môn Trường CĐ Công nghệ Quản trị Sonadezi Nguyễn Thanh Hòa Giảng viên Trường ĐH Đồng Nai Trần Văn Thiện Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Đồng Quốc Hưng Lê Hữu Nhântài Cơng ty TNHH Đồng Quốc Tồn Nguyễn Hải Sơn GĐ điều hành Công ty TNHH Đồng Quốc Hưng Phụ lục – Danh mục công ty tham gia khảo sát STT TÊN DOANH NGHIÊP ĐỐI TƯỢNG ĐỊA CHỈ KHẢO SÁT Cơng ty TNHH Dệt Hồnh Thân (Việt Nam) Công ty TNHH TM-DV Vận tải Tam Phát NV kế toán NV kế toán Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 166/2B, tổ 1, KP 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 41/4, Tổ 10, Kp2, Phường Long Công ty TNHH An Trung Phát Số 8, đường 3A, KCN Biên Hồ 2, NV kế tốn Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai DNTN Tuấn Lâm NV kế tốn Cơng ty TNHH Nghĩa Đức Tiến 44/1 KP , P Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 11B/20, tổ 43, KP 6, Phường Hố Nai, NV kế toán Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Cơng ty TNHH Song Ngọc Phát NV kế tốn Thành phố Biên Hồ , Đồng Nai Lô 213, Đường Amata, KCN Amata, Công ty TNHH RITEK Việt Nam Số 314/33/4, KP 12, Phường Hố Nai, NV kế tốn P.Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Công ty May mặc Nam Đông Á NV kế tốn Cơng ty TNHH Tư Vấn Minh Số 34, tổ 39A, KP 4, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 100E, Đường Hà Huy Giáp, Phường NV kế tốn Quyết Thắng, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 10 Công ty TNHH Kim Trường Phúc 11 Cơng ty TNHH NV kế tốn Đức Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 11 /3, Đường Hồ Văn Đại, Phường Phó giám đốc Phong Phát Số 45, tổ 11, KP 4, Phường Tân Hòa, Quang Vinh, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 12 Cơng ty TNHH Đồng Quốc Hưng 13 Công ty TNHH Mỹ Việt S 14 Công ty TNHH Hồng Huy Kiến Thiết 15 Kế tốn trưởng Phó giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Gỗ Việt Âu Mỹ 55/1, KP 2, QL 1A, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 144/E, tổ 5, ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 3B/2 Tổ 10 KP , P Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số 11B2, Tổ 14, KP 11, Phường An NV kế tốn Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 16 Cơng ty TNHH Kim Cương Phú 17 Công ty TNHH thành viên Cao Kỳ VI NA 18 Công ty TNHH Gia Huy Bảo 19 Công ty TNHH sản xuất Kim Thành Phát 20 NV kế toán NV kế toán NV kế toán NV kế toán Công ty TNHH MTV Lợi Phát Thịnh Số 21C7, KP 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số K07, KP 2, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số 196A, KP 4, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số 1/2, tổ 14, KP 4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số 561, tổ 9, ấp Long Đức 3, Xã Tam NV kế tốn Phước, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 21 Số 103, Cách Mạng Tháng Tám, Công ty TNHH Mai Anh Đức Phó giám đốc Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 22 Cơng ty TNHH MTV Mỹ Nghệ Duyên 23 Công ty TNHH MTV Nhiệt Hàn 24 Công ty TNHH MTV Song Ánh 25 Công ty TNHH Thép Hùng 26 27 DNTN Ngô Nguyễn NV kế toán NV kế toán NV kế toán NV kế tốn Cơng TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cảng Miền 28 NV kế toán Số 31/34, KP 5, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai A 35, KP 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 17A6, KP1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 154, ấp 2, Xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số 111, ấp 2,, Xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số NV kế toán 81-C5, KP 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hồ, Đồng NAM Nai Cơng TY TNHH Hóa Số 386/42/5, đường Bùi Trọng Nghĩa, Chất Phú Hoàng Long NV kế toán tổ 5, KP 3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 29 Cty CP nhựa Reliable Việt Nam 30 Cty TNHH Đông Hưng Phát 31 Cty TNHH Wang Long Việt Nam NV kế toán NV kế toán NV kế tốn Lơ 112, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai 121/4B, P Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 30A Đường 3B, KCN Amata, P Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 32 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trần Minh 526 C/2 KP8A, Phường Tân Biên, TP NV kế tốn Biên Hòa, Đồng Nai Đăng 33 Số Cty TNHH ShinHong NV kế toán 104/2-14, đường 4-2, KCN Amata, P Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 34 Cty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường NV kế tốn An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 35 Cty TNHH Matsuya R&D 36 37 Cty TNHH Dệt S.Y NV kế toán Cty TNHH Dung Đức Hòa 38 Cty Cổ Phần Cơng Nghệ Tin Việt Tiến 39 Công ty TNHH Tin Học Mai Phương 40 NV kế toán NV kế toán NV kế toán NV kế toán Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 60-04D Cơng Ty Cổ Phần Ơ Lơ 101.2.7 Đường 3, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai Số 20, Đường 3A, KCN Biên Hòa II Đồng Nai 95 Phạm Văn Thuận,P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 244-246 Nguyễn Quốc, P Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 105-107-109 Phạm Văn Thuận, P Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai 20 Đường 2A-KCN II, Biên Hòa , NV kế tốn Đồng Nai Quốc Tuấn 41 Công TY TNHH Một Thành Viên Nguyên Lợi Phong Số NV kế toán 60/1, KP 1, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 42 Chi nhánh Đồng Nai – Công ty CP TM-DV 1096 Phạm Văn Thuận, Phường Tân NV kế toán Mai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Vincommerce 43 E, K1, Cư xá Phúc Hải, Phường Công ty TNHH Thanh Hải Hà NV kế tốn Tân Phong, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 44 Lầu 3, K4/187A, ấp Tân Mỹ,, DNTN Hồng Minh Sáng NV kế tốn Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 45 Cơng ty CP Giày Dép Cao Su Màu 46 NV kế toán An, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số 24, đường 3A, KCN Biên Hòa Cơng ty TNHH CƠNG NGHIỆP KIẾN HẰNG Đường Bùi Hữu Nghĩa, xã Hoá NV kế toán 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 47 Cơng TY TNHH Địa Ốc Thành Phát 48 NV kế toán Công ty CP XD dân dụng công nghiệp số – Đồng 50 DNTN Anh Hòa NV kế tốn KP 8, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai NV kế tốn Cơng ty CP DỊCH VỤ SONADEZI 1/4A, Số 15, đường Đồng Khởi, Phường Nai 49 Số Tổ _ KP9 _ P Tân hòa, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Kế tốn trưởng Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 51 Cơng Ty TNHH Một NV kế toán Tổ 13, KP 4, Phường Trảng Thành Viên Truyền Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thông Sự Kiện Việt Viên 52 DNTN TM – DV Vận Tải Mai Thu 53 NV kế tốn Cơng ty TNHH Ngọc Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai D1, cư xá giới 9, KP10, Phường NV kế toán Thành Số 14, tổ 1, ấp 4, Quốc lộ 51, xã An An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 54 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường NV kế tốn số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 55 Cơng TY TNHH Một Số 79/5, tổ 5, KP 4, Phường Trảng Thành Viên Sản Xuất Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thương Mại Xuất Nhập NV kế toán Khẩu Mỹ Phẩm Đăng Hoa 56 Công ty CP Liên Hiệp Thái Việt 57 Công ty TNHH Fuji Carbon VN 58 NV kế tốn NV kế tốn Chi nhánh – Cơng ty TNHH CN Nhựa Phú 17/2, KP5, P Tân Mai, Biên Hòa Đồng Nai Lơ 232 Đường 4, KCN Amata Đồng Nai, BH, ĐN 109 KCN Amata Biên Hòa - Đồng NV kế tốn Nai Lâm 59 60 Cơng Ty TNHH Bạch Gia Cơng Ty TNHH Nhà NV kế tốn NV kế tốn 36/1 KP1, Phạm Văn Thuận, P Bình Đa, Biên Hòa - Đồng Nai 126A, Nguyễn Ái Quốc, P Trảng Dài Hàng Một Hai Sáu 61 - Biên Hòa - Đồng Nai Cơng Ty CP Chien You Vietnam 62 Công Ty CP Phát Hành Sách Đồng Nai 63 Công TY TNHH Thương Mại GIA MINH TRUNG 64 Công Ty TNHH Nguyên Trần 65 Công Ty TNHH Nguyễn Tùng Quân 66 NV kế toán NV kế toán NV kế tốn NV kế tốn NV kế tốn Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Số 12, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai 84 đường 30/04, P Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai C374/8, KP 3, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai A13B, KP 5, P Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 1/4 Tổ 2, KP10, P Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai Số 424/28, Xa Lộ Hà Nội, KP NV kế tốn 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Vụ Cơ Khí Đại Cường 67 Cơng Ty Cổ Phần Nam Đức Việt Carbon Lầu 1, số F14C, tổ 13, KP 5, Phường NV kế toán Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 68 Cty TNHH MTV Khang Khoa 69 NV kế tốn Cơng Ty In Ấn Sao Việt 72 73 Đồng khởi, p.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai Số 1630/24, KP 6, Phường Trung NV kế tốn Phát Lơ 71 Dũng, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 70 Công ty TNHH Xây Dựng Trường An Thịnh 71 Cơng ty TNHH Thành NV kế tốn NV kế tốn 54/1, KP Long Điềm, p Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai Số 8B, tỉnh lộ 16, ấp Bình Hóa, xã Lập 72 Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai Công ty Cổ Phần Xây Dựng TUSA 73 NV kế tốn Cơng ty TNHH Gốm Hồng Đức 8/10A, Khu phố 3, P Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai Lô C13, Cụm Công nghiệp gốm sứ NV kế tốn Tân Hạnh, Xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 74 Công ty TNHH TM & DV Khang Bình 75 Cơng ty NV kế tốn Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Tầng 1, Số 14 (27 cũ), Đường TNHH NV kế toán ECOBUILD 40 KP QL 1, P.Quyết Thắng, Nguyễn Thị Hiền, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 76 Cơng ty TNHH DV TM Phi Việt 77 NV kế tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn ON SEMICONDUCTOR D6B/1, tổ 3, KP 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số 10, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, NV kế tốn Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Việt Nam 78 79 Công ty TNHH Sơn Châu Công ty TNHH Thiên Hòa 80 NV kế tốn NV kế tốn Cơng ty TNHH Cơ điện lạnh Huy – Bách Khoa 87, KP 3, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 92/1B KP3 Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 5/4C NV kế toán KP1 Đường Đồng Khởi Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 81 Cơng ty TNHH TM-DV Kim Nam Long NV kế toán KP 2, X, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 82 Công ty TNHH Xây dựng Dũng Tâm 271, KP 4, Cách Mạng Tháng 8, NV kế toán Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 83 Lơ số 412, Đường 13, Khu Công Công ty TNHH Hitech NV kế tốn Mould nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 84 Cơng ty TNHH Tập đoàn Hoàng Thị Số 34, Đoàn Văn Cự, tổ 1, KP 9, NV kế toán Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 85 Cơng ty TNHH Kỹ thuật Số 21, Lơ A22, Khu dân cư An Bình, NV kế tốn Hồng Long Vân Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 86 Cơng ty TNHH Xây dựng Bình Thuận An 87 Cơng ty cổ phần xây lắp sản xuất thiết bị ngành 88 NV kế toán Số 97/5, tổ 3, KP 3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Số 16-17 đường N6, KP Bình Dương, NV kế tốn Phường Long Bình Tân, Thành phố nước Biên Hồ, Đồng Nai Cơng ty cổ phần đầu tư ấp Tân Mai 2, Xã Phước Tân, Thành kinh doanh GOLF Long NV kế toán phố Biên Hồ, Đồng Nai Thành 89 Cơng ty TNHH PEAKTOP (Việt Nam) 90 NV kế tốn Chi nhánh – Cơng ty TNHH SX – TM – DV Công TY Cổ Phần Cơ Hoà, Đồng Nai Số 110/156A, tổ 7, KP 9, Phường NV kế tốn ANH QUỐC 91 KCN Long Bình, Thành phố Biên Tân Hòa, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Giám đốc Số 02, đường số 1, khu công nghiệp 92 Giới Xây Lắp Số Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành (LICOGI 9.2) phố Biên Hồ, Đồng Nai Cty TNHH Cường Lộc Phát 93 Chi Nhánh Cơng NV kế tốn Ty TNHH Fashion Garments B8, KP 4, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai KCN NV kế tốn Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 94 Cơng ty TNHH Vũ Thuận Thành 95 NV kế toán DNTN Dương Hải Số 38, tổ 21, KP5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai C24/1, KP 5, Tân hiệp, Phường Tân NV kế tốn Hiệp, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 96 Công ty TNHH MTV Phú Gia Lộc 97 NV kế tốn Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 108, Đường Nguyễn Quốc, Phường Công ty TNHH Tân Thái Bình 55B/10, KP 2, An bình, Phường An NV kế tốn Trung Dũng, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 98 Số 4, Lô A10 Khu GĐCB QĐ4, Công ty TNHH TM DV Tấn Phúc Phát NV kế toán Kp11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 99 Cơng ty TNHH Tồn Lộc Tuyết 100 NV kế tốn Cơng TY Cổ Phần Địa Ốc Tồn Kim Phát 227HF, KP 1, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Số NV kế tốn 12-A17, khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 101 Công TY TNHH Thiết Bị NV kế tốn Số 990/11, đường Nguyễn Quốc, Cơng Nghiệp Nhật Tiến KP 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 102 Công ty TNHH MTV Việt Á VIP 103 Giám đốc Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Khu Cơng Nghiệp Biên Hòa 2, Cơng ty TNHH KHKT Sinh học Nông nghiệp Số 313/51, KP 5B, Phường Tân NV kế tốn Đường 3A, Tp Biên Hòa, Đồng Nai Kiến Phong Việt Nam 104 Chi nhánh Long Bình – Cơng ty TNHH OLAM 105 Lơ E05, KCN Long Bình, Phường NV kế tốn Long Bình, Thành phố Biên Việt Nam Hồ, Đồng Nai Cơng ty TNHH SITTO Đường số 3A, KCN Biên Hòa Việt Nam NV kế tốn II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai 106 Công TY TNHH Một Thành Viên Xe Nâng Sơn 107 Số 1423/97/22, đường Bùi Văn Hòa, NV kế tốn KP 7, Phường Long Bình, Thành phố Bách Biên Hồ, Đồng Nai Công Ty TNHH Một Số 329/20, tổ 14, KP 4, Phường Long Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Quang Hồn NV kế tốn Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Phát 108 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải An Số 148, tổ 26, KP 5, Phường Long NV kế tốn Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Nhật Phát 109 Công TY TNHH Đấu Giá Tài Sản Sơn Biên Hòa 110 Chi Nhánh Cơng Ty Cổ NV kế toán NV kế toán Tầng 1, số 6/9, KP 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Số C271, KP 3, Phường Long 111 Phần Vận Tải Lan Thanh Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai Cơng TY Cổ Phần Kinh Số 4, lô A1, KDC An Bình, Phường Doanh Phát Triển Địa Ốc Nam Thịnh NV kế tốn An Bình, Thành phố Biên Hồ, Đồng Nai ... ngành: Kế Toán MSHV: 1541850018 I- Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA II - Nhiệm vụ nội dung:  Xác định nhân. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THANH HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA... thành phố Biên Hòa quan trọng cần thiết Đề tài tác giả hướng tới nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Biên Hòa để làm luận văn tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố biên hòa , Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố biên hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay