Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý của doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp việt nam singapore tỉnh bình dương

112 5 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ERP VÀO CÔNG TÁC QUẢN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SINGAPORE TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế Tốn Mã số ngành: 60340301 TP.HỔ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ERP VÀO CÔNG TÁC QUẢN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SINGAPORE TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VƯƠNG ĐỨC HỒNG QN TP.HỔ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 15 tháng 02 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy Viên Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Kế toán MSHV: I-Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hóa sở luận ERP (Enterprise Resources Planning) - Phân tích quan điểm ủng hộ quan điểm phản đối ERP - Nhận diện yếu tố tác động đến việc áp dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương - Đề xuất giải pháp mang tính định hướng để áp dụng việc áp dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 18 tháng 10 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 15 tháng 02 năm 2017 V- Cán hướng dẫn khoa học : CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trường q trình làm luận văn, em tích lũy nhiều kiến thức bổ ích cho cơng tác tương lai Lời đầu tiên, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể giảng viên Khoa Kế Tốn trường Đại Học Cơng Nghệ Tp.HCM hết lòng dìu dắt em suốt hai năm qua Các thầy cô cung cấp cho em tảng thuyết thực hành vững để em làm hành trang phục vụ cho công việc tương lai Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy TS Vương Đức Hồng Qn tận tình hướng dẫn em suốt thời gian hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới chuyên gia cho ý kiến để em xây dựng bảng câu hỏi công ty tham gia trả lời bảng câu hỏi để em hồn thành Luận văn Mong rằng, kết Luận văn nguồn tài liệu bổ ích để giúp cho doanh nghiệp việc vận dụng việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp tương lai Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Tác giả iii TÓM TẮT ERP chứng tỏ ứng dụng trực quan, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản sản xuất, kinh doanh cách hiệu Vì ERP ứng dụng cho tất loại hình hoạt động doanh nghiệp, khơng quan trọng doanh nghiệp lớn hay nhỏ, cơng ty nội địa hay đa quốc gia Luận văn gồm chương với mục tiêu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp đề xuất giải pháp nhằm ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương Về phương pháp nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp phương pháp định tính phương pháp định lượng Kết phân tích từ liệu thơng qua phần mềm SPSS mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản doanh nghiệp sản xuất khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương bị phụ thuộc vào yếu tố bao gồm: Sự cam kết hỗ trợ nhà quản cấp cao, Trình độ lực nhà tư vấn cung cấp ERP, Nhóm dư án ERP, Đặc điểm doanh nghiệp, Nguồn lực CNTT, Đặc điểm hệ thống ERP Theo kết nghiên cứu Sự cam kết hỗ trợ nhà quản cấp cao quan trọng mơ hình hồi quy, thứ tự Đặc điểm hệ thống ERP đứng vị trí quan trọng thứ 2, Nguồn lực CNTT đứng vị trí quan trọng thứ 3, Trình độ lực nhà tư vấn cung cấp ERP đứng vị trí quan trọng thứ 4, Đặc điểm doanh nghiệp đứng vị trí quan trọng thứ cuối Nhóm dư án ERP Trong Luận văn tác giả có đề nghị giải pháp, đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính phủ, Quốc Hội, Bộ Tài Chính, Hiệp hội nghề nghiệp, sở đào tạo doanh nghiệp sản xuất khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương iv ABSTRACT ERP has proved to be an intuitive application, effectively, can create favorable conditions for the management of manufacturing, trading a very effective way Since ERP can be applied to all types of business activities, will not matter how big or small the business, local companies or multinationals Thesis consists of chapters with the aim of studying the factors that affect the application of ERP system in the management of manufacturing enterprises in Vietnam Singapore Industrial Park in Binh Duong Province, to learn the factors affecting to the application of ERP system in the management of the business and propose solutions for ERP applications in the management of manufacturing enterprises in Vietnam Singapore industrial park in Binh Duong Province Regarding research methodology authors used two main methods are the qualitative and quantitative methods Results from the data analysis through SPSS software models indicate that factors affecting ERP applications in the management of manufacturing enterprises in Vietnam Singapore Industrial Park in Binh Duong Province was depends on factors including: commitment to support of the senior management, qualification and capability of providing ERP consulting, ERP project team, Characteristics of enterprise IT resources, Features of the ERP system According to the study results support the commitment of senior management is the most important in the regression model, the next order is characterized by the ERP system ranked 2nd important, IT resources stand 3rd key positions, qualifications and capabilities consultants provide critical ERP ranked 4th, Characteristics of business ranks 5th vital and ultimately the ERP project team In the thesis the author has proposed solutions, and also offers some recommendations for the Government, Parliament, Ministry of Finance, professional associations, training institutions and enterprises made in Vietnam Singapore industrial park in Binh Duong Province v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AIS: Hệ thống thơng tin kế tốn CNTT: Công nghệ thông tin CSDL: Cơ sở liệu DN: Doanh nghiệp ERP: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp IS: Hệ thống thông tin IT: Công nghệ thông tin MRP: Hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu MRP II: Hệ thống hoạch định sản xuất 10 TP: Thành phố 11 Th.s: Thạc sĩ 12 VN: Việt Nam vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT TÊN BẢNG Bảng 3.1: Thang đo xây dựng Bảng 4.1: Kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronback Alpha TRANG 42 48 Bảng 4.2: Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần 52 Bảng 4.3: Bảng phương sai trích 52 Bảng 4.4: Kết phân tích yếu tố EFA 54 Bảng 4.5: Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần 55 Bảng 4.6: Bảng phương sai trích 55 Bảng 4.7: Kết phân tích yếu tố EFA 57 Bảng 4.8: Bảng giá trị ma trận biến Y 58 10 Bảng 4.9: Bảng liệu ANOVA 58 11 Bảng 4.10: Thơng số thống kê mơ hình hồi quy 59 12 13 Bảng 4.11: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến Bảng 4.12: Ma trận tương quan 60 61  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp  Khác 3) Anh chị có hiểu biết ERP  Có  Khơng 4) Anh chị có tư vấn triển khai đã ứng dụng thống ERP nào?  SAP  Oracle  Microsoft  Khác Phần II Theo anh chị, yếu tố có mức độ tác động đến thành công việc áp dụng ERP doanh nghiệp nào? Anh chị vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn mà bạn cho nhất, phù hợp Bảng câu hỏi thiết kế theo thang đo cấp độ Rất không quan trọng Không quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng I cam kết hỗ trợ nhà quản cấp cao Xác định mục tiêu chiến lược tầm nhìn phát triển dự án phải phù hợp với phát triển doanh nghiệp Quản cấp cao phải đề người trực tiếp quản dự án giỏi có lực thực có 5 5 Nhà tư vấn có kiến thức lĩnh vực quản trị kinh doanh Sự am hiểu kế tốn tài nhà tư vấn cơng ty, qui trình quản kiểm soát nội công ty Nhà tư vấn cung cấp hỗ trợ tốt đội ngũ kỹ thuật 5 5 cam kết mạnh mẽ để thực thành công ERP Quản cấp cao cam kết học hỏi, tìm hiểu, đổi quy trình quản để thực ERP Nâng cao hiểu biết ERP để lựa chọn nhà tư vấn triển khai dự án phù hợp với mục tiêu chiến lược công Trực ty dõi tiến độ dự án, giải xung đột bất đồng tranh trấp phận trình ứng dụng hệ thống cơng ty II Trình độ lực nhà tư vấn cung cấp ERP Sự am hiểu nhà tư vấn đặc thù ngành nghề Nhà tư vấn cung cấp có nhiều kinh nghiệm 10 việc triển khai doanh nghiệp sản xuất III Nhóm dư án ERP Sự hợp tác nhân viên nhóm 11 phận trình vận dụng hệ thống 12 Có khả chun mơn tốt Sự phân cơng phân quyền rõ ràng việc truy cập 13 hệ thống từ nhà lãnh đạo cấp cao Nhóm dự án có hiểu biết hệ thống ERP đơn vị 14 5 5 5 5 5 5 sẳn sàng thay đổi thói quen làm việc Người đứng đầu phận kế tốn tài có khả 15 am hiểu toàn diện nghiệp vụ quy trình hệ thống ERP IV Đặc điểm doanh nghiệp 16 Khả tài (mạnh) doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp (DNNN, DNTN, C.ty CP, 17 C.ty TNHH, …) Số lượng nhân viên doanh nghiệp (quy mô 18 lao động) Định hướng chiến lược doanh nghiệp theo hướng 19 chuẩn hóa cơng tác quản Định hướng chiến lược doanh nghiệp theo hướng 20 tin học hóa cơng tác quản V Nguồn lực CNTT Sự hiểu biết công nghệ thông tin nhân viên 21 doanh nghiệp Sự hiểu biết ERP nhân viên doanh 22 nghiệp Sự tồn nguồn vốn đủ lớn để đầu tư sử dụng ERP 23 doanh nghiệp Sự tồn nguồn lực CNTT (như máy tính, 24 mạng nội bộ, …) 25 Có định hướng phát triển công nghệ thông tin lâu dài VI Đặc điểm hệ thống ERP Giải pháp lựa chọn ứng dụng cho tổ 26 chức tương tự 5 5 5 5 Giải pháp đáp ứng toán nghiệp vụ đặc 27 thù công ty Qui mô giải pháp đáp ứng mức độ phát triển 28 theo mô hình chiến lược kinh doanh cơng ty tối thiểu năm Giải pháp lựa chọn cho phép tùy chỉnh chức 29 Giải pháp lực chọn phải có bảo hành, bảo trì, hỗ 30 trợ tốt VII Mức độ đánh giá chung 31 Doanh nghiệp có đủ điều kiện để vận dụng ERP 32 Cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin sẳn sàng triển khai ERP 33 Hiện doanh nghiệp sẳn sàng Thay đổi quy trình triển khai ERP Cảm ơn quan tâm hợp tác nhiệt tình quý anh/ chị Chúc anh/chị sức khỏe thành công PHỤ LỤC Hệ số tin cậy Cronback’s Alpha Cronbach's Alpha N of Items ,780 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SCKHT1 13,3333 12,911 ,694 ,692 SCKHT2 13,2908 12,535 ,696 ,688 SCKHT3 13,2680 13,167 ,709 ,690 SCKHT4 13,4346 17,309 ,134 ,871 SCKHT5 13,3137 13,088 ,637 ,710 Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha N of Items ,871 Scale Mean if Item Deleted SCKHT1 10,1078 10,110 ,742 ,828 SCKHT2 10,0654 9,635 ,765 ,818 SCKHT3 10,0425 10,474 ,736 ,831 SCKHT5 10,0882 10,402 ,660 ,861 Cronbach's Alpha N of Items ,836 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TDNL1 13,0556 6,400 ,563 ,828 TDNL2 12,8333 5,969 ,771 ,763 TDNL3 12,7582 6,525 ,704 ,786 TDNL4 12,9281 6,677 ,618 ,808 TDNL5 12,4379 6,988 ,552 ,825 Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha N of Items ,719 Scale Mean if Item Deleted NDA1 11,7843 4,314 ,460 ,679 NDA2 11,9510 4,453 ,466 ,677 NDA3 11,9869 4,446 ,443 ,685 NDA4 11,8824 3,521 ,537 ,653 NDA5 11,5719 4,442 ,514 ,663 Cronbach's Alpha N of Items ,839 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DDDN1 13,1699 6,023 ,678 ,796 DDDN2 13,3693 6,037 ,727 ,784 DDDN3 13,6993 6,250 ,553 ,832 DDDN4 13,2582 5,759 ,703 ,789 DDDN5 13,3660 6,515 ,561 ,827 Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 9,424 ,711 ,722 Cronbach's Alpha N of Items ,800 Scale Mean if Item Deleted CNTT1 13,4902 CNTT2 13,6144 9,811 ,584 ,761 CNTT3 13,6275 10,025 ,547 ,773 CNTT4 13,6144 9,661 ,559 ,770 CNTT5 13,4706 10,316 ,520 ,780 Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha N of Items ,865 Scale Mean if Item Deleted DDHT1 13,9183 16,390 ,601 ,857 DDHT2 14,0294 14,402 ,751 ,821 DDHT3 14,0359 15,045 ,743 ,825 DDHT4 13,8529 13,431 ,739 ,824 DDHT5 14,1634 14,399 ,628 ,855 Cronbach's Alpha N of Items ,862 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DGC1 6,5784 ,815 ,768 ,779 DGC2 6,5294 ,814 ,729 ,816 DGC3 6,5523 ,825 ,719 ,824 10 PHỤ LỤC Kiểm định KMO Barlett’s Test (lần 1) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,790 Approx Chi-Square 3743,196 df 406 Sig 0,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Cpt Total % of Variance Cumulative % 4,619 15,928 15,928 3,793 13,081 29,009 3,023 10,425 2,516 8,677 2,270 1,695 Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 4,619 15,928 15,928 3,793 13,081 29,009 39,433 3,023 10,425 48,111 2,516 8,677 7,826 55,937 2,270 5,846 61,783 1,695 ,876 3,020 64,803 ,828 2,855 67,657 ,733 2,528 70,185 10 ,707 2,439 72,624 11 ,699 2,409 75,033 12 ,655 2,260 77,293 13 ,634 2,186 79,479 14 ,602 2,075 81,553 15 ,596 2,056 83,609 16 ,517 1,784 85,393 17 ,475 1,637 87,030 18 ,452 1,558 88,588 19 ,393 1,354 89,942 20 ,383 1,320 91,262 21 ,373 1,286 92,549 22 ,346 1,194 93,743 23 ,310 1,068 94,810 24 ,308 1,063 95,873 25 ,298 1,028 96,901 26 ,262 ,904 97,805 27 ,243 ,837 98,643 28 ,211 ,727 99,370 29 ,183 ,630 100,000 Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 3,347 11,543 11,543 3,173 10,942 22,485 39,433 3,096 10,677 33,162 48,111 2,978 10,270 43,433 7,826 55,937 2,863 9,872 53,305 5,846 61,783 2,459 8,478 61,783 Total 11 Component DDHT2 ,861 DDHT3 ,849 DDHT4 ,842 DDHT5 ,733 DDHT1 ,731 TDNL2 ,871 TDNL3 ,828 TDNL4 ,749 TDNL1 ,670 TDNL5 ,624 ,818 DDDN2 ,814 DDDN1 ,806 DDDN5 ,710 ,395 ,295 DDDN4 DDDN3 ,590 SCKHT2 ,874 SCKHT1 ,858 SCKHT3 ,848 SCKHT5 ,785 CNTT1 ,839 CNTT2 ,741 CNTT3 ,727 CNTT4 ,726 CNTT5 ,678 NDA4 ,728 NDA5 ,720 NDA1 ,679 NDA2 ,664 NDA3 ,629 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations 12 Kiểm định KMO Barlett’s Test (lần 2) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,785 Approx Chi-Square 3546,522 df 378 Sig 0,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Cpt Total 4,225 15,088 15,088 4,225 15,088 15,088 3,346 11,950 11,950 3,774 13,480 28,567 3,774 13,480 28,567 3,096 11,059 23,008 3,023 10,797 39,364 3,023 10,797 39,364 2,976 10,630 33,638 2,510 8,963 48,327 2,510 8,963 48,327 2,861 10,218 43,857 2,265 8,090 56,417 2,265 8,090 56,417 2,739 9,781 53,638 1,679 5,997 62,414 1,679 5,997 62,414 2,457 8,776 62,414 ,835 2,982 65,396 ,811 2,897 68,292 ,710 2,537 70,829 10 ,707 2,524 73,353 11 ,696 2,484 75,838 12 ,636 2,273 78,111 13 ,616 2,199 80,310 14 ,600 2,144 82,454 15 ,517 1,847 84,301 16 ,504 1,802 86,103 17 ,473 1,690 87,793 18 ,429 1,533 89,326 19 ,388 1,385 90,711 20 ,375 1,339 92,050 21 ,351 1,253 93,303 22 ,329 1,174 94,477 23 ,310 1,106 95,583 24 ,301 1,074 96,657 25 ,293 1,046 97,703 26 ,249 ,890 98,593 27 ,211 ,754 99,347 28 ,183 ,653 100,000 13 Rotated Component Matrixa Component DDHT2 ,860 DDHT3 ,849 DDHT4 ,842 DDHT5 ,733 DDHT1 ,731 TDNL2 ,876 TDNL3 ,833 TDNL4 ,753 TDNL1 ,675 TDNL5 ,637 ,304 SCKHT2 ,873 SCKHT1 ,858 SCKHT3 ,848 SCKHT5 ,786 CNTT1 ,839 CNTT2 ,740 CNTT3 ,727 CNTT4 ,725 CNTT5 ,681 DDDN4 ,822 DDDN1 ,815 DDDN2 ,791 DDDN5 ,728 NDA4 ,730 NDA5 ,721 NDA1 ,678 NDA2 ,664 NDA3 ,630 Kiểm định KMO Barlett’s Test (Y) Component Matrixa Component DGC1 DGC2 DGC3 ,902 ,880 ,875 14 PHỤ LỤC ANOVAa Sum of Squares Model Regression Mean Square df 41,350 6,892 Residual 17,002 299 ,057 Total 58,351 305 F Sig ,000b 121,198 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), DDHT, NDA, DDDN, CNTT, SCKHT, TDNL Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) B Standardized Coefficients Std Error -,005 ,141 SCKHT ,179 ,013 TDNL ,171 NDA Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -,037 ,970 ,425 13,314 ,000 ,956 1,046 ,024 ,244 7,011 ,000 ,803 1,246 ,140 ,028 ,159 5,040 ,000 ,979 1,022 DDDN ,151 ,024 ,216 6,236 ,000 ,809 1,236 CNTT ,173 ,018 ,303 9,610 ,000 ,979 1,021 DDHT ,176 ,015 ,379 11,845 ,000 ,952 1,051 Model Summaryb Change Statistics Model R ,842a R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate R Square Change F Change ,709 ,703 ,23846 ,709 121,198 a Predictors: (Constant), DDHT, NDA, DDDN, CNTT, SCKHT, TDNL df1 df2 299 Sig F Change DurbinWatson ,000 2,152 15 Y Pearson Correlation Sig (1tailed) N Y SCKHT TDNL NDA DDDN CNTT DDHT 1,000 ,515 ,357 ,197 ,340 ,361 ,497 SCKHT ,515 1,000 -,016 ,029 ,008 ,035 ,203 TDNL ,357 -,016 1,000 -,052 ,435 ,014 ,077 NDA ,197 ,029 -,052 1,000 -,019 ,133 ,007 DDDN ,340 ,008 ,435 -,019 1,000 ,037 ,016 CNTT ,361 ,035 ,014 ,133 ,037 1,000 ,026 DDHT ,497 ,203 ,077 ,007 ,016 ,026 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,389 ,309 ,445 ,268 ,000 ,181 ,000 ,402 ,091 ,367 ,010 ,451 ,262 ,389 Y SCKHT ,000 TDNL ,000 ,389 NDA ,000 ,309 ,181 DDDN ,000 ,445 ,000 ,367 CNTT ,000 ,268 ,402 ,010 ,262 DDHT ,000 ,000 ,091 ,451 ,389 ,323 Y 306 306 306 306 306 306 306 SCKHT 306 306 306 306 306 306 306 TDNL 306 306 306 306 306 306 306 NDA 306 306 306 306 306 306 306 DDDN 306 306 306 306 306 306 306 CNTT 306 306 306 306 306 306 306 DDHT 306 306 306 306 306 306 306 ,323 16 ... hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công. .. Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương? Mơ hình yếu tố tác động ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp Việt Nam Singapore Tỉnh Bình Dương? ... HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ERP VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SINGAPORE TỈNH BÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý của doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp việt nam singapore tỉnh bình dương , Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý của doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp việt nam singapore tỉnh bình dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay