Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản tỉnh bạc liêu

134 2 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ KIM NGÂN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SẢN TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2017 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS Phan Đức Dũng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: STT Họ tên Chức danh Hội Đồng PGS.TS Trần Phước Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện TS Nguyễn Thị Thu Hiền Phản biện PGS.TS Phạm Văn Dược Ủy viên TS Phan Mỹ Hạnh Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV ii TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thị Kim Ngân Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1988 Chuyên ngành: Kế tốn Giới tính: Nữ Nơi sinh: Tiền Giang MSHV: 1541850030 I- Tên đề tài: Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu để giải ba nhiệm vụ: - Hệ thống hóa sở lý luận kết nghiên cứu giới nước kế toán quản trị, làm sở nghiên cứu cho đề tài - Xác định nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu - Đề xuất sách hàm ý quản trị nhằm vận dụng kế toán quản trị phù hợp, hiệu doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu Để giải nhiệm vụ đặt ra, tác giả thực trình bày đề tài nghiên cứu nội dung, bao gồm: (1)Tổng quan vấn đề nghiên cứu; (2) Cơ sở lý thuyết; (3) Phương pháp nghiên cứu; (4) Kết nghiên cứu thảo luận; (5) Kết luận kiến nghị Hạn chế đề tài: Nghiên cứu thực doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu, chưa thực tỉnh khác III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn: PGS TS Phan Đức Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS TS Phan Đức Dũng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Thị Kim Ngân iv LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc trường Đại học Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy Khoa Kế tốn – Kiểm tốn tạo điều kiện cho tơi có nhiều thời gian để hồn thành khóa luận Và tơi xin chân thành cảm PGS.TS.Phan Đức Dũng nhiệt tình hướng dẫn suốt thời gian thực hồn thành khóa luận Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè quý anh/chị doanh nghiệp dành thời gian quý báu giúp đỡ tơi hồn thành khảo sát Họ tên học viên Trần Thị Kim Ngân v TÓM TẮT Kế tốn quản trị có vai trò quản lý hữu hiệu, giúp nhà quản trị có cơng cụ hiệu để quản lý Đây nhu cầu tất yếu doanh nghiệp kinh tế thị trường Đối với doanh nghiệp thủy sản hoạt động giai đoạn khó khăn Thông qua việc nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu, tác giả tìm hiểu đưa vấn đề cần nghiên cứu: + Xác định thực trạng Kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu + Các nhân tố tác động mức độ tác động nhân tố đến việc vận dụng Kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu + Các giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán quản trị Với phương pháp điều tra, khảo sát thực tế viết góp phần giả vấn đề nói Qua việc khảo sát gồm 62 doanh nghiệp với 154 phiếu khảo sát, tác giả xác định lượng hóa tác động nhân tố: Quy mơ doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp, trình độ nhân viên kế tốn, nhận thức người điều hành doanh nghiệp, chi phí cho việc vận dụng kế toán quản trị Bảng câu hỏi gửi đến doanh nghiệp, từ thông tin thu thập được, tác giả tập hợp, phân tích đánh giá thực trạng Trên sở tác giả đưa kết luận kiến nghị vi ABSTRACT Management Accounting takes the role of managing effectively, it’s seen as an effective management tool for managers This is an indispensable need for any enterprises in the market economy In this research, the author studies factors that impact the process of applying management accounting at fishery enterprises in Bac Lieu province And the result of this research helps us to solve these issues: - Determining the situation of management accounting at fishery enterprises in Bac Lieu province - Factors and impact degree of these factors to the process of applying management accounting at fishery enterprises in Bac Lieu province - The solutions to improve the situation of applying management accounting The author used investigation and survey method to solve these above issues Via the survey of 62 enterprises and 154 survey papers, the author has identified and quantified the effect of factors: Enterprise scale, Enterprise culture, Accoutant level, the Manager awareness and the Expenses of applying management accounting From the information collected in the survey papers, the author gathered, analysed and evaluated the situation before giving conclusion and recommendation vii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục tiêu đề tài 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.3 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Nghiên cứu nước Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KTQT TẠI CÁC DN 21 2.1 Tổng quan KTQT 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển KTQT 21 2.1.2 Các khái niệm KTQT 22 2.2 Vai trò, chất KTQT 23 2.2.1 Vai trò KTQT 23 2.2.2 Bản chất KTQT 25 2.3 Nội dung KTQT 25 2.3.1 Dự toán ngân sách 26 2.3.1.1 Khái niệm ý nghĩa dự toán 26 2.3.1.2 Phân loại dự toán 26 2.3.2 Hệ thống kế tốn chi phí phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh 30 viii 2.3.2.1 Phân loại chi phí 30 2.3.2.2 Các mơ hình kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 33 2.3.2.3 Phân tích biến động chi phí 35 2.3.3 Kế toán trách nhiệm 35 2.3.4 Thiết lập thông tin KTQT phục vụ cho việc định 38 2.4 Các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT DN 40 2.5 Một số lý thuyết tảng có liên quan nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT 42 2.5.1 Lý thuyết bất định 43 2.5.1.1 Nội dung lý thuyết 43 2.5.1.2 Áp dụng lý thuyết bất định vào việc vận dụng KTQT 44 2.5.2 Lý thuyết đại diện 46 2.5.2.1 Nội dung lý thuyết 46 2.5.2.2 Áp dụng lý thuyết đại diện vào việc vận dụng KTQT 46 2.5.3 Lý thuyết xã hội học 47 2.5.3.1 Nội dung lý thuyết 47 2.5.3.2 Áp dụng lý thuyết xã hội học vào việc vận dụng KTQT 47 Chương 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 50 3.1 Quy trình nghiên cứu 50 3.1.1 Thiết kế nghiên cứu 50 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 51 3.2 Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT doanh nghiệp thủy sản 52 3.3 Phương pháp nghiên cứu định tính 53 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 53 3.3.2 Kết thảo luận chuyên gia 53 3.3.3 Xây dựng giả thuyết thiết kế 56 3.4 Phương pháp nghiên cứu định lượng 56 ix 3.4.1 Xây dựng thang đo 56 3.4.2 Phương pháp đo lường tính toán liệu 57 3.4.3 Thiết kế nghiên cứu định lượng 58 3.4.4 Mơ hình hồi quy 59 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 4.1 Tổng quan doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu 61 4.2 Thực trạng KTQT DN thủy sản tỉnh Bạc Liêu 65 4.2.1.Nhận diện, phân loại chi phí 65 4.2.2 Phân tích biến động chi phí 68 4.2.3.Xây dựng hệ thống dự toán ngân sách 71 4.2.4 Xây dựng kế toán trung tâm trách nhiệm 78 4.2.5 Xây dựng thiết kế thơng tin thích hợp cho việc định 79 4.3 Kết nghiên cứu 81 4.3.1 Bước 1: Thực kiểm định thang đo 81 4.3.2 Bước 2: Phân tích nhân tố khám phá 86 4.3.3 Bước 3: Phân tích hồi quy đa biến 91 4.4 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết 95 4.4.1 Giả định liên hệ tuyến tính 95 4.4.2 Giả định phân phối chuẩn số dư 96 4.4.3 Giả định tính độc lập sai số 97 4.4.4 Giả định khơng có mối tương quan biến độc lập 98 4.4.5 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 98 4.5 Bàn luận kết nghiên cứu 99 4.5.1 Đối với nhân tố quy mô DN 100 4.5.2 Đối với văn hóa DN 100 4.5.3 Đối với người điều hành DN 101 4.5.4 Đối với chi phí cho việc vận dụng KTQT 101 4.5.5 Đối với trình độ nhân viên kế tốn 102 106 5.2.4 Đối với doanh nghiệp Có thể nhận thấy khối lượng liệu mà hệ thống KTQT phải xử lý để chuyển thành thơng tin hữu ích lớn, đa dạng phức tạp nhiều so với hệ thống kế tốn tài Điều đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thủy sản cần có đầu tư thích đáng cho cơng tác KTQT, với máy vi tính tốt phần mềm xử lý thơng tin Theo tác giả, đầu tư cho việc tổ chức công tác KTQT điều kiện cần để mang lại lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thủy sản địa bàn tỉnh Bạc Liêu so với tỉnh lân cận nước Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải đưa nhân viên đào tạo, huấn luyện kỹ kiến thức chun mơn KTQT Doanh nghiệp phải có tầm nhìn xa hơn, khơng nên khoản chi phí bỏ trước mắt mà không đầu tư vào công tác KTQT đơn vị Lợi ích thu từ việc tổ chức công tác tương lai nhiều so với chi phí bỏ Vì tổ chức cơng tác KTQT giúp doanh nghiệp có tầm nhìn xa hơn, sâu sắc việc hoạch định, tổ chức, kiểm soát, định để đạt mục tiêu đề cách hiệu 5.2.5 Đối với quan quản lý Nhà nước - Nhà nước cần ban hành sách kế toán phân định riêng phạm vi phản ánh KTQT với văn hướng dẫn thực kế toán quản trị doanh nghiệp Nhằm định hướng cho doanh nghiệp thấy tầm quan trọng việc thực KTQT cho doanh nghiệp Nhà nước cần phát họa tranh tổng thể để doanh nghiệp nhìn nhận ứng dụng cụ thể vào tình hình thực tế doanh nghiệp mình, Nhà nước không nên ràng buộc can thiệp sâu vào nghiệp vụ kỹ thuật KTQT doanh nghiệp Vì thế, làm cản trở cơng việc kế tốn khác - Hội kế tốn Việt Nam nên tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp việc tổ chức thực KTQT việc đưa số mơ hình tổ chức kế tốn mẫu phù hợp với loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quy mô doanh nghiệp thông qua buổi hội thảo Trên sở đó, giúp doanh 107 nghiệp nhận thức vai trò tác dụng KTQT định hướng cho việc tổ chức công tác KTQT phù hợp với doanh nghiệp Tuỳ theo yêu cầu quản lý cụ thể mà doanh nghiệp mở rộng, thu hẹp hay thiết kế lại mơ hình cho thích hợp 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương tác giả nêu lên tình hình thực tế DN thủy sản tỉnh Bạc Liêu mạnh dạn đưa kiến nghị nhằm giúp cho việc vận dụng KTQT ngày tốt mang lại kết thiết thực Tác giả đưa cách thức tổ chức nội dung KTQT cho doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu đề xuất số giải pháp hỗ trợ cho việc tổ chức công tác KTQT doanh nghiệp 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ tài chính, 2006 Thơng tư số 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp Bộ tài chính, 2014 Thơng tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Cục Thống Tỉnh Bạc Liêu, 2015 Niên giám Thống Tỉnh Bạc Liêu 2014 Hà Nội Nhà xuất Thống Trần Ngọc Hùng, 2016 Các nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận án Tiến Sĩ Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Đào Hữu Linh, 2014 Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thu Hường, 2013 Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí cho DN sản xuất xi măng Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân Hồ Thị Huệ, 2011 Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất TP Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Đào Thúy Hà, 2015 Hồn thiện Kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế quốc dân Huỳnh Lợi, 2008 Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Luận án Tiến sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 10 Huỳnh Lợi, 2012 Kế tốn quản trị Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nhà xuất Phương Đơng 11 Lê Đình Trực, Nguyễn Bảo Linh, Võ Minh Long, 2012 Kế toán quản trị Nhà xuất Thống 12 Lê Thị Minh Huệ, 2016 Hồn thiện Kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp mía đường địa bàn tỉnh Thanh Hóa Luận án tiến sĩ Học viện Tài 110 13 Nguyễn Năng Phúc, 2014 Kế toán quản trị doanh nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 14 Phạm Ngọc Toàn, 2010 Xây dựng nội dung tổ chức kế toán quản trị cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận án Tiến sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 15 Phạm Thị Thủy, 2005 Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 16 Phạm Văn Dược, 1997 Phương hướng xây dựng nội dung kế toán quản trị vào doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 17 Phạm Văn Dược, Trần Văn Tùng, 2011 Kế toán quản trị Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nhà xuất Lao Động 18 Quốc hội, 2003 Luật kế toán (Số 03/2003/QH11) Hà Nội: Quốc hội 19 Văn Thị Thái Thu, 2008 Hoàn thiện tổ chức kế tốn quản trị chi phí, doanh thu, kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Thương mại TÀI LIỆU TIẾNG ANH Anthony A.Atkinson, Robert S.Kaplan, Ella Mae Matsumura, S.Mark Young (1995) Management Accounting Prentice Hall Abdel-Kader M and Luther R, 2006 Management accounting practice in the British food and drinks industry British Food Journal, 108:336-357 Abdel-Kader M and Luther R, 2008 The imfact of firm characteristics on managerment accounting practices: A UK-based empirical analysis The British Accouting Review, 40:2-27 Robert S.Kaplan Anthony A.Atkinson (1998) Advanced Management Accounting Prentice Hall PHỤ LỤC I BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT (Các nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu) Kính chào q anh/chị, Tơi tên Trần Thị Kim Ngân – học viên cao học chuyên ngành Kế Tốn trường Đại Học Cơng Nghệ TP Hồ Chí Minh Hiện tơi thực đề tài nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu” với mục đích hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi mong nhận giúp đỡ từ quý anh/chị thông qua việc trả lời câu hỏi bảng khảo sát ý kiến bên Mọi ý kiến, quan điểm quý anh/chị tài sản quý giá Tôi xin cam kết liệu thu thập từ quý anh/chị sử dụng vào mục đích nghiên cứu học thuật đơn thuần, ngồi bảo mật thơng tin Kính mong quý anh/chị dành chút thời gian đọc hoàn chỉnh bảng câu hỏi khảo sát! Phần I: Thơng tin cá nhân Câu Giới tính anh chị? Nam Nữ Câu Anh/chị thuộc nhóm tuổi nào đây? 20-30 tuổi 31-40 tuổi Hơn 50 tuổi 41-50 tuổi Câu Trình độ học vấn cao anh/chị? Trung học phổ thông Trung cấp Đại học Sau đại học Cao đẳng Câu Anh/chị làm việc lĩnh vực kế tốn bao lâu? Ít năm Nhiều năm Từ 1-3 năm Từ 3-5 năm Câu 5: Anh/chị giữ chức vụ cơng ty? Giám Đốc Kế tốn trưởng Kế tốn viên Khác Phần II – Thông tin doanh nghiệp Câu Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Câu Loại hình doanh nghiệp: Nhà nước DN tư nhân/TNHH 100% vốn nước Cổ phần Liên doanh Khác Đó ……… Câu Thời gian hoạt động doanh nghiệp: Mới thành lập ( < năm) Từ năm đến < năm Từ năm đến < năm Từ năm đến < 10 năm Trên 10 năm Câu Quy mô doanh nghiệp: Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ Doanh nghiệp có quy mơ lớn (Giải thích: - DN siêu nhỏ có số lao động 10 người - DN có quy mơ vừa nhỏ (tổng nguồn vốn đến 100 tỷ đồng hoặc số lao động bình quân năm: 10 người < lao động Tiếp tục phần Không -> Tiếp tục phần Phần III: Phần câu hỏi nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán quản trị DN thủy sản tỉnh Bạc Liêu Hãy cho biết mức độ đồng ý phát biểu theo mức độ từ đến theo quy ước cách đánh dấu X vào ô trống biểu sau:( 1- Hồn tồn khơng đồng ý; – Khơng đồng ý; – Khơng có ý kiến; 4- Đồng ý ; – Hoàn toàn đồng ý) Quy mô doanh nghiệp Thang đo Mức độ đồng ý Ký hiệu Nguồn vốn kinh doanh Doanh thu Số lượng nhân viên Số lượng phòng ban chi nhánh SIZE1 SIZE2 SIZE3 SIZE4 Văn hóa DN Thang đo Mức độ đồng ý Ký hiệu Sự hỗ trợ nhà quản trị nhân viên doanh nghiệp Sự hỗ trợ lẫn nhân viên phòng ban Sự đồng thuận mục tiêu phát triển chung doanh nghiệp CULT1 CULT2 CULT3 Nhận thức KTQT người điều hành doanh nghiệp Thang đo Ký hiệu Người điều hành DN đánh giá cao tính hữu ích cơng cụ KTQT Người điều hành DN có hiểu biết cơng cụ KTQT Người điều hành DN có nhu cầu cao việc vận dụng KTQT Người điều hành DN chấp nhận mức chi phí cho việc đầu tư KTQT PERC1 PERC2 PERC3 PERC4 Mức độ đồng ý Trình độ nhân viên kế tốn Thang đo Mức độ đồng ý Mức độ đồng ý Ký hiệu Nhân viên kế tốn có trình độ từ trung QUAL1 cấp, cao đẳng nghề Nhân viên kế tốn có trình độ từ cử QUAL2 nhân kế toán trở lên Nhân viên kế tốn có chứng QUAL3 kế tốn chun nghiệp Chi phí cho việc tổ chức Kế toán quản trị Thang đo Ký hiệu Yêu cầu chi phí đầu tư cơng nghệ COST1 phục vụ việc tổ chức KTQT Yêu cầu chi phí tư vấn từ tổ chức/ COST2 chuyên gia tổ chức KTQT Phần IV: Nguyên nhân doanh nghiệp chưa vận dụng KTQT? Câu 1: Theo anh/chị có cần thiết vận dụng kế tốn quản trị doanh nghiệp khơng? Có Khơng Câu 2: Những nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp chưa vận dụng kế toán quản trị: Chỉ tập trung chủ yếu vào cơng tác kế tốn tài Thiếu nguồn nhân lực Chi phí lớn Khác: ……… Xin chân thành cảm ơn anh/chị! PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THỦY SẢN TẠI TỈNH BẠC LIÊU DANH SÁCH CÔNG TY THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU STT TÊN DOANH NGHIỆP HUYỆN ĐÔNG HẢI Cty cổ phần thủy sản An Phú VN Cty TNHH MTV Thủy Sản Việt Tuấn Cty TNHH MTV Thủy Sản Bích Trâm Cty TNHH MTV Thủy Sản Trung Nguyên Cty TNHH MTV Thủy Sản Trường Phúc Cty TNHH MTV Thủy Sản Châu Kim Phượng Đông Hải Cty TNHH MTV Thủy Sản Hoàng Thương Cty TNHH MTV Thủy Sản Nguyễn Lâm MÃ SỐ THUẾ ĐỊA CHỈ 1900614149 Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành - huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu 1900611758 Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành - huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu 1900607825 Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành - huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu 1900607818 Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành - huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu 1900598440 Ấp Canh Điền -xã Long Điền Tây - huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu 1900585480 Ấp - thị trấn Gành Hào - huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu 1900583765 Ấp Kinh Sáng - xã Đinh Thành A - huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu 1900582793 Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành - huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu Cty TNHH MTV Thủy Sản Ngọc Nuôi 10 Cty TNHH MTV Thủy Sản Tài Thịnh 11 Cty TNHH Thủy Sản Ngọc Hải 12 Cty TNHH MTV Thủy Sản Ngọc Liềng 13 Cty TNHH MTV Thủy Sản Kim Phượng 14 Cty TNHH MTV Chế Biến Thủy Sản Huỳnh Sự 15 Cty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu Phương Anh 16 17 18 19 20 HUYỆN GIÁ RAI Cty TNHH MTV Thủy Sản Gia Nghi DNTN Thủy Sản Quốc Thắng Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Dương Dũng Cty TNHH MTV Thương Mại Chế Biến XNK Thủy Sản Hoàng Vũ Cty TNHH Thủy Sản Tài Trung 21 Cty TNHH MTV Thủy Sản Trường Hồng 1900579656 Số 23 - ấp Gò Cát - xã Điền Hải - huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu 1900576599 Ấp Lung Sình - xã Định Thành - huyện Đơng Hải tỉnh Bạc Liêu 1900560895 Ấp - thị trấn Gành Hào - huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu 1900556962 Ấp Lung Chim - xã Định Thành - huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu 1900452949 Ấp - thị trấn Gành Hào - huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu 1900412470 Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành - huyện Đơng Hải tỉnh Bạc Liêu 1900336237 Ấp Lung Sình - xã Định Thành - huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu 1900610257 Khóm - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900600474 Khóm - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900596997 Ấp - xã Phong Thạnh Tây - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900596845 Ấp Xóm Mới - xã Tân Thạnh - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900594196 Ấp - Đường Hộ Phòng- thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900583758 Số 222 - tổ - ấp Nhàn Dân A - xã Tân Phong - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 22 Cty TNHH MTV Thủy Sản Nguyễn An 23 DNTN Thủy Sản Khánh Lâm 24 Cty TNHH Chế Biên Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Song Khánh 25 DNTN Thủy Sản Lê Thị Thu Hương 26 Cty TNHH MTV Thủy Sản Châu Bá Thảo 27 Cty TNHH Thủy Sản Vĩnh Khang 28 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Kim Thịnh 29 DNTN Thủy Sản Ngọc Giao 30 Cty TNHH MTV Dịch Vụ Thủy Sản Phát Đạt 31 Cty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Phúc Hậu 32 Cty TNHH MTV Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Bạch Linh 33 Cty TNHH Thực Phẩm Thủy Sản Minh Bạch 34 Cty Cổ Phần XNK Tổng Hợp Giá Rai 35 Cty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Âu Vũng II 1900579494 Số 151 - ấp Nhàn Dân A - xã Tân Phong - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900578490 Quốc Lộ 1A - ấp Khúc Tréo - xã Tân Phong - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900575933 Quốc Lộ 1A - ấp Khúc Tréo - xã Tân Phong - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900572072 Khóm - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900572121 Quốc Lộ 1A - khóm - phường Láng Tròn - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900571939 Khóm - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900561793 Ấp - xã Tân Phong - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900528281 Số 146- Ấp Xóm Mới - xã Tân Thạnh - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900445973 Ấp - xã Phong Thạnh Tây - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900395458 Ấp - xã Tân Phong - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900404705 Số 398 - ấp Khúc Tréo A - xã Tân Phong - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900392859 Ấp Khúc Tréo B- xã Tân Phong - thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu 1900124031 Quốc Lộ 1A -Thị Trấn Hộ Phòng- huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu 1900358431 Lô A1 - đường số 3, khu cơng nghiệp Láng Trâm Ấp Xóm Mới - xã Tân Thạnh - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 36 Cty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hiếu 37 Cty TNHH MTV Chế Biên Thủy Hải Sản Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú 38 Cty TNHH Thực Phẩm Đông Lạnh Việt IMei 39 Cty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Âu Vũng I 40 Cty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Hiếu 41 Cty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải 42 Cty TNHH Thủy Sản NIGICO 43 Cty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu HUYỆN HỊA BÌNH 45 Cty TNHH Chế Biến XNK Thủy Sản Bảy Hùng 46 Cty TNHH MTV Thủy Sản Vĩnh Phúc 47 Cty TNHH MTV Thủy Sản Diễm Huỳnh 48 Cty TNHH Thủy Sản Tín Đạt 49 Cty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sàn Sang I-VN 1900365181 Quốc lộ 1A - Khóm - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900315501 Số 199 - Ấp Xóm Mới - xã Tân Thạnh - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900450187 Số 281-Quốc Lộ 1A - ấp Nhàn Dân B - xã Tân Phong - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900310905 Số 99 - Ấp Xóm Mới - xã Tân Thạnh - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900280217 Ấp - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900264511 Km 2231 - Quốc Lộ 1A - xã Tân Phong - Giá Rai Bạc Liêu 1900128188 Quốc Lộ 1A - Khóm - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900253340 Số 89, Quốc Lộ 1A - thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu 1900613699 Ấp 14 - Xã Vĩnh Mỹ B - huyện Hòa Bình - tỉnh Bạc Liêu 1900610391 Ấp Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Thịnh - huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu 1900600001 Ấp Thị Trấn A - thị trấn Hòa Bình - huyện Hòa Bình - tỉnh Bạc Liêu 1900574873 Ấp 14 - Xã Vĩnh Mỹ B - huyện Hòa Bình - tỉnh Bạc Liêu 1900450652 Số 333 - Ấp 14 - Xã Vĩnh Mỹ B - huyện Hòa Bình - 50 Cty TNHH MTV Thủy Sản Thái Uyên 51 Cty TNHH MTV Thủy Sản Tân Phong Phú HUYỆN HỒNG DÂN 52 Cty Cổ Phần Thủy Sản Hồng Dân HUYỆN VĨNH LỢI 53 Cty TNHH MTV Thủy Sản Phú Khang Thịnh 54 Cty TNHH MTV Thủy Sản Nguyễn Huỳnh TP BẠC LIÊU 55 Cty TNHH MTV Thủy Sản Thái Toàn Phát 56 Cty TNHH MTV Thủy Sản Duy Huỳnh 57 Cty TNHH Thủy Sản Ngân Huỳnh 58 Cty TNHH MTV Chế Biến Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu Ngọc Trinh Bạc Liêu 59 Cty TNHH MTV Chế Biến Thủy Sản Thùy Dung tỉnh Bạc Liêu 1900441129 Ấp Thị Trấn A - thị trấn Hòa Bình - huyện Hòa Bình - tỉnh Bạc Liêu 1900343555 Ấp Thị Trấn A - thị trấn Hòa Bình - huyện Hòa Bình - tỉnh Bạc Liêu 1900567322 Ấp Kinh Sáng - xã Lộc Ninh - huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu 1900613353 Số 126 - ấp Cái Dầy - thị trấn Châu Hưng - huyện Vĩnh Lợi - tỉnh Bạc Liêu 1900607462 Số 447 - Quốc Lộ A - thị Trấn Châu Hưng - huyện Vĩnh Lợi - tỉnh Bạc Liêu 1900613610 Đường Bạch Đằng - Khóm Nhà Mát - phường Nhà Mát - Bạc Liêu - tỉnh BL 1900612222 Bến xe Bạc Liêu - khóm - phường - Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu 1900578892 Trung Tâm Thương Mại - Khóm - Phường -tp Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liu 1900573598 Số 99 - đường Lò Rèn - phường - Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu 1900447219 Số 418/7 - khóm Nhà Mát - phường Nhà Mát - Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu 60 Cty TNHH Chế Biến Thủy Sản Trà Kha 61 Cty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu Việt Cường 62 Cty TNHH Chế Biến Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu Trang Khanh 1900301467 Số 421 - đường 23 tháng - phường - Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu 1900300449 Sô 99 - ấp Kim Cấu - xã Vĩnh Trạch - Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu 1900287501 Số 2/14 hẻm - đường Tỉnh Lộ 38 - phường - Bạc Liêu - tinh Bạc Liêu ... sản tỉnh Bạc Liêu + Các nhân tố tác động mức độ tác động nhân tố đến việc vận dụng Kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu + Các giải pháp nhằm hồn thiện Kế tốn quản trị doanh nghiệp. .. cứu nhân tố tác động mức độ tác động nhân tố đến việc vận dụng Kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu - Mục tiêu cụ thể: + Xác định thực trạng Kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản. .. trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu, tác giả tìm hiểu đưa vấn đề cần nghiên cứu: + Xác định thực trạng Kế toán quản trị doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu + Các nhân tố tác động mức độ tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản tỉnh bạc liêu , Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản tỉnh bạc liêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay