Biện pháp nâng cao tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quận 12 thành phố hồ chí minh

101 2 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM ANH TÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành:60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM ANH TÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành:60340102 Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Hồ Thủy Tiên TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Hồ Thủy Tiên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Phạm Văn Dược TS Phan Mỹ Hạnh PGS.TS Trần Phước TS Nguyễn Thị Thu Hiền TS Trần Văn Tùng Văn Tùng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV Phạm Văn Dược TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 09 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phạm Anh Tài Giới tính:Nam Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1971 Chuyên ngành: Kế tốn Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh MSHV: 1541850040 I- Tên đề tài: BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu tác động yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 12 TP Hồ Chí Minh Dựa lý thuyết, nghiên cứu trước giới Việt Nam, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp Với số liệu thu thập 285 doanh nghiệp kê khai nộp thuế địa bàn Quận 12 thời gian 2013 – 2015 Thông qua xử lý số liệu phần mềm SPSS, tác giả tìm yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 09/3/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Hồ Thủy Tiên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Hồ Thủy Tiên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Phạm Anh Tài năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Hồ Thủy Tiên hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giảng dạy Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh trang bị kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo sau Đại học, xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi mặt để hồn thành khóa học Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng năm 2017 Tác giả Phạm Anh Tài iii TÓM TẮT Bài nghiên cứu xem xét tác động yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 12 TP Hồ Chí Minh Mẫu gồm 35 biến quan sát nghiên cứu liệu khảo sát 285 doanh nghiệp giai đoạn 2013 2015 Mô hình nghiên cứu xây dựng nhân tố ảnh hưởng: Thuế suất; Tính đơn giản việc kê khai thuế; Hiệu hoạt động quan thuế; Công tác kiểm tra thuế; Kiến thức thuế; Nhận thức tích cực tính cơng thuế, Nhận thức tích cực chi tiêu Chính phủ; Hình phạt; Tình trạng tài Mơ hình nghiên cứu thực hồi quy phần mềm thống kê SPSS 20.0 Kết nghiên cứu cho thấy rằng, tất thang đo đạt độ tin cậy giá trị Đồng thời, kết cho thấy mơ hình lý thuyết đề phù hợp với liệu thị trường 09 nhân tố đề xuất chương có 08 giả thuyết chấp nhận Điều có nghĩa hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp 08 yếu tố: Kiến thức thuế; Tính đơn giản việc kê khai thuế; Hiệu hoạt động quan thuế; Kiểm tra thuế; Thuế suất; Nhận thức tích cực tính cơng thuế; Hình phạt tình trạng tài doanh nghiệp Trong 08 yếu tố yếu tố tính cơng thuế tính đơn giản việc kê khai thuế 02 yếu tố có tác động mạnh đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 12, Tp Hồ Chí Minh iv ABSTRACT This paper examines the impact of factors affecting corporate tax compliance behavior in District 12 Ho Chi Minh city The sample consisted of 35 observational variables studying surveyed data of 285 enterprises in the 2013-2015 period The research model was constructed by impacting factors: Tax rate; The Simplicity of tax declaration; The Efficiency of the tax authorities; Tax Inspection; Tax Knowledge; Positive perceptions of Tax Fairness; Positive perceptions of government spending; Penalty; Financial situation The research model was regressed by using SPSS 20.0 statistical software The research shows that all scales reached a satisfactory reliability and validity rate At the same time, the research also points out that the theoretical model fits market data Of the nine factors proposed in Chapter 2, eight hypotheses are accepted This means that corporate tax compliance is directly affected by eight factors: Tax Knowledge; Simplicity of tax declaration; The Efficiency of the tax authorities; Tax Inspection; Tax rate; Positive perceptions of tax fairness; Penalty and financial status of the business Of these 08 factors, the Tax Fairness and the simplicity of tax filing are two of the most significant factors affecting corporate tax compliance Based on this research, the author offers solutions to improve tax compliance behavior of enterprises in District 12, Ho Chi Minh City v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: .5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUÂN THỦ THUẾ .7 2.1 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ .7 2.1.1 Định nghĩa tuân thủ thuế 2.1.2 Các nhân tố liên quan đến hành vi tuân thủ thuế .10 2.1.2.1 Các nhân tố liên quan đến sách thuế 10 2.1.2.2 Các nhân tố liên quan đến quảnthuế .13 2.1.2.3 Các nhân tố liên quan đến người nộp thuế 18 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 27 2.2.1 Các nghiên cứu nướcS .27 2.2.2 Nghiên cứu nước .28 2.3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP 28 2.4 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 30 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .34 3.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH .35 vi 3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC .36 CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 THỰC TRẠNG HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 12 40 4.1.1 Kết số công tác chủ yếu thực từ năm 2013- 2015: 40 4.1.2 Thực trạng hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp Chi cục thuế Quận 12 49 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC .51 4.2.1 Kết thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu thức 51 4.2.2 Kết phân tích độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 52 4.2.3 Kết phân tích nhân tố khám phá 53 4.2.4 Kết kiểm định mô hình giả thuyết nghiên cứu 58 Kết luận chương : .60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU 61 5.1 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 61 5.3 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 72 5.4 KẾT LUẬN 72 5.5 KIẾN NGHỊ: .73 TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 74 - Tiếp tục đạo ban ngành đoàn thể thuộc quận tăng cường công tác phối kết hợp hỗ trợ Chi cục Thuế công tác quảndoanh nghiệp, công tác đôn đốc thu thuế nợ đọng , ,Các tổ dân phố lòng ghép tuyên truyền chủ trương, chinh1 sách thuế đến người dân buổi sinh hoạt - Chỉ đạo quan chức thuộc quận (Cơng an quận 12, Phòng kinh tế quận 12 v.v.) phối hợp kịp thời xử lý Doanh nghiệp có hành vi mua bán, sử dung hóa đơn mua hàng doanh nghiệp mua bán hóa đơn để hợp thức hóa hóa đơn đầu vào để khấu trừ thuế, tính trừ chi phí làm giảm số thuế phải nộp Phòng Tài ngun mơi trường quy hoạch chi tiết khu công nghiệp để tạo mặt sản xuất, kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Báo cáo Phát triển Việt Nam (2009), Báo cáo chung nhà Tài trợ cho Việt Nam Bộ khoa học công nghệ (2008), Quyết định số 2444/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2008 ban hành tiêu chí đánh giá trang thơng tin điện tử mạng internet đơn vị trực thuộc Bộ khoa học công nghệ http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Van-ban-het-hieuluc/ 4F4C4B7AA6C14ABA92E30B625A3F8B17 Bộ Tài (2010), Quy trình quảnthuế Cơ chế tự khai tự nộp thuế theo Luật Quản lý thuế, Nhà xuất Lao động, Hà Nội Thơng tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 Bộ Tài quy định áp dụng quản lý rủi ro quản lý thuế; Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Thống kê Ian Pretty (2011), Hiện đại hóa quảnthuế nhìn từ quan thuế Anh, Tạp chí Thuế nhà nước, Số (314), kỳ 4/1/2011 Ngân hàng giới (2011), Cải cách thuế Việt Nam: Hướng tới hệ thống hiệu công hơn, Ban quản lý kinh tế xóa đói giảm nghèo khu vực Châu Á Thái Bình Dương Trung Kiên (2011), "Sẽ tra 8.500 doanh nghiệp lỗ liên tục năm", Tạp chí Thuế nhà nước, số 15 (325), Kỳ 3/4/2011, 4-5 Võ Đức Chín (2011), Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp - Trường hợp tỉnh Bình Dương, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM 10 Thủ tướng phủ (2011), Quyết định số 732/QQD-TTg việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 11 76 Tiếng nước 12 Andreoni J, Erard B and Feinstein J (1998), “Tax Compliance”, Journal of Economic Literature, Vol 36, pp 818-860 13 Braithwaite, V (2001), A new approach to tax compliance, Australian 14 Ajzen, I.(1991) Theory of planned behavior Organization Behavior and Human Decision, 50, 179 - 211 15 Alm.J (1991), "A perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting", The Accouting Review, 66(3), 577 – 593 16 Butler.C (1993), Self assessment: the way forward, Tax Nasional, June, - 17 Chow.C.Y (2004), Gearing up for the self assessment tax regime for individuals, Tax Nasional, 2nd quarter, 20 - 23 18 Clotfelter.C.T (1983), Tax evasion and tax rate: An analysis of individual returns, The Review of Economics and Statistics, LXV(3), 363 - 373 19 Eriksen.K and Fallan.L (1996), Tax knowledge and attitudes towards taxation: A report on a quasi experiment, Journal of Economic Psychology, 17, 387 - 402 20 Evans.C, Carlon.S, and Masey.D (2005) Record keeping practises and tax compliance of SMEs, eJournal of Tax Research, 3(2), 288 - 334 21 Fischer.C.M, Wartick.M and Mark.M.M (1992), Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature, Journal of Accouting Literature, 11, - 27 22 G.Chau and P.Leung, (2009), " A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis", Journal of Accounting and Taxation, Vol.1(2), 034-040 23 Hair, Jr JF, Anderson, R.E, Tatham, RL & Black, WC (1998), “Multivaiate Data Analysis”, Prentical – Hall International, Inc 24 Hansford.A and Hasseldine.J (2003), Tax auditing under the self assessment: survey evidence from the United Kingdom, New Zealand Journal of Taxation Law and Policy, 9, 171 - 183 77 25 Hasseldine.J and Hite.P (2003), Framing, gender and tax compliance, Journal of Economic Psychology, 24(4), 517 - 533 26 Hasseldine.J (1993), How revenue audits affect tax compliance, Bulletin for International Fiscal Documentation, 47, 424 - 435 27 Jackson B.R and Jaouen.P (1989), Influencing taxpayer compliance through sanction threat or appeals to conscience, Advances in Taxation, 2, 131 - 147 28 Jackson B.R., and Milliron, V.C (1986) Tax compliance research: Findings, problems,and prospects Journal of Accounting Literature, 5, 125-165 29 James, S., and Alley,C (2004), "Tax Compliance, self assessment and tax administration", Journal of Finance and Management in Public Services, 2(2), 27 - 42 30 Kim.S (2008), Does political intention affect tax evasion? Journal of Policy Modelling, 30(3), 401 - 415 31 Kirchler.E (2007), The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge: Cambridge Universisty Press 32 Loo.E.C (2006), The inflence of the introduction on self assessment on compliance behavior of individual taxpayers in Malaysia, PhD thesis, University of Sydney 33 Lumumba cộng sự, (2010), “Taxpayer’s attitudes and tax compliance behaviour in Kenya”, African journal of business and management, vol.1(2010) 34 Mohamad Ali.A, Mustafa.H and Asri.M (2007), The effects of knowledge on tax compliance behaviors among Malaysian taxpayers, International Conference on Business and Information, July 11 - 13, Tokyo, Japan 35 Mohani.A (2001), Personal income tax non-compliance in Malaysia, PhD thesis, Victoria University, Melbourne, Australia 36 Mohd Rizal Palil (2010), Tax knowledge and tax compliance determinants in self assessment system in Malaysia, The Degree of Doctor of Philosophy The University of Birmingham 78 37 Mohd Rizal Palil Ahmad Fariq Mustapha (2011), The Evolution and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 557-563 38 Nicoleta BARBUTA-MISU, 2011 "A Review of Factors for Tax Compliance," Economics and Applied Informatics, "Dunarea de Jos" University, Faculty of Economics and Business Administration, issue 1, pages 69-76 39 OECD (2004), Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance, Forum on Tax Administration, Centre for Tax Policy and Administration 40 OECD (2010), Understanding and Influencing Taxpayers’ Compliance Behaviour, Forum on Tax Administration, Centre for Tax Policy and Administration 41 Richard M Bird, Oliver Oldman "Cải thiện tuân thủ thuế", Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, biên dịch Kim Chi, hiệu đính Phan Hiển Minh 42 Silvani.C and Baer.K (1997), Designing a tax administration reform strategy: Experiences and guidelines, Working paper, International Monetary Funds, Washington DC 43 Singh.V (2003), Malaysian Tax Adminitration, 6th ed, Kuala Lumpur: Longman 44 Slemrod.J (1989), Complexity, compliance costs and tax evasion, In Roth.J.A and Scholz.J.T (eds) Taxpayer Compliance: Social Perspectives, Philadelphia, 2, 156 181 45 Smith.A (1776), The Wealth of Nation, London:Penguin Books 46 Song.Y.D and Yarbrough.T.E (1978), Tax ethics and taxpayer attitudes: A survey, Public Administration Review, 38 (5), 442 - 452 47 Troutman.C.S (1993), Moral commitment to tax compliance as measured by the development of moral reasoning and attitudes towards the fairness of the tax laws, Ph.D thesis, Oklahoma State University 48 Witte.A and Woodbury.D.F(1985), What we know about the factors affecting compliance with the tax law? In P.Sawicki (ed.), Income tax compliance: A report of 79 The ABA Section of Taxation Invitational Conference on Income Tax Compliance, 133 - 148, American Barr, Association, Chicago PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM A Phần giới thiệu Xin chào Ơng/Bà Chúng tơi nhóm nghiên cứu Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh thực nghiên cứu với đề tài “Biện pháp nâng cao tính tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 12, TP Hồ Chí Minh” Căn vào sở lý thuyết từ số kết nghiên cứu nước, nhân tố tác động đến tính tn thủ thuế trình bày bên Rất mong nhận ý kiến quý báu quý Ông/Bà mức độ phù hợp nghiên cứu tác động nhân tố đến tính tuân thủ thuế người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quận, xin lưu ý với quý vị quan điểm, suy nghĩ hay ý kiến bạn buổi thảo luận khái niệm hay sai mà quan trọng thu thập thong tin cần thiết Do quý vị nêu quan điểm, ý kiến hay, suy nghĩ riêng quý vị đóng góp khơng nhỏ vào thành cơng nghiên cứu B Phần vấn (khám phá yếu tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế doanh nghiệp) Gồm có yếu tố ảnh hưởng Thuế suất Kiểm tra thuế Nhận thức chi tiêu phủ Tính đơn giản việc kê khai thuế Hiệu hoạt động quan thuế Nhận thức cơng Tình trạng tài người nộp thuế Hình phạt Kiến thức thuế Câu 1: Theo quý vị yếu tố yếu tố nêu có ảnh hưởng đến “Tính tuân thủ thuế doanh nghiệp” vui long cho biết cụ thể yếu tố đó? Câu 2: Theo q vị ngồi yếu tố nêu yếu tố ảnh hưởng đến “Tính tuân thủ thuế doanh nghiệp” vui long cho biết cụ thể yếu tố đó? Xin chân thành cảm ơn PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG Xin chào quý Anh/ Chị! Tôi học viên cao học Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh thực nghiên cứu với đề tài “Biện pháp nâng cao tính tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh” Rất mong nhận ý kiến quý báu Anh/Chị thông qua câu hỏi khảo sát sau Mỗi ý kiến Anh/Chị góp phần đáng kể cho thành công nghiên cứu Sau phát biểu liên quan đến đề tài nghiên cứu Xin Anh/Chị vui lòng trả lời cách khoanh tròn số dòng Những số thể mức độ đồng ý hay không đồng ý phát biểu theo quy ước sau: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Thuế suất (TS) Gia tăng thuế suất làm giảm tuân thủ thuế Cắt giảm thuế suất làm gia tăng tuân thủ thuế Biểu thuế mức thuế suất gia tăng tuân thủ thuế Biểu thuế rõ ràng gia tăng mức độ tuân thủ thuế Tính đơn giản việc kê khai thuế (KE) Thủ tục thuế đơn giản, người nộp thuế tuân thủ thuế Các tiêu chí tờ khai thuế dễ hiểu, người nộp thuế tuân thủ thuế Các thông tin tờ khai thuế rõ ràng người nộp thuế dễ dàng tuân thủ thuế Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng rõ ràng dễ dàng tuân thủ thuế Hiệu hoạt động quan thuế (HQ) 5 5 Khi áp dụng chế tự khai tự nộp, hành vi tuân thủ thuế giảm 10 Hoạt động quan thuế tạo niềm tin cho người nộp thuế, họ tuân thủ thuế 11 Cơ quan thuế lắng nghe giải đáp thắc mắc người nộp thuế mức độ tuân thủ thuế tăng 12 Mọi quy định hướng dẫn thuế cập nhật công khai, đầy đủ kịp thời, mức độ tuân thủ thuế tăng Công tác tuyên truyền hỗ trợ, giải vướng mắc đến doanh nghiệp 13 nhanh chóng, cụ thể có xu hướng tăng tính tn thủ thuế 5 5 Công tác kiểm tra thuế (KT) 14 Tỷ lệ bị kiểm tra thuế cao, người nộp thuế tuân thủ tốt 15 Nếu hành vi không tuân thủ thuế bị phát lần kiểm tra thuế, người nộp thuế tuân thủ thuế tốt 16 Sau lần bị kiểm tra thuế, người nộp thuế tuân thủ thuế tốt 5 Kiến thức thuế (KI) 17 Càng cập nhật kiến thức thuế, người nộp thuế tuân thủ thuế 18 Người nộp thuế hiểu rõ quy định thuế tuân thủ thuế 19 Người nộp thuế không tuân thủ thuế tốt họ khơng có đủ kiến thức thuế 20 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, đạo đức cán cơng chức ngành thuế có ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp 5 5 Nhận thức tích cực tính cơng thuế (CB) 21 Hệ thống thuế đảm bảo công bằng, người nộp thuế tuân thủ thuế 22 Nếu gánh nặng thuế công ty anh/chị cao so với người khác nhóm thu nhập, tuân thủ thuế giảm 23 Nếu chất lượng dịch vụ cơng phủ cung cấp tương xứng với tiền thuế công ty anh/ chị đóng góp, tn thủ thuế tăng 24 Sự tơn trọng, khích lệ tính minh bạch, cơng khai, cơng quan thuế có ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp 5 5 Nhận thức tích cực chi tiêu phủ (CT) 25 Chính phủ sử dụng tiền thuế hợp lý người nộp thuế tuân thủ thuế 26 Người nộp thuế giảm tuân thủ thuế phủ sử dụng đầu tư cơng cách lãng phí 27 Người nộp thuế tuân thủ thuế phủ đảm bảo phúc lợi xã hội tốt 5 Hình phạt (HP) 28 Mức phạt cao, người nộp thuế tuân thủ thuế tốt 29 Số tiền phạt lớn số tiền thu từ việc trốn thuế, người nộp thuế tuân thủ thuế 30 Nếu hành vi không tuân thủ thuế bị quan thuế xử phạt theo quy định pháp luật, người nộp thuế tuân thủ thuế tốt 31 Cưỡng chế, xử lý vi phạm pháp luật thuế nghiêm minh xu hướng tăng tuân thủ thuế 5 5 32 Ngoài xử lý vi phạm theo pháp luật thuế tăng cường xử lý nghiêm khắc hành vi trốn theo pháp luật hình tăng tn thủ thuế Tình trạng tài (TC) 33 Khi người nộp thuế rơi vào tình trạng căng thẳng tài chính, tuân thủ thuế giảm 34 Những người nộp thuế ln tình trạng căng thẳng tài khơng tn thủ thuế Khi tình trạng tài dồi dào, người nộp thuế sắn lòng tốn 35 nghĩa vụ thuế Tuân thủ thuế (TU) 36 Anh/chị ln khai báo xác tất khoản thu nhập chịu thuế 37 Anh/chị ln tốn khoản thuế hạn 38 Nhìn chung, anh/chị hoàn toàn tuân thủ thuế 39 Xin Anh/Chị cho biết tên mình: Cơ quan cơng tác: 40 Giới tính: Nam Nữ 42 Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty cổ phần Cơng ty TNHH Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp khác 43 Quy mô doanh nghiệp Dưới 02 tỷ đồng Từ 02 đến tỷ Từ 05 đến 10 tỷ Trên 10 tỷ đồng XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHĨM Hơm vào lúc 00 ngày 09 tháng 12 năm 2016 hội trường Chi cục thuế Quận 12, tổ chưc thảo luận yếu tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế doanh nghiệp A Phần giới thiệu Thành phần tham dự: STT 10 GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Thùy Phương Nguyễn Thị Bảo Phượng Trần Dũng Trương Chí Thiện Trịnh Khắc Hi Nguyễn Khẩn Đinh Văn Minh Nguyễn Chiến Thắng Võ Xuân Trí Nguyễn Thị Bạch Yến TÊN DOANH NGHIỆP Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin Vi Na Công Ty Cổ Phần Tơ Trung Tín Cơng Ty Cổ Phần Phân Bón Mỹ Việt Cơng Ty Cổ Phần Thực Phẩm Vĩnh Thành Đạt Công Ty TNHH May Việt Đại Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn Cơng Ty TNHH Cơ Khí An Sơn Cơng Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Bách Hợp Cty TNHH Trí Cường Doanh Nghiệp Tư Nhân Dy Khang Nội dung: Xin chào Ơng/Bà Chúng tơi nhóm nghiên cứu Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh thực nghiên cứu với đề tài “Biện pháp nâng cao tính tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 12, TP Hồ Chí Minh” Căn vào sở lý thuyết từ số kết nghiên cứu nước, nhân tố tác động đến tính tn thủ thuế trình bày bên Rất mong nhận ý kiến quý báu quý Ông/Bà mức độ phù hợp nghiên cứu tác động nhân tố đến tính tuân thủ thuế người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quận, xin lưu ý với quý vị quan điểm, suy nghĩ hay ý kiến bạn buổi thảo luận khơng có khái niệm hay sai mà quan trọng thu thập thong tin cần thiết Do quý vị nêu quan điểm, ý kiến hay, suy nghĩ riêng q vị đóng góp khơng nhỏ vào thành công nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn tham dự quý doanh nghiệp B Phần vấn (khám phá yếu tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế doanh nghiệp) Gồm có yếu tố ảnh hưởng Thuế suất Kiểm tra thuế Nhận thức chi tiêu phủ Tính đơn giản việc kê khai thuế Hiệu hoạt động quan thuế Nhận thức cơng Tình trạng tài người nộp thuế Hình phạt Kiến thức thuế Câu 1: Theo quý vị yếu tố yếu tố nêu có ảnh hưởng đến “Tính tuân thủ thuế doanh nghiệp” vui long cho biết cụ thể yếu tố đó? Qua trao đổi giám đốc đại diện theo pháp luật doanh nghiệp trả lời yếu tố gốc độ doanh nghiệp thì: + Thuế suất: ảnh hưởng đến hàng hóa dạch dịch bán mua vào, Khi mua vào doanh nghiệp ngồi việc phải trả tiền hàng hóa dịch vụ phải trả trước khoản thuế GTGT thuế suất cao ảnh hưởng đến vốn kinh doanh doanh nghiệp, từ dẫn đến tính tn thủ thuế; + Kiểm tra thuế: quan thuế thường xuyên tổ chức kiểm tra chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp khả sai sót doanh nghiệp thấp, không thường xuyên kiểm tra khả sai sót doanh nghiệp cao; + Tính đơn giản việc kê khai thuế: thủ tục kê khai thuế đơn giản dễ hiểu doanh nghiệp tốn thời gian, nhân lực để thực việc kê khai thuế đảm bảo thời gian; + Hiệu hoạt động quan thuế: quan thuế thường xuyên tổ chức xếp đội ngũ cơng chức có trình độ chuyên môn, vui vẻ cởi mở tổ chức gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp để kịp thời giải khó khăn vướng mắc doanh nghiệp doanh nghiệp sai sót dẫn đến vi phạm pháp luật thuế tính tn thủ thuế doanh nghiệp nâng cao; + Nhận thức chi tiêu phủ: doanh nghiệp: doanh nghiệp người dân hiểu rõ việc Chính phủ sử dung tiền thuế vào đầu fư xây dựng sở hạ tầng,, trường học, bệnh viện chấp hành pháp luật thuế đầy đủ theo quy định ; + Tình trang tài doanh nghiệp: doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định, có tài lành mạnh kê khai nộp thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định, ngược lại khả chấp hành thấp thời gian nộp thuế trể hạn so quy định; + Hình phạt: mức hình phạt cáng cao, quan thuế kiểm tra xử lý kịp thời đảm bảo doanh nghiệp bị xử lý theo quy định pháp luật doanh nghiệp vi phạm không tái phạm dẫn đến tính tuân thủ thuế doanh nghiệp nâng cao; + Kiến thức thuế: nội dung quan trọng yếu tố sống doanh nghiệp, khơng am hiểu sách pháp luật thuế kết kinh doanh hiệu không cao, dễ dẫn đến sai sót kê khai nộp thuế chấp hành pháp luật thuế cảu doanh nghiệp Câu 2: Theo quý vị ngồi yếu tố nêu yếu tố ảnh hưởng đến “Tính tuân thủ thuế doanh nghiệp” vui long cho biết cụ thể yếu tố đó? Qua ý kiến doanh nghiệp yếu tố nêu ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế doanh nghiệp yếu tố khác có ảnh hưởng khơng nhiều như: trình độ kế tốn doanh nghiệp, địa bàn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh Biên kết thúc vào lúc 10 00 ngày Cuối chân thành cảm ơn ý kiến quý doanh nghiệp, chúc doanh nghiệp gặp nhiều may mắn kinh doanh, mở rộng phát triển doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh, chấp hành nghiêm sách pháp luật thuế./ Người ghi biên Phạm Anh Tài ... - PHẠM ANH TÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành:60340102... thực trạng hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp kê khai nộp thuế địa bàn Quận 12, TP Hồ Chí Minh - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 12 - Xác định mức... vi tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 12 - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 12 Câu hỏi nghiên cứu: Một là, yếu tố liên quan đến hành vi tuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quận 12 thành phố hồ chí minh , Biện pháp nâng cao tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quận 12 thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay